Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


ஸூர்ய உவாச ।
ஸ்வானந்த³ப⁴வனாந்தஸ்த²ஹர்ம்யஸ்தா² க³ணபப்ரியா ।
ஸம்யோக³ஸ்வானந்த³ப்³ரஹ்மஶக்தி꞉ ஸம்யோக³ரூபிணீ ॥ 1 ॥

அதிஸௌந்த³ர்யலாவண்யா மஹாஸித்³தி⁴ர்க³ணேஶ்வரீ ।
வஜ்ரமாணிக்யமகுடகடகாதி³விபூ⁴ஷிதா ॥ 2 ॥

கஸ்தூரீதிலகோத்³பா⁴ஸினிடிலா பத்³மலோசனா ।
ஶரச்சாம்பேயபுஷ்பாப⁴நாஸிகா ம்ருது³பா⁴ஷிணீ ॥ 3 ॥

லஸத்காஞ்சனதாடங்கயுக³ளா யோகி³வந்தி³தா ।
மணித³ர்பணஸங்காஶகபோலா காங்க்ஷிதார்த²தா³ ॥ 4 ॥

தாம்பூ³லபூரிதஸ்மேரவத³னா விக்⁴னநாஶினீ ।
ஸுபக்வதா³டி³மீபீ³ஜரத³னா ரத்னதா³யினீ ॥ 5 ॥

கம்பு³வ்ருத்தஸமச்சா²யகந்த⁴ரா கருணாயுதா ।
முக்தாபா⁴ தி³வ்யவஸனா ரத்னகல்ஹாரமாலிகா ॥ 6 ॥

க³ணேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யா மங்க³ளா மங்க³ளப்ரதா³ ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாப்³ஜா ப⁴வப³ந்த⁴விமோசினீ ॥ 7 ॥

ஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்³மாப⁴ஸுகுசா ஸித்³தி⁴ஸேவிதா ।
ப்³ருஹந்நிதம்பா³ விளஸஜ்ஜக⁴னா ஜக³தீ³ஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஸௌபா⁴க்³யஜாதஶ்ருங்கா³ரமத்⁴யமா மது⁴ரஸ்வனா ।
தி³வ்யபூ⁴ஷணஸந்தோ³ஹரஞ்ஜிதா ருணமோசினீ ॥ 9 ॥

பாரிஜாதகு³ணாதி⁴க்யபதா³ப்³ஜா பரமாத்மிகா ।
ஸுபத்³மராக³ஸங்காஶசரணா சிந்திதார்த²தா³ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வமஹாஸித்³தி⁴பீட²ஸ்தா² பங்கஜாஸனா ।
ஹேரம்ப³நேத்ரகுமுத³சந்த்³ரிகா சந்த்³ரபூ⁴ஷணா ॥ 11 ॥

ஸசாமரஶிவாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணவீஜிதா ।
ப⁴க்தரக்ஷணதா³க்ஷிண்யகடாக்ஷா கமலாஸனா ॥ 12 ॥

க³ணேஶாலிங்க³னோத்³பூ⁴தபுலகாங்கீ³ பராத்பரா ।
லீலாகல்பிதப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிகோடிஸமன்விதா ॥ 13 ॥

வாணீகோடிஸமாயுக்தகோடிப்³ரஹ்மநிஷேவிதா ।
லக்ஷ்மீகோடிஸமாயுக்தவிஷ்ணுகோடிப்ரபூஜிதா ॥ 14 ॥

கௌ³ரீகோடிஸமாயுக்தஶம்பு⁴கோடிஸுஸேவிதா ।
ப்ரபா⁴கோடிஸமாயுக்தகோடிபா⁴ஸ்கரவந்தி³தா ॥ 15 ॥

பா⁴னுகோடிப்ரதீகாஶா சந்த்³ரகோடிஸுஶீதளா ।
சதுஷ்ஷஷ்டிகோடிஸித்³தி⁴நிஷேவிதபதா³ம்பு³ஜா ॥ 16 ॥

மூலாதா⁴ரஸமுத்பன்னா மூலப³ந்த⁴விமோசனீ ।
மூலாதா⁴ரைகநிலயா யோக³குண்ட³லிபே⁴தி³னீ ॥ 17 ॥

மூலாதா⁴ரா மூலபூ⁴தா மூலப்ரக்ருதிரூபிணீ ।
மூலாதா⁴ரக³ணேஶானவாமபா⁴க³நிவாஸினீ ॥ 18 ॥

மூலவித்³யா மூலரூபா மூலக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ ।
ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னைகநிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி⁴விபே⁴தி³னீ ॥ 19 ॥

மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி⁴விபே⁴தி³னீ ।
அனாஹதைகநிலயா ருத்³ரக்³ரந்தி⁴விபே⁴தி³னீ ॥ 20 ॥

விஶுத்³தி⁴ஸ்தா²னநிலயா ஜீவபா⁴வப்ரணாஶினீ ।
ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா² ஜ்ஞானஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினீ ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரைகநிலயா ப்³ரஹ்மபா⁴வப்ரதா³யினீ ।
ஷட்கோணாஷ்டத³ளயுதஶ்ரீஸித்³தி⁴யந்த்ரமத்⁴யகா³ ॥ 22 ॥

அந்தர்முக²ஜனானந்தப²லதா³ ஶோகநாஶினீ ।
அவ்யாஜகருணாபூரபூரிதா வஸுதா⁴ரிணீ ॥ 23 ॥

தா³ரித்³ர்யநாஶினீ லக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வபாபப்ரணாஶினீ ।
பு⁴க்திஸித்³தி⁴ர்முக்திஸித்³தி⁴꞉ ஸுதா⁴மண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 24 ॥

சிந்தாமணி꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴꞉ கமல வல்லபா⁴ ஶிவா ।
ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜயலக்ஷ்மீர்வரப்ரதா³ ॥ 25 ॥

ரமா நந்தா³ மஹாலக்ஷ்மீர்விபூ⁴திர்ப⁴க்திவர்தி⁴னீ ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்னாம் மஹாஸித்³தே⁴ரித³ம் வரம் ॥ 26 ॥

ஆஜ்ஞயா க³ணநாத²ஸ்ய க³ணகேன ப்ரகீர்திதம் ।
ய꞉ படே²த்³கா³ணபோ ப⁴க்த்யா பூஜயேத்³வா ஸுநாமபி⁴꞉ ।
த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச லப்³த்⁴வா மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: