Sundarakanda Sarga (Chapter) 48 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (48)


॥ இந்த்³ரஜித³பி⁴யோக³꞉ ॥

தத꞉ ஸ ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிர்மஹாத்மா
ஹநூமதா(அ)க்ஷே நிஹதே குமாரே ।
மந꞉ ஸமாதா⁴ய ததே³ந்த்³ரகல்பம்
ஸமாதி³தே³ஶேந்த்³ரஜிதம் ஸரோஷாத் ॥ 1 ॥

த்வமஸ்த்ரவிச்ச²ஸ்த்ரவிதா³ம் வரிஷ்ட²꞉
ஸுராஸுராணாமபி ஶோகதா³தா ।
ஸுரேஷு ஸேந்த்³ரேஷு ச த்³ருஷ்டகர்மா
பிதாமஹாராத⁴நஸஞ்சிதாஸ்த்ர꞉ ॥ 2 ॥

தவாஸ்த்ரப³லமாஸாத்³ய நாஸுரா ந மருத்³க³ணா꞉ ।
ந ஶேகு꞉ ஸமரே ஸ்தா²தும் ஸுரேஶ்வரஸமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 3 ॥

ந கஶ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு ஸம்யுகே³ நக³தஶ்ரம꞉ ।
பு⁴ஜவீர்யாபி⁴கு³ப்தஶ்ச தபஸா சாபி⁴ரக்ஷித꞉ ।
தே³ஶகாலவிபா⁴க³ஜ்ஞஸ்த்வமேவ மதிஸத்தம꞉ ॥ 4 ॥

ந தே(அ)ஸ்த்யஶக்யம் ஸமரேஷு கர்மணா
ந தே(அ)ஸ்த்யகார்யம் மதிபூர்வமந்த்ரணே ।
ந ஸோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித்த்ரிஷு ஸங்க்³ரஹேஷு வை
ந வேத³ யஸ்தே(அ)ஸ்த்ரப³லம் ப³லம் ச தே ॥ 5 ॥

மமாநுரூபம் தபஸோ ப³லம் ச தே
பராக்ரமஶ்சாஸ்த்ரப³லம் ச ஸம்யுகே³ ।
ந த்வாம் ஸமாஸாத்³ய ரணாவமர்தே³
மந꞉ ஶ்ரமம் க³ச்ச²தி நிஶ்சிதார்த²ம் ॥ 6 ॥

நிஹதா꞉ கிங்கரா꞉ ஸர்வே ஜம்பு³மாலீ ச ராக்ஷஸ꞉ ।
அமாத்யபுத்ரா வீராஶ்ச பஞ்ச ஸேநாக்³ரயாயிந꞉ ॥ 7 ॥

ப³லாநி ஸுஸம்ருத்³தா⁴நி ஸாஶ்வநாக³ரதா²நி ச ।
ஸஹோத³ரஸ்தே த³யித꞉ குமாரோ(அ)க்ஷஶ்ச ஸூதி³த꞉ ।
ந ஹி தேஷ்வேவ மே ஸாரோ யஸ்த்வய்யரிநிஷூத³ந ॥ 8 ॥

இத³ம் ஹி த்³ருஷ்ட்வா மதிமந்மஹத்³ப³லம்
கபே꞉ ப்ரபா⁴வம் ச பராக்ரமம் ச ।
த்வமாத்மநஶ்சாபி ஸமீக்ஷ்ய ஸாரம்
குருஷ்வ வேக³ம் ஸ்வப³லாநுரூபம் ॥ 9 ॥

ப³லாவமர்த³ஸ்த்வயி ஸந்நிக்ருஷ்டே
யதா²க³தே ஶாம்யதி ஶாந்தஶத்ரௌ ।
ததா² ஸமீக்ஷ்யாத்மப³லம் பரம் ச
ஸமாரப⁴ஸ்வாஸ்த்ரவிதா³ம் வரிஷ்ட² ॥ 10 ॥

ந வீர ஸேநா க³ணஶோச்யவந்தி
ந வஜ்ரமாதா³ய விஶாலஸாரம் ।
ந மாருதஸ்யாஸ்ய க³தே꞉ ப்ரமாணம்
ந சாக்³நிகல்ப꞉ கரணேந ஹந்தும் ॥ 11 ॥

தமேவமர்த²ம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய ஸம்ய-
-க்ஸ்வகர்மஸாம்யாத்³தி⁴ ஸமாஹிதாத்மா ।
ஸ்மரம்ஶ்ச தி³வ்யம் த⁴நுஷோ(அ)ஸ்த்ரவீர்யம்
வ்ரஜாக்ஷதம் கர்ம ஸமாரப⁴ஸ்வ ॥ 12 ॥

ந க²ல்வியம் மதி꞉ ஶ்ரேஷ்டா² யத்த்வாம் ஸம்ப்ரேஷயாம்யஹம் ।
இயம் ச ராஜத⁴ர்மாணாம் க்ஷத்ரஸ்ய ச மதிர்மதா ॥ 13 ॥

நாநாஶஸ்த்ரைஶ்ச ஸங்க்³ராமே வைஶாரத்³யமரிந்த³ம ।
அவஶ்யமேவ போ³த்³த⁴வ்யம் காம்யஶ்ச விஜயோ ரணே ॥ 14 ॥

தத꞉ பிதுஸ்தத்³வசநம் நிஶம்ய
ப்ரத³க்ஷிணம் த³க்ஷஸுதப்ரபா⁴வ꞉ ।
சகார ப⁴ர்தாரமதீ³நஸத்த்வோ
ரணாய வீர꞉ ப்ரதிபந்நபு³த்³தி⁴꞉ ॥ 15 ॥

ததஸ்தை꞉ ஸ்வக³ணைரிஷ்டைரிந்த்³ரஜித்ப்ரதிபூஜித꞉ ।
யத்³தோ⁴த்³த⁴த꞉ க்ருதோத்ஸாஹ꞉ ஸங்க்³ராமம் ப்ரத்யபத்³யத ॥ 16 ॥

ஶ்ரீமாந்பத்³மபலாஶாக்ஷோ ராக்ஷஸாதி⁴பதே꞉ ஸுத꞉ ।
நிர்ஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ ஸமுத்³ர இவ பர்வஸு ॥ 17 ॥

ஸ பக்ஷிராஜோபமதுல்யவேகை³-
-ர்வ்யாளைஶ்சதுர்பி⁴꞉ ஸிததீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரை꞉ ।
ரத²ம் ஸமாயுக்தமஸங்க³வேக³ம்
ஸமாருரோஹேந்த்³ரஜிதி³ந்த்³ரகல்ப꞉ ॥ 18 ॥

ஸ ரதீ² த⁴ந்விநாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶஸ்த்ரஜ்ஞோ(அ)ஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ।
ரதே²நாபி⁴யயௌ க்ஷிப்ரம் ஹநூமாந்யத்ர ஸோ(அ)ப⁴வத் ॥ 19 ॥

ஸ தஸ்ய ரத²நிர்கோ⁴ஷம் ஜ்யாஸ்வநம் கார்முகஸ்ய ச ।
நிஶம்ய ஹரிவீரோ(அ)ஸௌ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதரோ(அ)ப⁴வத் ॥ 20 ॥

ஸுமஹச்சாபமாதா³ய ஶிதஶல்யாம்ஶ்ச ஸாயகாந் ।
ஹநுமந்தமபி⁴ப்ரேத்ய ஜகா³ம ரணபண்டி³த꞉ ॥ 21 ॥

தஸ்மிம்ஸ்தத꞉ ஸம்யதி ஜாதஹர்ஷே
ரணாய நிர்க³ச்ச²தி பா³ணபாணௌ ।
தி³ஶஶ்ச ஸர்வா꞉ கலுஷா ப³பூ⁴வு-
-ர்ம்ருகா³ஶ்ச ரௌத்³ரா ப³ஹுதா⁴ விநேது³꞉ ॥ 22 ॥

ஸமாக³தாஸ்தத்ர து நாக³யக்ஷா
மஹர்ஷயஶ்சக்ரசராஶ்ச ஸித்³தா⁴꞉ ।
நப⁴꞉ ஸமாவ்ருத்ய ச பக்ஷிஸங்கா⁴
விநேது³ருச்சை꞉ பரமப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ॥ 23 ॥

ஆயாந்தம் ஸரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா தூர்ணமிந்த்³ரிஜிதம் கபி꞉ ।
விநநாத³ மஹாநாத³ம் வ்யவர்த⁴த ச வேக³வாந் ॥ 24 ॥

இந்த்³ரஜித்து ரத²ம் தி³வ்யமாஸ்தி²தஶ்சித்ரகார்முக꞉ ।
த⁴நுர்விஸ்பா²ரயாமாஸ தடிதூ³ர்ஜிதநி꞉ஸ்வநம் ॥ 25 ॥

தத꞉ ஸமேதாவதிதீக்ஷ்ணவேகௌ³
மஹாப³லௌ தௌ ரணநிர்விஶங்கௌ ।
கபிஶ்ச ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதேஶ்ச புத்ர꞉
ஸுராஸுரேந்த்³ராவிவ ப³த்³த⁴வைரௌ ॥ 26 ॥

ஸ தஸ்ய வீரஸ்ய மஹாரத²ஸ்ய
த⁴நுஷ்மத꞉ ஸம்யதி ஸம்மதஸ்ய ।
ஶரப்ரவேக³ம் வ்யஹநத்ப்ரவ்ருத்³த⁴-
-ஶ்சசார மார்கே³ பிதுரப்ரமேயே ॥ 27 ॥

தத꞉ ஶராநாயததீக்ஷ்ணஶல்யா-
-ந்ஸுபத்ரிண꞉ காஞ்சநசித்ரபுங்கா²ந் ।
முமோச வீர꞉ பரவீரஹந்தா
ஸுநந்நதாந்வஜ்ரநிபாதவேகா³ந் ॥ 28 ॥

ஸ தஸ்ய தத்ஸ்யந்த³நநி꞉ஸ்வநம் ச
ம்ருத³ங்க³பே⁴ரீபடஹஸ்வநம் ச ।
விக்ருஷ்யமாணஸ்ய ச கார்முகஸ்ய
நிஶம்ய கோ⁴ஷம் புநருத்பபாத ॥ 29 ॥

ஶராணாமந்தரேஷ்வாஶு வ்யவர்தத மஹாகபி꞉ ।
ஹரிஸ்தஸ்யாபி⁴லக்ஷ்யஸ்ய மோக⁴யம்ˮல்லக்ஷ்யஸங்க்³ரஹம் ॥ 30 ॥

ஶராணாமக்³ரதஸ்தஸ்ய புந꞉ ஸமபி⁴வர்தத ।
ப்ரஸார்ய ஹஸ்தௌ ஹநுமாநுத்பபாதாநிலாத்மஜ꞉ ॥ 31 ॥

தாவுபௌ⁴ வேக³ஸம்பந்நௌ ரணகர்மவிஶாரதௌ³ ।
ஸர்வபூ⁴தமநோக்³ராஹி சக்ரதுர்யுத்³த⁴முத்தமம் ॥ 32 ॥

ஹநூமதோ வேத³ ந ராக்ஷஸோந்தரம்
ந மாருதிஸ்தஸ்ய மஹாத்மநோந்தரம் ।
பரஸ்பரம் நிர்விஷஹௌ ப³பூ⁴வது꞉
ஸமேத்ய தௌ தே³வஸமாநவிக்ரமௌ ॥ 33 ॥

ததஸ்து லக்ஷ்யே ஸ விஹந்யமாநே
ஶரேஷ்வமோகே⁴ஷு ச ஸம்பதத்ஸு ।
ஜகா³ம சிந்தாம் மஹதீம் மஹாத்மா
ஸமாதி⁴ஸம்யோக³ஸமாஹிதாத்மா ॥ 34 ॥

ததோ மதிம் ராக்ஷஸராஜஸூநு-
-ஶ்சகார தஸ்மிந்ஹரிவீரமுக்²யே ।
அவத்⁴யதாம் தஸ்ய கபே꞉ ஸமீக்ஷ்ய
கத²ம் நிக³ச்சே²தி³தி நிக்³ரஹார்த²ம் ॥ 35 ॥

தத꞉ பைதாமஹம் வீர꞉ ஸோ(அ)ஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ।
ஸந்த³தே⁴ ஸுமஹாதேஜாஸ்தம் ஹரிப்ரவரம் ப்ரதி ॥ 36 ॥

அவத்⁴யோ(அ)யமிதி ஜ்ஞாத்வா தமஸ்த்ரேணாஸ்த்ரதத்த்வவித் ।
நிஜக்³ராஹ மஹாபா³ஹுர்மாருதாத்மஜமிந்த்³ரஜித் ॥ 37 ॥

தேந ப³த்³த⁴ஸ்ததோ(அ)ஸ்த்ரேண ராக்ஷஸேந ஸ வாநர꞉ ।
அப⁴வந்நிர்விசேஷ்டஶ்ச பபாத ஸ மஹீதலே ॥ 38 ॥

ததோ(அ)த² பு³த்³த்⁴வா ஸ தத³ஸ்த்ரப³ந்த⁴ம்
ப்ரபோ⁴꞉ ப்ரபா⁴வாத்³விக³தாத்மவேக³꞉ ।
பிதாமஹாநுக்³ரஹமாத்மநஶ்ச
விசிந்தயாமாஸ ஹரிப்ரவீர꞉ ॥ 39 ॥

தத꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வைர்மந்த்ரைர்ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரமபி⁴மந்த்ரிதம் ।
ஹநூமாம்ஶ்சிந்தயாமாஸ வரதா³நம் பிதாமஹாத் ॥ 40 ॥

ந மே(அ)ஸ்ய ப³ந்த⁴ஸ்ய ச ஶக்திரஸ்தி
விமோக்ஷணே லோககு³ரோ꞉ ப்ரபா⁴வாத் ।
இத்யேவ மத்வா விஹிதோ(அ)ஸ்த்ரப³ந்தோ⁴
மயாத்மயோநேரநுவர்திதவ்ய꞉ ॥ 41 ॥

ஸ வீர்யமஸ்த்ரஸ்ய கபிர்விசார்ய
பிதாமஹாநுக்³ரஹமாத்மநஶ்ச ।
விமோக்ஷஶக்திம் பரிசிந்தயித்வா
பிதாமஹாஜ்ஞாமநுவர்ததே ஸ்ம ॥ 42 ॥

அஸ்த்ரேணாபி ஹி ப³த்³த⁴ஸ்ய ப⁴யம் மம ந ஜாயதே ।
பிதாமஹமஹேந்த்³ராப்⁴யாம் ரக்ஷிதஸ்யாநிலேந ச ॥ 43 ॥

க்³ரஹணே சாபி ரக்ஷோபி⁴ர்மஹாந்மே கு³ணத³ர்ஶந꞉ ।
ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஸம்வாத³ஸ்தஸ்மாத்³க்³ருஹ்ணந்து மாம் பரே ॥ 44 ॥

ஸ நிஶ்சிதார்த²꞉ பரவீரஹந்தா
ஸமீக்ஷ்யகாரீ விநிவ்ருத்தசேஷ்ட꞉ ।
பரை꞉ ப்ரஸஹ்யாபி⁴க³தைர்நிக்³ருஹ்ய
நநாத³ தைஸ்தை꞉ பரிப⁴ர்த்ஸ்யமாந꞉ ॥ 45 ॥

ததஸ்தம் ராக்ஷஸா த்³ருஷ்ட்வா நிர்விசேஷ்டமரிந்த³மம் ।
ப³ப³ந்து⁴꞉ ஶணவல்கைஶ்ச த்³ருமசீரைஶ்ச ஸம்ஹதை꞉ ॥ 46 ॥

ஸ ரோசயாமாஸ பரைஶ்ச ப³ந்த⁴ம்
ப்ரஸஹ்ய வீரைரபி⁴நிக்³ரஹம் ச ।
கௌதூஹலாந்மாம் யதி³ ராக்ஷஸேந்த்³ரோ
த்³ரஷ்டும் வ்யவஸ்யேதி³தி நிஶ்சிதார்த²꞉ ॥ 47 ॥

ஸ ப³த்³த⁴ஸ்தேந வல்கேந விமுக்தோ(அ)ஸ்த்ரேண வீர்யவாந் ।
அஸ்த்ரப³ந்த⁴꞉ ஸ சாந்யம் ஹி ந ப³ந்த⁴மநுவர்ததே ॥ 48 ॥

அதே²ந்த்³ரஜித்து த்³ருமசீரப³த்³த⁴ம்
விசார்ய வீர꞉ கபிஸத்தமம் தம் ।
விமுக்தமஸ்த்ரேண ஜகா³ம சிந்தாம்
நாந்யேந ப³த்³தோ⁴ ஹ்யநுவர்ததே(அ)ஸ்த்ரம் ॥ 49 ॥

அஹோ மஹத்கர்ம க்ருதம் நிரர்த²கம்
ந ராக்ஷஸைர்மந்த்ரக³திர்விம்ருஷ்டா ।
புநஶ்ச நாஸ்த்ரே விஹதே(அ)ஸ்த்ரமந்ய-
-த்ப்ரவர்ததே ஸம்ஶயிதா꞉ ஸ்ம ஸர்வே ॥ 50 ॥

அஸ்த்ரேண ஹநுமாந்முக்தோ நாத்மாநமவபு³த்⁴யத ।
க்ருஷ்யமாணஸ்து ரக்ஷோபி⁴ஸ்தைஶ்ச ப³ந்தை⁴ர்நிபீடி³த꞉ ॥ 51 ॥

ஹந்யமாநஸ்தத꞉ க்ரூரை ராக்ஷஸை꞉ காஷ்ட²முஷ்டிபி⁴꞉ ।
ஸமீபம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ப்ராக்ருஷ்யத ஸ வாநர꞉ ॥ 52 ॥

அதே²ந்த்³ரஜித்தம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய முக்த-
-மஸ்த்ரேண ப³த்³த⁴ம் த்³ருமசீரஸூத்ரை꞉ ।
வ்யத³ர்ஶயத்தத்ர மஹாப³லம் தம்
ஹரிப்ரவீரம் ஸக³ணாய ராஜ்ஞே ॥ 53 ॥

தம் மத்தமிவ மாதங்க³ம் ப³த்³த⁴ம் கபிவரோத்தமம் ।
ராக்ஷஸா ராக்ஷஸேந்த்³ராய ராவணாய ந்யவேத³யந் ॥ 54 ॥

கோ(அ)யம் கஸ்ய குதோ வா(அ)த்ர கிம் கார்யம் கோ வ்யபாஶ்ரய꞉ ।
இதி ராக்ஷஸவீராணாம் தத்ர ஸஞ்ஜஜ்ஞிரே கதா²꞉ ॥ 55 ॥

ஹந்யதாம் த³ஹ்யதாம் வாபி ப⁴க்ஷ்யதாமிதி சாபரே ।
ராக்ஷஸாஸ்தத்ர ஸங்க்ருத்³தா⁴꞉ பரஸ்பரமதா²ப்³ருவந் ॥ 56 ॥

அதீத்ய மார்க³ம் ஸஹஸா மஹாத்மா
ஸ தத்ர ரக்ஷோ(அ)தி⁴பபாத³மூலே ।
த³த³ர்ஶ ராஜ்ஞ꞉ பரிசாரவ்ருத்³தா⁴-
-ந்க்³ருஹம் மஹாரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ச ॥ 57 ॥

ஸ த³த³ர்ஶ மஹாதேஜா ராவண꞉ கபிஸத்தமம் ।
ரக்ஷோபி⁴ர்விக்ருதாகாரை꞉ க்ருஷ்யமாணமிதஸ்தத꞉ ॥ 58 ॥

ராக்ஷஸாதி⁴பதிம் சாபி த³த³ர்ஶ கபிஸத்தம꞉ ।
தேஜோப³லஸமாயுக்தம் தபந்தமிவ பா⁴ஸ்கரம் ॥ 59 ॥

ஸ ரோஷஸம்வர்திததாம்ரத்³ருஷ்டி-
-ர்த³ஶாநநஸ்தம் கபிமந்வவேக்ஷ்ய ।
அதோ²பவிஷ்டாந்குலஶீலவ்ருத்³தா⁴-
-ந்ஸமாதி³ஶத்தம் ப்ரதி மந்த்ரிமுக்²யாந் ॥ 60 ॥

யதா²க்ரமம் தை꞉ ஸ கபிர்விப்ருஷ்ட꞉
கார்யார்த²மர்த²ஸ்ய ச மூலமாதௌ³ ।
நிவேத³யாமாஸ ஹரீஶ்வரஸ்ய
தூ³த꞉ ஸகாஶாத³ஹமாக³தோ(அ)ஸ்மி ॥ 61 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 48 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (49)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

error: Not allowed