Sri Kamala Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ கமலா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


தாமாஹ்வயாமி ஸுப⁴கா³ம் லக்ஷ்மீம் த்ரைலோக்யபூஜிதாம் ।
ஏஹ்யேஹி தே³வி பத்³மாக்ஷி பத்³மாகரக்ருதாலயே ॥ 1 ॥

ஆக³ச்சா²க³ச்ச² வரதே³ பஶ்ய மாம் ஸ்வேந சக்ஷுஷா ।
ஆயாஹ்யாயாஹி த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷமயே ஶுபே⁴ ॥ 2 ॥

ஏவம் விதை⁴꞉ ஸ்துதிபதை³꞉ ஸத்யை꞉ ஸத்யார்த²ஸம்ஸ்துதா ।
கநீயஸீ மஹாபா⁴கா³ சந்த்³ரேண பரமாத்மநா ॥ 3 ॥

நிஶாகரஶ்ச ஸா தே³வீ ப்⁴ராதரௌ த்³வௌ பயோநிதே⁴꞉ ।
உத்பந்நமாத்ரௌ தாவாஸ்தாம் ஶிவகேஶவஸம்ஶ்ரிதௌ ॥ 4 ॥

ஸநத்குமாரஸ்தம்ருஷிம் ஸமாபா⁴ஷ்ய புராதநம் ।
ப்ரோக்தவாநிதிஹாஸம் து லக்ஷ்ம்யா꞉ ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 5 ॥

அதே²த்³ருஶாந்மஹாகோ⁴ராத்³தா³ரித்³ர்யாந்நரகாத்கத²ம் ।
முக்திர்ப⁴வதி லோகே(அ)ஸ்மின் தா³ரித்³ர்யம் யாதி ப⁴ஸ்மதாம் ॥ 6 ॥

ஸநத்குமார உவாச ।
பூர்வம் க்ருதயுகே³ ப்³ரஹ்மா ப⁴க³வான் ஸர்வலோகக்ருத் ।
ஸ்ருஷ்டிம் நாநாவிதா⁴ம் க்ருத்வா பஶ்சாச்சிந்தாமுபேயிவான் ॥ 7 ॥

கிமாஹாரா꞉ ப்ரஜாஸ்த்வேதா꞉ ஸம்ப⁴விஷ்யந்தி பூ⁴தலே ।
ததை²வ சாஸாம் தா³ரித்³ர்யாத்கத²முத்தரணம் ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

தா³ரித்³ர்யாந்மரணம் ஶ்ரேயஸ்த்விதி ஸஞ்சிந்த்ய சேதஸி ।
க்ஷீரோத³ஸ்யோத்தரே கூலே ஜகா³ம கமலோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 9 ॥

தத்ர தீவ்ரம் தபஸ்தப்த்வா கதா³சித்பரமேஶ்வரம் ।
த³த³ர்ஶ புண்ட³ரீகாக்ஷம் வாஸுதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 10 ॥

ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வஶக்தீநாம் ஸர்வாவாஸம் ஸநாதநம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் வாஸுதே³வம் விஷ்ணும் லக்ஷ்மீபதிம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 11 ॥

ஸோமகோடிப்ரதீகாஶம் க்ஷீரோத³விமலே ஜலே ।
அநந்தபோ⁴க³ஶயநம் விஶ்ராந்தம் ஶ்ரீநிகேதநம் ॥ 12 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரம் ।
யோக³நித்³ராரதம் ஶ்ரீஶம் ஸர்வாவாஸம் ஸுரேஶ்வரம் ॥ 13 ॥

ஜக³து³த்பத்திஸம்ஹாரஸ்தி²திகாரணகாரணம் ।
லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்திகரணம் ஜாதமண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 14 ॥

ஆயுதை⁴ர்தே³ஹவத்³பி⁴ஶ்ச சக்ராத்³யை꞉ பரிவாரிதம் ।
து³ர்நிரீக்ஷ்யம் ஸுரை꞉ ஸித்³தை⁴ர்மஹாயோநிஶதைரபி ॥ 15 ॥

ஆதா⁴ரம் ஸர்வஶக்தீநாம் பரம் தேஜ꞉ ஸுது³ஸ்ஸஹம் ।
ப்ரபு³த்³த⁴ம் தே³வமீஶாநம் த்³ருஷ்ட்வா கமலஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 16 ॥

ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய ஸ்தோத்ரம் பூர்வமுவாச ஹ ।
மநோவாஞ்சி²தஸித்³தி⁴ம் த்வம் பூரயஸ்வ மஹேஶ்வர ॥ 17 ॥

ஜிதம் தே புண்ட³ரீக்ஷ நமஸ்தே விஶ்வபா⁴வந ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஹ்ருஷீகேஶ மஹாபுருஷபூர்வஜ ॥ 18 ॥

ஸர்வேஶ்வர ஜயாநந்த³ ஸர்வாவாஸ பராத்பர ।
ப்ரஸீத³ மம ப⁴க்தஸ்ய சி²ந்தி⁴ ஸந்தே³ஹஜம் தம꞉ ॥ 19 ॥

ஏவம் ஸ்துத꞉ ஸ ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மணா(அ)வ்யக்தஜந்மநா ।
ப்ரஸாதா³பி⁴முக²꞉ ப்ராஹ ஹரிர்விஶ்ராந்தலோசந꞉ ॥ 20 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ துஷ்டோ(அ)ஸ்மி ப்³ரூஹி யத்தே(அ)பி⁴வாஞ்சி²தம் ।
தத்³வக்ஷ்யாமி ந ஸந்தே³ஹோ ப⁴க்தோ(அ)ஸி மம ஸுவ்ரத ॥ 21 ॥

கேஶவாத்³வசநம் ஶ்ருத்வா கருணாவிஷ்டசேதந꞉ ।
ப்ரத்யுவாச மஹாபு³த்³தி⁴ர்ப⁴க³வந்தம் ஜநார்த³நம் ॥ 22 ॥

சதுர்வித⁴ம் ப⁴வஸ்யாஸ்ய பூ⁴தஸர்க³ஸ்ய கேஶவ ।
பரித்ராணாய மே ப்³ரூஹி ரஹஸ்யம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 23 ॥

தா³ரித்³ர்யஶமநம் த⁴ந்யம் மநோஜ்ஞம் பாவநம் பரம் ।
ஸர்வேஶ்வர மஹாபு³த்³தே⁴ ஸ்வரூபம் பை⁴ரவம் மஹத் ॥ 24 ॥

ஶ்ரிய꞉ ஸர்வாதிஶாயிந்யாஸ்ததா² ஜ்ஞாநம் ச ஶாஶ்வதம் ।
நாமாநி சைவ முக்²யாநி யாநி கௌ³ணாநி சாச்யுத ॥ 25 ॥

த்வத்³வக்த்ரகமலோத்தா²நி ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ।
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரதிவாக்யமுவாச ஸ꞉ ॥ 26 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
மஹாவிபூ⁴திஸம்யுக்தா ஷாட்³கு³ண்யவபுஷ꞉ ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴க³வத்³வாஸுதே³வஸ்ய நித்யம் சைஷா(அ)நபாயிநீ ॥ 27 ॥

ஏகைவ வர்ததே(அ)பி⁴ந்நா ஜ்யோத்ஸ்நேவ ஹிமதீ³தி⁴தே꞉ ।
ஸர்வஶக்த்யாத்மிகா சைவ விஶ்வம் வ்யாப்ய வ்யவஸ்தி²தா ॥ 28 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யகு³ணோபேதா நித்யஶுத்³த⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ப்ராணஶக்தி꞉ பரா ஹ்யேஷா ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் பு⁴வி ॥ 29 ॥

ஶக்தீநாம் சைவ ஸர்வாஸாம் யோநிபூ⁴தா பரா கலா ।
அஹம் தஸ்யா꞉ பரம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமித³முத்தமம் ॥ 30 ॥

ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதோ பூ⁴த்வா பரமைஶ்வர்யபூ⁴தித³ம் ।
தே³வ்யாக்²யாஸ்ம்ருதிமாத்ரேண தா³ரித்³ர்யம் யாதி ப⁴ஸ்மதாம் ॥ 31 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ॥

ஓம் ஶ்ரீ꞉ பத்³மா ப்ரக்ருதி꞉ ஸத்த்வா ஶாந்தா சிச்ச²க்திரவ்யயா ।
கேவலா நிஷ்களா ஶுத்³தா⁴ வ்யாபிநீ வ்யோமவிக்³ரஹா ॥ 32 ॥

வ்யோமபத்³மக்ருதாதா⁴ரா பரா வ்யோமா மதோத்³ப⁴வா ।
நிர்வ்யோமா வ்யோமமத்⁴யஸ்தா² பஞ்சவ்யோமபதா³ஶ்ரிதா ॥ 33 ॥

அச்யுதா வ்யோமநிலயா பரமாநந்த³ரூபிணீ ।
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யத்ருப்தா நிர்விகாரா நிரீக்ஷணா ॥ 34 ॥

ஜ்ஞாநஶக்தி꞉ கர்த்ருஶக்திர்போ⁴க்த்ருஶக்தி꞉ ஶிகா²வஹா ।
ஸ்நேஹாபா⁴ஸா நிராநந்தா³ விபூ⁴திர்விமலா சலா ॥ 35 ॥

அநந்தா வைஷ்ணவீ வ்யக்தா விஶ்வாநந்தா³ விகாஶிநீ ।
ஶக்திர்விபி⁴ந்நஸர்வார்தி꞉ ஸமுத்³ரபரிதோஷிணீ ॥ 36 ॥

மூர்தி꞉ ஸநாதநீ ஹார்தீ³ நிஸ்தரங்கா³ நிராமயா ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயவிகாஸிநீ ॥ 37 ॥

ஸ்வச்ச²ந்த³ஶக்திர்க³ஹநா நிஷ்கம்பார்சி꞉ ஸுநிர்மலா ।
ஸ்வரூபா ஸர்வகா³(அ)பாரா ப்³ரும்ஹிணீ ஸுகு³ணோர்ஜிதா ॥ 38 ॥

அகலங்கா நிராதா⁴ரா நிஸ்ஸங்கல்பா நிராஶ்ரயா ।
அஸங்கீர்ணா ஸுஶாந்தா ச ஶாஶ்வதீ பா⁴ஸுரீ ஸ்தி²ரா ॥ 39 ॥

அநௌபம்யா நிர்விகல்பா நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹிநீ ।
அபே⁴த்³யா பே⁴தி³நீ பி⁴ந்நா பா⁴ரதீ வைக²ரீ க²கா³ ॥ 40 ॥

அக்³ராஹ்யா க்³ராஹிகா கூ³டா⁴ க³ம்பீ⁴ரா விஶ்வகோ³பிநீ ।
அநிர்தே³ஶ்யா(அ)ப்ரதிஹதா நிர்பீ³ஜா பாவநீ பரா ॥ 41 ॥

அப்ரதர்க்யா(அ)பரிமிதா ப⁴வப்⁴ராந்திவிநாஶிநீ ।
ஏகா த்³விரூபா த்ரிவிதா⁴ அஸங்க்²யாதா ஸுரேஶ்வரீ ॥ 42 ॥

ஸுப்ரதிஷ்டா² மஹாதா⁴த்ரீ ஸ்தி²திர்வ்ருத்³தி⁴ர்த்⁴ருவா க³தி꞉ ।
ஈஶ்வரீ மஹிமா ருத்³தி⁴꞉ ப்ரமோதா³ உஜ்ஜ்வலோத்³யமா ॥ 43 ॥

அக்ஷயா வர்த⁴மாநா ச ஸுப்ரகாஶா விஹங்க³மா ।
நீரஜா ஜநநீ நித்யா ஜயா ரோசிஷ்மதீ ஶுபா⁴ ॥ 44 ॥

தபோநுதா³ ச ஜ்வாலா ச ஸுதீ³ப்திஶ்சாம்ஶுமாலிநீ ।
அப்ரமேயா த்ரிதா⁴ ஸூக்ஷ்மா பரா நிர்வாணதா³யிநீ ॥ 45 ॥

அவதா³தா ஸுஶுத்³தா⁴ ச அமோகா⁴க்²யா பரம்பரா ।
ஸந்தா⁴நகீ ஶுத்³த⁴வித்³யா ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வரீ ॥ 46 ॥

லக்ஷ்மீஸ்துஷ்டிர்மஹாதீ⁴ரா ஶாந்திராபூரணேநவா ।
அநுக்³ரஹாஶக்திராத்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஜக³த்³விதி⁴꞉ ॥ 47 ॥

ஸத்யா ப்ரஹ்வா க்ரியாயோக்³யா ஹ்யபர்ணா ஹ்லாதி³நீ ஶிவா ।
ஸம்பூர்ணாஹ்லாதி³நீ ஶுத்³தா⁴ ஜ்யோதிஷ்மத்யமதாவஹா ॥ 48 ॥

ரஜோவத்யர்கப்ரதிபா⁴(ஆ)கர்ஷிணீ கர்ஷிணீ ரஸா ।
பரா வஸுமதீ தே³வீ காந்தி꞉ ஶாந்திர்மதி꞉ கலா ॥ 49 ॥

கலா கலங்கரஹிதா விஶாலோத்³தீ³பநீ ரதி꞉ ।
ஸம்போ³தி⁴நீ ஹாரிணீ ச ப்ரபா⁴வா ப⁴வபூ⁴திதா³ ॥ 50 ॥

அம்ருதஸ்யந்தி³நீ ஜீவா ஜநநீ க²ண்டி³கா ஸ்தி²ரா ।
தூ⁴மா கலாவதீ பூர்ணா பா⁴ஸுரா ஸுமதீ ரஸா ॥ 51 ॥

ஶுத்³தா⁴ த்⁴வநி꞉ ஸ்ருதி꞉ ஸ்ருஷ்டிர்விக்ருதி꞉ க்ருஷ்டிரேவ ச ।
ப்ராபணீ ப்ராணதா³ ப்ரஹ்வா விஶ்வா பாண்டு³ரவாஸிநீ ॥ 52 ॥

அவநிர்வஜ்ரநலிகா சித்ரா ப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸிநீ ।
அநந்தரூபா(அ)நந்தாத்மா(அ)நந்தஸ்தா²(அ)நந்தஸம்ப⁴வா ॥ 53 ॥

மஹாஶக்தி꞉ ப்ராணஶக்தி꞉ ப்ராணதா³த்ரீ ரதிம்ப⁴ரா ।
மஹாஸமூஹா நிகி²லா இச்சா²தா⁴ரா ஸுகா²வஹா ॥ 54 ॥

ப்ரத்யக்ஷலக்ஷ்மீர்நிஷ்கம்பா ப்ரரோஹா பு³த்³தி⁴கோ³சரா ।
நாநாதே³ஹா மஹாவர்தா ப³ஹுதே³ஹவிகாஸிநீ ॥ 55 ॥

ஸஹஸ்ராணீ ப்ரதா⁴நா ச ந்யாயவஸ்துப்ரகாஶிகா ।
ஸர்வாபி⁴லாஷபூர்ணேச்சா² ஸர்வா ஸர்வார்த²பா⁴ஷிணீ ॥ 56 ॥

நாநாஸ்வரூபசித்³தா⁴த்ரீ ஶப்³த³பூர்வா புராதநா ।
வ்யக்தா(அ)வ்யக்தா ஜீவகேஶா ஸர்வேச்சா²பரிபூரிதா ॥ 57 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸாங்க்²யேயா தத்த்வக³ர்பா⁴ த⁴ராவஹா ।
பூ⁴தரூபா சித்ஸ்வரூபா த்ரிகு³ணா கு³ணக³ர்விதா ॥ 58 ॥

ப்ரஜாபதீஶ்வரீ ரௌத்³ரீ ஸர்வாதா⁴ரா ஸுகா²வஹா ।
கல்யாணவாஹிகா கல்யா கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 59 ॥

நீரூபோத்³பி⁴ந்நஸந்தாநா ஸுயந்த்ரா த்ரிகு³ணாலயா ।
மஹாமாயா யோக³மாயா மஹாயோகே³ஶ்வரீ ப்ரியா ॥ 60 ॥

மஹாஸ்த்ரீ விமலா கீர்திர்ஜயா லக்ஷ்மீர்நிரஞ்ஜநா ।
ப்ரக்ருதிர்ப⁴க³வந்மாயாஶக்திர்நித்³ரா யஶஸ்கரீ ॥ 61 ॥

சிந்தா பு³த்³தி⁴ர்யஶ꞉ ப்ரஜ்ஞா ஶாந்திராப்ரீதிவர்தி⁴நீ ।
ப்ரத்³யும்நமாதா ஸாத்⁴வீ ச ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸித்³தி⁴தா³ ॥ 62 ॥

காஷ்டா² நிஷ்டா² ப்ரதிஷ்டா² ச ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² ஜயாவஹா ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ ப்ரீதிர்விஶ்வஶக்திர்மஹாப³லா ॥ 63 ॥

வரிஷ்டா² விஜயா வீரா ஜயந்தீ விஜயப்ரதா³ ।
ஹ்ருத்³க்³ருஹா கோ³பிநீ கு³ஹ்யா க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥ 64 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாயா யோகி³நீ யோக³ஸித்³தி⁴தா³ ।
மஹாயோகே³ஶ்வரவ்ருதா யோகா³ யோகே³ஶ்வரப்ரியா ॥ 65 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரநமிதா ஸுராஸுரவரப்ரதா³ ।
த்ரிவர்த்மகா³ த்ரிலோகஸ்தா² த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³ப⁴வா ॥ 66 ॥

ஸுதாரா தாரிணீ தாரா து³ர்கா³ ஸந்தாரிணீ பரா ।
ஸுதாரிணீ தாரயந்தீ பூ⁴ரிதாரேஶ்வரப்ரபா⁴ ॥ 67 ॥

கு³ஹ்யவித்³யா யஜ்ஞவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோபி⁴தா ।
அத்⁴யாத்மவித்³யா விக்⁴நேஶீ பத்³மஸ்தா² பரமேஷ்டி²நீ ॥ 68 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீ த்ரயீ வார்தா த³ண்ட³நீதிர்நயாத்மிகா ।
கௌ³ரீ வாகீ³ஶ்வரீ கோ³ப்த்ரீ கா³யத்ரீ கமலோத்³ப⁴வா ॥ 69 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா விஶ்வரூபா விஶ்வமாதா வஸுப்ரதா³ ।
ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஸ்வஸ்தி꞉ ஸுதா⁴ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴நீ ॥ 70 ॥

இச்சா² ஸ்ருஷ்டிர்த்³யுதிர்பூ⁴தி꞉ கீர்தி꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ த³யா மதி꞉ ।
ஶ்ருதிர்மேதா⁴ த்⁴ருதிர்ஹ்ரீ꞉ ஶ்ரீர்வித்³யா விபு³த⁴வந்தி³தா ॥ 71 ॥

அநஸூயா க்⁴ருணா நீதிர்நிர்வ்ருதி꞉ காமது⁴க்கரா ।
ப்ரதிஜ்ஞா ஸந்ததிர்பூ⁴திர்த்³யௌ꞉ ப்ரஜ்ஞா விஶ்வமாநிநீ ॥ 72 ॥

ஸ்ம்ருதிர்வாக்³விஶ்வஜநநீ பஶ்யந்தீ மத்⁴யமா ஸமா ।
ஸந்த்⁴யா மேதா⁴ ப்ரபா⁴ பீ⁴மா ஸர்வாகாரா ஸரஸ்வதீ ॥ 73 ॥

காங்க்ஷா மாயா மஹாமாயா மோஹிநீ மாத⁴வப்ரியா ।
ஸௌம்யாபோ⁴கா³ மஹாபோ⁴கா³ போ⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 74 ॥

ஸுதௌ⁴தகநகப்ரக்²யா ஸுவர்ணகமலாஸநா ।
ஹிரண்யக³ர்பா⁴ ஸுஶ்ரோணீ ஹாரிணீ ரமணீ ரமா ॥ 75 ॥

சந்த்³ரா ஹிரண்மயீ ஜ்யோத்ஸ்நா ரம்யா ஶோபா⁴ ஶுபா⁴வஹா ।
த்ரைலோக்யமண்ட³நா நாரீநரேஶ்வரவரார்சிதா ॥ 76 ॥

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ராமா மஹாவிப⁴வவாஹிநீ ।
பத்³மஸ்தா² பத்³மநிலயா பத்³மமாலாவிபூ⁴ஷிதா ॥ 77 ॥

பத்³மயுக்³மத⁴ரா காந்தா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விசித்ரரத்நமுகுடா விசித்ராம்ப³ரபூ⁴ஷணா ॥ 78 ॥

விசித்ரமால்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா விசித்ராயுத⁴வாஹநா ।
மஹாநாராயணீ தே³வீ வைஷ்ணவீ வீரவந்தி³தா ॥ 79 ॥

காலஸங்கர்ஷிணீ கோ⁴ரா தத்த்வஸங்கர்ஷிணீ கலா ।
ஜக³த்ஸம்பூரணீ விஶ்வா மஹாவிப⁴வபூ⁴ஷணா ॥ 80 ॥

வாருணீ வரதா³ வ்யாக்²யா க⁴ண்டாகர்ணவிராஜிதா ।
ந்ருஸிம்ஹீ பை⁴ரவீ ப்³ராஹ்மீ பா⁴ஸ்கரீ வ்யோமசாரிணீ ॥ 81 ॥

ஐந்த்³ரீ காமத⁴நு꞉ ஸ்ருஷ்டி꞉ காமயோநிர்மஹாப்ரபா⁴ ।
த்³ருஷ்டா காம்யா விஶ்வஶக்திர்பீ³ஜக³த்யாத்மத³ர்ஶநா ॥ 82 ॥

க³ருடா³ரூட⁴ஹ்ருத³யா சாந்த்³ரீ ஶ்ரீர்மது⁴ராநநா ।
மஹோக்³ரரூபா வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ஹதாஸுரா ॥ 83 ॥

யுகா³ந்தஹுதபு⁴க்³ஜ்வாலா கராளா பிங்க³ளா கலா ।
த்ரைலோக்யபூ⁴ஷணா பீ⁴மா ஶ்யாமா த்ரைலோக்யமோஹிநீ ॥ 84 ॥

மஹோத்கடா மஹாரக்தா மஹாசண்டா³ மஹாஸநா ।
ஶங்கி²நீ லேகி²நீ ஸ்வஸ்தா² லிகி²தா கே²சரேஶ்வரீ ॥ 85 ॥

ப⁴த்³ரகாளீ சைகவீரா கௌமாரீ ப⁴க³மாலிநீ ।
கல்யாணீ காமது⁴க்³ஜ்வாலாமுகீ² சோத்பலமாலிகா ॥ 86 ॥

பா³லிகா த⁴நதா³ ஸூர்யா ஹ்ருத³யோத்பலமாலிகா ।
அஜிதா வர்ஷிணீ ரீதிர்பே⁴ருண்டா³ க³ருடா³ஸநா ॥ 87 ॥

வைஶ்வாநரீ மஹாமாயா மஹாகாளீ விபீ⁴ஷணா ।
மஹாமந்தா³ரவிப⁴வா ஶிவாநந்தா³ ரதிப்ரியா ॥ 88 ॥

உத்³ரீதி꞉ பத்³மமாலா ச த⁴ர்மவேகா³ விபா⁴வநீ ।
ஸத்க்ரியா தே³வஸேநா ச ஹிரண்யரஜதாஶ்ரயா ॥ 89 ॥

ஸஹஸாவர்தமாநா ச ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
ஹிரண்யபத்³மவர்ணா ச ஹரிப⁴த்³ரா ஸுது³ர்த⁴ரா ॥ 90 ॥

ஸூர்யா ஹிரண்யப்ரகடஸத்³ருஶீ ஹேமமாலிநீ ।
பத்³மாநநா நித்யபுஷ்டா தே³வமாதா(அ)ம்ருதோத்³ப⁴வா ॥ 91 ॥

மஹாத⁴நா ச யா ஶ்ருங்கீ³ கர்த³மீ கம்பு³கந்த⁴ரா ।
ஆதி³த்யவர்ணா சந்த்³ராபா⁴ க³ந்த⁴த்³வாரா து³ராஸதா³ ॥ 92 ॥

வரார்சிதா வராரோஹா வரேண்யா விஷ்ணுவல்லபா⁴ ।
கல்யாணீ வரதா³ வாமா வாமேஶீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 93 ॥

யோக³நித்³ரா யோக³ரதா தே³வகீகாமரூபிணீ ।
கம்ஸவித்³ராவிணீ து³ர்கா³ கௌமாரீ கௌஶிகீ க்ஷமா ॥ 94 ॥

காத்யாயநீ காலராத்ரிர்நிஶித்ருப்தா ஸுது³ர்ஜயா ।
விரூபாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ப⁴க்தாநாம் பரிரக்ஷிணீ ॥ 95 ॥

ப³ஹுரூபா ஸ்வரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ।
க⁴ண்டாநிநாத³ப³ஹுளா ஜீமூதத்⁴வநிநிஸ்ஸ்வநா ॥ 96 ॥

மஹாதே³வேந்த்³ரமதி²நீ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
ஸத்யோபயாசிதா சைகா கௌபே³ரீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 97 ॥

ஆர்யா யஶோதா³ஸுததா³ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ।
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஶமநீ கோ⁴ரது³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ॥ 98 ॥

ப⁴க்தார்திஶமநீ ப⁴வ்யா ப⁴வப⁴ர்கா³பஹாரிணீ ।
க்ஷீராப்³தி⁴தநயா பத்³மா கமலா த⁴ரணீத⁴ரா ॥ 99 ॥

ருக்மிணீ ரோஹிணீ ஸீதா ஸத்யபா⁴மா யஶஸ்விநீ ।
ப்ரஜ்ஞாதா⁴ரா(அ)மிதப்ரஜ்ஞா வேத³மாதா யஶோவதீ ॥ 100 ॥

ஸமாதி⁴ர்பா⁴வநா மைத்ரீ கருணா ப⁴க்தவத்ஸலா ।
அந்தர்வேதீ³ த³க்ஷிணா ச ப்³ரஹ்மசர்யபராக³தி꞉ ॥ 101 ॥

தீ³க்ஷா வீக்ஷா பரீக்ஷா ச ஸமீக்ஷா வீரவத்ஸலா ।
அம்பி³கா ஸுரபி⁴꞉ ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரார்சிதா ॥ 102 ॥

ஸுதீ³ப்தா லேலிஹாநா ச கராளா விஶ்வபூரகா ।
விஶ்வஸம்ஹாரிணீ தீ³ப்திஸ்தாபநீ தாண்ட³வப்ரியா ॥ 103 ॥

உத்³ப⁴வா விரஜா ராஜ்ஞீ தாபநீ பி³ந்து³மாலிநீ ।
க்ஷீரதா⁴ராஸுப்ரபா⁴வா லோகமாதா ஸுவர்சஸா ॥ 104 ॥

ஹவ்யக³ர்பா⁴ சாஜ்யக³ர்பா⁴ ஜுஹ்வதோ யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
ஆப்யாயநீ பாவநீ ச த³ஹநீ த³ஹநாஶ்ரயா ॥ 105 ॥

மாத்ருகா மாத⁴வீ முச்யா மோக்ஷலக்ஷ்மீர்மஹர்தி⁴தா³ ।
ஸர்வகாமப்ரதா³ ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ஸர்வமங்க³ளா ॥ 106 ॥

ஶ்வேதா ஸுஶுக்லவஸநா ஶுக்லமால்யாநுலேபநா ।
ஹம்ஸா ஹீநகரீ ஹம்ஸீ ஹ்ருத்³யா ஹ்ருத்கமலாலயா ॥ 107 ॥

ஸிதாதபத்ரா ஸுஶ்ரோணீ பத்³மபத்ராயதேக்ஷணா ।
ஸாவித்ரீ ஸத்யஸங்கல்பா காமதா³ காமகாமிநீ ॥ 108 ॥

த³ர்ஶநீயா த்³ருஶா த்³ருஶ்யா ஸ்ப்ருஶ்யா ஸேவ்யா வராங்க³நா ।
போ⁴க³ப்ரியா போ⁴க³வதீ போ⁴கீ³ந்த்³ரஶயநாஸநா ॥ 109 ॥

ஆர்த்³ரா புஷ்கரிணீ புண்யா பாவநீ பாபஸூத³நீ ।
ஶ்ரீமதீ ச ஶுபா⁴காரா பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³ ॥ 110 ॥

அசிந்த்யாநந்தவிப⁴வா ப⁴வபா⁴வவிபா⁴வநீ ।
நிஶ்ரேணி꞉ ஸர்வதே³ஹஸ்தா² ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதா ॥ 111 ॥

ப³லா ப³லாதி⁴கா தே³வீ கௌ³தமீ கோ³குலாலயா ।
தோஷிணீ பூர்ணசந்த்³ராபா⁴ ஏகாநந்தா³ ஶதாநநா ॥ 112 ॥

உத்³யாநநக³ரத்³வாரஹர்ம்யோபவநவாஸிநீ ।
கூஷ்மாண்டீ³ தா³ருணா சண்டா³ கிராதீ நந்த³நாலயா ॥ 113 ॥

காலாயநா காலக³ம்யா ப⁴யதா³ ப⁴யநாஶிநீ ।
ஸௌதா³மிநீ மேக⁴ரவா தை³த்யதா³நவமர்தி³நீ ॥ 114 ॥

ஜக³ந்மாதா(அ)ப⁴யகரீ பூ⁴ததா⁴த்ரீ ஸுது³ர்லபா⁴ ।
காஶ்யபீ ஶுப⁴தா³நா ச வநமாலா ஶுபா⁴ வரா ॥ 115 ॥

த⁴ந்யா த⁴ந்யேஶ்வரீ த⁴ந்யா ரத்நதா³ வஸுவர்தி⁴நீ ।
கா³ந்த⁴ர்வீ ரேவதீ க³ங்கா³ ஶகுநீ விமலாநநா ॥ 116 ॥

இடா³ ஶாந்திகரீ சைவ தாமஸீ கமலாலயா ।
ஆஜ்யபா வஜ்ரகௌமாரீ ஸோமபா குஸுமாஶ்ரயா ॥ 117 ॥

ஜக³த்ப்ரியா ச ஸரதா² து³ர்ஜயா க²க³வாஹநா ।
மநோப⁴வா காமசாரா ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதா ॥ 118 ॥

வ்யோமலக்ஷ்மீர்மஹாலக்ஷ்மீஸ்தேஜோலக்ஷ்மீ꞉ ஸுஜாஜ்வலா ।
ரஸலக்ஷ்மீர்ஜக³த்³யோநிர்க³ந்த⁴ளக்ஷ்மீர்வநாஶ்ரயா ॥ 119 ॥

ஶ்ரவணா ஶ்ராவணீ நேத்ரீ ரஸநாப்ராணசாரிணீ ।
விரிஞ்சிமாதா விப⁴வா வரவாரிஜவாஹநா ॥ 120 ॥

வீர்யா வீரேஶ்வரீ வந்த்³யா விஶோகா வஸுவர்தி⁴நீ ।
அநாஹதா குண்ட³லிநீ ளிநீ வநவாஸிநீ ॥ 121 ॥

கா³ந்தா⁴ரிணீந்த்³ரநமிதா ஸுரேந்த்³ரநமிதா ஸதீ ।
ஸர்வமங்க³ல்யமாங்க³ல்யா ஸர்வகாமஸம்ருத்³தி⁴தா³ ॥ 122 ॥

ஸர்வாநந்தா³ மஹாநந்தா³ ஸத்கீர்தி꞉ ஸித்³த⁴ஸேவிதா ।
ஸிநீவாலீ குஹூ ராகா அமா சாநுமதிர்த்³யுதி꞉ ॥ 123 ॥

அருந்த⁴தீ வஸுமதீ பா⁴ர்க³வீ வாஸ்துதே³வதா ।
மயூரீ வஜ்ரவேதாலீ வஜ்ரஹஸ்தா வராநநா ॥ 124 ॥

அநகா⁴ த⁴ரணிர்தீ⁴ரா த⁴மநீ மணிபூ⁴ஷணா ।
ராஜஶ்ரீரூபஸஹிதா ப்³ரஹ்மஶ்ரீர்ப்³ரஹ்மவந்தி³தா ॥ 125 ॥

ஜயஶ்ரீர்ஜயதா³ ஜ்ஞேயா ஸர்க³ஶ்ரீ꞉ ஸ்வர்க³தி꞉ ஸதாம் ।
ஸுபுஷ்பா புஷ்பநிலயா ப²லஶ்ரீர்நிஷ்களப்ரியா ॥ 126 ॥

த⁴நுர்லக்ஷ்மீஸ்த்வமிலிதா பரக்ரோத⁴நிவாரிணீ ।
கத்³ரூர்த⁴நாயு꞉ கபிலா ஸுரஸா ஸுரமோஹிநீ ॥ 127 ॥

மஹாஶ்வேதா மஹாநீலா மஹாமூர்திர்விஷாபஹா ।
ஸுப்ரபா⁴ ஜ்வாலிநீ தீ³ப்திஸ்த்ருப்திர்வ்யாப்தி꞉ ப்ரபா⁴கரீ ॥ 128 ॥

தேஜோவதீ பத்³மபோ³தா⁴ மத³ளேகா²ருணாவதீ ।
ரத்நா ரத்நாவளீபூ⁴தா ஶததா⁴மா ஶதாபஹா ॥ 129 ॥

த்ரிகு³ணா கோ⁴ஷிணீ ரக்ஷ்யா நர்தி³நீ கோ⁴ஷவர்ஜிதா ।
ஸாத்⁴யா(அ)தி³திர்தி³திர்தே³வீ ம்ருக³வாஹா ம்ருகா³ங்ககா³ ॥ 130 ॥

சித்ரநீலோத்பலக³தா வ்ருஷரத்நகராஶ்ரயா ।
ஹிரண்யரஜதத்³வந்த்³வா ஶங்க²ப⁴த்³ராஸநஸ்தி²தா ॥ 131 ॥

கோ³மூத்ரகோ³மயக்ஷீரத³தி⁴ஸர்பிர்ஜலாஶ்ரயா ।
மரீசிஶ்சீரவஸநா பூர்ணசந்த்³ரார்கவிஷ்டரா ॥ 132 ॥

ஸுஸூக்ஷ்மா நிர்வ்ருதி꞉ ஸ்தூ²லா நிவ்ருத்தாராதிரேவ ச ।
மரீசிஜ்வாலிநீ தூ⁴ம்ரா ஹவ்யவாஹா ஹிரண்யதா³ ॥ 133 ॥

தா³யிநீ காளிநீ ஸித்³தி⁴꞉ ஶோஷிணீ ஸம்ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
பா⁴ஸ்வரா ஸம்ஹதிஸ்தீக்ஷ்ணா ப்ரசண்ட³ஜ்வலநோஜ்ஜ்வலா ॥ 134 ॥

ஸாங்கா³ ப்ரசண்டா³ தீ³ப்தா ச வைத்³யுதி꞉ ஸுமஹாத்³யுதி꞉ ।
கபிலா நீலரக்தா ச ஸுஷும்நா விஸ்பு²லிங்கி³நீ ॥ 135 ॥

அர்சிஷ்மதீ ரிபுஹரா தீ³ர்கா⁴ தூ⁴மாவளீ ஜரா ।
ஸம்பூர்ணமண்ட³லா பூஷா ஸ்ரம்ஸிநீ ஸுமநோஹரா ॥ 136 ॥

ஜயா புஷ்டிகரீ சா²யா மாநஸா ஹ்ருத³யோஜ்ஜ்வலா ।
ஸுவர்ணகரணீ ஶ்ரேஷ்டா² ம்ருதஸஞ்ஜீவநீ ரணே ॥ 137 ॥

விஶல்யகரணீ ஶுப்⁴ரா ஸந்தி⁴நீ பரமௌஷதி⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மிஷ்டா² ப்³ரஹ்மஸஹிதா ஐந்த³வீ ரத்நஸம்ப⁴வா ॥ 138 ॥

வித்³யுத்ப்ரபா⁴ பி³ந்து³மதீ த்ரிஸ்வபா⁴வகு³ணாம்பி³கா ।
நித்யோதி³தா நித்யத்³ருஷ்டா நித்யகாமகரீஷிணீ ॥ 139 ॥

பத்³மாங்கா வஜ்ரசிஹ்நா ச வக்ரத³ண்ட³விபா⁴ஸிநீ ।
விதே³ஹபூஜிதா கந்யா மாயா விஜயவாஹிநீ ॥ 140 ॥

மாநிநீ மங்க³ளா மாந்யா மாநிநீ மாநதா³யிநீ ।
விஶ்வேஶ்வரீ க³ணவதீ மண்ட³லா மண்ட³லேஶ்வரீ ॥ 141 ॥

ஹரிப்ரியா பௌ⁴மஸுதா மநோஜ்ஞா மதிதா³யிநீ ।
ப்ரத்யங்கி³ரா ஸோமகு³ப்தா மநோ(அ)பி⁴ஜ்ஞா வத³ந்மதி꞉ ॥ 142 ॥

யஶோத⁴ரா ரத்நமாலா க்ருஷ்ணா த்ரைலோக்யப³ந்தி⁴நீ ।
அம்ருதா தா⁴ரிணீ ஹர்ஷா விநதா வல்லகீ ஶசீ ॥ 143 ॥

ஸங்கல்பா பா⁴மிநீ மிஶ்ரா காத³ம்ப³ர்யம்ருதா ப்ரபா⁴ ।
ஆக³தா நிர்க³தா வஜ்ரா ஸுஹிதா ஸஹிதா(அ)க்ஷதா ॥ 144 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴நகரீ தா⁴துர்தா⁴ரணிகா(அ)மலா ।
கருணாதா⁴ரஸம்பூ⁴தா கமலாக்ஷீ ஶஶிப்ரியா ॥ 145 ॥

ஸௌம்யரூபா மஹாதீ³ப்தா மஹாஜ்வாலா விகாஸிநீ ।
மாலா காஞ்சநமாலா ச ஸத்³வஜ்ரா கநகப்ரபா⁴ ॥ 146 ॥

ப்ரக்ரியா பரமா யோக்த்ரீ க்ஷோபி⁴கா ச ஸுகோ²த³யா ।
விஜ்ரும்ப⁴ணா ச வஜ்ராக்²யா ஶ்ருங்க²லா கமலேக்ஷணா ॥ 147 ॥

ஜயங்கரீ மது⁴மதீ ஹரிதா ஶஶிநீ ஶிவா ।
மூலப்ரக்ருதிரீஶாநீ யோக³மாதா மநோஜவா ॥ 148 ॥

த⁴ர்மோத³யா பா⁴நுமதீ ஸர்வாபா⁴ஸா ஸுகா²வஹா ।
து⁴ரந்த⁴ரா ச பா³லா ச த⁴ர்மஸேவ்யா ததா²க³தா ॥ 149 ॥

ஸுகுமாரா ஸௌம்யமுகீ² ஸௌம்யஸம்போ³த⁴நோத்தமா ।
ஸுமுகீ² ஸர்வதோப⁴த்³ரா கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ஹாலயா ॥ 150 ॥

ஹலாயுதா⁴ ச காவீரா ஸர்வஶாஸ்த்ரஸுதா⁴ரிணீ ।
வ்யோமஶக்திர்மஹாதே³ஹா வ்யோமகா³ மது⁴மந்மயீ ॥ 151 ॥

க³ங்கா³ விதஸ்தா யமுநா சந்த்³ரபா⁴கா³ ஸரஸ்வதீ ।
திலோத்தமோர்வஶீ ரம்பா⁴ ஸ்வாமிநீ ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 152 ॥

பா³ணப்ரஹரணா பா³லா பி³ம்போ³ஷ்டீ² சாருஹாஸிநீ ।
ககுத்³மிநீ சாருப்ருஷ்டா² த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டப²லப்ரதா³ ॥ 153 ॥

காம்யசாரீ ச காம்யா ச காமாசாரவிஹாரிணீ ।
ஹிமஶைலேந்த்³ரஸங்காஶா க³ஜேந்த்³ரவரவாஹநா ॥ 154 ॥

அஶேஷஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸம்பதா³ம் யோநிருத்தமா ।
ஸர்வோத்க்ருஷ்டா ஸர்வமயீ ஸர்வா ஸர்வேஶ்வரப்ரியா ॥ 155 ॥

ஸர்வாங்க³யோநி꞉ ஸா(அ)வ்யக்தா ஸம்ப்ரதா⁴நேஶ்வரேஶ்வரீ ।
விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லக³தா கிமத꞉ பரமுச்யதே ॥ 156 ॥

பரா நிர்மஹிமா தே³வீ ஹரிவக்ஷ꞉ஸ்த²லாஶ்ரயா ।
ஸா தே³வீ பாபஹந்த்ரீ ச ஸாந்நித்⁴யம் குருதாந்மம ॥ 157 ॥

இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து லக்ஷ்ம்யா꞉ ப்ரோக்தம் ஶுபா⁴வஹம் ।
பராவரேண பே⁴தே³ந முக்²யகௌ³ணேந பா⁴க³த꞉ ॥ 158 ॥

யஶ்சைதத்கீர்தயேந்நித்யம் ஶ்ருணுயாத்³வாபி பத்³மஜ ।
ஶுசி꞉ ஸமாஹிதோ பூ⁴த்வா ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴ஸமந்வித꞉ ॥ 159 ॥

ஶ்ரீநிவாஸம் ஸமப்⁴யர்ச்ய புஷ்பதூ⁴பாநுலேபநை꞉ ।
போ⁴கை³ஶ்ச மது⁴பர்காத்³யைர்யதா²ஶக்தி ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 160 ॥

தத்பார்ஶ்வஸ்தா²ம் ஶ்ரியம் தே³வீம் ஸம்பூஜ்ய ஶ்ரீத⁴ரப்ரியாம் ।
ததோ நாமஸஹஸ்ரேண தோஷயேத்பரமேஶ்வரீம் ॥ 161 ॥

நாமரத்நாவளீஸ்தோத்ரமித³ம் ய꞉ ஸததம் படே²த் ।
ப்ரஸாதா³பி⁴முகீ² லக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வம் தஸ்மை ப்ரயச்ச²தி ॥ 162 ॥

யஸ்யா லக்ஷ்ம்யாஶ்ச ஸம்பூ⁴தா꞉ ஶக்தயோ விஶ்வகா³꞉ ஸதா³ ।
காரணத்வம் ந திஷ்ட²ந்தி ஜக³த்யஸ்மிம்ஶ்சராசரே ॥ 163 ॥

தஸ்மாத்ப்ரீதா ஜக³ந்மாதா ஶ்ரீர்யஸ்யாச்யுதவல்லபா⁴ ।
ஸுப்ரீதா꞉ ஶக்தயஸ்தஸ்ய ஸித்³தி⁴மிஷ்டாம் தி³ஶந்தி ஹி ॥ 164 ॥

ஏக ஏவ ஜக³த்ஸ்வாமீ ஶக்திமாநச்யுத꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
தத³ம்ஶஶக்திமந்தோ(அ)ந்யே ப்³ரஹ்மேஶாநாத³யோ யதா² ॥ 168 ॥

ததை²வைகா பரா ஶக்தி꞉ ஶ்ரீஸ்தஸ்ய கருணாஶ்ரயா ।
ஜ்ஞாநாதி³ஷாட்³கு³ண்யமயீ யா ப்ரோக்தா ப்ரக்ருதி꞉ பரா ॥ 166 ॥

ஏகைகஶக்தி꞉ ஶ்ரீஸ்தஸ்யா த்³விதீயாத்மநி வர்ததே ।
பரா பரேஶீ ஸர்வேஶீ ஸர்வாகாரா ஸநாதநீ ॥ 167 ॥

அநந்தநாமதே⁴யா ச ஶக்திசக்ரஸ்ய நாயிகா ।
ஜக³ச்சராசரமித³ம் ஸர்வம் வ்யாப்ய வ்யவஸ்தி²தா ॥ 168 ॥

தஸ்மாதே³கைவ பரமா ஶ்ரீர்ஜ்ஞேயா விஶ்வரூபிணீ ।
ஸௌம்யா ஸௌம்யேந ரூபேண ஸம்ஸ்தி²தா நடஜீவவத் ॥ 169 ॥

யோ யோ ஜக³தி பும்பா⁴வ꞉ ஸ விஷ்ணுரிதி நிஶ்சய꞉ ।
யா யா து நாரீபா⁴வஸ்தா² தத்ர லக்ஷ்மீர்வ்யவஸ்தி²தா ॥ 170 ॥

ப்ரக்ருதே꞉ புருஷாச்சாந்யஸ்த்ருதீயோ நைவ வித்³யதே ।
அத² கிம் ப³ஹுநோக்தேந நரநாரீமயோ ஹரி꞉ ॥ 171 ॥

அநேகபே⁴த³பி⁴ந்நஸ்து க்ரியதே பரமேஶ்வர꞉ ।
மஹாவிபூ⁴திம் த³யிதாம் யே ஸ்துவந்த்யச்யுதப்ரியாம் ॥ 172 ॥

தே ப்ராப்நுவந்தி பரமாம் லக்ஷ்மீம் ஸம்ஶுத்³த⁴சேதஸ꞉ ।
பத்³மயோநிரித³ம் ப்ராப்ய பட²ன் ஸ்தோத்ரமித³ம் க்ரமாத் ॥ 173 ॥

தி³வ்யமஷ்டகு³ணைஶ்வர்யம் தத்ப்ரஸாதா³ச்ச லப்³த⁴வான் ।
ஸகாமாநாம் ச ப²லதா³மகாமாநாம் ச மோக்ஷதா³ம் ॥ 174 ॥

புஸ்தகாக்²யாம் ப⁴யத்ராத்ரீம் ஸிதவஸ்த்ராம் த்ரிலோசநாம் ।
மஹாபத்³மநிஷண்ணாம் தாம் லக்ஷ்மீமஜரதாம் நம꞉ ॥ 175 ॥

கரயுக³ளக்³ருஹீதம் பூர்ணகும்ப⁴ம் த³தா⁴நா
க்வசித³மலக³தஸ்தா² ஶங்க²பத்³மாக்ஷபாணி꞉ ।
க்வசித³பி த³யிதாங்கே³ சாமரவ்யக்³ரஹஸ்தா
க்வசித³பி ஸ்ருணிபாஶம் பி³ப்⁴ரதீ ஹேமகாந்தி꞉ ॥ 176 ॥

இதி பத்³மபுராணே காஶ்மீரவர்ணநே ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஹ்ருத³யே ஸர்வகாமப்ரதா³யகம் புருஷோத்தமப்ரோக்தம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed