Sri Dattatreya Hrudayam 2 – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருத³யம் 2


அஸ்ய ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ஹ்ருத³யராஜ மஹாமந்த்ரஸ்ய காலாகர்ஷண ருஷி꞉ ஜக³தீச்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயோ தே³வதா ஆம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ க்ரோம் கீலகம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

த்³ராமித்யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ꞉ ॥

நமோ நம꞉ ஶ்ரீமுநிவந்தி³தாய
நமோ நம꞉ ஶ்ரீகு³ருரூபகாய ।
நமோ நம꞉ ஶ்ரீப⁴வஹரணாய
நமோ நம꞉ ஶ்ரீமநுதல்பகாய ॥ 1 ॥

விஶ்வேஶ்வரோ நீலகண்டோ² மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர꞉
ஹரி꞉ க்ருஷ்ணோ வாஸுதே³வோ மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
ஜநகஶ்ச ஶதாநந்தோ³ வேத³வேத்³யோ பிதாமஹ꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 2 ॥

பஞ்சாநநோ மஹாதே³வோ கௌ³ரீமாநஸபா⁴ஸ்கர꞉
ப்³ரஹ்மவாதோ³ ஸுகா²ஸீநோ ஸுரளோகவரப்ரத³꞉ ।
வேதா³நநோ வேத³ரூபோ முக்திமார்க³ப்ரகாஶக꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 3 ॥

கர்பூரகௌ³ரவர்ணாங்கோ³ ஶைலஜாமநோரஞ்ஜக꞉
ஶ்யாமாப⁴꞉ ஶ்ரீநிவாஸோ யோ ப⁴க்தவாஞ்சி²ததா³யக꞉ ।
பீதரத்நாங்க³வர்ணாங்கோ³ கா³யத்ர்யாத்மப்ரளாபக꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 4 ॥

த்ரிபஞ்சநயநோ ருத்³ரோ யோ மஹாபை⁴ரவாந்தக꞉
த்³வித³ளாக்ஷோ மஹாகாயோ கேஶவோ மாத⁴வோ ஹரி꞉ ।
அஷ்டாக்ஷோ வேத³ஸாரங்கோ³ ஶ்ரீஸுதோ யஜ்ஞகாரண꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 5 ॥

தி³க்³பா³ஹுமண்டி³ததே³வோ ம்ருடா³நீப்ராணவல்லப⁴꞉
ஸுமூர்திக்ருத்கார்திகேயோ ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ ।
வஸு꞉ பாணிஸ்தப꞉ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மண்யோ மக²பூ⁴ஷண꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 6 ॥

க³ங்கா³த⁴ரோ மஹேஶாநோ ஶ்ரீபதிர்ப⁴வப⁴ஞ்ஜக꞉
வாக்³தே³வ꞉ காமஶாந்தோ யோ ஸாவித்ரீ வாக்³விளாஸக꞉ ।
ப்³ரஹ்மரூபோ விஷ்ணுஶக்திர்விஶ்வேஶோ த்ரிபுராந்தக꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 7 ॥

நாக³ப்ரியோ பூ⁴தநாதோ² ஜக³த்ஸம்ஹாரகாரக꞉
பு⁴வநேஶோ ப⁴யத்ராதா மாத⁴வோ பூ⁴தபாலக꞉ ।
விதா⁴தா ரஜரூபஶ்ச ப்³ராஹ்மணோ(அ)ஜகாரக꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 8 ॥

க்ருத்³த⁴க்ரூரபிஶாசேஶோ ஶாம்ப⁴வோ ஶுத்³த⁴மாநஸ꞉
ஶாந்தோ தா³ந்தோ மஹாதீ⁴ரோ கோ³விந்த³ஸ்தத்த்வஸாக³ர꞉ ।
அர்தூ⁴ஸர்தூ⁴மஹாபா⁴கோ³ ரஜோரூபோ மஹர்ஷிக꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 9 ॥

சர்மாம்ப³ரத⁴ரோ தே³வோ லீலாதாண்ட³வகௌஶல꞉
பீதாம்ப³ரபரீதா⁴நோ மாயாசக்ராந்தராத்மவித் ।
கர்மாங்க³வஸ்த்ரபூ⁴ஷோ யோ ஜக³த்காரணகார்யத்⁴ருத்
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 10 ॥

கபாலமாலாம்ஶுத⁴ரோ ப⁴ஸ்மபூ⁴ஷோ ஶுப⁴ப்ரத³꞉
ஶ்ரீவத்ஸ꞉ ப்ரீதிகரோ யோக³வாந்யோ புருஷோத்தம꞉ ।
யஜ்ஞஸூத்ரோத்தரீபூ⁴ஷோ வேத³மார்க³ப்ரபா⁴கர꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 11 ॥

த்ரிஶூலபாணி꞉ ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநேந்த்³ரியப்ரியங்கர꞉
க³தா³பாணிஶ்சார்வங்கோ³ விஶ்வத்ராதா ஜக³த்பதி꞉ ।
கமண்ட³லுத⁴ரோ தே³வோ விதா⁴தா விக்⁴நநாஶந꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 12 ॥

ஶிலாநஸூநுவரத³ஶ்சண்டா³ம்ஶுஶ்சண்ட³விக்ரம꞉
அருணோ விரஜோ தா⁴தா ப⁴க்திமாநஸபோ³த⁴க꞉ ।
பத்³மாஸநோ பத்³மவேத்தா ஹம்ஸமாநஸபஞ்ஜர꞉
த்ரிமூர்திரூபோ ப⁴க³வான் த³த்தாத்ரேயோ கு³ரும் நம꞉ ॥ 13 ॥

இத்யேவம் த³த்தஹ்ருத³யம் ஏகப⁴க்த்யா படே²ந்நர꞉ ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் லோகே த³த்தஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 14 ॥

த⁴நகாமே புத்ரகாமே நாநாகாமே அஹேதுகே ।
பட²நாத்ஸாத⁴கேப்⁴யஶ்ச ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 15 ॥

மந்த்ரமாத்ரம் ஸமுச்சார்ய த³ஶதோ³ஷநிவாரகம்
ஸித்³த⁴மந்த்ரோ ப⁴வத்யேவம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 16 ॥

இத³ம் ஹ்ருத³யமாஹாத்ம்யம் த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ஸாக்ஷாத்காரப்ரத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ॥ 17 ॥

சதுர்விம்ஶதிகான் ஶ்லோகான் ஜப்த்வா த்³வாத³ஶஸங்க்²யயா ।
தஸ்ய த்³வாத³ஶபா⁴கே³ந ஜப்த்வா சைகபுரஶ்சரம் ॥ 18 ॥

ஸூர்யஸங்க்²யபுரஶ்சர்யாத் க்ருதோ வை ஸாத⁴கோத்தம꞉ ।
தஸ்ய பாட²ப்ரபா⁴வேந த³த்தத³ர்ஶநமாப்நுயாத் ॥ 19 ॥

ப்ரத்யேகம் ஶ்லோகஶ்லோகே க்ருத்வா பாட²ம் விசக்ஷண꞉ ।
தேந ஸாந்நித்⁴யதா ஶீக்⁴ரம் த³த்தாத்ரேயஸ்ய ஜாயதே ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருத³யம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed