Sundarakanda Sarga (Chapter) 63 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (63)


॥ ஸுக்³ரீவஹர்ஷ꞉ ॥

ததோ மூர்த்⁴நா நிபதிதம் வாநரம் வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வைவோத்³விக்³நஹ்ருத³யோ வாக்யமேதது³வாச ஹ ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² கஸ்மாத்த்வம் பாத³யோ꞉ பதிதோ மம ।
அப⁴யம் தே ப⁴வேத்³வீர ஸர்வமேவாபி⁴தீ⁴யதாம் ॥ 2 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
கிம் ஸம்ப்⁴ரமாத்³தி⁴தம் க்ருத்ஸ்நம் ப்³ரூஹி யத்³வக்துமர்ஹஸி ।
கச்சிந்மது⁴வநே ஸ்வஸ்தி ஶ்ரோதுமிச்சா²மி வாநர ॥
*]

ஸ து விஶ்வாஸிதஸ்தேந ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா ।
உத்தா²ய ஸுமஹாப்ராஜ்ஞோ வாக்யம் த³தி⁴முகோ²(அ)ப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

நைவர்க்ஷரஜஸா ராஜந்ந த்வயா நாபி வாலிநா ।
வநம் நிஸ்ருஷ்டபூர்வம் ஹி ப⁴க்ஷிதம் தச்ச வாநரை꞉ ॥ 4 ॥

ஏபி⁴꞉ ப்ரத⁴ர்ஷிதாஶ்சைவ வாநரா வநரக்ஷிபி⁴꞉ ।
மதூ⁴ந்யசிந்தயித்வேமாந்ப⁴க்ஷயந்தி பிப³ந்தி ச ॥ 5 ॥

ஶிஷ்டமத்ராபவித்⁴யந்தி ப⁴க்ஷயந்தி ததா²(அ)பரே ।
நிவார்யமாணாஸ்தே ஸர்வே ப்⁴ருவௌ வை த³ர்ஶயந்தி ஹி ॥ 6 ॥

இமே ஹி ஸம்ரப்³த⁴தராஸ்ததா² தை꞉ ஸம்ப்ரத⁴ர்ஷிதா꞉ ।
வாரயந்தோ வநாத்தஸ்மாத்க்ருத்³தை⁴ர்வாநரபுங்க³வை꞉ ॥ 7 ॥

ததஸ்தைர்ப³ஹுபி⁴ர்வீரைர்வாநரைர்வாநரர்ஷப⁴ ।
ஸம்ரக்தநயநை꞉ க்ரோதா⁴த்³த⁴ரய꞉ ப்ரவிசாலிதா꞉ ॥ 8 ॥

பாணிபி⁴ர்நிஹதா꞉ கேசித்கேசிஜ்ஜாநுபி⁴ராஹதா꞉ ।
ப்ரக்ருஷ்டாஶ்ச யதா²காமம் தே³வமார்க³ம் ச த³ர்ஶிதா꞉ ॥ 9 ॥

ஏவமேதே ஹதா꞉ ஶூராஸ்த்வயி திஷ்ட²தி ப⁴ர்தரி ।
க்ருத்ஸ்நம் மது⁴வநம் சைவ ப்ரகாமம் தை꞉ ப்ரப⁴க்ஷ்யதே ॥ 10 ॥

ஏவம் விஜ்ஞாப்யமாநம் தம் ஸுக்³ரீவம் வாநரர்ஷப⁴ம் ।
அப்ருச்ச²த்தம் மஹாப்ராஜ்ஞோ லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ॥ 11 ॥

கிமயம் வாநரோ ராஜந்வநப꞉ ப்ரத்யுபஸ்தி²த꞉ ।
கம் சார்த²மபி⁴நிர்தி³ஶ்ய து³꞉கி²தோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஸுக்³ரீவோ லக்ஷ்மணேந மஹாத்மநா ।
லக்ஷ்மணம் ப்ரத்யுவாசேத³ம் வாக்யம் வாக்யவிஶாரத³꞉ ॥ 13 ॥

ஆர்ய லக்ஷ்மண ஸம்ப்ராஹ வீரோ த³தி⁴முக²꞉ கபி꞉ ।
அங்க³த³ப்ரமுகை²ர்வீரைர்ப⁴க்ஷிதம் மது⁴ வாநரை꞉ ॥ 14 ॥

விசித்ய த³க்ஷிணாமாஶாமாக³தைர்ஹரிபுங்க³வை꞉ ।
நைஷாமக்ருதக்ருத்யாநாமீத்³ருஶ꞉ ஸ்யாது³பக்ரம꞉ ॥ 15 ॥

ஆக³தைஶ்ச ப்ரமதி²தம் யதா² மது⁴வநம் ஹி தை꞉ ।
த⁴ர்ஷிதம் ச வநம் க்ருத்ஸ்நமுபயுக்தம் ச வாநரை꞉ ॥ 16 ॥

வநம் யதா³(அ)பி⁴பந்நாஸ்தே ஸாதி⁴தம் கர்ம வாநரை꞉ ।
த்³ருஷ்டா தே³வீ ந ஸந்தே³ஹோ ந சாந்யேந ஹநூமதா ॥ 17 ॥

ந ஹ்யந்ய꞉ ஸாத⁴நே ஹேது꞉ கர்மணோ(அ)ஸ்ய ஹநூமத꞉ ।
கார்யஸித்³தி⁴ர்மதிஶ்சைவ தஸ்மிந்வாநரபுங்க³வே ॥ 18 ॥

வ்யவஸாயஶ்ச வீர்யம் ச ஶ்ருதம் சாபி ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
ஜாம்ப³வாந்யத்ர நேதா ஸ்யாத³ங்க³த³ஶ்ச மஹாப³ல꞉ ॥ 19 ॥

ஹநூமாம்ஶ்சாப்யதி⁴ஷ்டா²தா ந தஸ்ய க³திரந்யதா² ।
அங்க³த³ப்ரமுகை²ர்வீரைர்ஹதம் மது⁴வநம் கில ॥ 20 ॥

வாரயந்தஶ்ச ஸஹிதாஸ்ததா² ஜாநுபி⁴ராஹதா꞉ ।
ஏதத³ர்த²மயம் ப்ராப்தோ வக்தும் மது⁴ரவாகி³ஹ ॥ 21 ॥

நாம்நா த³தி⁴முகோ² நாம ஹரி꞉ ப்ரக்²யாதவிக்ரம꞉ ।
த்³ருஷ்டா ஸீதா மஹாபா³ஹோ ஸௌமித்ரே பஶ்ய தத்த்வத꞉ ॥ 22 ॥

அபி⁴க³ம்ய ததா² ஸர்வே பிப³ந்தி மது⁴ வாநரா꞉ ।
ந சாப்யத்³ருஷ்ட்வா வைதே³ஹீம் விஶ்ருதா꞉ புருஷர்ஷப⁴ ॥ 23 ॥

வநம் த³த்தவரம் தி³வ்யம் த⁴ர்ஷயேயுர்வநௌகஸ꞉ ।
தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டோ த⁴ர்மாத்மா லக்ஷ்மண꞉ ஸஹராக⁴வ꞉ ॥ 24 ॥

ஶ்ருத்வா கர்ணஸுகா²ம் வாணீம் ஸுக்³ரீவவத³நாச்ச்யுதாம் ।
ப்ராஹ்ருஷ்யத ப்⁴ருஶம் ராமோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ருத்வா த³தி⁴முக²ஸ்யேத³ம் ஸுக்³ரீவஸ்து ப்ரஹ்ருஷ்ய ச ।
வநபாலம் புநர்வாக்யம் ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 26 ॥

ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி ஸோஹம் யத்³பு⁴க்தம் வநம் தை꞉ க்ருதகர்மபி⁴꞉ ।
மர்ஷிதம் மர்ஷணீயம் ச சேஷ்டிதம் க்ருதகர்மணாம் ॥ 27 ॥

இச்சா²மி ஶீக்⁴ரம் ஹநுமத்ப்ரதா⁴நாந்
ஶாகா²ம்ருகா³ம்ஸ்தாந்ம்ருக³ராஜத³ர்பாந் ।
த்³ரஷ்டும் க்ருதார்தா²ந்ஸஹ ராக⁴வாப்⁴யாம்
ஶ்ரோதும் ச ஸீதாதி⁴க³மே ப்ரயத்நம் ॥ 28 ॥

ப்ரீதிஸ்பீ²தாக்ஷௌ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டௌ குமாரௌ
த்³ருஷ்ட்வா ஸித்³தா⁴ர்தௌ² வாநராணாம் ச ராஜா ।
அங்கை³꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டை꞉ கர்மஸித்³தி⁴ம் விதி³த்வா
பா³ஹ்வோராஸந்நாம் ஸோ(அ)திமாத்ரம் நநந்த³ ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 63 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (64)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed