Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்


<<  ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ருஷி꞉, அநுஷ்டுபாதீ³நி நாநாச²ந்தா³ம்ஸி, ஆத்³யாதி³ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா, ஶ்ரீம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஐம் கீலகம், ஆத்³யாதி³மஹாலக்ஷ்மீ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ॥

ருஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் பா⁴ர்க³வருஷயே நம꞉ ஶிரஸி ।
ஓம் அநுஷ்டுபாதி³நாநாச²ந்தோ³ப்⁴யோ நமோ முகே² ।
ஓம் ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ தே³வதாயை நமோ ஹ்ருத³யே ।
ஓம் ஶ்ரீம் பீ³ஜாய நமோ கு³ஹ்யே ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ ।
ஓம் ஐம் கீலகாய நமோ நாபௌ⁴ ।
ஓம் விநியோகா³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ।

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஐம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஶ்ரீம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
ஹஸ்தத்³வயேந கமலே தா⁴ரயந்தீம் ஸ்வலீலயா ।
ஹாரநூபுரஸம்யுக்தாம் லக்ஷ்மீம் தே³வீம் விசிந்தயே ॥

கௌஶேயபீதவஸநாமரவிந்த³நேத்ராம்
பத்³மத்³வயாப⁴யவரோத்³யதபத்³மஹஸ்தாம் ।
உத்³யச்ச²தார்கஸத்³ருஶீம் பரமாங்கஸம்ஸ்தா²ம்
த்⁴யாயேத்³விதீ⁴ஶநதபாத³யுகா³ம் ஜநித்ரீம் ॥

பீதவஸ்த்ராம் ஸுவர்ணாங்கீ³ம் பத்³மஹஸ்தத்³வாயாந்விதாம் ।
லக்ஷ்மீம் த்⁴யாத்வேதி மந்த்ரேண ஸ ப⁴வேத்ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥

மாதுலுங்க³ம் க³தா³ம் கே²டம் பாணௌ பாத்ரம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
நாக³ம் லிங்க³ம் ச யோநிம் ச பி³ப்⁴ரதீம் சைவ மூர்த⁴நி ॥

[ இதி த்⁴யாத்வா மாநஸோபசாரை꞉ ஸம்பூஜ்ய ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஹஸ்தே ஶுப்⁴ரவர்ணே ஸுவாஸிநீ ।
மம தே³ஹி வரம் லக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
இதி ஸம்ப்ரார்த்²ய ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாலக்ஷ்ம்யை கமலதா⁴ரிண்யை ஸிம்ஹவாஹிந்யை ஸ்வாஹா இதி மந்த்ரம் ஜப்த்வா புந꞉ பூர்வவத்³த்⁴ருத³யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸம் க்ருத்வா ஸ்தோத்ரம் படே²த் । ]

ஸ்தோத்ரம் ।
வந்தே³ லக்ஷ்மீம் பரமஶிவமயீம் ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நதா³பா⁴ம்
தேஜோரூபாம் கநகவஸநாம் ஸர்வபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம் ।
பீ³ஜாபூரம் கநககலஶம் ஹேமபத்³மம் த³தா⁴நா-
-மாத்³யாம் ஶக்திம் ஸகலஜநநீம் விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தா²ம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஜநநீம் ஸ்தௌமி லக்ஷ்மீம் ஸநாதநீம் ।
ஸர்வகாமப²லாவாப்திஸாத⁴நைகஸுகா²வஹாம் ॥ 2 ॥

ஸ்மராமி நித்யம் தே³வேஶி த்வயா ப்ரேரிதமாநஸ꞉ ।
த்வதா³ஜ்ஞாம் ஶிரஸா த்⁴ருத்வா ப⁴ஜாமி பரமேஶ்வரீம் ॥ 3 ॥

ஸமஸ்தஸம்பத்ஸுக²தா³ம் மஹாஶ்ரியம்
ஸமஸ்தஸௌபா⁴க்³யகரீம் மஹாஶ்ரியம் ।
ஸமஸ்தகல்யாணகரீம் மஹாஶ்ரியம்
ப⁴ஜாம்யஹம் ஜ்ஞாநகரீம் மஹாஶ்ரியம் ॥ 4 ॥

விஜ்ஞாநஸம்பத்ஸுக²தா³ம் ஸநாதநீம்
விசித்ரவாக்³பூ⁴திகரீம் மநோஹராம் ।
அநந்தஸம்மோத³ஸுக²ப்ரதா³யிநீம்
நமாம்யஹம் பூ⁴திகரீம் ஹரிப்ரியாம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரஸம்ஸ்தி²தா த்வம்
ஸமஸ்தபோ⁴க்த்ரீஶ்வரி விஶ்வரூபே ।
தந்நாஸ்தி யத்த்வத்³வ்யதிரிக்தவஸ்து
த்வத்பாத³பத்³மம் ப்ரணமாம்யஹம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 6 ॥

தா³ரித்³ர்ய து³꞉கௌ²க⁴தமோபஹந்த்ரீ
த்வத்பாத³பத்³மம் மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ ।
தீ³நார்திவிச்சே²த³நஹேதுபூ⁴தை꞉
க்ருபாகடாக்ஷைரபி⁴ஷிஞ்ச மாம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 7 ॥

அம்ப³ ப்ரஸீத³ கருணாஸுத⁴யார்த்³ரத்³ருஷ்ட்யா
மாம் த்வத்க்ருபாத்³ரவிணகே³ஹமிமம் குருஷ்வ ।
ஆலோகய ப்ரணதஹ்ருத்³க³தஶோகஹந்த்ரீ
த்வத்பாத³பத்³மயுக³ளம் ப்ரணமாம்யஹம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 8 ॥

ஶாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶரணாக³தரக்ஷணாயை
காந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து கமநீயகு³ணாஶ்ரயாயை ।
க்ஷாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து து³ரிதக்ஷயகாரணாயை
தா³த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருத்³தி⁴தா³யை ॥ 9 ॥

ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶஶிஶேக²ரஸம்ஸ்துதாயை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரஜநீகரஸோத³ராயை ।
ப⁴க்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ப⁴வஸாக³ரதாரகாயை
மத்யை நமோ(அ)ஸ்து மது⁴ஸூத³நவல்லபா⁴யை ॥ 10 ॥

லக்ஷ்ம்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴லக்ஷணலக்ஷிதாயை
ஸித்³த்⁴யை நமோ(அ)ஸ்து ஶிவஸித்³த⁴ஸுபூஜிதாயை ।
த்⁴ருத்யை நமோ(அ)ஸ்த்வமிதது³ர்க³திப⁴ஞ்ஜநாயை
க³த்யை நமோ(அ)ஸ்து வரஸத்³க³திதா³யிகாயை ॥ 11 ॥

தே³வ்யை நமோ(அ)ஸ்து தி³வி தே³வக³ணார்சிதாயை
பூ⁴த்யை நமோ(அ)ஸ்து பு⁴வநார்திவிநாஶநாயை ।
தா⁴த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ரணீத⁴ரவல்லபா⁴யை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை ॥ 12 ॥

ஸுதீவ்ரதா³ரித்³ர்யவிது³꞉க²ஹந்த்ர்யை
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ர்யை ।
ஶ்ரீவிஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸம்ஸ்தி²தாயை
நமோ நம꞉ ஸர்வவிபூ⁴திதா³யை ॥ 13 ॥

ஜயது ஜயது லக்ஷ்மீர்லக்ஷணாலங்க்ருதாங்கீ³
ஜயது ஜயது பத்³மா பத்³மஸத்³மாபி⁴வந்த்³யா ।
ஜயது ஜயது வித்³யா விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஸம்யக்ஸர்வஸம்பத்கரீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 14 ॥

ஜயது ஜயது தே³வீ தே³வஸங்கா⁴பி⁴பூஜ்யா
ஜயது ஜயது ப⁴த்³ரா பா⁴ர்க³வீ பா⁴க்³யரூபா ।
ஜயது ஜயது நித்யா நிர்மலஜ்ஞாநவேத்³யா
ஜயது ஜயது ஸத்யா ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தா² ॥ 15 ॥

ஜயது ஜயது ரம்யா ரத்நக³ர்பா⁴ந்தரஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நதா³பா⁴ ।
ஜயது ஜயது காந்தா காந்திமத்³பா⁴ஸிதாங்கீ³
ஜயது ஜயது ஶாந்தா ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸௌம்யே ॥ 16 ॥

யஸ்யா꞉ கலாயா꞉ கமலோத்³ப⁴வாத்³யா
ருத்³ராஶ்ச ஶக்ர ப்ரமுகா²ஶ்ச தே³வா꞉ ।
ஜீவந்தி ஸர்வே(அ)பி ஸஶக்தயஸ்தே
ப்ரபு⁴த்வமாப்தா꞉ பரமாயுஷஸ்தே ॥ 17 ॥

லிலேக² நிடிலே விதி⁴ர்மம லிபிம் விஸ்ருஜ்யாந்தரம்
த்வயா விளிகி²தவ்யமேததி³தி தத்ப²லப்ராப்தயே ।
தத³ந்தரப²லேஸ்பு²டம் கமலவாஸிநீ ஶ்ரீரிமாம்
ஸமர்பய ஸமுத்³ரிகாம் ஸகலபா⁴க்³யஸம்ஸூசிகாம் ॥ 18 ॥

கலயா தே யதா² தே³வி ஜீவந்தி ஸசராசரா꞉ ।
ததா² ஸம்பத்கரே லக்ஷ்மி ஸர்வதா³ ஸம்ப்ரஸீத³ மே ॥ 19 ॥

யதா² விஷ்ணுர்த்⁴ருவே நித்யம் ஸ்வகலாம் ஸம்ந்யவேஶயத் ।
ததை²வ ஸ்வகலாம் லக்ஷ்மி மயி ஸம்யக் ஸமர்பய ॥ 20 ॥

ஸர்வஸௌக்²யப்ரதே³ தே³வி ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரதே³ ।
அசலாம் குரு யத்நேந கலாம் மயி நிவேஶிதாம் ॥ 21 ॥

முதா³ஸ்தாம் மத்பா²லே பரமபத³ளக்ஷ்மீ꞉ ஸ்பு²டகலா
ஸதா³ வைகுண்ட²ஶ்ரீர்நிவஸது கலா மே நயநயோ꞉ ।
வஸேத்ஸத்யே லோகே மம வசஸி லக்ஷ்மீர்வரகலா
ஶ்ரிய꞉ ஶ்வேதத்³வீபே நிவஸது கலா மே ஸ்வகரயோ꞉ ॥ 22 ॥

தாவந்நித்யம் மமாங்கே³ஷு க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஶ்ரீகலா வஸேத் ।
ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ யாவத்³யாவள்லக்ஷ்மீபதி꞉ ஶ்ரியா꞉ ॥ 23 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்பூர்ணா ஸர்வைஶ்வர்யஸமந்விதா ।
ஆத்³யாதி³ ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மீ த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து ॥ 24 ॥

அஜ்ஞாநதிமிரம் ஹந்தும் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநப்ரகாஶிகா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ மே(அ)ஸ்து த்வத்கலா மயி ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 25 ॥

அலக்ஷ்மீம் ஹரது க்ஷிப்ரம் தம꞉ ஸூர்யப்ரபா⁴ யதா² ।
விதநோது மம ஶ்ரேயஸ்த்வத்கலா மயி ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 26 ॥

ஐஶ்வர்யமங்க³ளோத்பத்திஸ்த்வத்கலாயாம் நிதீ⁴யதே ।
மயி தஸ்மாத்க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மி பாத்ரமஸ்மி ஸ்தி²தேஸ்தவ ॥ 27 ॥

ப⁴வதா³வேஶபா⁴க்³யார்ஹோ பா⁴க்³யவாநஸ்மி பா⁴ர்க³வி ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த்பவித்ரோ(அ)ஹம் லோகமாதர்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 28 ॥

புநாஸி மாம் த்வத்கலயைவ யஸ்மா-
-த³த꞉ ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரதஸ்த்வம் ।
பரம் பத³ம் ஶ்ரீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நா
மய்யச்யுதேந ப்ரவிஶாதி³ளக்ஷ்மீ꞉ ॥ 29 ॥

ஶ்ரீவைகுண்ட²ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரத꞉ ।
நாராயணேந ஸஹ மாம் க்ருபாத்³ருஷ்ட்யா(அ)வலோகய ॥ 30 ॥

ஸத்யலோகஸ்தி²தே லக்ஷ்மி த்வம் மமாக³ச்ச² ஸந்நிதி⁴ம் ।
வாஸுதே³வேந ஸஹிதா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ ॥ 31 ॥

ஶ்வேதத்³வீபஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸுவ்ரதே ।
விஷ்ணுநா ஸஹிதே தே³வி ஜக³ந்மாத꞉ ப்ரஸீத³ மே ॥ 32 ॥

க்ஷீராம்பு³தி⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² ஸமாத⁴வா ।
த்வத்க்ருபாத்³ருஷ்டிஸுத⁴யா ஸததம் மாம் விளோகய ॥ 33 ॥

ரத்நக³ர்ப⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி பரிபூர்ணே ஹிரண்மயே ।
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மம ॥ 34 ॥

ஸ்தி²ரா ப⁴வ மஹாலக்ஷ்மி நிஶ்சலா ப⁴வ நிர்மலே ।
ப்ரஸந்நே கமலே தே³வி ப்ரஸந்நஹ்ருத³யா ப⁴வ ॥ 35 ॥

ஶ்ரீத⁴ரே ஶ்ரீமஹாபூ⁴தே த்வத³ந்த꞉ஸ்த²ம் மஹாநிதி⁴ம் ।
ஶீக்⁴ரமுத்³த்⁴ருத்ய புரத꞉ ப்ரத³ர்ஶய ஸமர்பய ॥ 36 ॥

வஸுந்த⁴ரே ஶ்ரீவஸுதே⁴ வஸுதோ³க்³த்⁴ரி க்ருபாமயே ।
த்வத்குக்ஷிக³தஸர்வஸ்வம் ஶீக்⁴ரம் மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 37 ॥

விஷ்ணுப்ரியே ரத்நக³ர்பே⁴ ஸமஸ்தப²லதே³ ஶிவே ।
த்வத்³க³ர்ப⁴க³தஹேமாதீ³ன் ஸம்ப்ரத³ர்ஶய த³ர்ஶய ॥ 38 ॥

ரஸாதலக³தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉ ।
ந ஜாநே பரமம் ரூபம் மாதர்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 39 ॥

ஆவிர்ப⁴வ மநோவேகா³ச்சீ²க்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉ ।
மா வத்ஸ பை⁴ரிஹேத்யுக்த்வா காமம் கௌ³ரிவ ரக்ஷ மாம் ॥ 40 ॥

தே³வி ஶீக்⁴ரம் ஸமாக³ச்ச² த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தி²தே ।
மாதஸ்த்வத்³ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்யோ(அ)ஹம் ம்ருக³யே த்வாம் குதூஹலாத் ॥ 41 ॥

உத்திஷ்ட² ஜாக்³ருஹி த்வம் மே ஸமுத்திஷ்ட² ஸுஜாக்³ருஹி ।
அக்ஷயான் ஹேமகலஶான் ஸுவர்ணேந ஸுபூரிதான் ॥ 42 ॥

நிக்ஷேபாந்மே ஸமாக்ருஷ்ய ஸமுத்³த்⁴ருத்ய மமாக்³ரத꞉ ।
ஸமுந்நதாநநா பூ⁴த்வா ஸமாதே⁴ஹி த⁴ராந்தராத் ॥ 43 ॥

மத்ஸந்நிதி⁴ம் ஸமாக³ச்ச² மதா³ஹிதக்ருபாரஸாத் ।
ப்ரஸீத³ ஶ்ரேயஸாம் தோ³க்³த்⁴ரீ லக்ஷ்மீர்மே நயநாக்³ரத꞉ ॥ 44 ॥

அத்ரோபவிஶ லக்ஷ்மி த்வம் ஸ்தி²ரா ப⁴வ ஹிரண்மயே ।
ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ ॥ 45 ॥

ஆநீதாம்ஸ்து ததா² தே³வி நிதீ⁴ந்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ।
அத்³ய க்ஷணேந ஸஹஸா த³த்த்வா ஸம்ரக்ஷ மாம் ஸதா³ ॥ 46 ॥

மயி திஷ்ட² ததா² நித்யம் யதே²ந்த்³ராதி³ஷு திஷ்ட²ஸி ।
அப⁴யம் குரு மே தே³வி மஹாலக்ஷ்மீர்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 47 ॥

ஸமாக³ச்ச² மஹாலக்ஷ்மி ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நத³ப்ரபே⁴ ।
ப்ரஸீத³ புரத꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரணதம் மாம் விளோகய ॥ 48 ॥

லக்ஷ்மீர்பு⁴வம் க³தா பா⁴ஸி யத்ர யத்ர ஹிரண்மயீ ।
தத்ர தத்ர ஸ்தி²தா த்வம் மே தவ ரூபம் ப்ரத³ர்ஶய ॥ 49 ॥

க்ரீட³ந்தீ ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ பரிபூர்ணக்ருபாமயி ।
மம மூர்த⁴நி தே ஹஸ்தமவிளம்பி³தமர்பய ॥ 50 ॥

ப²லத்³பா⁴க்³யோத³யே லக்ஷ்மி ஸமஸ்தபுரவாஸிநீ ।
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி பரிபூர்ணமநோரதே² ॥ 51 ॥

அயோத்⁴யாதி³ஷு ஸர்வேஷு நக³ரேஷு ஸமாஸ்தி²தே ।
வைப⁴வைர்விவிதை⁴ர்யுக்தை꞉ ஸமாக³ச்ச² முதா³ந்விதே ॥ 52 ॥

ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரே ப⁴வ ஸுஸ்தி²ரா ।
கருணாரஸநிஷ்யந்த³நேத்ரத்³வய விளாஸிநீ ॥ 53 ॥ [நிஷ்பந்ந]

ஸந்நித⁴த்ஸ்வ மஹாலக்ஷ்மி த்வத்பாணிம் மம மஸ்தகே ।
கருணாஸுத⁴யா மாம் த்வமபி⁴ஷிஞ்ச்ய ஸ்தி²ரம் குரு ॥ 54 ॥

ஸர்வராஜக்³ருஹே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² ப³லாந்விதே । [முதா³ந்விதே]
ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மே(அ)த்³ய ப்ரஸாதே³நா(அ)ப⁴யம் குரு ॥ 55 ॥

ஸாத³ரம் மஸ்தகே ஹஸ்தம் மம த்வம் க்ருபயார்பய ।
ஸர்வராஜக்³ருஹே லக்ஷ்மி த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து ॥ 56 ॥

ஆத்³யாதி³ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மி விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தி²தே ।
ப்ரத்யக்ஷம் குரு மே ரூபம் ரக்ஷ மாம் ஶரணாக³தம் ॥ 57 ॥

ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி ஸுப்ரஸீத³ மஹாஶிவே ।
அசலா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ மத்³க்³ருஹே ॥ 58 ॥

யாவத்திஷ்ட²ந்தி வேதா³ஶ்ச யாவச்சந்த்³ரதி³வாகரௌ ।
யாவத்³விஷ்ணுஶ்ச யாவத்த்வம் தாவத்குரு க்ருபாம் மயி ॥ 59 ॥

சாந்த்³ரீகலா யதா² ஶுக்லே வர்த⁴தே ஸா தி³நே தி³நே ।
ததா² த³யா தே மய்யேவ வர்த⁴தாமபி⁴வர்த⁴தாம் ॥ 60 ॥

யதா² வைகுண்ட²நக³ரே யதா² வை க்ஷீரஸாக³ரே ।
ததா² மத்³ப⁴வநே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம் ஶ்ரீவிஷ்ணுநா ஸஹ ॥ 61 ॥

யோகி³நாம் ஹ்ருத³யே நித்யம் யதா² திஷ்ட²ஸி விஷ்ணுநா ।
ததா² மத்³ப⁴வநே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம் ஶ்ரீவிஷ்ணுநா ஸஹ ॥ 62 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யே ப⁴வதீ யதா²ஸ்தே
நாராயணோ(அ)பி தவ ஹ்ருத்கமலே யதா²ஸ்தே ।
நாராயணஸ்த்வமபி நித்யமுபௌ⁴ ததை²வ
தௌ திஷ்ட²தாம் ஹ்ருதி³ மமாபி த³யாந்விதௌ ஶ்ரீ꞉ ॥ 63 ॥

விஜ்ஞாநவ்ருத்³தி⁴ம் ஹ்ருத³யே குரு ஶ்ரீ꞉
ஸௌபா⁴க்³யவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ।
த³யாஸுவ்ருத்³தி⁴ம் குருதாம் மயி ஶ்ரீ꞉
ஸுவர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ॥ 64 ॥

ந மாம் த்யஜேதா²꞉ ஶ்ரிதகல்பவள்லி
ஸத்³ப⁴க்தசிந்தாமணிகாமதே⁴நோ ।
விஶ்வஸ்ய மாதர்ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நா
க்³ருஹே களத்ரேஷு ச புத்ரவர்கே³ ॥ 65 ॥

ஆத்³யாதி³மாயே த்வமஜாண்ட³பீ³ஜம்
த்வமேவ ஸாகாரநிராக்ருதிஸ்த்வம் ।
த்வயா த்⁴ருதாஶ்சாப்³ஜப⁴வாண்ட³ஸங்கா⁴-
-ஶ்சித்ரம் சரித்ரம் தவ தே³வி விஷ்ணோ꞉ ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யோ தே³வா வேதா³ஶ்சாபி ந ஶக்நுயு꞉ ।
மஹிமாநம் தவ ஸ்தோதும் மந்தோ³(அ)ஹம் ஶக்நுயாம் கத²ம் ॥ 67 ॥

அம்ப³ த்வத்³வத்ஸவாக்யாநி ஸூக்தாஸூக்தாநி யாநி ச ।
தாநி ஸ்வீகுரு ஸர்வஜ்ஞே த³யாளுத்வேந ஸாத³ரம் ॥ 68 ॥

ப⁴வதீம் ஶரணம் க³த்வா க்ருதார்தா²꞉ ஸ்யு꞉ புராதநா꞉ ।
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா த்வாமஹம் ஶரணம் வ்ரஜே ॥ 69 ॥

அநந்தா நித்யஸுகி²நஸ்த்வத்³ப⁴க்தாஸ்த்வத்பராயணா꞉ ।
இதி வேத³ப்ரமாணாத்³தி⁴ தே³வி த்வாம் ஶரணம் வ்ரஜே ॥ 70 ॥

தவ ப்ரதிஜ்ஞா மத்³ப⁴க்தா ந நஶ்யந்தீத்யபி க்வசித் ।
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸஞ்சிந்த்ய ப்ராணான் ஸந்தா⁴ரயாம்யஹம் ॥ 71 ॥

த்வத³தீ⁴நஸ்த்வஹம் மாதஸ்த்வத்க்ருபா மயி வித்³யதே ।
யாவத்ஸம்பூர்ணகாம꞉ ஸ்யாத்தாவத்³தே³ஹி த³யாநிதே⁴ ॥ 72 ॥

க்ஷணமாத்ரம் ந ஶக்நோமி ஜீவிதும் த்வத்க்ருபாம் விநா ।
ந ஜீவந்தீஹ ஜலஜா ஜலம் த்யக்த்வா ஜலக்³ரஹா꞉ ॥ 73 ॥

யதா² ஹி புத்ரவாத்ஸல்யாஜ்ஜநநீ ப்ரஸ்நுதஸ்தநீ ।
வத்ஸம் த்வரிதமாக³த்ய ஸம்ப்ரீணயதி வத்ஸலா ॥ 74 ॥

யதி³ ஸ்யாம் தவ புத்ரோ(அ)ஹம் மாதா த்வம் யதி³ மாமகீ ।
த³யாபயோத⁴ரஸ்தந்யஸுதா⁴பி⁴ரபி⁴ஷிஞ்ச மாம் ॥ 75 ॥

ம்ருக்³யோ ந கு³ணலேஶோ(அ)பி மயி தோ³ஷைகமந்தி³ரே ।
பாம்ஸூநாம் வ்ருஷ்டிபி³ந்தூ³நாம் தோ³ஷாணாம் ச ந மே மதி꞉ ॥ 76 ॥

பாபிநாமஹமேவாக்³ர்யோ த³யாளூநாம் த்வமக்³ரணீ꞉ ।
த³யநீயோ மத³ந்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே ॥ 77 ॥

விதி⁴நாஹம் ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேந்ந ஸ்யாத்தவ த³யாளுதா ।
ஆமயோ வா ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருதோ²த³ய꞉ ॥ 78 ॥

க்ருபா மத³க்³ரஜா கிம் தே அஹம் கிம் வா தத³க்³ரஜ꞉ ।
விசார்ய தே³ஹி மே வித்தம் தவ தே³வி த³யாநிதே⁴ ॥ 79 ॥

மாதா பிதா த்வம் கு³ருஸத்³க³தி꞉ ஶ்ரீ-
-ஸ்த்வமேவ ஸஞ்ஜீவநஹேதுபூ⁴தா ।
அந்யம் ந மந்யே ஜக³தே³கநாதே²
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வி ஸத்யே ॥ 80 ॥

ஆத்³யாதி³ளக்ஷ்மீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நா
விஶுத்³த⁴விஜ்ஞாநஸுகை²கதோ³க்³த்⁴ரீ ।
அஜ்ஞாநஹந்த்ரீ த்ரிகு³ணாதிரிக்தா
ப்ரஜ்ஞாநநேத்ரீ ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நா ॥ 81 ॥

அஶேஷவாக்³ஜாட்³யமலாபஹந்த்ரீ
நவம் நவம் ஸ்பஷ்டஸுவாக்ப்ரதா³யிநீ ।
மமேஹ ஜிஹ்வாக்³ர ஸுரங்க³நர்தகீ [நர்திநீ]
ப⁴வ ப்ரஸந்நா வத³நே ச மே ஶ்ரீ꞉ ॥ 82 ॥

ஸமஸ்தஸம்பத்ஸுவிராஜமாநா
ஸமஸ்ததேஜஶ்சயபா⁴ஸமாநா ।
விஷ்ணுப்ரியே த்வம் ப⁴வ தீ³ப்யமாநா
வாக்³தே³வதா மே நயநே ப்ரஸந்நா ॥ 83 ॥

ஸர்வப்ரத³ர்ஶே ஸகலார்த²தே³ த்வம்
ப்ரபா⁴ஸுலாவண்யத³யாப்ரதோ³க்³த்⁴ரீ ।
ஸுவர்ணதே³ த்வம் ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீ-
-ர்ஹிரண்மயீ மே நயநே ப்ரஸந்நா ॥ 84 ॥

ஸர்வார்த²தா³ ஸர்வஜக³த்ப்ரஸூதி꞉
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ரீ ।
ஸர்வோந்நதா த்வம் ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீ-
-ர்ஹிரண்மயீ மே நயநே ப்ரஸந்நா ॥ 85 ॥

ஸமஸ்தவிக்⁴நௌக⁴விநாஶகாரிணீ
ஸமஸ்தப⁴க்தோத்³த⁴ரணே விசக்ஷணா ।
அநந்தஸௌபா⁴க்³யஸுக²ப்ரதா³யிநீ
ஹிரண்மயீ மே நயநே ப்ரஸந்நா ॥ 86 ॥

தே³வி ப்ரஸீத³ த³யநீயதமாய மஹ்யம்
தே³வாதி⁴நாத²ப⁴வதே³வக³ணாபி⁴வந்த்³யே ।
மாதஸ்ததை²வ ப⁴வ ஸந்நிஹிதா த்³ருஶோர்மே
பத்யா ஸமம் மம முகே² ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நா ॥ 87 ॥

மா வத்ஸ பை⁴ரப⁴யதா³நகரோ(அ)ர்பிதஸ்தே
மௌளௌ மமேதி மயி தீ³நத³யாநுகம்பே ।
மாத꞉ ஸமர்பய முதா³ கருணாகடாக்ஷம்
மாங்க³ல்யபீ³ஜமிஹ ந꞉ ஸ்ருஜ ஜந்ம மாத꞉ ॥ 88 ॥

கடாக்ஷ இஹ காமது⁴க்தவ மநஸ்து சிந்தாமணி꞉
கர꞉ ஸுரதரு꞉ ஸதா³ நவநிதி⁴ஸ்த்வமேவேந்தி³ரே ।
ப⁴வே தவ த³யாரஸோ மம ரஸாயநம் சாந்வஹம்
முக²ம் தவ கலாநிதி⁴ர்விவித⁴வாஞ்சி²தார்த²ப்ரத³ம் ॥ 89 ॥

யதா² ரஸஸ்பர்ஶநதோ(அ)யஸோ(அ)பி
ஸுவர்ணதா ஸ்யாத்கமலே ததா² தே ।
கடாக்ஷஸம்ஸ்பர்ஶநதோ ஜநாநா-
-மமங்க³ளாநாமபி மங்க³ளத்வம் ॥ 90 ॥

தே³ஹீதி நாஸ்தீதி வச꞉ ப்ரவேஶா-
-த்³பீ⁴தோ ரமே த்வாம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ।
அத꞉ ஸதா³(அ)ஸ்மிந்நப⁴யப்ரதா³ த்வம்
ஸஹைவ பத்யா மயி ஸந்நிதே⁴ஹி ॥ 91 ॥

கல்பத்³ருமேண மணிநா ஸஹிதா ஸுரம்யா
ஶ்ரீஸ்தே கலா மயி ரஸேந ரஸாயநேந ।
ஆஸ்தாம் யதோ மம ஶிர꞉கரத்³ருஷ்டிபாத³-
-ஸ்ப்ருஷ்டா꞉ ஸுவர்ணவபுஷ꞉ ஸ்தி²ரஜங்க³மா꞉ ஸ்யு꞉ ॥ 92 ॥

ஆத்³யாதி³விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²ரத⁴ர்மபத்நீ
த்வமேவ பத்யா மயி ஸந்நிதே⁴ஹி ।
ஆத்³யாதி³ளக்ஷ்மி த்வத³நுக்³ரஹேண
பதே³ பதே³ மே நிதி⁴த³ர்ஶநம் ஸ்யாத் ॥ 93 ॥

ஆத்³யாதி³ளக்ஷ்மீஹ்ருத³யம் படே²த்³ய꞉
ஸ ராஜ்யலக்ஷ்மீமசலாம் தநோதி ।
மஹாத³ரித்³ரோ(அ)பி ப⁴வேத்³த⁴நாட்⁴ய-
-ஸ்தத³ந்வயே ஶ்ரீ꞉ ஸ்தி²ரதாம் ப்ரயாதி ॥ 94 ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண துஷ்டா ஸ்யாத்³விஷ்ணுவல்லபா⁴ ।
தஸ்யாபீ⁴ஷ்டம் த³த³த்யாஶு தம் பாலயதி புத்ரவத் ॥ 95 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் ஹ்ருத³யம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ।
ஜப꞉ பஞ்சஸஹஸ்ரம் து புரஶ்சரணமுச்யதே ॥ 96 ॥

த்ரிகாலமேககாலம் வா நரோ ப⁴க்திஸமந்வித꞉ ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ஸ யாதி பரமாம் ஶ்ரியம் ॥ 97 ॥

மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமுத்³தி³ஶ்ய நிஶி பா⁴ர்க³வவாஸரே ।
இத³ம் ஶ்ரீஹ்ருத³யம் ஜப்த்வா பஞ்சவாரம் த⁴நீ ப⁴வேத் ॥ 98 ॥

அநேந ஹ்ருத³யேநாந்நம் க³ர்பி⁴ண்யா அபி⁴மந்த்ரிதம் ।
த³தா³தி தத்குலே புத்ரோ ஜாயதே ஶ்ரீபதி꞉ ஸ்வயம் ॥ 99 ॥

நரேண வா(அ)த²வா நார்யா லக்ஷ்மீஹ்ருத³யமந்த்ரிதே ।
ஜலே பீதே ச தத்³வம்ஶே மந்த³பா⁴க்³யோ ந ஜாயதே ॥ 100 ॥

ய ஆஶ்விநே மாஸி ச ஶுக்லபக்ஷே
ரமோத்ஸவே ஸந்நிஹிதே ஸுப⁴க்த்யா ।
படே²த்ததை²கோத்தரவாரவ்ருத்³த்⁴யா
லபே⁴த்ஸ ஸௌவர்ணமயீம் ஸுவ்ருஷ்டிம் ॥ 101 ॥

ய ஏகப⁴க்தோ(அ)ந்வஹமேகவர்ஷம்
விஶுத்³த⁴தீ⁴꞉ ஸப்ததிவாரஜாபீ ।
ஸ மந்த³பா⁴க்³யோ(அ)பி ரமாகடாக்ஷா-
-த்³ப⁴வேத்ஸஹஸ்ராக்ஷஶதாதி⁴கஶ்ரீ꞉ ॥ 102 ॥

ஶ்ரீஶாங்க்⁴ரிப⁴க்திம் ஹரிதா³ஸதா³ஸ்யம்
ப்ரஸந்நமந்த்ரார்த²த்³ருடை⁴கநிஷ்டா²ம் ।
கு³ரோ꞉ ஸ்ம்ருதிம் நிர்மலபோ³த⁴பு³த்³தி⁴ம்
ப்ரதே³ஹி மாத꞉ பரமம் பத³ம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 103 ॥

ப்ருத்²வீபதித்வம் புருஷோத்தமத்வம்
விபூ⁴திவாஸம் விவிதா⁴ர்த²ஸித்³தி⁴ம் ।
ஸம்பூர்ணகீர்திம் ப³ஹுவர்ஷபோ⁴க³ம்
ப்ரதே³ஹி மே லக்ஷ்மி புந꞉ புநஸ்த்வம் ॥ 104 ॥

வாதா³ர்த²ஸித்³தி⁴ம் ப³ஹுளோகவஶ்யம்
வய꞉ ஸ்தி²ரத்வம் லலநாஸுபோ⁴க³ம் ।
பௌத்ராதி³ளப்³தி⁴ம் ஸகலார்த²ஸித்³தி⁴ம்
ப்ரதே³ஹி மே பா⁴ர்க³வி ஜந்மஜந்மநி ॥ 105 ॥

ஸுவர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉
ஸுதா⁴ந்யவ்ருத்³தி⁴ம் குரூ மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ।
கல்யாணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉
விபூ⁴திவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ॥ 106 ॥

த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீம் ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாம்
வித்³யுத்³வர்ணாம்ப³ரவரத⁴ராம் பூ⁴ஷணாட்⁴யாம் ஸுஶோபா⁴ம் ।
பீ³ஜாபூரம் ஸரஸிஜயுக³ம் பி³ப்⁴ரதீம் ஸ்வர்ணபாத்ரம்
ப⁴ர்த்ராயுக்தாம் முஹுரப⁴யதா³ம் மஹ்யமப்யச்யுதஶ்ரீ꞉ ॥ 107 ॥

கு³ஹ்யாதிகு³ஹ்யகோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ருஹாணாஸ்மத்க்ருதம் ஜபம் ।
ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே தே³வி த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மயி ஸ்தி²தா ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீஅத²ர்வணரஹஸ்யே ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed