Sri Mahalakshmi Kavacham 2 – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் – 2


ஶுகம் ப்ரதி ப்³ரஹ்மோவாச ।
மஹாலக்ஷ்ம்யா꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ஸர்வபாபப்ரஶமநம் து³ஷ்டவ்யாதி⁴விநாஶநம் ॥ 1 ॥

க்³ரஹபீடா³ப்ரஶமநம் க்³ரஹாரிஷ்டப்ரப⁴ஞ்ஜநம் ।
து³ஷ்டம்ருத்யுப்ரஶமநம் து³ஷ்டதா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 2 ॥

புத்ரபௌத்ரப்ரஜநநம் விவாஹப்ரத³மிஷ்டத³ம் ।
சோராரிஹம் ச ஜபதாமகி²லேப்ஸிததா³யகம் ॥ 3 ॥

ஸாவதா⁴நமநா பூ⁴த்வா ஶ்ருணு த்வம் ஶுக ஸத்தம ।
அநேகஜந்மஸம்ஸித்³தி⁴ளப்⁴யம் முக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 4 ॥

த⁴நதா⁴ந்யமஹாராஜ்யஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் ।
ஸக்ருத்ஸ்மரணமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³தி ॥ 5 ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யே பத்³மாநாம் காநநே மணிமண்டபே ।
தந்மத்⁴யே ஸுஸ்தி²தாம் தே³வீம் மநீஷிஜநஸேவிதாம் ॥ 6 ॥

ஸுஸ்நாதாம் புஷ்பஸுரபி⁴குடிலாலகப³ந்த⁴நாம் ।
பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³நாமர்த⁴சந்த்³ரளலாடிகாம் ॥ 7 ॥

இந்தீ³வரேக்ஷணாம் காமகோத³ண்ட³ப்⁴ருவமீஶ்வரீம் ।
திலப்ரஸவஸம்ஸ்பர்தி⁴நாஸிகாலங்க்ருதாம் ஶ்ரியம் ॥ 8 ॥

குந்த³குட்மலத³ந்தாலிம் ப³ந்தூ⁴காத⁴ரபல்லவாம் ।
த³ர்பணாகாரவிமலகபோலத்³விதயோஜ்ஜ்வலாம் ॥ 9 ॥

ரத்நதாடங்ககலிதகர்ணத்³விதயஸுந்த³ராம் ।
மாங்க³ல்யாப⁴ரணோபேதாம் கம்பு³கண்டீ²ம் ஜக³த்ப்ரஸூம் ॥ 10 ॥

தாரஹாரிமநோஹாரிகுசகும்ப⁴விபூ⁴ஷிதாம் ।
ரத்நாங்க³தா³தி³ளலிதகரபத்³மசதுஷ்டயாம் ॥ 11 ॥

கமலே ச ஸுபத்ராட்⁴யே ஹ்யப⁴யம் த³த⁴தீம் வரம் ।
ரோமராஜிகலாசாருபு⁴க்³நநாபி⁴தலோத³ரீம் ॥ 12 ॥

பட்டவஸ்த்ரஸமுத்³பா⁴ஸிஸுநிதம்பா³தி³ளக்ஷணாம் ।
காஞ்சநஸ்தம்ப⁴விப்⁴ராஜத்³வரஜாநூருஶோபி⁴தாம் ॥ 13 ॥

ஸ்மரகாஹலிகாக³ர்வஹாரிஜங்கா⁴ம் ஹரிப்ரியாம் ।
கமடீ²ப்ருஷ்ட²ஸத்³ருஶபாதா³ப்³ஜாம் சந்த்³ரஸந்நிபா⁴ம் ॥ 14 ॥

பங்கஜோத³ரளாவண்யஸுந்த³ராங்க்⁴ரிதலாம் ஶ்ரியம் ।
ஸர்வாப⁴ரணஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் ॥ 15 ॥

பிதாமஹமஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம் ।
நித்யம் காருண்யலலிதாம் கஸ்தூரீலேபிதாங்கி³காம் ॥ 16 ॥

ஸர்வமந்த்ரமயாம் லக்ஷ்மீம் ஶ்ருதிஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீம் ।
பரப்³ரஹ்மமயாம் தே³வீம் பத்³மநாப⁴குடும்பி³நீம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் படே²த்தத்கவசம் பரம் ॥ 17 ॥

அத² கவசம் ।
மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஶிர꞉ பாது லலாடம் மம பங்கஜா ।
கர்ணௌ ரக்ஷேத்³ரமா பாது நயநே ளிநாலயா ॥ 18 ॥

நாஸிகாமவதாத³ம்பா³ வாசம் வாக்³ரூபிணீ மம ।
த³ந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஶ்ரீரத⁴ரோஷ்ட²ம் ஹரிப்ரியா ॥ 19 ॥

சுபு³கம் பாது வரதா³ க³ளம் க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ।
வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் கரௌ பாயும் ப்ருஷ்ட²மவ்யாத்³ரமா ஸ்வயம் ॥ 20 ॥

கடிமூருத்³வயம் ஜாநு ஜங்க⁴ம் பாது ரமா மம ।
ஸர்வாங்க³மிந்த்³ரியம் ப்ராணாந்பாயாதா³யாஸஹாரிணீ ॥ 21 ॥

ஸப்ததா⁴தூன் ஸ்வயம் சாபி ரக்தம் ஶுக்ரம் மநோ மம ।
ஜ்ஞாநம் பு³த்³தி⁴ம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வம் மே பாது பங்கஜா ॥ 22 ॥

மயா க்ருதம் ச யத்கிஞ்சித்தத்ஸர்வம் பாது ஸேந்தி³ரா ।
மமாயுரவதால்லக்ஷ்மீ꞉ பா⁴ர்யாம் புத்ராம்ஶ்ச புத்ரிகா ॥ 23 ॥

மித்ராணி பாது ஸததமகி²லாநி ஹரிப்ரியா ।
பாதகம் நாஶயேல்லக்ஷ்மீ꞉ மமாரிஷ்டம் ஹரேத்³ரமா ॥ 24 ॥

மமாரிநாஶநார்தா²ய மாயாம்ருத்யும் ஜயேத்³ப³லம் ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் து மே த³த்³யாத்பாது மாம் கமலாலயா ॥ 25 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
ய இத³ம் கவசம் தி³வ்யம் ரமாத்மா ப்ரயத꞉ படே²த் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷாம் து ஶாஶ்வதீம் ॥ 26 ॥

தீ³ர்கா⁴யுஷ்மாந்ப⁴வேந்நித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் ।
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³ர்ஶீ ச ஸுக²த³ஶ்ச ஸுகோ²ஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 27 ॥

ஸுபுத்ரோ கோ³பதி꞉ ஶ்ரீமான் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ।
தத்³க்³ருஹே ந ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்மன் தா³ரித்³ர்யது³ரிதாதி³கம் ॥ 28 ॥

நாக்³நிநா த³ஹ்யதே கே³ஹம் ந சோராத்³யைஶ்ச பீட்³யதே ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ ஸந்த்ரஸ்தா யாந்தி தூ³ரத꞉ ॥ 29 ॥

லிகி²த்வா ஸ்தா²பயேத்³யத்ர தத்ர ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
நாபம்ருத்யுமவாப்நோதி தே³ஹாந்தே முக்திபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 30 ॥

ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்⁴யம் தா⁴ந்யம் து³꞉ஸ்வப்நநாஶநம் ।
ப்ரஜாகரம் பவித்ரம் ச து³ர்பி⁴க்ஷார்திவிநாஶநம் ॥ 31 ॥

சித்தப்ரஸாத³ஜநநம் மஹாம்ருத்யுப்ரஶாந்தித³ம் ।
மஹாரோக³ஜ்வரஹரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ஶோத⁴நம் ॥ 32 ॥

மஹாத⁴நப்ரத³ம் சைவ படி²தவ்யம் ஸுகா²ர்தி²பி⁴꞉ ।
த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நோதி விவாஹார்தீ² லபே⁴த்³வதூ⁴ம் ॥ 33 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் புத்ரார்தீ² கு³ணவத்ஸுதம் ।
ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யமாப்நோதி ஸத்யமுக்தம் மயா ஶுக ॥ 34 ॥

ஏதத்³தே³வ்யா꞉ ப்ரஸாதே³ந ஶுக꞉ கவசமாப்தவான் ।
கவசாநுக்³ரஹேணைவ ஸர்வான் காமாநவாப ஸ꞉ ॥ 35 ॥

இதி ப்³ரஹ்மக்ருத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ।


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed