Sri Bagalamukhi Stotram 1 – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஸ்தோத்ரம் 1


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ஸ்தோத்ரஸ்ய-நாரத³ருஷி꞉ ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² தே³வதா- மம ஸன்னிஹிதானாம் விரோதி⁴னாம் வாங்முக²-பத³பு³த்³தீ⁴னாம் ஸ்தம்ப⁴னார்தே² ஸ்தோத்ரபாடே² வினியோக³꞉

மத்⁴யேஸுதா⁴ப்³தி⁴ மணிமண்டப ரத்னவேதி³
ஸிம்ஹாஸனோபரிக³தாம் பரிபீதவர்ணாம் |
பீதாம்ப³ராப⁴ரண மால்யவிபூ⁴ஷிதாங்கீ³ம்
தே³வீம் ப⁴ஜாமி த்⁴ருதமுத்³க³ரவைரி ஜிஹ்வாம் || 1 ||

ஜிஹ்வாக்³ரமாதா³ய கரேண தே³வீம்
வாமேன ஶத்ரூன் பரிபீட³யந்தீம் |
க³தா³பி⁴கா⁴தேன ச த³க்ஷிணேன
பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் த்³விபு⁴ஜாம் ப⁴ஜாமி || 2 ||

சலத்கனககுண்ட³லோல்லஸிதசாருக³ண்ட³ஸ்த²லாம்
லஸத்கனகசம்பக த்³யுதிமதி³ந்து³பி³ம்பா³னனாம் |
க³தா³ஹத விபக்ஷகாம் கலிதலோலஜிஹ்வாஞ்சலாம்
ஸ்மராமி ப³க³ளாமுகீ²ம் விமுக²வாங்மனஸ்ஸ்தம்பி⁴னீம் || 3 ||

பீயூஷோ த³தி⁴மத்⁴யசாரு விலஸ த்³ரக்தோத்பலே மண்டபே
ஸத்ஸிம்ஹாஸன மௌளிபாதிதரிபும் ப்ரேதாஸனாத்⁴யாஸினீம் |
ஸ்வர்ணாபா⁴ம் கரபீடி³தாரிரஸனாம் ப்⁴ராம்யத்³க³தா³ம் விப்⁴ரமாம்
இத்த²ம் த்⁴யாயதி யாந்தி தஸ்ய விலயம் ஸத்³யோத² ஸர்வாபத³꞉ || 4 ||

தே³வித்த்வச்சரணாம்பு³ஜார்சனக்ருதே ய꞉ பீத புஷ்பாஞ்ஜலீன்
ப⁴க்த்யா வாமகரே நிதா⁴ய ச மனும் மந்த்ரீ மனோஜ்ஞாக்ஷரம் |
பீட²த்⁴யானபரோ(அ)த² கும்ப⁴கவஶாத்³பீ³ஜம் ஸ்மரேத்பார்தி²வ-
ஸ்தஸ்யாமித்ரமுக²ஸ்ய வாசி ஹ்ருத³யே ஜாட்³யம் ப⁴வேத்தத்க்ஷணாத் || 5 ||

வாதீ³ மூகதி கங்கதி க்ஷிதிபதிர்வைஶ்வானரஶ்ஶீதிதி
க்ரோதீ⁴ஶாம்யதி து³ர்ஜனஸ்ஸுஜனதி க்ஷிப்ரானுக³꞉ க²ஞ்ஜதி |
க³ர்வீ க²ர்வதி ஸர்வவிச்ச ஜட³தி த்வத்³யந்த்ரணா யந்த்ரித꞉
ஶ்ரீனித்யே ப³க³ளாமுகி² ப்ரதிதி³னம் கல்யாணி துப்⁴யம் நம꞉ || 6 ||

மந்த்ரஸ்தாவத³யம் விபக்ஷத³லனே ஸ்தோத்ரம் பவித்ரம் ச தே
யந்த்ரம் வாதி³னியந்த்ரணம் த்ரிஜக³தாம் ஜைத்ரம் ச சித்ரம் ச தே |
மாத꞉ ஶ்ரீப³க³ளேதி நாம லலிதம் யஸ்யாஸ்தி ஜந்தோர்முகே²
த்வன்னாமக்³ரஹணேன ஸம்ஸதி³ முக² ஸ்தம்போ⁴ ப⁴வேத்³வாதி³னாம் || 7 ||

து³ஷ்டஸ்தம்ப⁴னமுக்³ரவிக்⁴னஶமனம் தா³ரித்³ர்யவித்³ராவணம்
பூ⁴ப்⁴ருத்³பீ⁴ஶமனம் சலன்ம்ருக³த்³ருஶாம் சேதஸ்ஸமாகர்ஷணம் |
ஸௌபா⁴க்³யைகனிகேதனம் ஸமத்³ருஶ꞉ காருண்யபூர்ணாம்ருதம்
ம்ருத்யோர்மாரணமாவிரஸ்து புரதோ மாதஸ்த்வதீ³யம் வபு꞉ || 8 ||

மாதர்ப⁴ஞ்ஜய மே விபக்ஷவத³னாம் ஜிஹ்வாம் ச ஸங்கீலய
ப்³ராஹ்மீம் முத்³ரய நாஶயாஶுதி⁴ஷணாமுக்³ராம் க³திம் ஸ்தம்ப⁴ய |
ஶத்ரூம்ஶ்சூர்ணய தே³வி தீக்ஷ்ணக³த³யா கௌ³ராங்கி³ பீதாம்ப³ரே
விக்⁴னௌக⁴ம் ப³க³ளே ஹர ப்ரணமதாம் காருண்யபூர்ணேக்ஷணே || 9 ||

மாதர்பை⁴ரவி ப⁴த்³ரகாளி விஜயே வாராஹி விஶ்வாஶ்ரயே
ஶ்ரீவித்³யே ஸமயே மஹேஶி ப³க³ளே காமேஶி ராமே ரமே |
மாதங்கி³ த்ரிபுரே பராத்பரதரே ஸ்வர்கா³பவர்க³ப்ரதே³
தா³ஸோ(அ)ஹம் ஶரணாக³த꞉ கருணயா விஶ்வேஶ்வரி த்ராஹிமாம் || 10 ||

ஸம்ரம்பே⁴ ஸௌரஸங்கே⁴ ப்ரஹரணஸமயே ப³ந்த⁴னேவாரிமத்⁴யே
வித்³யாவாதே³விவாதே³ ப்ரதிக்ருதின்ருபதௌ தி³வ்யகாலே நிஶாயாம் |
வஶ்யே வா ஸ்தம்ப⁴னே வா ரிபுவத⁴ஸமயே நிர்ஜனே வா வனே வா
க³ச்ச²ம்ஸ்திஷ்ட²ம்ஸ்த்ரிகாலம் யதி³ பட²தி ஶிவம் ப்ராப்னுயாதா³ஶு தீ⁴ர꞉ || 11 ||

த்வம் வித்³யா பரமா த்ரிலோகஜனநீ விக்⁴னௌக⁴ஸஞ்சே²தி³னீ
யோஷாகர்ஷணகாரிணீ த்ரிஜக³தாமானந்த³ஸம்வர்தி⁴னீ |
து³ஸ்போ²டோச்சாடனகாரிணீ ஜனமனஸ்ஸம்மோஹஸந்தா³யினீ
ஜிஹ்வாகீலனபை⁴ரவீ விஜயதே ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரமந்த்ரோ யதா² || 12 ||

வித்³யாலக்ஷ்மீஸ்ஸர்வஸௌபா⁴க்³யமாயு꞉
புத்ரை꞉ பௌத்ரை꞉ ஸர்வஸாம்ராஜ்யஸித்³தி⁴꞉ |
மானோ போ⁴கோ³ வஶ்யமாரோக்³யஸௌக்²யம்
ப்ராப்தம் தத்தத்³பூ⁴தலே(அ)ஸ்மின்னரேண || 13 ||

யத்க்ருதம் ச ஜபம் ஹோமம் க³தி³தம் பரமேஶ்வரீ |
து³ஷ்டானாம் நிக்³ரஹார்தா²ய தத்³க்³ருஹாண நமோ(அ)ஸ்து தே || 14 ||

பீதாம்ப³ராம் தாம் த்³விபு⁴ஜாம் த்ரினேத்ராம் கா³த்ரகோ³ஜ்ஜ்வலாம் |
ஶிலாமுத்³க³ரஹஸ்தாம் ச ஸ்மரேத்தாம் ப³க³ளாமுகீ²ம் || 15 ||

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரமிதி விக்²யாதம் த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதம் |
கு³ருப⁴க்தாய தா³தவ்யம் நதே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் || 16 ||

நித்யம் ஸ்தோத்ரமித³ம் பவித்ரமிஹ யோ தே³வ்யா꞉ பட²த்யாத³ராத்
த்⁴ருத்வாயந்த்ரமித³ம் ததை²வ ஸமரே பா³ஹௌ கரே வா க³ளே |
ராஜானோ(அ)ப்யரயோ மதா³ந்த⁴கரிணஸ்ஸர்பா ம்ருகே³ந்த்³ராதி³கா꞉
தே வை யாந்தி விமோஹிதா ரிபுக³ணா லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ராஸ்ஸித்³த⁴ய꞉ || 17 ||

இதி ஶ்ரீ ருத்³ரயாமளே தந்த்ரே ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஸ்தோத்ரம் ||


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed