Sundarakanda Sarga (Chapter) 30 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30)


॥ ஹநூமத்க்ருத்யாக்ருத்யவிசிந்தநம் ॥

ஹநுமாநபி விஶ்ராந்த꞉ ஸர்வம் ஶுஶ்ராவ தத்த்வத꞉ ।
ஸீதாயாஸ்த்ரிஜடாயாஶ்ச ராக்ஷஸீநாம் ச தர்ஜநம் ॥ 1 ॥

அவேக்ஷமாணஸ்தாம் தே³வீம் தே³வதாமிவ நந்த³நே ।
ததோ ப³ஹுவிதா⁴ம் சிந்தாம் சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 2 ॥

யாம் கபீநாம் ஸஹஸ்ராணி ஸுப³ஹூந்யயுதாநி ச ।
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு மார்க³ந்தே ஸேயமாஸாதி³தா மயா ॥ 3 ॥

சாரேண து ஸுயுக்தேந ஶத்ரோ꞉ ஶக்திமவேக்ஷதா ।
கூ³டே⁴ந சரதா தாவத³வேக்ஷிதமித³ம் மயா ॥ 4 ॥

ராக்ஷஸாநாம் விஶேஷஶ்ச புரீ சேயமவேக்ஷிதா ।
ராக்ஷஸாதி⁴பதேரஸ்ய ப்ரபா⁴வோ ராவணஸ்ய ச ॥ 5 ॥

யுக்தம் தஸ்யாப்ரமேயஸ்ய ஸர்வஸத்த்வத³யாவத꞉ ।
ஸமாஶ்வாஸயிதும் பா⁴ர்யாம் பதித³ர்ஶநகாங்க்ஷிணீம் ॥ 6 ॥

அஹமாஶ்வாஸயாம்யேநாம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ।
அத்³ருஷ்டது³꞉கா²ம் து³꞉கா²ர்தாம் து³꞉க²ஸ்யாந்தமக³ச்ச²தீம் ॥ 7 ॥

யத்³யப்யஹமிமாம் தே³வீம் ஶோகோபஹதசேதநாம் ।
அநாஶ்வாஸ்ய க³மிஷ்யாமி தோ³ஷவத்³க³மநம் ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

க³தே ஹி மயி தத்ரேயம் ராஜபுத்ரீ யஶஸ்விநீ ।
பரித்ராணமவிந்த³ந்தீ ஜாநகீ ஜீவிதம் த்யஜேத் ॥ 9 ॥

மயா ச ஸ மஹாபா³ஹு꞉ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நந꞉ ।
ஸமாஶ்வாஸயிதும் ந்யாய்ய꞉ ஸீதாத³ர்ஶநலாலஸ꞉ ॥ 10 ॥

நிஶாசரீணாம் ப்ரத்யக்ஷமநர்ஹம் சாபி பா⁴ஷணம் ।
கத²ம் நு க²லு கர்தவ்யமித³ம் க்ருச்ச்²ரக³தோ ஹ்யஹம் ॥ 11 ॥

அநேந ராத்ரிஶேஷேண யதி³ நாஶ்வாஸ்யதே மயா ।
ஸர்வதா² நாஸ்தி ஸந்தே³ஹ꞉ பரித்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் ॥ 12 ॥

ராமஶ்ச யதி³ ப்ருச்சே²ந்மாம் கிம் மாம் ஸீதா(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ।
கிமஹம் தம் ப்ரதிப்³ரூயாமஸம்பா⁴ஷ்ய ஸுமத்⁴யமாம் ॥ 13 ॥

ஸீதாஸந்தே³ஶரஹிதம் மாமிதஸ்த்வரயா க³தம் ।
நிர்த³ஹேத³பி காகுத்ஸ்த²꞉ க்ருத்³த⁴ஸ்தீவ்ரேண சக்ஷுஷா ॥ 14 ॥

யதி³ சோத்³யோஜயிஷ்யாமி ப⁴ர்தாரம் ராமகாரணாத் ।
வ்யர்த²மாக³மநம் தஸ்ய ஸஸைந்யஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ॥ 15 ॥

அந்தரம் த்வஹமாஸாத்³ய ராக்ஷஸீநாமிஹ ஸ்தி²த꞉ ।
ஶநைராஶ்வாஸயிஷ்யாமி ஸந்தாபப³ஹுளாமிமாம் ॥ 16 ॥

அஹம் த்வதிதநுஶ்சைவ வாநரஶ்ச விஶேஷத꞉ ।
வாசம் சோதா³ஹரிஷ்யாமி மாநுஷீமிஹ ஸம்ஸ்க்ருதாம் ॥ 17 ॥

யதி³ வாசம் ப்ரதா³ஸ்யாமி த்³விஜாதிரிவ ஸம்ஸ்க்ருதாம் ।
ராவணம் மந்யமாநா மாம் ஸீதா பீ⁴தா ப⁴விஷ்யதி ॥ 18 ॥

வாநரஸ்ய விஶேஷேண கத²ம் ஸ்யாத³பி⁴பா⁴ஷணம் ।
அவஶ்யமேவ வக்தவ்யம் மாநுஷம் வாக்யமர்த²வத் ॥ 19 ॥

மயா ஸாந்த்வயிதும் ஶக்யா நாந்யதே²யமநிந்தி³தா ।
ஸேயமாலோக்ய மே ரூபம் ஜாநகீ பா⁴ஷிதம் ததா² ॥ 20 ॥

ரக்ஷோபி⁴ஸ்த்ராஸிதா பூர்வம் பூ⁴யஸ்த்ராஸம் க³மிஷ்யதி ।
ததோ ஜாதபரித்ராஸா ஶப்³த³ம் குர்யாந்மநஸ்விநீ ॥ 21 ॥

ஜாநமாநா விஶாலாக்ஷீ ராவணம் காமரூபிணம் ।
ஸீதயா ச க்ருதே ஶப்³தே³ ஸஹஸா ராக்ஷஸீக³ண꞉ ॥ 22 ॥

நாநாப்ரஹரணோ கோ⁴ர꞉ ஸமேயாத³ந்தகோபம꞉ ।
ததோ மாம் ஸம்பரிக்ஷிப்ய ஸர்வதோ விக்ருதாநநா꞉ ॥ 23 ॥

வதே⁴ ச க்³ரஹணே சைவ குர்யுர்யத்நம் யதா²ப³லம் ।
க்³ருஹ்ய ஶாகா²꞉ ப்ரஶாகா²ஶ்ச ஸ்கந்தா⁴ம்ஶ்சோத்தமஶாகி²நாம் ॥ 24 ॥

த்³ருஷ்ட்வா விபரிதா⁴வந்தம் ப⁴வேயுர்ப⁴யஶங்கிதா꞉ ।
மம ரூபம் ச ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய வநே விசரதோ மஹத் ॥ 25 ॥

ராக்ஷஸ்யோ ப⁴யவித்ரஸ்தா ப⁴வேயுர்விக்ருதாநநா꞉ ।
தத꞉ குர்யு꞉ ஸமாஹ்வாநம் ராக்ஷஸ்யோ ரக்ஷஸாமபி ॥ 26 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரநியுக்தாநாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநே ।
தே ஶூலஶக்திநிஸ்த்ரிம்ஶவிவிதா⁴யுத⁴பாணய꞉ ॥ 27 ॥

ஆபதேயுர்விமர்தே³(அ)ஸ்மிந்வேகே³நோத்³விக்³நகாரிண꞉ ।
ஸம்ருத்³த⁴ஸ்தை꞉ ஸுபரிதோ வித⁴மந்ரக்ஷஸாம் ப³லம் ॥ 28 ॥

ஶக்நுயாம் ந து ஸம்ப்ராப்தும் பரம் பாரம் மஹோத³தே⁴꞉ ।
மாம் வா க்³ருஹ்ணீயுராப்லுத்ய ப³ஹவ꞉ ஶீக்⁴ரகாரிண꞉ ॥ 29 ॥

ஸ்யாதி³யம் சாக்³ருஹீதார்தா² மம ச க்³ரஹணம் ப⁴வேத் ।
ஹிம்ஸாபி⁴ருசயோ ஹிம்ஸ்யுரிமாம் வா ஜநகாத்மஜாம் ॥ 30 ॥

விபந்நம் ஸ்யாத்தத꞉ கார்யம் ராமஸுக்³ரீவயோரித³ம் ।
உத்³தே³ஶே நஷ்டமார்கே³(அ)ஸ்மிந்ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரிதே ॥ 31 ॥

ஸாக³ரேண பரிக்ஷிப்தே கு³ப்தே வஸதி ஜாநகீ ।
விஶஸ்தே வா க்³ருஹீதே வா ரக்ஷோபி⁴ர்மயி ஸம்யுகே³ ॥ 32 ॥

நாந்யம் பஶ்யாமி ராமஸ்ய ஸாஹாய்யம் கார்யஸாத⁴நே ।
விம்ருஶம்ஶ்ச ந பஶ்யாமி யோ ஹதே மயி வாநர꞉ ॥ 33 ॥

ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ணம் லங்க⁴யேத மஹோத³தி⁴ம் ।
காமம் ஹந்தும் ஸமர்தோ²(அ)ஸ்மி ஸஹஸ்ராண்யபி ரக்ஷஸாம் ॥ 34 ॥

ந து ஶக்ஷ்யாமி ஸம்ப்ராப்தும் பரம் பாரம் மஹோத³தே⁴꞉ ।
அஸத்யாநி ச யுத்³தா⁴நி ஸம்ஶயோ மே ந ரோசதே ॥ 35 ॥

கஶ்ச நி꞉ஸம்ஶயம் கார்யம் குர்யாத்ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸஸம்ஶயம் ।
ப்ராணத்யாக³ஶ்ச வைதே³ஹ்யா ப⁴வேத³நபி⁴பா⁴ஷணே ॥ 36 ॥

ஏஷ தோ³ஷோ மஹாந்ஹி ஸ்யாந்மம ஸீதாபி⁴பா⁴ஷணே ।
பூ⁴தாஶ்சார்தா² விநஶ்யந்தி தே³ஶகாலவிரோதி⁴தா꞉ ॥ 37 ॥

விக்லவம் தூ³தமாஸாத்³ய தம꞉ ஸூர்யோத³யே யதா² ।
அர்தா²நர்தா²ந்தரே பு³த்³தி⁴ர்நிஶ்சிதா(அ)பி ந ஶோப⁴தே ॥ 38 ॥

கா⁴தயந்தி ஹி கார்யாணி தூ³தா꞉ பண்டி³தமாநிந꞉ ।
ந விநஶ்யேத்கத²ம் கார்யம் வைக்லவ்யம் ந கத²ம் ப⁴வேத் ॥ 39 ॥

லங்க⁴நம் ச ஸமுத்³ரஸ்ய கத²ம் நு ந வ்ருதா² ப⁴வேத் ।
கத²ம் நு க²லு வாக்யம் மே ஶ்ருணுயாந்நோத்³விஜேத வா ॥ 40 ॥

இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹநுமாம்ஶ்சகார மதிமாந்மதிம் ।
ராமமக்லிஷ்டகர்மாணம் ஸ்வப³ந்து⁴மநுகீர்தயந் ॥ 41 ॥

நைநாமுத்³வேஜயிஷ்யாமி தத்³ப³ந்து⁴க³தமாநஸாம் ।
இக்ஷ்வாகூணாம் வரிஷ்ட²ஸ்ய ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ॥ 42 ॥

ஶுபா⁴நி த⁴ர்மயுக்தாநி வசநாநி ஸமர்பயந் ।
ஶ்ராவயிஷ்யாமி ஸர்வாணி மது⁴ராம் ப்ரப்³ருவந்கி³ரம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴ஸ்யதி யதா² ஹீயம் ததா² ஸர்வம் ஸமாத³தே⁴ ॥ 43 ॥

இதி ஸ ப³ஹுவித⁴ம் மஹாநுபா⁴வோ
ஜக³திபதே꞉ ப்ரமதா³மவேக்ஷமாண꞉ ।
மது⁴ரமவிதத²ம் ஜகா³த³ வாக்யம்
த்³ருமவிடபாந்தரமாஸ்தி²தோ ஹநூமாந் ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 30 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed