Sri Renuka Kavacham – ஶ்ரீ ரேணுகா கவசம்


ஜமத³க்³நிப்ரியாம் தே³வீம் ரேணுகாமேகமாதரம்
ஸர்வாரம்பே⁴ ப்ரஸீத³ த்வம் நமாமி குலதே³வதாம் ।
அஶக்தாநாம் ப்ரகாரோ வை கத்²யதாம் மம ஶங்கர
புரஶ்சரணகாலேஷு கா வா கார்யா க்ரியாபரா ॥

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச ।
விநா ஜபம் விநா தா³நம் விநா ஹோமம் மஹேஶ்வரி ।
ரேணுகா மந்த்ரஸித்³தி⁴ ஸ்யாந்நித்யம் கவச பாட²த꞉ ॥

த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் லோகே ஸர்வராஜவஶங்கரம் ॥

டா³கிநீபூ⁴தவேதாலப்³ரஹ்மராக்ஷஸநாஶநம் ।
புரா தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ மாஹிஷே லோகே விக்³ரஹே ॥

ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதா ரக்ஷா ஸாத⁴காநாம் ஸுகா²ய ச ।
மந்த்ரவீர்யம் ஸமோபேதம் பூ⁴தாபஸ்மாரநாஶநம் ॥

தே³வைர்தே³வஸ்ய விஜயே ஸித்³தே⁴꞉ கே²சரஸித்³த⁴யே ।
தி³வா ராத்ரமதீ⁴தம் ஸ்யாத் ரேணுகா கவசம் ப்ரியே ॥

வநே ராஜக்³ருஹே யுத்³தே⁴ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஸங்குலே ।
ப³ந்த⁴நே க³மநே சைவ கர்மணி ராஜஸங்கடே ॥

கவச ஸ்மரணாதே³வ ஸர்வம் கல்யாணமஶ்நுதே ।
ரேணுகாயா꞉ மஹாதே³வ்யா꞉ கவசம் ஶ்ருணு பார்வதி ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண த⁴ர்மகாமார்த²பா⁴ஜநம் ।
ரேணுகாகவசஸ்யாஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா விதீ⁴யதே ॥

ச²ந்த³ஶ்சித்ராஹ்வயம் ப்ரோக்தம் தே³வதா ரேணுகா ஸ்ம்ருதா ।
ப்ருத்²வீ பீ³ஜம் ரமா ஶக்தி꞉ புருஷார்த²சதுஷ்டயம் ॥

விநியோகோ³ மஹேஶாநி ததா³ காலே ப்ரகீர்தித꞉ ।
த்⁴யாத்வா தே³வீம் மஹாமாயாம் ஜக³ந்மாதரமம்பி³காம் ॥

பூர்ணகும்ப⁴ஸமாயுக்தாம் முக்தாஹாரவிராஜிதாம் ।
ஸ்வர்ணாலங்காரஸம்யுக்தாம் ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாம் ॥

மஸ்தகே கு³ருபாதா³ப்³ஜம் ப்ரணம்ய கவசம் படே²த் ।
இந்த்³ரோ மாம் ரக்ஷது ப்ராச்யாம் வஹ்நௌ வஹ்நி꞉ ஸுரேஶ்வரி ॥

யாம்யாம் யம꞉ ஸதா³ பாது நைர்ருத்யாம் நிர்ருதிஸ்ததா² ।
பஶ்சிமே வருண꞉ பாது வாயவ்யே வாயுதே³வதா ॥

த⁴நஶ்சோத்தரே பாது ஈஶாந்யாமீஶ்வரோ விபு⁴꞉ ।
ஊர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மா ஸதா³ பாது அநந்தோ(அ)த⁴꞉ ஸதா³(அ)வது ॥

பஞ்சாந்தகோ மஹேந்த்³ரஶ்ச வாமகர்ணேந்து³பூ⁴ஷித꞉ ।
ப்ரணவம் புடிதம் க்ருத்வா தத்க்ருத்வா ப்ரணவம் புந꞉ ॥

ஸமுச்சார்ய ததோ தே³வீ கவசம் ப்ரபடே² ததா² ।
ப்³ரஹ்மாணீ மே ஶிர꞉ பாது நேத்ரே பாது மஹேஶ்வரீ ॥

வைஷ்ணவீ நாஸிகாயுக்³மம் கர்ணயோ꞉ கர்ணவாஸிநீ ।
கண்ட²ம் மாது மஹாலக்ஷ்மீர்ஹ்ருத³யம் சண்ட³பை⁴ரவீ ॥

பா³ஹூ மே ப³க³ளா பாது கரௌ மஹிஷமர்தி³நீ ।
கராங்கு³ளீஷு கேஶேஷு நாபி⁴ம் மே சர்சிகா(அ)வது ॥

கு³ஹ்யம் கு³ஹ்யேஶ்வரீ பாது ஊரூ பாது மஹாமதி꞉ ।
ஜாநுநீ ஜநநீ ராமா கு³ள்ப²யோர்நாரஸிம்ஹிகா ॥

வஸுந்த⁴ரா ஸதா³ பாதௌ³ பாயாத்பாதா³ங்கு³ளீஷு ச ।
ரோமகூபே மேத³மஜ்ஜா ரக்தமாம்ஸாஸ்தி²க²ண்டி³கே ॥

ரேணுகா ஜநநீ பாது மஹாபுரநிவாஸிநீ ।
ரக்ஷாஹீநம் து யத் ஸ்தா²நம் வர்ஜிதம் கவசேந து ॥

பூர்வம் பீ³ஜம் ஸமுச்சார்ய ஸம்புடக்ரமயோக³த꞉ ।
முத்³ராம் வத்⁴வா மஹேஶாநி கோ³ளம் ந்யாஸம் ஸமாசரேத் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீரேணுகா கவசமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ரேணுகா தே³வதா லம் பீ³ஜம் ரேணுகா ப்ரீத்யர்தே² கோ³ளந்யாஸே விநியோக³꞉ ।

ஓம் ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஏவம் ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ ।

ஓம் பம் நம꞉ மூர்த்⁴நி ।
ஓம் ப²ம் நம꞉ த³க்ஷிணநேத்ரே ।
ஓம் ப³ம் நம꞉ வாமநேத்ரே ।
ஓம் ப⁴ம் நம꞉ த³க்ஷிணநாஸாபுடே ।
ஓம் மம் நம꞉ வாமநாஸாபுடே ।
ஓம் யம் நம꞉ த³க்ஷிணகர்ணே ।
ஓம் ரம் நம꞉ வாமகர்ணே ।
ஓம் லம் நம꞉ முகே² ।
ஓம் வம் நம꞉ கு³தே³ ।

கவசம் ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மபா⁴கே³ ச ஶிரோ த⁴ரணிதா⁴ரிணீ ।
ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶாநி ஸதா³ மாம் பாஹி பார்வதீ ॥

பை⁴ரவீ த்ரிபுரா பா³லா வஜ்ரா மே தாரிணீ பரா ।
ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶாநி ஸதா³ மாம் பாஹி பார்வதீ ॥

ஏஷா மே(அ)ங்க³ம் ஸதா³ பாது பார்வதீ ஹரவல்லபா⁴ ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ விதா⁴த்ருவரதா³யிநீ ॥

மஸ்தகே பாது மே நித்யம் மஹாகாளீ ப்ரஸீத³து ।
ஆகாஶே தாட³கா பாது பாதாலே வஹ்நிவாஸிநீ ॥

வாமத³க்ஷிணயோஶ்சாபி காளிகா ச கராளிகா ।
த⁴நுர்பா³ணத⁴ரா சைவ க²ட்³க³க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ॥

ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³ பாது ரேணுகா வரதா³யிநீ ।
ராம் ராம் ராம் ரேணுகே மாதர்பா⁴ர்க³வோத்³தா⁴ரகாரிணீ ॥

ராஜராஜகுலோத்³பூ⁴தே ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
ஜலாப்நாவ்யே வ்யாக்⁴ரப⁴யே ததா² ராஜப⁴யே(அ)பி ச ।
ஶ்மஶாநே ஸங்கடே கோ⁴ரே பாஹி மாம் பரமேஶ்வரி ॥

ரூபம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷதாம் நாஶமேவ ச ।
ப்ரஸாத³꞉ ஸ்யாச்சு²போ⁴ மாதர்வரதா³ ரேணுகே ப⁴வ ॥

ஐம் மஹேஶி மஹேஶ்வரி சண்டி³கே மே
பு⁴ஜங்க³தா⁴ரிணி ஶங்க²கபாலிகே ।
கநககுண்ட³லமண்ட³லபா⁴ஜநே
வபுரித³ம் ச புநீஹி மஹேஶ்வரி ॥

இத³ம் ஶ்ரீகவசம் தே³வ்யா꞉ ரேணுகாயா மஹேஶ்வரி ।
த்ரிகாலம் ய꞉ படே²ந்நித்யம் தஸ்ய ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ॥

க்³ரஹணே(அ)ர்கஸ்ய சந்த்³ரஸ்ய ஶுசி꞉ பூர்வமுபோஷித꞉ ।
ஶதத்ரயாவ்ருத்திபாடா²த்³மந்த்ரஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ॥

நதீ³ஸங்க³மமாஸாத்³ய நாபி⁴மாத்ரோத³கஸ்தி²த꞉ ।
ரவிமண்ட³லமுத்³வீக்ஷ்ய ஜலே தத்ர ஸ்தி²தாம் ஶிவாம் ॥

விசிந்த்ய மண்ட³லே தே³வீ கார்யே ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
க⁴டம் தவ ப்ரதிஷ்டா²ப்ய விபூ⁴திஸ்தத்ர வேஶயேத் ।
தீ³பம் ஸர்ஷபதைலேந கவசம் த்ரி꞉ படே²த்ததா³ ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாஶ்ச டா³கிந்யோ யாதுதா⁴நிகா ।
ஸர்வ தே நாஶமாயாந்தி கவசஸ்மரணாத்ப்ரியே ॥

த⁴நம் தா⁴ந்யம் யஶோ மேதா⁴ம் யத்கிஞ்சிந்மநஸேப்ஸிதம் ।
கவசஸ்மரணாதே³வ ஸர்வமாப்நோதி நித்யஶ꞉ ॥

இதி ஶ்ரீ பை⁴ரவருத்³ரயாமளே ரேணுகா கவசம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed