Srimad Bhagavadgita Chapter 4 – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானயோக³꞉


ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
இமம் விவஸ்வதே யோக³ம் ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் |
விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே(அ)ப்³ரவீத் || 1 ||

ஏவம் பரம்பராப்ராப்தமிமம் ராஜர்ஷயோ விது³꞉ |
ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ³ நஷ்ட꞉ பரந்தப || 2 ||

ஸ ஏவாயம் மயா தே(அ)த்³ய யோக³꞉ ப்ரோக்த꞉ புராதன꞉ |
ப⁴க்தோ(அ)ஸி மே ஸகா² சேதி ரஹஸ்யம் ஹ்யேதது³த்தமம் || 3 ||

அர்ஜுன உவாச –
அபரம் ப⁴வதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வத꞉ |
கத²மேதத்³விஜானீயாம் த்வமாதௌ³ ப்ரோக்தவானிதி || 4 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ப³ஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன |
தான்யஹம் வேத³ ஸர்வாணி ந த்வம் வேத்த² பரந்தப || 5 ||

அஜோ(அ)பி ஸன்னவ்யயாத்மா பூ⁴தானாமீஶ்வரோ(அ)பி ஸன் |
ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாமதி⁴ஷ்டா²ய ஸம்ப⁴வாம்யாத்மமாயயா || 6 ||

யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லானிர்ப⁴வதி பா⁴ரத |
அப்⁴யுத்தா²னமத⁴ர்மஸ்ய ததா³த்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம் || 7 ||

பரித்ராணாய ஸாதூ⁴னாம் வினாஶாய ச து³ஷ்க்ருதாம் |
த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனார்தா²ய ஸம்ப⁴வாமி யுகே³ யுகே³ || 8 ||

ஜன்ம கர்ம ச மே தி³வ்யமேவம் யோ வேத்தி தத்த்வத꞉ |
த்யக்த்வா தே³ஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி ஸோ(அ)ர்ஜுன || 9 ||

வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதா꞉ |
ப³ஹவோ ஜ்ஞானதபஸா பூதா மத்³பா⁴வமாக³தா꞉ || 10 ||

யே யதா² மாம் ப்ரபத்³யந்தே தாம்ஸ்ததை²வ ப⁴ஜாம்யஹம் |
மம வர்த்மானுவர்தந்தே மனுஷ்யா꞉ பார்த² ஸர்வஶ꞉ || 11 ||

காங்க்ஷந்த꞉ கர்மணாம் ஸித்³தி⁴ம் யஜந்த இஹ தே³வதா꞉ |
க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி கர்மஜா || 12 ||

சாதுர்வர்ண்யம் மயா ஸ்ருஷ்டம் கு³ணகர்மவிபா⁴க³ஶ꞉ |
தஸ்ய கர்தாரமபி மாம் வித்³த்⁴யகர்தாரமவ்யயம் || 13 ||

ந மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி ந மே கர்மப²லே ஸ்ப்ருஹா |
இதி மாம் யோ(அ)பி⁴ஜானாதி கர்மபி⁴ர்ன ஸ ப³த்⁴யதே || 14 ||

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா க்ருதம் கர்ம பூர்வைரபி முமுக்ஷுபி⁴꞉ |
குரு கர்மைவ தஸ்மாத்த்வம் பூர்வை꞉ பூர்வதரம் க்ருதம் || 15 ||

கிம் கர்ம கிமகர்மேதி கவயோ(அ)ப்யத்ர மோஹிதா꞉ |
தத்தே கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ் ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் || 16 ||

கர்மணோ ஹ்யபி போ³த்³த⁴வ்யம் போ³த்³த⁴வ்யம் ச விகர்மண꞉ |
அகர்மணஶ்ச போ³த்³த⁴வ்யம் க³ஹனா கர்மணோ க³தி꞉ || 17 ||

கர்மண்யகர்ம ய꞉ பஶ்யேத³கர்மணி ச கர்ம ய꞉ |
ஸ பு³த்³தி⁴மான்மனுஷ்யேஷு ஸ யுக்த꞉ க்ருத்ஸ்னகர்மக்ருத் || 18 ||

யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பா⁴꞉ காமஸங்கல்பவர்ஜிதா꞉ |
ஜ்ஞானாக்³னித³க்³த⁴கர்மாணம் தமாஹு꞉ பண்டி³தம் பு³தா⁴꞉ || 19 ||

த்யக்த்வா கர்மப²லாஸங்க³ம் நித்யத்ருப்தோ நிராஶ்ரய꞉ |
கர்மண்யபி⁴ப்ரவ்ருத்தோ(அ)பி நைவ கிஞ்சித்கரோதி ஸ꞉ || 20 ||

நிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்³ரஹ꞉ |
ஶாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் || 21 ||

யத்³ருச்சா²லாப⁴ஸந்துஷ்டோ த்³வந்த்³வாதீதோ விமத்ஸர꞉ |
ஸம꞉ ஸித்³தா⁴வஸித்³தௌ⁴ ச க்ருத்வாபி ந நிப³த்⁴யதே || 22 ||

க³தஸங்க³ஸ்ய முக்தஸ்ய ஜ்ஞானாவஸ்தி²தசேதஸ꞉ |
யஜ்ஞாயாசரத꞉ கர்ம ஸமக்³ரம் ப்ரவிலீயதே || 23 ||

ப்³ரஹ்மார்பணம் ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்மாக்³னௌ ப்³ரஹ்மணா ஹுதம் |
ப்³ரஹ்மைவ தேன க³ந்தவ்யம் ப்³ரஹ்மகர்மஸமாதி⁴னா || 24 ||

தை³வமேவாபரே யஜ்ஞம் யோகி³ன꞉ பர்யுபாஸதே |
ப்³ரஹ்மாக்³னாவபரே யஜ்ஞம் யஜ்ஞேனைவோபஜுஹ்வதி || 25 ||

ஶ்ரோத்ராதீ³னீந்த்³ரியாண்யன்யே ஸம்யமாக்³னிஷு ஜுஹ்வதி |
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயானந்ய இந்த்³ரியாக்³னிஷு ஜுஹ்வதி || 26 ||

ஸர்வாணீந்த்³ரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணி சாபரே |
ஆத்மஸம்யமயோகா³க்³னௌ ஜுஹ்வதி ஜ்ஞானதீ³பிதே || 27 ||

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே |
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச யதய꞉ ஸம்ஶிதவ்ரதா꞉ || 28 ||

அபானே ஜுஹ்வதி ப்ராணம் ப்ராணே(அ)பானம் ததா²பரே |
ப்ராணாபானக³தீ ருத்³த்⁴வா ப்ராணாயாமபராயணா꞉ || 29 ||

அபரே நியதாஹாரா꞉ ப்ராணான்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி |
ஸர்வே(அ)ப்யேதே யஜ்ஞவிதோ³ யஜ்ஞக்ஷபிதகல்மஷா꞉ || 30 ||

யஜ்ஞஶிஷ்டாம்ருதபு⁴ஜோ யாந்தி ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் |
நாயம் லோகோ(அ)ஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோ(அ)ன்ய꞉ குருஸத்தம || 31 ||

ஏவம் ப³ஹுவிதா⁴ யஜ்ஞா விததா ப்³ரஹ்மணோ முகே² |
கர்மஜான்வித்³தி⁴ தான்ஸர்வானேவம் ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே || 32 ||

ஶ்ரேயாந்த்³ரவ்யமயாத்³யஜ்ஞாஜ் ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ பரந்தப |
ஸர்வம் கர்மாகி²லம் பார்த² ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே || 33 ||

தத்³வித்³தி⁴ ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஶ்னேன ஸேவயா |
உபதே³க்ஷ்யந்தி தே ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானினஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ || 34 ||

யஜ் ஜ்ஞாத்வா ந புனர்மோஹமேவம் யாஸ்யஸி பாண்ட³வ |
யேன பூ⁴தான்யஶேஷேண த்³ரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ² மயி || 35 ||

அபி சேத³ஸி பாபேப்⁴ய꞉ ஸர்வேப்⁴ய꞉ பாபக்ருத்தம꞉ |
ஸர்வம் ஜ்ஞானப்லவேனைவ வ்ருஜினம் ஸந்தரிஷ்யஸி || 36 ||

யதை²தா⁴ம்ஸி ஸமித்³தோ⁴(அ)க்³னிர்ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே(அ)ர்ஜுன |
ஜ்ஞானாக்³னி꞉ ஸர்வகர்மாணி ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே ததா² || 37 ||

ந ஹி ஜ்ஞானேன ஸத்³ருஶம் பவித்ரமிஹ வித்³யதே |
தத்ஸ்வயம் யோக³ஸம்ஸித்³த⁴꞉ காலேனாத்மனி விந்த³தி || 38 ||

ஶ்ரத்³தா⁴வாம் ல்லப⁴தே ஜ்ஞானம் தத்பர꞉ ஸம்யதேந்த்³ரிய꞉ |
ஜ்ஞானம் லப்³த்⁴வா பராம் ஶாந்திமசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி || 39 ||

அஜ்ஞஶ்சாஶ்ரத்³த³தா⁴னஶ்ச ஸம்ஶயாத்மா வினஶ்யதி |
நாயம் லோகோ(அ)ஸ்தி ந பரோ ந ஸுக²ம் ஸம்ஶயாத்மன꞉ || 40 ||

யோக³ஸன்ன்யஸ்தகர்மாணம் ஜ்ஞானஸஞ்சி²ன்னஸம்ஶயம் |
ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய || 41 ||

தஸ்மாத³ஜ்ஞானஸம்பூ⁴தம் ஹ்ருத்ஸ்த²ம் ஜ்ஞானாஸினாத்மன꞉ |
சி²த்த்வைனம் ஸம்ஶயம் யோக³மாதிஷ்டோ²த்திஷ்ட² பா⁴ரத || 42 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ ஜ்ஞானயோகோ³ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ || 4 ||

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஸன்ன்யாஸயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed