Srimad Bhagavadgita Chapter 5 – பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஸன்ன்யாஸயோக³꞉


அர்ஜுன உவாச –
ஸன்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்ருஷ்ண புனர்யோக³ம் ச ஶம்ஸஸி |
யச்ச்²ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்³ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் || 1 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ஸன்ன்யாஸ꞉ கர்மயோக³ஶ்ச நி꞉ஶ்ரேயஸகராவுபௌ⁴ |
தயோஸ்து கர்மஸன்ன்யாஸாத்கர்மயோகோ³ விஶிஷ்யதே || 2 ||

ஜ்ஞேய꞉ ஸ நித்யஸன்ன்யாஸீ யோ ந த்³வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி |
நிர்த்³வந்த்³வோ ஹி மஹாபா³ஹோ ஸுக²ம் ப³ந்தா⁴த்ப்ரமுச்யதே || 3 ||

ஸாங்க்²யயோகௌ³ ப்ருத²க்³பா³லா꞉ ப்ரவத³ந்தி ந பண்டி³தா꞉ |
ஏகமப்யாஸ்தி²த꞉ ஸம்யகு³ப⁴யோர்விந்த³தே ப²லம் || 4 ||

யத்ஸாங்க்²யை꞉ ப்ராப்யதே ஸ்தா²னம் தத்³யோகை³ரபி க³ம்யதே |
ஏகம் ஸாங்க்²யம் ச யோக³ம் ச ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி || 5 ||

ஸன்ன்யாஸஸ்து மஹாபா³ஹோ து³꞉க²மாப்துமயோக³த꞉ |
யோக³யுக்தோ முனிர்ப்³ரஹ்ம நசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி || 6 ||

யோக³யுக்தோ விஶுத்³தா⁴த்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாத்மா குர்வன்னபி ந லிப்யதே || 7 ||

நைவ கிஞ்சித்கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்த்வவித் |
பஶ்யஞ்ச்²ருண்வன்ஸ்ப்ருஶஞ்ஜிக்⁴ரன்னஶ்னந்க³ச்ச²ன்ஸ்வபஞ்ச்²வஸன் || 8 ||

ப்ரலபன்விஸ்ருஜன்க்³ருஹ்ணன்னுன்மிஷன்னிமிஷன்னபி |
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ஷு வர்தந்த இதி தா⁴ரயன் || 9 ||

ப்³ரஹ்மண்யாதா⁴ய கர்மாணி ஸங்க³ம் த்யக்த்வா கரோதி ய꞉ |
லிப்யதே ந ஸ பாபேன பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா || 10 ||

காயேன மனஸா பு³த்³த்⁴யா கேவலைரிந்த்³ரியைரபி |
யோகி³ன꞉ கர்ம குர்வந்தி ஸங்க³ம் த்யக்த்வாத்மஶுத்³த⁴யே || 11 ||

யுக்த꞉ கர்மப²லம் த்யக்த்வா ஶாந்திமாப்னோதி நைஷ்டி²கீம் |
அயுக்த꞉ காமகாரேண ப²லே ஸக்தோ நிப³த்⁴யதே || 12 ||

ஸர்வகர்மாணி மனஸா ஸன்ன்யாஸ்யாஸ்தே ஸுக²ம் வஶீ |
நவத்³வாரே புரே தே³ஹீ நைவ குர்வன்ன காரயன் || 13 ||

ந கர்த்ருத்வம் ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி ப்ரபு⁴꞉ |
ந கர்மப²லஸம்யோக³ம் ஸ்வபா⁴வஸ்து ப்ரவர்ததே || 14 ||

நாத³த்தே கஸ்யசித்பாபம் ந சைவ ஸுக்ருதம் விபு⁴꞉ |
அஜ்ஞானேனாவ்ருதம் ஜ்ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவ꞉ || 15 ||

ஜ்ஞானேன து தத³ஜ்ஞானம் யேஷாம் நாஶிதமாத்மன꞉ |
தேஷாமாதி³த்யவஜ்ஜ்ஞானம் ப்ரகாஶயதி தத்பரம் || 16 ||

தத்³பு³த்³த⁴யஸ்ததா³த்மானஸ்தன்னிஷ்டா²ஸ்தத்பராயணா꞉ |
க³ச்ச²ந்த்யபுனராவ்ருத்திம் ஜ்ஞானநிர்தூ⁴தகல்மஷா꞉ || 17 ||

வித்³யாவினயஸம்பன்னே ப்³ராஹ்மணே க³வி ஹஸ்தினி |
ஶுனி சைவ ஶ்வபாகே ச பண்டி³தா꞉ ஸமத³ர்ஶின꞉ || 18 ||

இஹைவ தைர்ஜித꞉ ஸர்கோ³ யேஷாம் ஸாம்யே ஸ்தி²தம் மன꞉ |
நிர்தோ³ஷம் ஹி ஸமம் ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்மணி தே ஸ்தி²தா꞉ || 19 ||

ந ப்ரஹ்ருஷ்யேத்ப்ரியம் ப்ராப்ய நோத்³விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம் |
ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ரஸம்மூடோ⁴ ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²த꞉ || 20 ||

பா³ஹ்யஸ்பர்ஶேஷ்வஸக்தாத்மா விந்த³த்யாத்மனி யத்ஸுக²ம் |
ஸ ப்³ரஹ்மயோக³யுக்தாத்மா ஸுக²மக்ஷயமஶ்னுதே || 21 ||

யே ஹி ஸம்ஸ்பர்ஶஜா போ⁴கா³ து³꞉க²யோனய ஏவ தே |
ஆத்³யந்தவந்த꞉ கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே பு³த⁴꞉ || 22 ||

ஶக்னோதீஹைவ ய꞉ ஸோடு⁴ம் ப்ராக்ஶரீரவிமோக்ஷணாத் |
காமக்ரோதோ⁴த்³ப⁴வம் வேக³ம் ஸ யுக்த꞉ ஸ ஸுகீ² நர꞉ || 23 ||

யோ(அ)ந்த꞉ஸுகோ²(அ)ந்தராராமஸ்ததா²ந்தர்ஜ்யோதிரேவ ய꞉ |
ஸ யோகீ³ ப்³ரஹ்மனிர்வாணம் ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ(அ)தி⁴க³ச்ச²தி || 24 ||

லப⁴ந்தே ப்³ரஹ்மனிர்வாணம் ருஷய꞉ க்ஷீணகல்மஷா꞉ |
சி²ன்னத்³வைதா⁴ யதாத்மான꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா꞉ || 25 ||

காமக்ரோத⁴வியுக்தானாம் யதீனாம் யதசேதஸாம் |
அபி⁴தோ ப்³ரஹ்மனிர்வாணம் வர்ததே விதி³தாத்மனாம் || 26 ||

ஸ்பர்ஶான்க்ருத்வா ப³ஹிர்பா³ஹ்யாம்ஶ்சக்ஷுஶ்சைவாந்தரே ப்⁴ருவோ꞉ |
ப்ராணாபானௌ ஸமௌ க்ருத்வா நாஸாப்⁴யந்தரசாரிணௌ || 27 ||

யதேந்த்³ரியமனோபு³த்³தி⁴ர்முனிர்மோக்ஷபராயண꞉ |
விக³தேச்சா²ப⁴யக்ரோதோ⁴ ய꞉ ஸதா³ முக்த ஏவ ஸ꞉ || 28 ||

போ⁴க்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் |
ஸுஹ்ருத³ம் ஸர்வபூ⁴தானாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் ஶாந்திம்ருச்ச²தி || 29 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ ஸன்ன்யாஸயோகோ³ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 5 ||

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – த்⁴யானயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: