Yudhisthira Kruta Bhaskara (Surya) Stuti – ஶ்ரீ பா⁴ஸ்கர ஸ்துதி꞉ (யுதி⁴ஷ்டி²ர க்ருதம்)


த்வம் பா⁴நோ ஜக³தஶ்சக்ஷுஸ்த்வமாத்மா ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
த்வம் யோநி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் த்வமாசார꞉ க்ரியாவதாம் ॥ 1 ॥

த்வம் க³தி꞉ ஸர்வஸாங்க்²யாநாம் யோகி³நாம் த்வம் பராயணம் ।
அநாவ்ருதார்க³ளத்³வாரம் த்வம் க³திஸ்த்வம் முமுக்ஷதாம் ॥ 2 ॥

த்வயா ஸந்தா⁴ர்யதே லோகஸ்த்வயா லோக꞉ ப்ரகாஶ்யதே ।
த்வயா பவித்ரீக்ரியதே நிர்வ்யாஜம் பால்யதே த்வயா ॥ 3 ॥

த்வாமுபஸ்தா²ய காலே து ப்³ராஹ்மணா வேத³பாரகா³꞉ ।
ஸ்வஶாகா²விஹிதைர்மந்த்ரைரர்சந்த்ய்ருஷிக³ணார்சிதம் ॥ 4 ॥

தவ தி³வ்யம் ரத²ம் யாந்தமநுயாந்தி வரார்தி²ந꞉ ।
ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷகு³ஹ்யகபந்நகா³꞉ ॥ 5 ॥

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶச்ச வை தே³வாஸ்ததா² வைமாநிகா க³ணா꞉ ।
ஸோபேந்த்³ரா꞉ ஸமஹேந்த்³ராஶ்ச த்வாமிஷ்ட்வா ஸித்³தி⁴மாக³தா꞉ ॥ 6 ॥

உபயாந்த்யர்சயித்வா து த்வாம் வை ப்ராப்தமநோரதா²꞉ ।
தி³வ்யமந்தா³ரமாலாபி⁴ஸ்தூர்ணம் வித்³யாத⁴ரோத்தமா꞉ ॥ 7 ॥

கு³ஹ்யா꞉ பித்ருக³ணா꞉ ஸப்த யே தி³வ்யா யே ச மாநுஷா꞉ ।
தே பூஜயித்வா த்வாமேவ க³ச்ச²ந்த்யாஶு ப்ரதா⁴நதாம் ॥ 8 ॥

வஸவோ மருதோ ருத்³ரா யே ச ஸாத்⁴யா மரீசிபா꞉ ।
வாலகி²ல்யாத³ய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ஶ்ரேஷ்ட²த்வம் ப்ராணிநாம் க³தா꞉ ॥ 9 ॥

ஸப்³ரஹ்மகேஷு லோகேஷு ஸப்தஸ்வப்யகி²லேஷு ச ।
ந தத்³பூ⁴தமஹம் மந்யே யத³ர்காத³திரிச்யதே ॥ 10 ॥

ஸந்தி சாந்யாநி ஸத்த்வாநி வீர்யவந்தி மஹாந்தி ச ।
ந து தேஷாம் ததா² தீ³ப்தி꞉ ப்ரபா⁴வோ வா யதா² தவ ॥ 11 ॥

ஜ்யோதீம்ஷி த்வயி ஸர்வாணி த்வம் ஸர்வஜ்யோதிஷாம் பதி꞉ ।
த்வயி ஸத்யம் ச ஸத்த்வம் ச ஸர்வேபா⁴வாஶ்ச ஸாத்த்விகா꞉ ॥ 12 ॥

த்வத்தேஜஸா க்ருதம் சக்ரம் ஸுநாப⁴ம் விஶ்வகர்மணா ।
தே³வாரீணாம் மதோ³ யேந நாஶித꞉ ஶார்ங்க³த⁴ந்வநா ॥ 13 ॥

த்வமாதா³யாம்ஶுபி⁴ஸ்தேஜோ நிதா³கே⁴ ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
ஸர்வௌஷதி⁴ரஸாநாம் ச புநர்வர்ஷாஸு முஞ்சஸி ॥ 14 ॥

தபந்த்யந்யே த³ஹந்த்யந்யே க³ர்ஜந்த்யந்யே ததா² க⁴நா꞉ ।
வித்³யோதந்தே ப்ரவர்ஷந்தி தவ ப்ராவ்ருஷி ரஶ்மய꞉ ॥ 15 ॥

ந ததா² ஸுக²யத்யக்³நிர்ந ப்ராவாரா ந கம்ப³லா꞉ ।
ஶீதவாதார்தி³தம் லோகம் யதா² தவ மரீசய꞉ ॥ 16 ॥

த்ரயோத³ஶத்³வீபவதீம் கோ³பி⁴ர்பா⁴ஸயஸே மஹீம் ।
த்ரயாணாமபி லோகாநாம் ஹிதாயைக꞉ ப்ரவர்தஸே ॥ 17 ॥

தவ யத்³யுத³யோ ந ஸ்யாத³ந்த⁴ம் ஜக³தி³த³ம் ப⁴வேத் ।
ந ச த⁴ர்மார்த²காமேஷு ப்ரவர்தேரந்மநீஷிண꞉ ॥ 18 ॥

ஆதா⁴நபஶுப³ந்தே⁴ஷ்டிமந்த்ரயஜ்ஞதப꞉க்ரியா꞉ ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த³வாப்யந்தே ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவிஶாம் க³ணை꞉ ॥ 19 ॥

யத³ஹர்ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரோக்தம் ஸஹஸ்ரயுக³ஸம்மிதம் ।
தஸ்ய த்வமாதி³ரந்தஶ்ச காலஜ்ஞை꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 20 ॥

மநூநாம் மநுபுத்ராணாம் ஜக³தோ(அ)மாநவஸ்ய ச ।
மந்வந்தராணாம் ஸர்வேஷாமீஶ்வராணாம் த்வமீஶ்வர꞉ ॥ 21 ॥

ஸம்ஹாரகாலே ஸம்ப்ராப்தே தவ க்ரோத⁴விநி꞉ஸ்ருத꞉ ।
ஸம்வர்தகாக்³நிஸ்த்ரைலோக்யம் ப⁴ஸ்மீக்ருத்யாவதிஷ்ட²தே ॥ 22 ॥

த்வத்³தீ³தி⁴திஸமுத்பந்நா நாநாவர்ணா மஹாக⁴நா꞉ ।
ஸைராவதா꞉ ஸாஶநய꞉ குர்வந்த்யாபூ⁴தஸம்ப்லவம் ॥ 23 ॥

க்ருத்வா த்³வாத³ஶதா⁴(ஆ)த்மாநம் த்³வாத³ஶாதி³த்யதாம் க³த꞉ ।
ஸம்ஹ்ருத்யைகார்ணவம் ஸர்வம் த்வம் ஶோஷயஸி ரஶ்மிபி⁴꞉ ॥ 24 ॥

த்வாமிந்த்³ரமாஹுஸ்த்வம் ருத்³ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்ரஜாபதி꞉ ।
த்வமக்³நிஸ்த்வம் மந꞉ ஸூக்ஷ்மம் ப்ரபு⁴ஸ்த்வம் ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் ॥ 25 ॥

த்வம் ஹம்ஸ꞉ ஸவிதா பா⁴நுரம்ஶுமாலீ வ்ருஷாகபி꞉ ।
விவஸ்வாந் மிஹிர꞉ பூஷா மித்ரோ த⁴ர்மஸ்ததை²வ ச ॥ 26 ॥

ஸஹஸ்ரரஶ்மிராதி³த்யஸ்தபநஸ்த்வம் க³வாம் பதி꞉ ।
மார்தண்டோ³(அ)ர்கோ ரவி꞉ ஸூர்ய꞉ ஶரண்யோ தி³நக்ருத்ததா² ॥ 27 ॥

தி³வாகர꞉ ஸப்தஸப்திர்தா⁴மகேஶீ விரோசந꞉ ।
ஆஶுகா³மீ தமோக்⁴நஶ்ச ஹரிதாஶ்வச்ச கீர்த்யஸே ॥ 28 ॥

ஸப்தம்யாமத²வா ஷஷ்ட்²யாம் ப⁴க்த்யா பூஜாம் கரோதி ய꞉ ।
அநிர்விண்ணோ(அ)நஹங்காரீ தம் லக்ஷ்மீர்ப⁴ஜதே நரம் ॥ 29 ॥

ந தேஷாமாபத³꞉ ஸந்தி நாத⁴யோ வ்யாத⁴யஸ்ததா² ।
யே தவாநந்யமநஸ꞉ குர்வந்த்யர்சநவந்த³நம் ॥ 30 ॥

ஸர்வரோகை³ர்விரஹிதா꞉ ஸர்வபாபவிவர்ஜிதா꞉ ।
த்வத்³பா⁴வப⁴க்யா꞉ ஸுகி²நோ ப⁴வந்தி சிரஜீவிந꞉ ॥ 31 ॥

த்வம் மமாபந்நகாமஸ்ய ஸர்வாதித்²யம் சிகீர்ஷத꞉ ।
அந்நமந்நபதே தா³துமபி⁴த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா(அ)ர்ஹஸி ॥ 32 ॥

யே ச தே(அ)நுசரா꞉ ஸர்வே பாதோ³பாந்தம் ஸமாஶ்ரிதா꞉ ।
மாட²ராருணத³ண்டா³த்³யாஸ்தாம்ஸ்தாந் வந்தே³(அ)ஶநிக்ஷுபா⁴ந் ॥ 33 ॥

க்ஷுப⁴யா ஸஹிதா மைத்ரீ யாஶ்சாந்யா பூ⁴தமாதர꞉ ।
தாஶ்ச ஸர்வா நமஸ்யாமி பாதும் மாம் ஶரணாக³தம் ॥ 34 ॥

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே அரண்யபர்வணி த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாயே யுதி⁴ஷ்டி²ரக்ருத பா⁴ஸ்கர ஸ்துதி꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும். மேலும் நவக்ரஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed