Sri Maha Sastha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மஹாஶாஸ்த்ரு அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ


த்⁴யாநம் –
விப்ராரோபிததே⁴நுகா⁴தகலுஷச்சே²தா³ய பூர்வம் மஹாந்
ஸோமாரண்யஜயந்திமத்⁴யமக³தோ க்³ராமே முநிர்கௌ³தம꞉ ।
சக்ரே யஜ்ஞவரம் க்ருபாஜலநிதி⁴ஸ்தத்ராவிராஸீத் ப்ரபு⁴꞉
தஸ்மை ஶ்ரீகு³ருமூர்தயே நம இத³ம் யோ விஷ்ணுஶம்ப்⁴வோஸுத꞉ ॥

நாமாவளீ –
ரைவதாசலஶ்ருங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ரத்நாதி³ஸோமஸம்யுக்தஶேக²ராய நமோ நம꞉ ।
சந்த்³ரஸூர்யஶிகா²வாஹத்ரிணேத்ராய நமோ நம꞉ ।
பாஶாங்குஶக³தா³ஶூலாப⁴ரணாய நமோ நம꞉ ।
மத³கூ⁴ர்ணிதபூர்ணாம்பா³மாநஸாய நமோ நம꞉ ।
புஷ்களாஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜநிவாஸாய நமோ நம꞉ ।
ஶ்வேதமாதங்க³நீலாஶ்வவாஹநாய நமோ நம꞉ ।
ரக்தமாலாத⁴ரஸ்கந்த⁴ப்ரதே³ஶாய நமோ நம꞉ ।
வைகுண்ட²நாத²ஶம்ப்⁴வோஶ்ச ஸுஸுதாய நமோ நம꞉ । 9

த்ரிகாலம் வர்தமாநாநாம் பா⁴ஷணாய நமோ நம꞉ ।
மஹாஸுரத³ஶகரச்சே²த³நாய நமோ நம꞉ ।
தே³வராஜஸுவாக் துஷ்டமாநஸாய நமோ நம꞉ ।
அப⁴யங்கரமந்த்ரார்த²ஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ ।
ஜயஶப்³த³முநிஸ்தோத்ரஶ்ரோத்ரியாய நமோ நம꞉ ।
ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶஸுதே³ஹாய நமோ நம꞉ ।
த³ண்ட³நாராசவிளஸத்கராப்³ஜாய நமோ நம꞉ ।
மந்தா³கிநீநதீ³தீரநிவாஸாய நமோ நம꞉ ।
மதங்கோ³த்³யாநஸஞ்சாரவைப⁴வாய நமோ நம꞉ । 18

ஸதா³ ஸத்³ப⁴க்திஸந்தா⁴த்ருசரணாய நமோ நம꞉ ।
க்ருஶாநுகோணமத்⁴யஸ்த²க்ருபாங்கா³ய நமோ நம꞉ ।
பார்வதீஹ்ருத³யாநந்த³ப⁴ரிதாய நமோ நம꞉ ।
ஶாண்டி³ல்யமுநிஸம்ஸ்துத்யஶ்யாமளாய நமோ நம꞉ ।
விஶ்வாவஸுஸதா³ஸேவ்யவிப⁴வாய நமோ நம꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரீமஹாமந்த்ரபாரகா³ய நமோ நம꞉ ।
ப்ரபா⁴ ஸத்யாபி⁴ஸம்பூஜ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம꞉ ।
க²ட்³க³கே²டோரகா³ம்போ⁴ஜஸுபு⁴ஜாய நமோ நம꞉ ।
மத³த்ரயத்³ரவக³ஜாரோஹணாய நமோ நம꞉ । 27

சிந்தாமணிமஹாபீட²மத்⁴யகா³ய நமோ நம꞉ ।
ஶிகி²பிஞ்ச²ஜடாப³த்³த⁴ஜக⁴நாய நமோ நம꞉ ।
பீதாம்ப³ராப³த்³த⁴கடிப்ரதே³ஶாய நமோ நம꞉ ।
விப்ராராத⁴நஸந்துஷ்டவிஶ்ராந்தாய நமோ நம꞉ ।
வ்யோமாக்³நிமாயாமூர்தே⁴ந்து³ஸுபீ³ஜாய நமோ நம꞉ ।
புரா கும்போ⁴த்³ப⁴வமுநிகோ⁴ஷிதாய நமோ நம꞉ ।
வர்கா³ரிஷட்குலாமூலவிநாஶாய நமோ நம꞉ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷஶ்ரீப²லதா³ய நமோ நம꞉ ।
ப⁴க்திப்ரதா³நந்த³கு³ருபாது³காய நமோ நம꞉ । 36

முக்திப்ரதா³த்ருபரமதே³ஶிகாய நமோ நம꞉ ।
பரமேஷ்டி²ஸ்வரூபேண பாலகாய நமோ நம꞉ ।
பராபரேண பத்³மாதி³தா³யகாய நமோ நம꞉ ।
மநுலோகை꞉ ஸதா³வந்த்³ய மங்க³ளாய நமோ நம꞉ ।
க்ருதே ப்ரத்யக்ஷரம் லக்ஷாத்கீர்திதா³ய நமோ நம꞉ ।
த்ரேதாயாம் த்³வ்யஷ்டலக்ஷேண ஸித்³தி⁴தா³ய நமோ நம꞉ ।
த்³வாபரே சாஷ்டலக்ஷேண வரதா³ய நமோ நம꞉ ।
கலௌ லக்ஷசதுஷ்கேந ப்ரஸந்நாய நமோ நம꞉ ।
ஸஹஸ்ரஸங்க்²யாஜாபேந ஸந்துஷ்டாய நமோ நம꞉ । 45

யது³த்³தி³ஶ்ய ஜப꞉ ஸத்³யஸ்தத்ப்ரதா³த்ரே நமோ நம꞉ ।
ஶௌநகஸ்தோத்ரஸம்ப்ரீதஸுகு³ணாய நமோ நம꞉ ।
ஶரணாக³தப⁴க்தாநாம் ஸுமித்ராய நமோ நம꞉ ।
பாண்யோர்க³ஜத்⁴வஜம் க⁴ண்டாம் பி³ப்⁴ரதே தே நமோ நம꞉ ।
ஆஜாநுத்³வயஸந்தீ³ர்க⁴பா³ஹுகாய நமோ நம꞉ ।
ரக்தசந்த³நலிப்தாங்க³ஶோப⁴நாய நமோ நம꞉ ।
கமலாஸுரஜீவாபஹரணாய நமோ நம꞉ ।
ஶுத்³த⁴சித்தஸுப⁴க்தாநாம் ரக்ஷகாய நமோ நம꞉ ।
மார்யாதி³து³ஷ்டரோகா³ணாம் நாஶகாய நமோ நம꞉ । 54

து³ஷ்டமாநுஷக³ர்வாபஹரணாய நமோ நம꞉ ।
நீலமேக⁴நிபா⁴காரஸுதே³ஹாய நமோ நம꞉ ।
பிபீலிகாதி³ப்³ரஹ்மாண்ட³வஶ்யதா³ய நமோ நம꞉ ।
பூ⁴தநாத²ஸதா³ஸேவ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம꞉ ।
மஹாகாலாதி³ஸம்பூஜ்யவரிஷ்டா²ய நமோ நம꞉ ।
வ்யாக்⁴ரஶார்தூ³ள பஞ்சாஸ்ய வஶ்யதா³ய நமோ நம꞉ ।
மது⁴ராந்ருபஸம்மோஹஸுவேஷாய நமோ நம꞉ ।
பாண்ட்³யபூ⁴பஸபா⁴ரத்நபங்கஜாய நமோ நம꞉ ।
ராக⁴வப்ரீதஶப³ரீஸ்வாஶ்ரமாய நமோ நம꞉ । 63

பம்பாநதீ³ஸமீபஸ்த²ஸத³நாய நமோ நம꞉ ।
பந்தலாதி⁴பவந்த்³யஶ்ரீபதா³ப்³ஜாய நமோ நம꞉ ।
பூ⁴தபே⁴தாலகூஷ்மாண்டோ³ச்சாடநாய நமோ நம꞉ ।
பூ⁴பாக்³ரே வநஶார்தூ³ளாகர்ஷணாய நமோ நம꞉ ।
பாண்ட்³யேஶவம்ஶதிலகஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ ।
பத்ரவாணீஜராரோக³த்⁴வம்ஸநாய நமோ நம꞉ ।
வாண்யை சோதி³தஶார்தூ³ள ஶிஶுதா³ய நமோ நம꞉ ।
கேரளேஷு ஸதா³ கேலிவிக்³ரஹாய நமோ நம꞉ ।
ஆஶ்ரிதாகி²லவம்ஶாபி⁴வ்ருத்³தி⁴தா³ய நமோ நம꞉ । 72

சா²கா³ஸ்யராக்ஷஸீபாணிக²ண்ட³நாய நமோ நம꞉ ।
ஸதா³ஜ்வலத்³க்⁴ருணீந்யஸ்தஶரணாய நமோ நம꞉ ।
தீ³ப்த்யாதி³ஶக்திநவகை꞉ ஸேவிதாய நமோ நம꞉ ।
ப்ரபூ⁴தநாமபஞ்சாஸ்யபீட²ஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ப்ரமதா²கர்ஷஸாமர்த்²யதா³யகாய நமோ நம꞉ ।
ஷட்பஞ்சாஶத்³தே³ஶபதிவஶ்யதா³ய நமோ நம꞉ ।
து³ர்முகீ²நாமதை³த்யஶிரஶ்சே²தா³ய நமோ நம꞉ ।
டாதி³பா⁴ந்தத³ளை꞉ க்லுப்தபத்³மஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ஶரச்சந்த்³ரப்ரதீகாஶவக்த்ராப்³ஜாய நமோ நம꞉ । 81

வஶ்யாத்³யஷ்டக்ரியாகர்மப²லதா³ய நமோ நம꞉ ।
வநவாஸாதி³ஸுப்ரீதவரிஷ்டா²ய நமோ நம꞉ ।
புரா ஶசீப⁴யப்⁴ராந்திப்ரணாஶாய நமோ நம꞉ ।
ஸுரேந்த்³ரப்ரார்தி²தாபீ⁴ஷ்டப²லதா³ய நமோ நம꞉ ।
ஶம்போ⁴ர்ஜடாஸமுத்பந்நஸேவிதாய நமோ நம꞉ ।
விப்ரபூஜ்யஸபா⁴மத்⁴யநர்தகாய நமோ நம꞉ ।
ஜபாபுஷ்பப்ரபா⁴வோர்த்⁴வாத⁴ரோஷ்டா²ய நமோ நம꞉ ।
ஸாது⁴ஸஜ்ஜநஸந்மார்க³ரக்ஷகாய நமோ நம꞉ ।
மத்⁴வாஜ்யகுலவத்ஸ்வாது³வசநாய நமோ நம꞉ । 90

ரக்தஸைகதஶைலாக⁴க்ஷேத்ரஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
கேதகீவநமத்⁴யஸ்த²குமாராய நமோ நம꞉ ।
கோ³ஹத்திபாபஶமநசதுராய நமோ நம꞉ ।
ஸ்வபூஜநாத் பாபமுக்தகௌ³தமாய நமோ நம꞉ ।
உதீ³ச்யாசலவாரீஶக்³ராமரக்ஷாய தே நம꞉ ।
கௌ³தமீஸலிலஸ்நாநஸந்துஷ்டாய நமோ நம꞉ ।
ஸோமாரண்யஜயந்தாக்²யக்ஷேத்ரமத்⁴யாய தே நம꞉ ।
கௌ³தமாக்²யமுநிஶ்ரேஷ்ட²யாக³ப்ரார்ச்யாய தே நம꞉ ।
க்ருத்திகர்க்ஷோத்³ப⁴வக்³ராமப்ரவேஶாய நமோ நம꞉ । 99

க்ருத்திகர்க்ஷோத்³ப⁴வக்³ராமக்லேஶநாஶாய தே நம꞉ ।
க்ருத்திகர்க்ஷோத்³ப⁴வக்³ராமபாலநாய நமோ நம꞉ ।
ஸதா³த்⁴யாயிப⁴ரத்³வாஜபூஜிதாய நமோ நம꞉ ।
கஶ்யபாதி³முநீந்த்³ராணாம் தபோதே³ஶாய தே நம꞉ ।
ஜந்மம்ருத்யுஜராதப்தஜநஶாந்திக்ருதே நம꞉ ।
ப⁴க்தஜநமந꞉ க்லேஶமர்த³நாய நமோ நம꞉ ।
ஆயுர்யஶ꞉ ஶ்ரியம் ப்ரஜ்ஞாம் புத்ராந் தே³ஹி நமோ நம꞉ ।
ரேவந்தஜ்ரும்பி⁴ந் ஏஹ்யேஹி ப்ரஸாத³ம் குரு மே நம꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மைக்யஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ । 108

இதி ஶ்ரீமஹாஶாஸ்த்ரு அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥


மேலும் ஶ்ரீ அய்யப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed