Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விபூ⁴தியோக³꞉


ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ ஶ்ருணு மே பரமம் வச꞉ |
யத்தே(அ)ஹம் ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா || 1 ||

ந மே விது³꞉ ஸுரக³ணா꞉ ப்ரப⁴வம் ந மஹர்ஷய꞉ |
அஹமாதி³ர்ஹி தே³வானாம் மஹர்ஷீணாம் ச ஸர்வஶ꞉ || 2 ||

யோ மாமஜமனாதி³ம் ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம் |
அஸம்மூட⁴꞉ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே || 3 ||

பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஞானமஸம்மோஹ꞉ க்ஷமா ஸத்யம் த³ம꞉ ஶம꞉ |
ஸுக²ம் து³꞉க²ம் ப⁴வோ(அ)பா⁴வோ ப⁴யம் சாப⁴யமேவ ச || 4 ||

அஹிம்ஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தா³னம் யஶோ(அ)யஶ꞉ |
ப⁴வந்தி பா⁴வா பூ⁴தானாம் மத்த ஏவ ப்ருத²க்³விதா⁴꞉ || 5 ||

மஹர்ஷய꞉ ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா² |
மத்³பா⁴வா மானஸா ஜாதா யேஷாம் லோக இமா꞉ ப்ரஜா꞉ || 6 ||

ஏதாம் விபூ⁴திம் யோக³ம் ச மம யோ வேத்தி தத்த்வத꞉ |
ஸோ(அ)விகம்பேன யோகே³ன யுஜ்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 7 ||

அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரப⁴வோ மத்த꞉ ஸர்வம் ப்ரவர்ததே |
இதி மத்வா ப⁴ஜந்தே மாம் பு³தா⁴ பா⁴வஸமன்விதா꞉ || 8 ||

மச்சித்தா மத்³க³தப்ராணா போ³த⁴யந்த꞉ பரஸ்பரம் |
கத²யந்தஶ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச || 9 ||

தேஷாம் ஸததயுக்தானாம் ப⁴ஜதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் |
த³தா³மி பு³த்³தி⁴யோக³ம் தம் யேன மாமுபயாந்தி தே || 10 ||

தேஷாமேவானுகம்பார்த²மஹமஜ்ஞானஜம் தம꞉ |
நாஶயாம்யாத்மபா⁴வஸ்தோ² ஜ்ஞானதீ³பேன பா⁴ஸ்வதா || 11 ||

அர்ஜுன உவாச –
பரம் ப்³ரஹ்ம பரம் தா⁴ம பவித்ரம் பரமம் ப⁴வான் |
புருஷம் ஶாஶ்வதம் தி³வ்யமாதி³தே³வமஜம் விபு⁴ம் || 12 ||

ஆஹுஸ்த்வாம்ருஷய꞉ ஸர்வே தே³வர்ஷிர்னாரத³ஸ்ததா² |
அஸிதோ தே³வலோ வ்யாஸ꞉ ஸ்வயம் சைவ ப்³ரவீஷி மே || 13 ||

ஸர்வமேதத்³ருதம் மன்யே யன்மாம் வத³ஸி கேஶவ |
ந ஹி தே ப⁴க³வன்வ்யக்திம் விது³ர்தே³வா ந தா³னவா꞉ || 14 ||

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேத்த² த்வம் புருஷோத்தம |
பூ⁴தபா⁴வன பூ⁴தேஶ தே³வதே³வ ஜக³த்பதே || 15 ||

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய꞉ |
யாபி⁴ர்விபூ⁴திபி⁴ர்லோகானிமாம்ஸ்த்வம் வ்யாப்ய திஷ்ட²ஸி || 16 ||

கத²ம் வித்³யாமஹம் யோகி³ம்ஸ்த்வாம் ஸதா³ பரிசிந்தயன் |
கேஷு கேஷு ச பா⁴வேஷு சிந்த்யோ(அ)ஸி ப⁴க³வன்மயா || 17 ||

விஸ்தரேணாத்மனோ யோக³ம் விபூ⁴திம் ச ஜனார்த³ன |
பூ⁴ய꞉ கத²ய த்ருப்திர்ஹி ஶ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே(அ)ம்ருதம் || 18 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய꞉ |
ப்ராதா⁴ன்யத꞉ குருஶ்ரேஷ்ட² நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே || 19 ||

அஹமாத்மா கு³டா³கேஶ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த꞉ |
அஹமாதி³ஶ்ச மத்⁴யம் ச பூ⁴தானாமந்த ஏவ ச || 20 ||

ஆதி³த்யானாமஹம் விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாம் ரவிரம்ஶுமான் |
மரீசிர்மருதாமஸ்மி நக்ஷத்ராணாமஹம் ஶஶீ || 21 ||

வேதா³னாம் ஸாமவேதோ³(அ)ஸ்மி தே³வானாமஸ்மி வாஸவ꞉ |
இந்த்³ரியாணாம் மனஶ்சாஸ்மி பூ⁴தானாமஸ்மி சேதனா || 22 ||

ருத்³ராணாம் ஶங்கரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம் |
வஸூனாம் பாவகஶ்சாஸ்மி மேரு꞉ ஶிக²ரிணாமஹம் || 23 ||

புரோத⁴ஸாம் ச முக்²யம் மாம் வித்³தி⁴ பார்த² ப்³ருஹஸ்பதிம் |
ஸேனானீனாமஹம் ஸ்கந்த³꞉ ஸரஸாமஸ்மி ஸாக³ர꞉ || 24 ||

மஹர்ஷீணாம் ப்⁴ருகு³ரஹம் கி³ராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம் |
யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோ(அ)ஸ்மி ஸ்தா²வராணாம் ஹிமாலய꞉ || 25 ||

அஶ்வத்த²꞉ ஸர்வவ்ருக்ஷாணாம் தே³வர்ஷீணாம் ச நாரத³꞉ |
க³ந்த⁴ர்வாணாம் சித்ரரத²꞉ ஸித்³தா⁴னாம் கபிலோ முனி꞉ || 26 ||

உச்சை꞉ஶ்ரவஸமஶ்வானாம் வித்³தி⁴ மாமம்ருதோத்³ப⁴வம் |
ஐராவதம் க³ஜேந்த்³ராணாம் நராணாம் ச நராதி⁴பம் || 27 ||

ஆயுதா⁴னாமஹம் வஜ்ரம் தே⁴னூனாமஸ்மி காமது⁴க் |
ப்ரஜனஶ்சாஸ்மி கந்த³ர்ப꞉ ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகி꞉ || 28 ||

அனந்தஶ்சாஸ்மி நாகா³னாம் வருணோ யாத³ஸாமஹம் |
பித்ரூணாமர்யமா சாஸ்மி யம꞉ ஸம்யமதாமஹம் || 29 ||

ப்ரஹ்லாத³ஶ்சாஸ்மி தை³த்யானாம் கால꞉ கலயதாமஹம் |
ம்ருகா³ணாம் ச ம்ருகே³ந்த்³ரோ(அ)ஹம் வைனதேயஶ்ச பக்ஷிணாம் || 30 ||

பவன꞉ பவதாமஸ்மி ராம꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாமஹம் |
ஜ²ஷாணாம் மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்னவீ || 31 ||

ஸர்கா³ணாமாதி³ரந்தஶ்ச மத்⁴யம் சைவாஹமர்ஜுன |
அத்⁴யாத்மவித்³யா வித்³யானாம் வாத³꞉ ப்ரவத³தாமஹம் || 32 ||

அக்ஷராணாமகாரோ(அ)ஸ்மி த்³வந்த்³வ꞉ ஸாமாஸிகஸ்ய ச |
அஹமேவாக்ஷய꞉ காலோ தா⁴தாஹம் விஶ்வதோமுக²꞉ || 33 ||

ம்ருத்யு꞉ ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்³ப⁴வஶ்ச ப⁴விஷ்யதாம் |
கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்வாக்ச நாரீணாம் ஸ்ம்ருதிர்மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ க்ஷமா || 34 ||

ப்³ருஹத்ஸாம ததா² ஸாம்னாம் கா³யத்ரீ ச²ந்த³ஸாமஹம் |
மாஸானாம் மார்க³ஶீர்ஷோ(அ)ஹம்ருதூனாம் குஸுமாகர꞉ || 35 ||

த்³யூதம் ச²லயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் |
ஜயோ(அ)ஸ்மி வ்யவஸாயோ(அ)ஸ்மி ஸத்த்வம் ஸத்த்வவதாமஹம் || 36 ||

வ்ருஷ்ணீனாம் வாஸுதே³வோ(அ)ஸ்மி பாண்ட³வானாம் த⁴னஞ்ஜய꞉ |
முனீனாமப்யஹம் வ்யாஸ꞉ கவீனாமுஶனா கவி꞉ || 37 ||

த³ண்டோ³ த³மயதாமஸ்மி நீதிரஸ்மி ஜிகீ³ஷதாம் |
மௌனம் சைவாஸ்மி கு³ஹ்யானாம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானவதாமஹம் || 38 ||

யச்சாபி ஸர்வபூ⁴தானாம் பீ³ஜம் தத³ஹமர்ஜுன |
ந தத³ஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்மயா பூ⁴தம் சராசரம் || 39 ||

நாந்தோ(அ)ஸ்தி மம தி³வ்யானாம் விபூ⁴தீனாம் பரந்தப |
ஏஷ தூத்³தே³ஶத꞉ ப்ரோக்தோ விபூ⁴தேர்விஸ்தரோ மயா || 40 ||

யத்³யத்³விபூ⁴திமத்ஸத்த்வம் ஶ்ரீமதூ³ர்ஜிதமேவ வா |
தத்ததே³வாவக³ச்ச² த்வம் மம தேஜோம்(அ)ஶஸம்ப⁴வம் || 41 ||

அத²வா ப³ஹுனைதேன கிம் ஜ்ஞாதேன தவார்ஜுன |
விஷ்டப்⁴யாஹமித³ம் க்ருத்ஸ்னமேகாம்ஶேன ஸ்தி²தோ ஜக³த் || 42 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ விபூ⁴தியோகோ³ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 10 ||

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed