Sundarakanda Sarga (Chapter) 62 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (62)


॥ த³தி⁴முக²கி²லீகார꞉ ॥

தாநுவாச ஹரிஶ்ரேஷ்டோ² ஹநுமாந்வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
அவ்யக்³ரமநஸோ யூயம் மது⁴ ஸேவத வாநரா꞉ ॥ 1 ॥

அஹமாவாரயிஷ்யாமி யுஷ்மாகம் பரிபந்தி²ந꞉ ।
ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் ஹரீணாம் ப்ரவரோங்க³த³꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரத்யுவாச ப்ரஸந்நாத்மா பிப³ந்து ஹரயோ மது⁴ ।
அவஶ்யம் க்ருதகார்யஸ்ய வாக்யம் ஹநுமதோ மயா ॥ 3 ॥

அகார்யமபி கர்தவ்யம் கிமங்க³ புநரீத்³ருஶம் ।
அங்க³த³ஸ்ய முகா²ச்ச்²ருத்வா வசநம் வாநரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 4 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ஸம்ஹ்ருஷ்டா வாநரா꞉ ப்ரத்யபூஜயந் ।
பூஜயித்வாங்க³த³ம் ஸர்வே வாநரா வாநரர்ஷப⁴ம் ॥ 5 ॥

ஜக்³முர்மது⁴வநம் யத்ர நதீ³வேகா³ இவ த்³ருதம் ।
தே ப்ரவிஷ்டா மது⁴வநம் பாலாநாக்ரம்ய வீர்யத꞉ ॥ 6 ॥

அதிஸர்கா³ச்ச படவோ த்³ருஷ்ட்வா ஶ்ருத்வா ச மைதி²லீம் ।
பபு꞉ ஸர்வே மது⁴ ததா³ ரஸவத்ப²லமாத³து³꞉ ॥ 7 ॥

உத்பத்ய ச தத꞉ ஸர்வே வநபாலாந்ஸமாக³தாந் ।
தாட³யந்தி ஸ்ம ஶதஶ꞉ ஸக்தாந்மது⁴வநே ததா³ ॥ 8 ॥

மதூ⁴நி த்³ரோணமாத்ராணி பா³ஹுபி⁴꞉ பரிக்³ருஹ்ய தே ।
பிப³ந்தி ஸஹிதா꞉ ஸர்வே நிக்⁴நந்தி ஸ்ம ததா²பரே ॥ 9 ॥

கேசித்பீத்வாபவித்⁴யந்தி மதூ⁴நி மது⁴பிங்க³ளா꞉ ।
மதூ⁴ச்சி²ஷ்டேந கேசிச்ச ஜக்⁴நுரந்யோந்யமுத்கடா꞉ ॥ 10 ॥

அபரே வ்ருக்ஷமூலே து ஶாகா²ம் க்³ருஹ்ய வ்யவஸ்தி²தா꞉ ।
அத்யர்த²ம் ச மத³க்³ளாநா꞉ பர்ணாந்யாஸ்தீர்ய ஶேரதே ॥ 11 ॥

உந்மத்தபூ⁴தா꞉ ப்லவகா³ மது⁴மத்தாஶ்ச ஹ்ருஷ்டவத் ।
க்ஷிபந்தி ச ததா³ந்யோந்யம் ஸ்க²லந்தி ச ததா²பரே ॥ 12 ॥

கேசித் க்ஷ்வேலாம் ப்ரகுர்வந்தி கேசித்கூஜந்தி ஹ்ருஷ்டவத் ।
ஹரயோ மது⁴நா மத்தா꞉ கேசித்ஸுப்தா மஹீதலே ॥ 13 ॥

க்ருத்வா கேசித்³த⁴ஸந்த்யந்யே கேசித்குர்வந்தி சேதரத் ।
க்ருத்வா கேசித்³வத³ந்த்யந்யே கேசித்³பு³த்⁴யந்தி சேதரத் ॥ 14 ॥

யே(அ)ப்யத்ர மது⁴பாலா꞉ ஸ்யு꞉ ப்ரேஷ்யா த³தி⁴முக²ஸ்ய து ।
தே(அ)பி தைர்வாநரைர்பீ⁴மை꞉ ப்ரதிஷித்³தா⁴ தி³ஶோ க³தா꞉ ॥ 15 ॥

ஜாநுபி⁴ஸ்து ப்ரக்ருஷ்டாஶ்ச தே³வமார்க³ம் ச த³ர்ஶிதா꞉ ।
அப்³ருவந்பரமோத்³விக்³நா க³த்வா த³தி⁴முக²ம் வச꞉ ॥ 16 ॥

ஹநூமதா த³த்தவரைர்ஹதம் மது⁴வநம் ப³லாத் ।
வயம் ச ஜாநுபி⁴꞉ க்ருஷ்டா தே³வமார்க³ம் ச த³ர்ஶிதா꞉ ॥ 17 ॥

ததோ த³தி⁴முக²꞉ க்ருத்³தோ⁴ வநபஸ்தத்ர வாநர꞉ ।
ஹதம் மது⁴வநம் ஶ்ருத்வா ஸாந்த்வயாமாஸ தாந்ஹரீந் ॥ 18 ॥

இஹாக³ச்ச²த க³ச்சா²மோ வாநராந்ப³லத³ர்பிதாந் ।
ப³லேந வாரயிஷ்யாமோ மது⁴ ப⁴க்ஷயதோ வயம் ॥ 19 ॥

ஶ்ருத்வா த³தி⁴முக²ஸ்யேத³ம் வசநம் வாநரர்ஷபா⁴꞉ ।
புநர்வீரா மது⁴வநம் தேநைவ ஸஹஸா யயு꞉ ॥ 20 ॥

மத்⁴யே சைஷாம் த³தி⁴முக²꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய தரஸா தரும் ।
ஸமப்⁴யதா⁴வத்³வேகே³ந தே ச ஸர்வே ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 21 ॥

தே ஶிலா꞉ பாத³பாம்ஶ்சாபி பர்வதாம்ஶ்சாபி வாநரா꞉ ।
க்³ருஹீத்வா(அ)ப்⁴யக³மந்க்ருத்³தா⁴ யத்ர தே கபிகுஞ்ஜரா꞉ ॥ 22 ॥

தே ஸ்வாமிவசநம் வீரா ஹ்ருத³யேஷ்வவஸஜ்ய தத் ।
த்வரயா ஹ்யப்⁴யதா⁴வந்த ஸாலதாலஶிலாயுதா⁴꞉ ॥ 23 ॥

வ்ருக்ஷஸ்தா²ம்ஶ்ச தலஸ்தா²ம்ஶ்ச வாநராந்ப³லத³ர்பிதாந் ।
அப்⁴யக்ராமம்ஸ்ததோ வீரா꞉ பாலாஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 24 ॥

அத² த்³ருஷ்ட்வா த³தி⁴முக²ம் க்ருத்³த⁴ம் வாநரபுங்க³வா꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வந்த வேகே³ந ஹநுமத்ப்ரமுகா²ஸ்ததா³ ॥ 25 ॥

தம் ஸவ்ருக்ஷம் மஹாபா³ஹுமாபதந்தம் மஹாப³லம் ।
ஆர்யகம் ப்ராஹரத்தத்ர பா³ஹுப்⁴யாம் குபிதோங்க³த³꞉ ॥ 26 ॥

மதா³ந்த⁴ஶ்ச ந வேதை³நமார்யகோ(அ)யம் மமேதி ஸ꞉ ।
அதை²நம் நிஷ்பிபேஷாஶு வேக³வத்³வஸுதா⁴தலே ॥ 27 ॥

ஸ ப⁴க்³நபா³ஹூருபு⁴ஜோ விஹ்வல꞉ ஶோணிதோக்ஷித꞉ ।
முமோஹ ஸஹஸா வீரோ முஹூர்தம் கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 28 ॥

ஸ ஸமாஶ்வஸ்ய ஸஹஸா ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராஜமாதுல꞉ ।
வாநராந்வாரயாமாஸ த³ண்டே³ந மது⁴மோஹிதாந் ॥ 29 ॥

ஸ கத²ஞ்சித்³விமுக்தஸ்தைர்வாநரைர்வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
உவாசைகாந்தமாஶ்ரித்ய ப்⁴ருத்யாந்ஸ்வாந்ஸமுபாக³தாந் ॥ 30 ॥

ஏதே திஷ்ட²ந்து க³ச்சா²மோ ப⁴ர்தா நோ யத்ர வாநர꞉ ।
ஸுக்³ரீவோ விபுலக்³ரீவ꞉ ஸஹ ராமேண திஷ்ட²தி ॥ 31 ॥

ஸர்வம் சைவாங்க³தே³ தோ³ஷம் ஶ்ராவயிஷ்யாமி பார்தி²வே ।
அமர்ஷீ வசநம் ஶ்ருத்வா கா⁴தயிஷ்யதி வாநராந் ॥ 32 ॥

இஷ்டம் மது⁴வநம் ஹ்யேதத்ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
பித்ருபைதாமஹம் தி³வ்யம் தே³வைரபி து³ராஸத³ம் ॥ 33 ॥

ஸ வாநராநிமாந்ஸர்வாந்மது⁴ளுப்³தா⁴ந்க³தாயுஷ꞉ ।
கா⁴தயிஷ்யதி த³ண்டே³ந ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநாந் ॥ 34 ॥

வத்⁴யா ஹ்யேதே து³ராத்மாநோ ந்ருபாஜ்ஞாபரிபா⁴விந꞉ ।
அமர்ஷப்ரப⁴வோ ரோஷ꞉ ஸப²லோ நோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 35 ॥

ஏவமுக்த்வா த³தி⁴முகோ² வநபாலாந்மஹாப³ல꞉ ।
ஜகா³ம ஸஹஸோத்பத்ய வநபாலை꞉ ஸமந்வித꞉ ॥ 36 ॥

நிமேஷாந்தரமாத்ரேண ஸ ஹி ப்ராப்தோ வநாலய꞉ ।
ஸஹஸ்ராம்ஶுஸுதோ தீ⁴மாந்ஸுக்³ரீவோ யத்ர வாநர꞉ ॥ 37 ॥

ராமம் ச லக்ஷ்மணம் சைவ த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவமேவ ச ।
ஸமப்ரதிஷ்டா²ம் ஜக³தீமாகாஶாந்நிபபாத ஹ ॥ 38 ॥

ஸந்நிபத்ய மஹாவீர்ய꞉ ஸர்வைஸ்தை꞉ பரிவாரித꞉ ।
ஹரிர்த³தி⁴முக²꞉ பாலை꞉ பாலாநாம் பரமேஶ்வர꞉ ॥ 39 ॥

ஸ தீ³நவத³நோ பூ⁴த்வா க்ருத்வா ஶிரஸி சாஞ்ஜலிம் ।
ஸுக்³ரீவஸ்ய ஶுபௌ⁴ மூர்த்⁴நா சரணௌ ப்ரத்யபீட³யத் ॥ 40 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 62 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (63)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed