Sundarakanda Sarga (Chapter) 16 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)


॥ ஹநூமத்பரீதாப꞉ ॥

ப்ரஶஸ்ய து ப்ரஶஸ்தவ்யாம் ஸீதாம் தாம் ஹரிபுங்க³வ꞉ ।
கு³ணாபி⁴ராமம் ராமம் ச புநஶ்சிந்தாபரோ(அ)ப⁴வத் ॥ 1 ॥

ஸ முஹூர்தமிவ த்⁴யாத்வா பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷண꞉ ।
ஸீதாமாஶ்ரித்ய தேஜஸ்வீ ஹநுமாந்விளலாப ஹ ॥ 2 ॥

மாந்யா கு³ருவிநீதஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய கு³ருப்ரியா ।
யதி³ ஸீதா(அ)பி து³꞉கா²ர்தா காலோ ஹி து³ரதிக்ரம꞉ ॥ 3 ॥

ராமஸ்ய வ்யவஸாயஜ்ஞா லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ।
நாத்யர்த²ம் க்ஷுப்⁴யதே தே³வீ க³ங்கே³வ ஜலதா³க³மே ॥ 4 ॥

துல்யஶீலவயோவ்ருத்தாம் துல்யாபி⁴ஜநலக்ஷணாம் ।
ராக⁴வோ(அ)ர்ஹதி வைதே³ஹீம் தம் சேயமஸிதேக்ஷணா ॥ 5 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா நவஹேமாபா⁴ம் லோககாந்தாமிவ ஶ்ரியம் ।
ஜகா³ம மநஸா ராமம் வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

அஸ்யா ஹேதோர்விஶாலாக்ஷ்யா ஹதோ வாலீ மஹாப³ல꞉ ।
ராவணப்ரதிமோ வீர்யே கப³ந்த⁴ஶ்ச நிபாதித꞉ ॥ 7 ॥

விராத⁴ஶ்ச ஹத꞉ ஸங்க்²யே ராக்ஷஸோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
வநே ராமேண விக்ரம்ய மஹேந்த்³ரேணேவ ஶம்ப³ர꞉ ॥ 8 ॥

சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
நிஹதாநி ஜநஸ்தா²நே ஶரைரக்³நிஶிகோ²பமை꞉ ॥ 9 ॥

க²ரஶ்ச நிஹத꞉ ஸங்க்²யே த்ரிஶிராஶ்ச நிபாதித꞉ ।
தூ³ஷணஶ்ச மஹாதேஜா ராமேண விதி³தாத்மநா ॥ 10 ॥

ஐஶ்வர்யம் வாநராணாம் ச து³ர்லப⁴ம் வாலிபாலிதம் ।
அஸ்யா நிமித்தே ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ராப்தவாம்ˮல்லோகஸத்க்ருதம் ॥ 11 ॥

ஸாக³ரஶ்ச மயா க்ராந்த꞉ ஶ்ரீமாந்நத³நதீ³பதி꞉ ।
அஸ்யா ஹேதோர்விஶாலாக்ஷ்யா꞉ புரீ சேயம் நிரீக்ஷிதா ॥ 12 ।

யதி³ ராம꞉ ஸமுத்³ராந்தாம் மேதி³நீம் பரிவர்தயேத் ।
அஸ்யா꞉ க்ருதே ஜக³ச்சாபி யுக்தமித்யேவ மே மதி꞉ ॥ 13 ॥

ராஜ்யம் வா த்ரிஷு லோகேஷு ஸீதா வா ஜநகாத்மஜா ।
த்ரைலோக்யராஜ்யம் ஸகலம் ஸீதாயா நாப்நுயாத்கலாம் ॥ 14 ॥

இயம் ஸா த⁴ர்மஶீலஸ்ய மைதி²லஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸுதா ஜநகராஜஸ்ய ஸீதா ப⁴ர்த்ருத்³ருட⁴வ்ரதா ॥ 15 ॥

உத்தி²தா மேதி³நீம் பி⁴த்த்வா க்ஷேத்ரே ஹலமுக²க்ஷதே ।
பத்³மரேணுநிபை⁴꞉ கீர்ணா ஶுபை⁴꞉ கேதா³ரபாம்ஸுபி⁴꞉ ॥ 16 ॥

விக்ராந்தஸ்யார்யஶீலஸ்ய ஸம்யுகே³ஷ்வநிவர்திந꞉ ।
ஸ்நுஷா த³ஶரத²ஸ்யைஷா ஜ்யேஷ்டா² ராஜ்ஞோ யஶஸ்விநீ ॥ 17 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞஸ்ய க்ருதஜ்ஞஸ்ய ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
இயம் ஸா த³யிதா பா⁴ர்யா ராக்ஷஸீவஶமாக³தா ॥ 18 ॥

ஸர்வாந்போ⁴கா³ந்பரித்யஜ்ய ப⁴ர்த்ருஸ்நேஹப³லாத்க்ருதா ।
அசிந்தயித்வா து³꞉கா²நி ப்ரவிஷ்டா நிர்ஜநம் வநம் ॥ 19 ॥

ஸந்துஷ்டா ப²லமூலேந ப⁴ர்த்ருஶுஶ்ரூஷணே ரதா ।
யா பராம் ப⁴ஜதே ப்ரீதிம் வநே(அ)பி ப⁴வநே யதா² ॥ 20 ॥

ஸேயம் கநகவர்ணாங்கீ³ நித்யம் ஸுஸ்மிதபா⁴ஷிணீ ।
ஸஹதே யாதநாமேதாமநர்தா²நாமபா⁴கி³நீ ॥ 21 ॥

இமாம் து ஶீலஸம்பந்நாம் த்³ரஷ்டுமர்ஹதி ராக⁴வ꞉ ।
ராவணேந ப்ரமதி²தாம் ப்ரபாமிவ பிபாஸித꞉ ॥ 22 ॥

அஸ்யா நூநம் புநர்லாபா⁴த்³ராக⁴வ꞉ ப்ரீதிமேஷ்யதி ।
ராஜா ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ புந꞉ ப்ராப்யேவ மேதி³நீம் ॥ 23 ॥

காமபோ⁴கை³꞉ பரித்யக்தா ஹீநா ப³ந்து⁴ஜநேந ச ।
தா⁴ரயத்யாத்மநோ தே³ஹம் தத்ஸமாக³மகாங்க்ஷிணீ ॥ 24 ॥

நைஷா பஶ்யதி ராக்ஷஸ்யோ நேமாந்புஷ்பப²லத்³ருமாந் ।
ஏகஸ்த²ஹ்ருத³யா நூநம் ராமமேவாநுபஶ்யதி ॥ 25 ॥

ப⁴ர்தா நாம பரம் நார்யா பூ⁴ஷணம் பூ⁴ஷணாத³பி ।
ஏஷா விரஹிதா தேந பூ⁴ஷணார்ஹா ந ஶோப⁴தே ॥ 26 ॥ [து ரஹிதா]

து³ஷ்கரம் குருதே ராமோ ஹீநோ யத³நயா ப்ரபு⁴꞉ ।
தா⁴ரயத்யாத்மநோ தே³ஹம் ந து³꞉கே²நாவஸீத³தி ॥ 27 ॥

இமாமஸிதகேஶாந்தாம் ஶதபத்ரநிபே⁴க்ஷணாம் ।
ஸுகா²ர்ஹாம் து³꞉கி²தாம் த்³ருஷ்ட்வா மமாபி வ்யதி²தம் மந꞉ ॥ 28 ॥

க்ஷிதிக்ஷமா புஷ்கரஸந்நிபா⁴க்ஷீ
யா ரக்ஷிதா ராக⁴வலக்ஷ்மணாப்⁴யாம் ।
ஸா ராக்ஷஸீபி⁴ர்விக்ருதேக்ஷணாபி⁴꞉
ஸம்ரக்ஷ்யதே ஸம்ப்ரதி வ்ருக்ஷமூலே ॥ 29 ॥

ஹிமஹதநலிநீவ நஷ்டஶோபா⁴
வ்யஸநபரம்பரயாதிபீட்³யமாநா ।
ஸஹசரரஹிதேவ சக்ரவாகீ
ஜநகஸுதா க்ருபணாம் த³ஶாம் ப்ரபந்நா ॥ 30 ॥

அஸ்யா ஹி புஷ்பாவநதாக்³ரஶாகா²꞉
ஶோகம் த்³ருட⁴ம் வை ஜநயந்த்யஶோகா꞉ ।
ஹிமவ்யபாயேந ச மந்த³ரஶ்மி-
-ரப்⁴யுத்தி²தோ நைகஸஹஸ்ரரஶ்மி꞉ ॥ 31 ॥

இத்யேவமர்த²ம் கபிரந்வவேக்ஷ்ய
ஸீதேயமித்யேவ நிவிஷ்டபு³த்³தி⁴꞉ ।
ஸம்ஶ்ரித்ய தஸ்மிந்நிஷஸாத³ வ்ருக்ஷே
ப³லீ ஹரீணாம்ருஷப⁴ஸ்தரஸ்வீ ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 16 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed