Sundarakanda Sarga (Chapter) 33 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33)


॥ ஹநூமஜ்ஜாநகீஸம்வாதோ³பக்ரம꞉ ॥

ஸோ(அ)வதீர்ய த்³ருமாத்தஸ்மாத்³வித்³ருமப்ரதிமாநந꞉ ।
விநீதவேஷ꞉ க்ருபண꞉ ப்ரணிபத்யோபஸ்ருத்ய ச ॥ 1 ॥

தாமப்³ரவீந்மஹாதேஜா ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய ஸீதாம் மது⁴ரயா கி³ரா ॥ 2 ॥

கா நு பத்³மபலாஶாக்ஷி க்லிஷ்டகௌஶேயவாஸிநி ।
த்³ருமஸ்ய ஶாகா²மாலம்ப்³ய திஷ்ட²ஸி த்வமநிந்தி³தே ॥ 3 ॥

கிமர்த²ம் தவ நேத்ராப்⁴யாம் வாரி ஸ்ரவதி ஶோகஜம் ।
புண்ட³ரீகபலாஶாப்⁴யாம் விப்ரகீர்ணமிவோத³கம் ॥ 4 ॥

ஸுராணாமஸுராணாம் வா நாக³க³ந்த⁴ர்வரக்ஷஸாம் ।
யக்ஷாணாம் கிந்நராணாம் வா கா த்வம் ப⁴வஸி ஶோப⁴நே ॥ 5 ॥

கா த்வம் ப⁴வஸி ருத்³ராணாம் மருதாம் வா வராநநே ।
வஸூநாம் வா வராரோஹே தே³வதா ப்ரதிபா⁴ஸி மே ॥ 6 ॥

கிம் நு சந்த்³ரமஸா ஹீநா பதிதா விபு³தா⁴ளயாத் ।
ரோஹிணீ ஜ்யோதிஷாம் ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² ஸர்வகு³ணாந்விதா ॥ 7 ॥

கா த்வம் ப⁴வஸி கல்யாணி த்வமநிந்தி³தலோசநே ।
கோபாத்³வா யதி³ வா மோஹாத்³ப⁴ர்தாரமஸிதேக்ஷணே ॥ 8 ॥

வஸிஷ்ட²ம் கோபயித்வா த்வம் நாஸி கல்யாண்யருந்த⁴தீ ।
கோ நு புத்ர꞉ பிதா ப்⁴ராதா ப⁴ர்தா வா தே ஸுமத்⁴யமே ॥ 9 ॥

அஸ்மால்லோகாத³மும் லோகம் க³தம் த்வமநுஶோசஸி ।
ரோத³நாத³திநி꞉ஶ்வாஸாத்³பூ⁴மிஸம்ஸ்பர்ஶநாத³பி ॥ 10 ॥

ந த்வாம் தே³வீமஹம் மந்யே ராஜ்ஞ꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாவதா⁴ரணாத் ।
வ்யஞ்ஜநாநி ச தே யாநி லக்ஷணாநி ச லக்ஷயே ॥ 11 ॥

மஹிஷீ பூ⁴மிபாலஸ்ய ராஜகந்யா(அ)ஸி மே மதா ।
ராவணேந ஜநஸ்தா²நாத்³ப³லாத³பஹ்ருதா யதி³ ॥ 12 ॥

ஸீதா த்வமஸி ப⁴த்³ரம் தே தந்மமாசக்ஷ்வ ப்ருச்ச²த꞉ ।
யதா² ஹி தவ வை தை³ந்யம் ரூபம் சாப்யதிமாநுஷம் ॥ 13 ॥

தபஸா சாந்விதோ வேஷஸ்த்வம் ராமமஹிஷீ த்⁴ருவம் ।
ஸா தஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ராமகீர்தநஹர்ஷிதா ॥ 14 ॥

உவாச வாக்யம் வைதே³ஹீ ஹநுமந்தம் த்³ருமாஶ்ரிதம் ।
ப்ருதி²வ்யாம் ராஜஸிம்ஹாநாம் முக்²யஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ॥ 15 ॥

ஸ்நுஷா த³ஶரத²ஸ்யாஹம் ஶத்ருஸைந்யப்ரமாதி²ந꞉ । [ப்ரதாபிந꞉]
து³ஹிதா ஜநகஸ்யாஹம் வைதே³ஹஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 16 ॥

ஸீதா ச நாம நாம்நாஹம் பா⁴ர்யா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஸமா த்³வாத³ஶ தத்ராஹம் ராக⁴வஸ்ய நிவேஶநே ॥ 17 ॥

பு⁴ஞ்ஜாநா மாநுஷாந்போ⁴கா³ந்ஸர்வகாமஸம்ருத்³தி⁴நீ ।
தத்ர த்ரயோத³ஶே வர்ஷே ராஜ்யேநேக்ஷ்வாகுநந்த³நம் ॥ 18 ॥

அபி⁴ஷேசயிதும் ராஜா ஸோபாத்⁴யாய꞉ ப்ரசக்ரமே ।
தஸ்மிந்ஸம்ப்⁴ரியமாணே து ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேசநே ॥ 19 ॥

கைகேயீ நாம ப⁴ர்தாரம் தே³வீ வசநமப்³ரவீத் ।
ந பிபே³யம் ந கா²தே³யம் ப்ரத்யஹம் மம போ⁴ஜநம் ॥ 20 ॥

ஏஷ மே ஜீவிதஸ்யாந்தோ ராமோ யத்³யபி⁴ஷிச்யதே ।
யத்தது³க்தம் த்வயா வாக்யம் ப்ரீத்யா ந்ருபதிஸத்தம ॥ 21 ॥

தச்சேந்ந விதத²ம் கார்யம் வநம் க³ச்ச²து ராக⁴வ꞉ ।
ஸ ராஜா ஸத்யவாக்³தே³வ்யா வரதா³நமநுஸ்மரந் ॥ 22 ॥

முமோஹ வசநம் ஶ்ருத்வா கைகேய்யா꞉ க்ரூரமப்ரியம் ।
ததஸ்து ஸ்த²விரோ ராஜா ஸத்யே த⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 23 ॥

ஜ்யேஷ்ட²ம் யஶஸ்விநம் புத்ரம் ருத³ந்ராஜ்யமயாசத ।
ஸ பிதுர்வசநம் ஶ்ரீமாநபி⁴ஷேகாத்பரம் ப்ரியம் ॥ 24 ॥

மநஸா பூர்வமாஸாத்³ய வாசா ப்ரதிக்³ருஹீதவாந் ।
த³த்³யாந்ந ப்ரதிக்³ருஹ்ணீயாந்ந ப்³ரூயத்கிஞ்சித³ப்ரியம் ॥ 25 ॥

அபி ஜீவிதஹேதோர்வா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ஸ விஹாயோத்தரீயாணி மஹார்ஹாணி மஹாயஶா꞉ ॥ 26 ॥

விஸ்ருஜ்ய மநஸா ராஜ்யம் ஜநந்யை மாம் ஸமாதி³ஶத் ।
ஸா(அ)ஹம் தஸ்யாக்³ரதஸ்தூர்ணம் ப்ரஸ்தி²தா வநசாரிணீ ॥ 27 ॥

ந ஹி மே தேந ஹீநாயா வாஸ꞉ ஸ்வர்கே³(அ)பி ரோசதே ।
ப்ராகே³வ து மஹாபா⁴க³꞉ ஸௌமித்ரிர்மித்ரநந்த³ந꞉ ॥ 28 ॥

பூர்வஜஸ்யாநுயாத்ரார்தே² த்³ருமசீரைரளங்க்ருத꞉ ।
தே வயம் ப⁴ர்துராதே³ஶம் ப³ஹுமாந்ய த்³ருட⁴வ்ரதா꞉ ॥ 29 ॥

ப்ரவிஷ்டா꞉ ஸ்ம புராத்³ருஷ்டம் வநம் க³ம்பீ⁴ரத³ர்ஶநம் ।
வஸதோ த³ண்ட³காரண்யே தஸ்யாஹமமிதௌஜஸ꞉ ॥ 30 ॥

ரக்ஷஸா(அ)பஹ்ருதா பா⁴ர்யா ராவணேந து³ராத்மநா ।
த்³வௌ மாஸௌ தேந மே காலோ ஜீவிதாநுக்³ரஹ꞉ க்ருத꞉ ।
ஊர்த்⁴வம் த்³வாப்⁴யாம் து மாஸாப்⁴யாம் ததஸ்த்யக்ஷ்யாமி ஜீவிதம் ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 33 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed