Sri Venkateshwara Suprabhatam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸுப்ரபா⁴தம்


கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வா ஸந்த்⁴யா ப்ரவர்ததே ।
உத்திஷ்ட² நரஶார்தூ³ள கர்தவ்யம் தை³வமாஹ்நிகம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² கோ³விந்த³ உத்திஷ்ட² க³ருட³த்⁴வஜ ।
உத்திஷ்ட² கமலாகாந்த த்ரைலோக்யம் மங்க³ளம் குரு ॥ 2 ॥

மாதஸ்ஸமஸ்தஜக³தாம் மது⁴கைடபா⁴ரே꞉
வக்ஷோவிஹாரிணி மநோஹரதி³வ்யமூர்தே । [ரூபே]
ஶ்ரீஸ்வாமிநி ஶ்ரிதஜநப்ரியதா³நஶீலே
ஶ்ரீவேங்கடேஶத³யிதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 3 ॥

தவ ஸுப்ரபா⁴தமரவிந்த³ளோசநே
ப⁴வது ப்ரஸந்நமுக²சந்த்³ரமண்ட³லே ।
விதி⁴ஶங்கரேந்த்³ரவநிதாபி⁴ரர்சிதே
வ்ருஷஶைலநாத²த³யிதே த³யாநிதே⁴ ॥ 4 ॥

அத்ர்யாதி³ஸப்தருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸந்த்⁴யாம்
ஆகாஶஸிந்து⁴கமலாநி மநோஹராணி ।
ஆதா³ய பாத³யுக³மர்சயிதும் ப்ரபந்நா꞉
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 5 ॥

பஞ்சாநநாப்³ஜப⁴வஷண்முக²வாஸவாத்³யா꞉
த்ரைவிக்ரமாதி³சரிதம் விபு³தா⁴꞉ ஸ்துவந்தி ।
பா⁴ஷாபதி꞉ பட²தி வாஸரஶுத்³தி⁴மாராத்
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 6 ॥

ஈஷத்ப்ரபு²ல்லஸரஸீருஹநாரிகேல-
பூக³த்³ருமாதி³ஸுமநோஹரபாலிகாநாம் ।
ஆவாதி மந்த³மநிலஸ்ஸஹ தி³வ்யக³ந்தை⁴꞉
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 7 ॥

உந்மீல்ய நேத்ரயுக³முத்தமபஞ்ஜரஸ்தா²꞉
பாத்ராவஶிஷ்டகத³ளீப²லபாயஸாநி ।
பு⁴க்த்வா ஸலீலமத² கேலிஶுகா꞉ பட²ந்தி
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 8 ॥

தந்த்ரீப்ரகர்ஷமது⁴ரஸ்வநயா விபஞ்ச்யா
கா³யத்யநந்தசரிதம் தவ நாரதோ³(அ)பி ।
பா⁴ஷாஸமக்³ரமஸக்ருத்கரசாரரம்யம்
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 9 ॥

ப்⁴ருங்கா³வலீ ச மகரந்த³ரஸாநுவித்³த⁴-
ஜ²ங்காரகீ³தநிநதை³ஸ்ஸஹ ஸேவநாய ।
நிர்யாத்யுபாந்தஸரஸீகமலோத³ரேப்⁴ய꞉
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 10 ॥

யோஷாக³ணேந வரத³த்⁴நி விமத்²யமாநே
கோ⁴ஷாலயேஷு த³தி⁴மந்த²நதீவ்ரகோ⁴ஷா꞉ ।
ரோஷாத்கலிம் வித³த⁴தே ககுப⁴ஶ்ச கும்பா⁴꞉
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 11 ॥

பத்³மேஶமித்ரஶதபத்ரக³தாலிவர்கா³꞉
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய நிஜாங்க³ளக்ஷ்ம்யா ।
பே⁴ரீநிநாத³மிவ பி³ப்⁴ரதி தீவ்ரநாத³ம்
ஶேஷாத்³ரிஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமந்நபீ⁴ஷ்டவரதா³கி²லலோகப³ந்தோ⁴
ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ ஜக³தே³கத³யைகஸிந்தோ⁴ ।
ஶ்ரீதே³வதாக்³ருஹபு⁴ஜாந்தரதி³வ்யமூர்தே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீஸ்வாமிபுஷ்கரிணிகா(ஆ)ப்லவநிர்மலாங்கா³꞉
ஶ்ரேயோ(அ)ர்தி²நோ ஹரவிரிஞ்சஸநந்த³நாத்³யா꞉ ।
த்³வாரே வஸந்தி வரவேத்ரஹதோத்தமாங்கா³꞉
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீஶேஷஶைலக³ருடா³சலவேங்கடாத்³ரி-
நாராயணாத்³ரிவ்ருஷபா⁴த்³ரிவ்ருஷாத்³ரிமுக்²யாம் ।
ஆக்²யாம் த்வதீ³யவஸதேரநிஶம் வத³ந்தி
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 15 ॥

ஸேவாபரா꞉ ஶிவஸுரேஶக்ருஶாநுத⁴ர்ம-
ரக்ஷோ(அ)ம்பு³நாத²பவமாநத⁴நாதி⁴நாதா²꞉ ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிப்ரவிளஸந்நிஜஶீர்ஷதே³ஶா꞉
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 16 ॥

தா⁴டீஷு தே விஹக³ராஜம்ருகா³தி⁴ராஜ-
நாகா³தி⁴ராஜக³ஜராஜஹயாதி⁴ராஜா꞉ ।
ஸ்வஸ்வாதி⁴காரமஹிமாதி³கமர்த²யந்தே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யேந்து³பௌ⁴மபு³த⁴வாக்பதிகாவ்யஸௌரி-
ஸ்வர்பா⁴நுகேதுதி³விஷத்பரிஷத்ப்ரதா⁴நா꞉ ।
த்வத்³தா³ஸதா³ஸசரமாவதி⁴தா³ஸதா³ஸா꞉
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 18 ॥

த்வத்பாத³தூ⁴ளிப⁴ரிதஸ்பு²ரிதோத்தமாங்கா³꞉
ஸ்வர்கா³பவர்க³நிரபேக்ஷநிஜாந்தரங்கா³꞉ ।
கல்பாக³மாகலநயா(ஆ)குலதாம் லப⁴ந்தே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 19 ॥

த்வத்³கோ³புராக்³ரஶிக²ராணி நிரீக்ஷமாணா꞉
ஸ்வர்கா³பவர்க³பத³வீம் பரமாம் ஶ்ரயந்த꞉ ।
மர்த்யா மநுஷ்யபு⁴வநே மதிமாஶ்ரயந்தே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 20 ॥

ஶ்ரீபூ⁴மிநாயக த³யாதி³கு³ணாம்ருதாப்³தே⁴
தே³வாதி⁴தே³வ ஜக³தே³கஶரண்யமூர்தே ।
ஶ்ரீமந்நநந்தக³ருடா³தி³பி⁴ரர்சிதாங்க்⁴ரே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீபத்³மநாப⁴ புருஷோத்தம வாஸுதே³வ
வைகுண்ட² மாத⁴வ ஜநார்த³ந சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீவத்ஸசிஹ்ந ஶரணாக³தபாரிஜாத
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 22 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பஹரஸுந்த³ரதி³வ்யமூர்தே
காந்தாகுசாம்பு³ருஹகுட்³மலலோலத்³ருஷ்டே ।
கல்யாணநிர்மலகு³ணாகரதி³வ்யகீர்தே
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 23 ॥

மீநாக்ருதே கமட² கோல ந்ருஸிம்ஹ வர்ணிந்
ஸ்வாமிந் பரஶ்வத²தபோத⁴ந ராமசந்த்³ர ।
ஶேஷாம்ஶராம யது³நந்த³ந கல்கிரூப
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 24 ॥

ஏலாலவங்க³க⁴நஸாரஸுக³ந்த⁴தீர்த²ம்
தி³வ்யம் வியத்ஸரிதி ஹேமக⁴டேஷு பூர்ணம் ।
த்⁴ருத்வா(அ)த்³ய வைதி³கஶிகா²மணய꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉
திஷ்ட²ந்தி வேங்கடபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 25 ॥

பா⁴ஸ்வாநுதே³தி விகசாநி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயந்தி நிநதை³꞉ ககுபோ⁴ விஹங்கா³꞉ ।
ஶ்ரீவைஷ்ணவாஸ்ஸததமர்தி²தமங்க³ளாஸ்தே
தா⁴மாஶ்ரயந்தி தவ வேங்கட ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மாத³யஸ்ஸுரவராஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸந்தஸ்ஸநந்த³நமுகா²ஸ்த்வத² யோகி³வர்யா꞉ ।
தா⁴மாந்திகே தவ ஹி மங்க³ளவஸ்துஹஸ்தா꞉
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 27 ॥

லக்ஷ்மீநிவாஸ நிரவத்³யகு³ணைகஸிந்தோ⁴
ஸம்ஸாரஸாக³ரஸமுத்தரணைகஸேதோ ।
வேதா³ந்தவேத்³யநிஜவைப⁴வ ப⁴க்தபோ⁴க்³ய
ஶ்ரீவேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 28 ॥

இத்த²ம் வ்ருஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபா⁴தம்
யே மாநவா꞉ ப்ரதிதி³நம் படி²தும் ப்ரவ்ருத்தா꞉ ।
தேஷாம் ப்ரபா⁴தஸமயே ஸ்ம்ருதிரங்க³பா⁴ஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த²ஸுலபா⁴ம் பரமாம் ப்ரஸூதே ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீவேங்கடேஶ ஸுப்ரபா⁴தம் ।

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் >>


மேலும் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed