Sundarakanda Sarga (Chapter) 38 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38)


॥ வாயஸவ்ருத்தாந்தகத²நம் ॥

தத꞉ ஸ கபிஶார்தூ³ளஸ்தேந வாக்யேந ஹர்ஷித꞉ ।
ஸீதாமுவாச தச்ச்²ருத்வா வாக்யம் வாக்யவிஶாரத³꞉ ॥ 1 ॥

யுக்தரூபம் த்வயா தே³வி பா⁴ஷிதம் ஶுப⁴த³ர்ஶநே ।
ஸத்³ருஶம் ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வஸ்ய ஸாத்⁴வீநாம் விநயஸ்ய ச ॥ 2 ॥

ஸ்த்ரீத்வம் ந து ஸமர்த²ம் ஹி ஸாக³ரம் வ்யதிவர்திதும் ।
மாமதி⁴ஷ்டா²ய விஸ்தீர்ணம் ஶதயோஜநமாயதம் ॥ 3 ॥

த்³விதீயம் காரணம் யச்ச ப்³ரவீஷி விநயாந்விதே ।
ராமாத³ந்யஸ்ய நார்ஹாமி ஸம்ஸ்பர்ஶமிதி ஜாநகி ॥ 4 ॥

ஏதத்தே தே³வி ஸத்³ருஶம் பத்ந்யாஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
கா ஹ்யந்யா த்வாம்ருதே தே³வி ப்³ரூயாத்³வசநமீத்³ருஶம் ॥ 5 ॥

ஶ்ரோஷ்யதே சைவ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸர்வம் நிரவஶேஷத꞉ ।
சேஷ்டிதம் யத்த்வயா தே³வி பா⁴ஷிதம் மம சாக்³ரத꞉ ॥ 6 ॥

காரணைர்ப³ஹுபி⁴ர்தே³வி ராமப்ரியசிகீர்ஷயா ।
ஸ்நேஹப்ரஸ்கந்நமநஸா மயைதத்ஸமுதீ³ரிதம் ॥ 7 ॥

லங்காயா து³ஷ்ப்ரவேஶத்வாத்³து³ஸ்தரத்வாந்மஹோத³தே⁴꞉ ।
ஸாமர்த்²யாதா³த்மநஶ்சைவ மயைதத்ஸமுதீ³ரிதம் ॥ 8 ॥

இச்சா²மி த்வாம் ஸமாநேதுமத்³யைவ ரகு⁴ப³ந்து⁴நா ।
கு³ருஸ்நேஹேந ப⁴க்த்யா ச நாந்யதை²தது³தா³ஹ்ருதம் ॥ 9 ॥

யதி³ நோத்ஸஹஸே யாதும் மயா ஸார்த⁴மநிந்தி³தே ।
அபி⁴ஜ்ஞாநம் ப்ரயச்ச² த்வம் ஜாநீயாத்³ராக⁴வோ ஹி யத் ॥ 10 ॥

ஏவமுக்தா ஹநுமதா ஸீதா ஸுரஸுதோபமா ।
உவாச வசநம் மந்த³ம் பா³ஷ்பப்ரக்³ரதி²தாக்ஷரம் ॥ 11 ॥

இத³ம் ஶ்ரேஷ்ட²மபி⁴ஜ்ஞாநம் ப்³ரூயாஸ்த்வம் து மம ப்ரியம் ।
ஶைலஸ்ய சித்ரகூடஸ்ய பாதே³ பூர்வோத்தரே புரா ॥ 12 ॥

தாபஸாஶ்ரமவாஸிந்யா꞉ ப்ராஜ்யமூலப²லோத³கே ।
தஸ்மிந்ஸித்³தா⁴ஶ்ரமே தே³ஶே மந்தா³கிந்யா ஹ்யதூ³ரத꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்யோபவநஷண்டே³ஷு நாநாபுஷ்பஸுக³ந்தி⁴ஷு ।
விஹ்ருத்ய ஸலிலக்லிந்நா தவாங்கே ஸமுபாவிஶம் ॥ 14 ॥

ததோ மாம்ஸஸமாயுக்தோ வாயஸ꞉ பர்யதுண்ட³யத் ।
தமஹம் லோஷ்டமுத்³யம்ய வாரயாமி ஸ்ம வாயஸம் ॥ 15 ॥

தா³ரயந்ஸ ச மாம் காகஸ்தத்ரைவ பரிலீயதே ।
ந சாப்யுபாரமந்மாம்ஸாத்³ப⁴க்ஷார்தீ² ப³லிபோ⁴ஜந꞉ ॥ 16 ॥

உத்கர்ஷந்த்யாம் ச ரஶநாம் க்ருத்³தா⁴யாம் மயி பக்ஷிணி ।
ஸ்ரஸ்யமாநே ச வஸநே ததோ த்³ருஷ்டா த்வயா ஹ்யஹம் ॥ 17 ॥

த்வயாபஹஸிதா சாஹம் க்ருத்³தா⁴ ஸம்லஜ்ஜிதா ததா³ ।
ப⁴க்ஷக்³ருத்⁴நேந காகேந தா³ரிதா த்வாமுபாக³தா ॥ 18 ॥

ஆஸீநஸ்ய ச தே ஶ்ராந்தா புநருத்ஸங்க³மாவிஶம் ।
க்ருத்⁴யந்தீ ச ப்ரஹ்ருஷ்டேந த்வயாஹம் பரிஸாந்த்விதா ॥ 19 ॥

பா³ஷ்பபூர்ணமுகீ² மந்த³ம் சக்ஷுஷீ பரிமார்ஜதீ ।
லக்ஷிதாஹம் த்வயா நாத² வாயஸேந ப்ரகோபிதா ॥ 20 ॥

பரிஶ்ரமாத்ப்ரஸுப்தா ச ராக⁴வாங்கே(அ)ப்யஹம் சிரம் ।
பர்யாயேண ப்ரஸுப்தஶ்ச மமாங்கே ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ॥ 21 ॥

ஸ தத்ர புநரேவாத² வாயஸ꞉ ஸமுபாக³மத் ।
தத꞉ ஸுப்தப்ரபு³த்³தா⁴ம் மாம் ராக⁴வாங்காத்ஸமுத்தி²தாம் ॥ 22 ॥ [ராமஸ்ய]

வாயஸ꞉ ஸஹஸாக³ம்ய வித³தா³ர ஸ்தநாந்தரே । [விரராத³]
புந꞉ புநரதோ²த்பத்ய வித³தா³ர ஸ மாம் ப்⁴ருஶம் ॥ 23 ॥

தத꞉ ஸமுக்ஷிதோ ராமோ முக்தை꞉ ஶோணிதபி³ந்து³பி⁴꞉ ।
வாயஸேந ததஸ்தேந ப³லவத்க்லிஶ்யமாநயா ॥ 24 ॥

ஸ மயா போ³தி⁴த꞉ ஶ்ரீமாந்ஸுக²ஸுப்த꞉ பரந்தப꞉ ।
ஸ மாம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா³ஹுர்விதுந்நாம் ஸ்தநயோஸ்ததா³ ॥ 25 ॥

ஆஶீவிஷ இவ க்ருத்³த⁴꞉ ஶ்வஸந்வாக்யமபா⁴ஷத ।
கேந தே நாக³நாஸோரு விக்ஷதம் வை ஸ்தநாந்தரம் ॥ 26 ॥

க꞉ க்ரீட³தி ஸரோஷேண பஞ்சவக்த்ரேண போ⁴கி³நா ।
வீக்ஷமாணஸ்ததஸ்தம் வை வாயஸம் ஸமுதை³க்ஷத ॥ 27 ॥

நகை²꞉ ஸருதி⁴ரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்மாமேவாபி⁴முக²ம் ஸ்தி²தம் ।
புத்ர꞉ கில ஸ ஶக்ரஸ்ய வாயஸ꞉ பததாம் வர꞉ ॥ 28 ॥

த⁴ராந்தரக³த꞉ ஶீக்⁴ரம் பவநஸ்ய க³தௌ ஸம꞉ ।
ததஸ்தஸ்மிந்மஹாபா³ஹு꞉ கோபஸம்வர்திதேக்ஷண꞉ ॥ 29 ॥

வாயஸே க்ருதவாந்க்ரூராம் மதிம் மதிமதாம் வர꞉ ।
ஸ த³ர்ப⁴ம் ஸம்ஸ்தராத்³க்³ருஹ்ய ப்³ராஹ்மேணாஸ்த்ரேண யோஜயத் ॥ 30 ॥

ஸ தீ³ப்த இவ காலாக்³நிர்ஜஜ்வாலாபி⁴முகோ² த்³விஜம் ।
ஸ தம் ப்ரதீ³ப்தம் சிக்ஷேப த³ர்ப⁴ம் தம் வாயஸம் ப்ரதி ॥ 31 ॥

ததஸ்தம் வாயஸம் த³ர்ப⁴꞉ ஸோம்ப³ரேநுஜகா³ம தம் ।
அநுஸ்ருப்தஸ்ததா³ காகோ ஜகா³ம விவிதா⁴ம் க³திம் ॥ 32 ॥

த்ராணகாம இமம் லோகம் ஸர்வம் வை விசசார ஹ । [லோக]
ஸ பித்ரா ச பரித்யக்த꞉ ஸுரைஶ்ச ஸ மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 33 ॥

த்ரீம்ˮல்லோகாந்ஸம்பரிக்ரம்ய தமேவ ஶரணம் க³த꞉ ।
ஸ தம் நிபதிதம் பூ⁴மௌ ஶரண்ய꞉ ஶரணாக³தம் ॥ 34 ॥

வதா⁴ர்ஹமபி காகுத்ஸ்த²꞉ க்ருபயா பர்யபாலயத் ।
ந ஶர்ம லப்³த்⁴வா லோகேஷு தமேவ ஶரணம் க³த꞉ ॥ 35 ॥

பரித்³யூநம் விஷண்ணம் ச ஸ தமாயாந்தமப்³ரவீத் ।
மோக⁴ம் கர்தும் ந ஶக்யம் து ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் தது³ச்யதாம் ॥ 36 ॥

ஹிநஸ்து த³க்ஷிணாக்ஷி த்வச்ச²ர இத்யத² ஸோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ததஸ்தஸ்யாக்ஷி காகஸ்ய ஹிநஸ்தி ஸ்ம ஸ த³க்ஷிணம் ॥ 37 ॥

த³த்த்வா ஸ த³க்ஷிணம் நேத்ரம் ப்ராணேப்⁴ய꞉ பரிரக்ஷித꞉ ।
ஸ ராமாய நமஸ்க்ருத்வா ராஜ்ஞே த³ஶரதா²ய ச ॥ 38 ॥

விஸ்ருஷ்டஸ்தேந வீரேண ப்ரதிபேதே³ ஸ்வமாலயம் ।
மத்க்ருதே காகமாத்ரே து ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரம் ஸமுதீ³ரிதம் ॥ 39 ॥

கஸ்மாத்³யோ மாம் ஹரத்த்வத்த꞉ க்ஷமஸே தம் மஹீபதே ।
ஸ குருஷ்வ மஹோத்ஸாஹ꞉ க்ருபாம் மயி நரர்ஷப⁴ ॥ 40 ॥

த்வயா நாத²வதீ நாத² ஹ்யநாதா² இவ த்³ருஶ்யதே ।
ஆந்ருஶம்ஸ்யம் பரோ த⁴ர்மஸ்த்வத்த ஏவ மயா ஶ்ருத꞉ ॥ 41 ॥

ஜாநாமி த்வாம் மஹாவீர்யம் மஹோத்ஸாஹம் மஹாப³லம் ।
அபாரபாரமக்ஷோப்⁴யம் கா³ம்பீ⁴ர்யாத்ஸாக³ரோபமம் ॥ 42 ॥

ப⁴ர்தாரம் ஸஸமுத்³ராயா த⁴ரண்யா வாஸவோபமம் ।
ஏவமஸ்த்ரவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸத்யவாந்ப³லவாநபி ॥ 43 ॥

கிமர்த²மஸ்த்ரம் ரக்ஷஸ்ஸு ந யோஜயஸி ராக⁴வ꞉ ।
ந நாகா³ நாபி க³ந்த⁴ர்வா நாஸுரா ந மருத்³க³ணா꞉ ॥ 44 ॥

ராமஸ்ய ஸமரே வேக³ம் ஶக்தா꞉ ப்ரதிஸமாதி⁴தும் ।
தஸ்ய வீர்யவத꞉ கஶ்சித்³யத்³யஸ்தி மயி ஸம்ப்⁴ரம꞉ ॥ 45 ॥

கிமர்த²ம் ந ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ க்ஷயம் நயதி ராக்ஷஸாந் ।
ப்⁴ராதுராதே³ஶமாதா³ய லக்ஷ்மணோ வா பரந்தப꞉ ॥ 46 ॥

கஸ்ய ஹேதோர்ந மாம் வீர꞉ பரித்ராதி மஹாப³ல꞉ ।
யதி³ தௌ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ வாய்வக்³நிஸமதேஜஸௌ ॥ 47 ॥

ஸுராணாமபி து³ர்த⁴ர்ஷௌ கிமர்த²ம் மாமுபேக்ஷத꞉ ।
மமைவ து³ஷ்க்ருதம் கிஞ்சிந்மஹத³ஸ்தி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 48 ॥

ஸமர்தா²வபி தௌ யந்மாம் நாவேக்ஷேதே பரந்தபௌ ।
வைதே³ஹ்யா வசநம் ஶ்ருத்வா கருணம் ஸாஶ்ரு பா⁴ஷிதம் ॥ 49 ॥

அதா²ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
த்வச்சோ²கவிமுகோ² ராமோ தே³வி ஸத்யேந மே ஶபே ॥ 50 ॥

ராமே து³꞉கா²பி⁴பந்நே ச லக்ஷ்மண꞉ பரிதப்யதே ।
கத²ம்சித்³ப⁴வதீ த்³ருஷ்டா ந கால꞉ பரிஶோசிதும் ॥ 51 ॥

இமம் முஹூர்தம் து³꞉கா²நாம் த்³ரக்ஷ்யஸ்யந்தமநிந்தி³தே ।
தாவுபௌ⁴ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ ராஜபுத்ரௌ மஹாப³லௌ ॥ 52 ॥

த்வத்³த³ர்ஶநக்ருதோத்ஸாஹௌ லங்காம் ப⁴ஸ்மீகரிஷ்யத꞉ ।
ஹத்வா ச ஸமரே க்ரூரம் ராவணம் ஸஹபா³ந்த⁴வம் ॥ 53 ॥

ராக⁴வஸ்த்வாம் விஶாலாக்ஷி நேஷ்யதி ஸ்வாம் புரீம் ப்ரதி ।
ப்³ரூஹி யத்³ராக⁴வோ வாச்யோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ॥ 54 ॥

ஸுக்³ரீவோ வாபி தேஜஸ்வீ ஹரயோபி ஸமாக³தா꞉ ।
இத்யுக்தவதி தஸ்மிம்ஶ்ச ஸீதா ஸுரஸுதோபமா ॥ 55 ॥

உவாச ஶோகஸந்தப்தா ஹநுமந்தம் ப்லவங்க³மம் ।
கௌஸல்யா லோகப⁴ர்தாரம் ஸுஷுவே யம் மநஸ்விநீ ॥ 56 ॥

தம் மமார்தே² ஸுக²ம் ப்ருச்ச² ஶிரஸா சாபி⁴வாத³ய ।
ஸ்ரஜஶ்ச ஸர்வரத்நாநி ப்ரியா யாஶ்ச வராங்க³நா꞉ ॥ 57 ॥

ஐஶ்வர்யம் ச விஶாலாயாம் ப்ருதி²வ்யாமபி து³ர்லப⁴ம் ।
பிதரம் மாதரம் சைவ ஸம்மாந்யாபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச ॥ 58 ॥

அநுப்ரவ்ரஜிதோ ராமம் ஸுமித்ரா யேந ஸுப்ரஜா꞉ ।
ஆநுகூல்யேந த⁴ர்மாத்மா த்யக்த்வா ஸுக²மநுத்தமம் ॥ 59 ॥

அநுக³ச்ச²தி காகுத்ஸ்த²ம் ப்⁴ராதரம் பாலயந்வநே ।
ஸிம்ஹஸ்கந்தோ⁴ மஹாபா³ஹுர்மநஸ்வீ ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ॥ 60 ॥

பித்ருவத்³வர்ததே ராமே மாத்ருவந்மாம் ஸமாசரந் ।
ஹ்ரியமாணாம் ததா³ வீரோ ந து மாம் வேத³ லக்ஷ்மண꞉ ॥ 61 ॥

வ்ருத்³தோ⁴பஸேவீ லக்ஷ்மீவாந் ஶக்தோ ந ப³ஹு பா⁴ஷிதா ।
ராஜபுத்ர꞉ ப்ரிய꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸத்³ருஶ꞉ ஶ்வஶுரஸ்ய மே ॥ 62 ॥

மம ப்ரியதரோ நித்யம் ப்⁴ராதா ராமஸ்ய லக்ஷ்மண꞉ ।
நியுக்தோ து⁴ரி யஸ்யாம் து தாமுத்³வஹதி வீர்யவாந் ॥ 63 ॥

யம் த்³ருஷ்ட்வா ராக⁴வோ நைவ வ்ருத்தமார்யமநுஸ்மரேத் ।
ஸ மமார்தா²ய குஶலம் வக்தவ்யோ வசநாந்மம ॥ 64 ॥

ம்ருது³ர்நித்யம் ஶுசிர்த³க்ஷ꞉ ப்ரியோ ராமஸ்ய லக்ஷ்மண꞉ ।
யதா² ஹி வாநரஶ்ரேஷ்ட² து³꞉க²க்ஷயகரோ ப⁴வேத் ॥ 65 ॥

த்வமஸ்மிந்கார்யநிர்யோகே³ ப்ரமாணம் ஹரிஸத்தம ।
ராக⁴வஸ்த்வத்ஸமாரம்பா⁴ந்மயி யத்நபரோ ப⁴வேத் ॥ 66 ॥

இத³ம் ப்³ரூயாஶ்ச மே நாத²ம் ஶூரம் ராமம் புந꞉ புந꞉ ।
ஜீவிதம் தா⁴ரயிஷ்யாமி மாஸம் த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 67 ॥

ஊர்த்⁴வம் மாஸாந்ந ஜீவேயம் ஸத்யேநாஹம் ப்³ரவீமி தே ।
ராவணேநோபருத்³தா⁴ம் மாம் நிக்ருத்யா பாபகர்மணா ॥ 68 ॥

த்ராதுமர்ஹஸி வீர த்வம் பாதாலாதி³வ கௌஶிகீம் ।
ததோ வஸ்த்ரக³தம் முக்த்வா தி³வ்யம் சூடா³மணிம் ஶுப⁴ம் ॥ 69 ॥

ப்ரதே³யோ ராக⁴வாயேதி ஸீதா ஹநுமதே த³தௌ³ ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ததோ வீரோ மணிரத்நமநுத்தமம் ॥ 70 ॥

அங்கு³ல்யா யோஜயாமாஸ ந ஹ்யஸ்ய ப்ராப⁴வத்³பு⁴ஜ꞉ ।
மணிரத்நம் கபிவர꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்யாபி⁴வாத்³ய ச ॥ 71 ॥

ஸீதாம் ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா ப்ரணத꞉ பார்ஶ்வத꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
ஹர்ஷேண மஹதா யுக்த꞉ ஸீதாத³ர்ஶநஜேந ஸ꞉ ।
ஹ்ருத³யேந க³தோ ராமம் ஶரீரேண து நிஷ்டி²த꞉ ॥ 72 ॥

மணிவரமுபக்³ருஹ்ய தம் மஹார்ஹம்
ஜநகந்ருபாத்மஜயா த்⁴ருதம் ப்ரபா⁴வாத் ।
கி³ரிரிவ பவநாவதூ⁴தமுக்த꞉
ஸுகி²தமநா꞉ ப்ரதிஸங்க்ரமம் ப்ரபேதே³ ॥ 73 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 38 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed