Sri Ranganatha Gadyam – ஶ்ரீ ரங்க கத்யம்

சித³சித்பரதத்த்வானாம் தத்த்வாயாதா²ர்த்²யவேதி³னே |
ராமானுஜாய முனயே நமோ மம க³ரீயஸே ||

ஸ்வாதீ⁴ன த்ரிவித⁴ சேதனாசேதன ஸ்வரூபஸ்தி²திப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶகர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகானவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞானப³லைஶ்வர்ய வீர்ய ஶக்திதேஜஸ்ஸௌஶீல்ய வாத்ஸல்ய மார்த³வார்ஜவ ஸௌஹார்த³ ஸாம்ய காருண்ய மாது⁴ர்ய கா³ம்பீ⁴ர்ய ஔதா³ர்ய சாதுர்ய ஸ்தை²ர்ய தை⁴ர்ய ஶௌர்ய பராக்ரம ஸத்யகாம ஸத்யஸங்கல்ப க்ருதித்வ க்ருதஜ்ஞதாத்³யஸங்க்²யேய கள்யாண கு³ணக³ணௌக⁴மஹார்ணவம், பரப்³ரஹ்மபூ⁴தம், புருஷோத்தமம், ஶ்ரீரங்க³ஶாயினம், அஸ்மத்ஸ்வாமினம், ப்ரபு³த்³த⁴னித்யனியாம்ய நித்யதா³ஸ்யைகரஸாத்மஸ்வபா⁴வோ(அ)ஹம், ததே³கானுப⁴வ꞉ ததே³கப்ரிய꞉, பரிபூர்ணம் ப⁴க³வந்தம் விஶத³தமானுப⁴வேன நிரந்தரமனுபூ⁴ய, தத³னுப⁴வஜனிதானவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சித அஶேஷஶேஷதைகரதிரூப நித்யகிங்கரோ ப⁴வானி ||

ஸ்வாத்ம நித்யனியாம்ய நித்யதா³ஸ்யைகரஸாத்ம ஸ்வபா⁴வானுஸந்தா⁴னபூர்வக ப⁴க³வத³னவதி⁴காதிஶய ஸ்வாம்யாத்³யகி²லகு³ணக³ணானுப⁴வஜனித அனவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சித அஶேஷஶேஷதைகரதிரூப நித்யகைங்கர்ய ப்ராப்த்யுபாயபூ⁴தப⁴க்தி தது³பாய ஸம்யக்³ஜ்ஞான தது³பாய ஸமீசீனக்ரியா தத³னுகு³ண ஸாத்த்விகதாஸ்திக்யாதி³ ஸமஸ்தாத்மகு³ணவிஹீன꞉, து³ருத்தரானந்த தத்³விபர்யய ஜ்ஞானக்ரியானுகு³ணானாதி³ பாபவாஸனா மஹார்ணவாந்தர்னிமக்³ன꞉, திலதைலவத் தா³ருவஹ்னிவத் து³ர்விவேச த்ரிகு³ண க்ஷணக்ஷரணஸ்வபா⁴வ அசேதனப்ரக்ருதிவ்யாப்திரூப து³ரத்யய ப⁴க³வன்மாயாதிரோஹித ஸ்வப்ரகாஶ꞉ அனாத்³யவித்³யாஸஞ்சிதானந்தாஶக்ய விஸ்ரம்ஸன கர்மபாஶப்ரக்³ரதி²த꞉, அனாக³தானந்தகால ஸமீக்ஷயா(அ)பி அத்³ருஷ்டஸந்தாரோபாய꞉, நிகி²லஜந்துஜாத ஶரண்ய, ஶ்ரீமன்னாராயண, தவ சரணாரவிந்த³யுக³ளம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ||

ஏவமவஸ்தி²தஸ்யாபி அர்தி²த்வமாத்ரேண, பரமகாருணிகோ ப⁴க³வான், ஸ்வானுப⁴வப்ரீத்ய உபனீதைகாந்திகாத்யந்திக நித்யகைங்கர்யைகரதிரூப நித்யதா³ஸ்யம் தா³ஸ்யதீதி விஶ்வாஸபூர்வகம் ப⁴க³வந்தம் நித்யகிங்கரதாம் ப்ரார்த²யே ||

தவானுபூ⁴திஸம்பூ⁴தப்ரீதிகாரிததா³ஸதாம் |
தே³ஹி மே க்ருபயா நாத² ந ஜானே க³திமன்யதா² ||

ஸர்வாவஸ்தோ²சிதாஶேஷஶேஷதைகரதிஸ்தவ |
ப⁴வேயம் புண்ட³ரீகாக்ஷ த்வமேவைவம் குருஷ்வ மாம் ||

ஏவம்பூ⁴த தத்த்வயாதா²த்ம்யவபோ³த⁴ ததி³ச்சா²ரஹிதஸ்யாபி, ஏதது³ச்சாரணமாத்ராவலம்ப³னேன , உச்யமானார்த² பரமார்த²னிஷ்டம் மே மன꞉ த்வமேவாத்³யைவ காரய ||

அபாரகருணாம்பு³தே⁴, அனாலோசிதவிஶேஷாஶேஷலோகஶரண்ய, ப்ரணதார்திஹர, ஆஶ்ரிதவாத்ஸல்யைக மஹோத³தே⁴, அனவரதவிதி³த நிகி²லபூ⁴தஜாத யாதா²த்ம்ய, ஸத்யகாம, ஸத்யஸங்கல்ப, ஆபத்ஸக², காகுத்ஸ்த², ஶ்ரீமன், நாராயண, புருஷோத்தம, ஶ்ரீரங்க³னாத², மம நாத², நமோ(அ)ஸ்து தே ||

இதி ஶ்ரீரங்க³க³த்³யம் ஸம்பூர்ணம் ||


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Facebook Comments

You may also like...

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

error: Not allowed
%d bloggers like this: