Sri Maha Ganapathi Stotram – ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி ஸ்தோத்ரம்


யோக³ம் யோக³விதா³ம் விதூ⁴தவிவித⁴வ்யாஸங்க³ஶுத்³தா⁴ஶய
ப்ராது³ர்பூ⁴தஸுதா⁴ரஸப்ரஸ்ருமரத்⁴யாநாஸ்பதா³த்⁴யாஸிநாம் ।
ஆநந்த³ப்லவமாநபோ³த⁴மது⁴ராமோத³ச்ச²டாமேது³ரம்
தம் பூ⁴மாநமுபாஸ்மஹே பரிணதம் த³ந்தாவளாஸ்யாத்மநா ॥ 1 ॥

தாரஶ்ரீபரஶக்திகாமவஸுதா⁴ரூபாநுக³ம் யம் விது³-
-ஸ்தஸ்மை ஸ்தாத்ப்ரணதிர்க³ணாதி⁴பதயே யோ ராகி³ணாப்⁴யர்த்²யதே ।
ஆமந்த்ர்ய ப்ரத²மம் வரேதி வரதே³த்யார்தேந ஸர்வம் ஜநம்
ஸ்வாமிந்மே வஶமாநயேதி ஸததம் ஸ்வாஹாதி³பி⁴꞉ பூஜித꞉ ॥ 2 ॥

கல்லோலாஞ்சலசும்பி³தாம்பு³த³ததாவிக்ஷுத்³ரவாம்போ⁴நிதௌ⁴
த்³வீபே ரத்நமயே ஸுரத்³ருமவநாமோதை³கமேத³ஸ்விநி ।
மூலே கல்பதரோர்மஹாமணிமயே பீடே²(அ)க்ஷராம்போ⁴ருஹே
ஷட்கோணாகலிதத்ரிகோணரசநாஸத்கர்ணிகே(அ)மும் ப⁴ஜே ॥ 3 ॥

சக்ரப்ராஸரஸாலகார்முகக³தா³ஸத்³பீ³ஜபூரத்³விஜ-
-வ்ரீஹ்யக்³ரோத்பலபாஶபங்கஜகரம் ஶுண்டா³க்³ரஜாக்³ரத்³க⁴டம் ।
ஆஶ்லிஷ்டம் ப்ரியயா ஸரோஜகரயா ரத்நஸ்பு²ரத்³பூ⁴ஷயா
மாணிக்யப்ரதிமம் மஹாக³ணபதிம் விஶ்வேஶமாஶாஸ்மஹே ॥ 4 ॥

தா³நாம்ப⁴꞉பரிமேது³ரப்ரஸ்ருமரவ்யாளம்பி³ரோலம்ப³ப்⁴ரு-
-த்ஸிந்தூ³ராருணக³ண்ட³மண்ட³லயுக³வ்யாஜாத்ப்ரஶஸ்தித்³வயம் ।
த்ரைலோக்யேஷ்டவிதா⁴நவர்ணஸுப⁴க³ம் ய꞉ பத்³மராகோ³பமம்
த⁴த்தே ஸ ஶ்ரியமாதநோது ஸததம் தே³வோ க³ணாநாம் பதி꞉ ॥ 5 ॥

ப்⁴ராம்யந்மந்த³ரகூ⁴ர்ணநாபரவஶக்ஷீராப்³தி⁴வீசிச்ச²டா
ஸச்சா²யாஶ்சலசாமரவ்யதிகரஶ்ரீக³ர்வஸர்வங்கஷா꞉ ।
தி³க்காந்தாக⁴நஸாரசந்த³நரஸாஸாரா꞉ ஶ்ரயந்தாம் மந꞉
ஸ்வச்ச²ந்த³ப்ரஸரப்ரளிப்தவியதோ ஹேரம்ப³த³ந்தத்விஷ꞉ ॥ 6 ॥

முக்தாஜாலகரம்பி³தப்ரவிகஸந்மாணிக்யபுஞ்ஜச்ச²டா
காந்தா꞉ கம்பு³கத³ம்ப³சும்பி³தவநாபோ⁴க³ப்ரவாளோபமா꞉ ।
ஜ்யோத்ஸ்நாபூரதரங்க³மந்த²ரதரத்ஸந்த்⁴யாவயஸ்யாஶ்சிரம்
ஹேரம்ப³ஸ்ய ஜயந்தி த³ந்தகிரணாகீர்ணா꞉ ஶரீரத்விஷ꞉ ॥ 7 ॥

ஶுண்டா³க்³ராகலிதேந ஹேமகலஶேநாவர்ஜிதேந க்ஷர-
-ந்நாநாரத்நசயேந ஸாத⁴கஜநாந்ஸம்பா⁴வயந்கோடிஶ꞉ ।
தா³நாமோத³விநோத³ளுப்³த⁴மது⁴பப்ரோத்ஸாரணாவிர்ப⁴வ-
-த்கர்ணாந்தோ³ளநகே²லநோ விஜயதே தே³வோ க³ணக்³ராமணீ꞉ ॥ 8 ॥

ஹேரம்ப³ம் ப்ரணமாமி யஸ்ய புரத꞉ ஶாண்டி³ல்யமூலே ஶ்ரியா
பி³ப்⁴ரத்யாம்பு³ருஹே ஸமம் மது⁴ரிபுஸ்தே ஶங்க²சக்ரே வஹந் ।
ந்யக்³ரோத⁴ஸ்ய தலே ஸஹாத்³ரிஸுதயா ஶம்பு⁴ஸ்தயா த³க்ஷிணே
பி³ப்⁴ராண꞉ பரஶும் த்ரிஶூலமிதயா தே³வ்யா த⁴ரண்யா ஸஹ ॥ 9 ॥

பஶ்சாத்பிப்பலமாஶ்ரிதோ ரதிபதிர்தே³வஸ்ய ரத்யோத்பலே
பி³ப்⁴ரத்யா ஸமமைக்ஷவம் த⁴நுரிஷூந்பௌஷ்பாந்வஹந்பஞ்ச ச ।
வாமே சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ஸ ப⁴க³வாந்க்ரோட³꞉ ப்ரியாங்கோ³ஸ்தலே
ஹஸ்தோத்³யச்சு²கஶாலிமஞ்ஜரிகயா தே³வ்யா த⁴ரண்யா ஸஹ ॥ 10 ॥

ஷட்கோணாஶ்ரிஷு ஷட்ஸு ஷட்³க³ஜமுகா²꞉ பாஶாங்குஶாபீ⁴வரா-
-ந்பி³ப்⁴ராணா꞉ ப்ரமதா³ஸகா²꞉ ப்ருது²மஹாஶோணாஶ்மபுஞ்ஜத்விஷ꞉ ।
ஆமோத³꞉ புரத꞉ ப்ரமோத³ஸுமுகௌ² தம் சாபி⁴தோ து³ர்முக²꞉
பஶ்சாத்பார்ஶ்வக³தோ(அ)ஸ்ய விக்⁴ந இதி யோ யோ விக்⁴நகர்தேதி ச ॥ 11 ॥

ஆமோதா³தி³க³ணேஶ்வரப்ரியதமாஸ்தத்ரைவ நித்யம் ஸ்தி²தா꞉
காந்தாஶ்லேஷரஸஜ்ஞமந்த²ரத்³ருஶ꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஸம்ருத்³தி⁴ஸ்தத꞉ ।
காந்திர்யா மத³நாவதீத்யபி ததா² கல்பேஷு யா கீ³யதே
ஸாந்யா யாபி மத³த்³ரவா தத³பரா த்³ராவிண்யமூ꞉ பூஜிதா꞉ ॥ 12 ॥

ஆஶ்லிஷ்டௌ வஸுதே⁴த்யதோ² வஸுமதீ தாப்⁴யாம் ஸிதாலோஹிதௌ
வர்ஷந்தௌ வஸுபார்ஶ்வயோர்விளஸதஸ்தௌ ஶங்க²பத்³மௌ நிதீ⁴ ।
அங்கா³ந்யந்வத² மாதரஶ்ச பரித꞉ ஶக்ராத³யோ(அ)ப்³ஜாஶ்ரயா-
-ஸ்தத்³பா³ஹ்யே꞉ குலிஶாத³ய꞉ பரிபதத்காலாநலஜ்யோதிஷ꞉ ॥ 13 ॥

இத்த²ம் விஷ்ணுஶிவாதி³தத்த்வதநவே ஶ்ரீவக்ரதுண்டா³ய ஹும்-
-காராக்ஷிப்தஸமஸ்ததை³த்ய ப்ருதநாவ்ராதாய தீ³ப்தத்விஷே ।
ஆநந்தை³கரஸாவபோ³த⁴ளஹரீ வித்⁴வஸ்தஸர்வோர்மயே
ஸர்வத்ர ப்ரத²மாநமுக்³த⁴மஹஸே தஸ்மை பரஸ்மை நம꞉ ॥ 14 ॥

ஸேவா ஹேவாகிதே³வாஸுரநரநிகரஸ்பா²ரகோடீரகோடீ
காடிவ்யாடீகமாநத்³யுமணிஸமமணிஶ்ரேணிபா⁴வேணிகாநாம் ।
ராஜந்நீராஜநஶ்ரீஸுக²சரணநக²த்³யோதவித்³யோதமாந꞉
ஶ்ரேய꞉ ஸ்தே²ய꞉ ஸ தே³யாந்மம விமலத்³ருஶோ ப³ந்து⁴ரம் ஸிந்து⁴ராஸ்ய꞉ ॥ 15 ॥

ஏதேந ப்ரகடரஹஸ்யமந்த்ரமாலா-
-க³ர்பே⁴ண ஸ்பு²டதரஸம்விதா³ ஸ்தவேந ।
ய꞉ ஸ்தௌதி ப்ரசுரதரம் மஹாக³ணேஶம்
தஸ்யேயம் ப⁴வதி வஶம்வதா³ த்ரிலோகீ ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய ஶ்ரீராக⁴வசைதந்ய விரசிதம் மஹாக³ணபதி ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed