Sri Adisesha Stavam – ஶ்ரீ ஆதி³ஶேஷ ஸ்தவம்


ஶ்ரீமத்³விஷ்ணுபதா³ம்போ⁴ஜ பீடா²யுத ப²ணாதலம் ।
ஶேஷத்வைக ஸ்வரூபம் தம் ஆதி³ஶேஷமுபாஸ்மஹே ॥ 1 ॥

அநந்தாம் த³த⁴தம் ஶீர்ஷை꞉ அநந்தஶயநாயிதம் ।
அநந்தே ச பதே³ பா⁴ந்தம் தம் அநந்தமுபாஸ்மஹே ॥ 2 ॥

ஶேஷே ஶ்ரிய꞉பதிஸ்தஸ்ய ஶேஷபூ⁴தம் சராசரம் ।
ப்ரத²மோதா³ஹ்ருதிம் தத்ர ஶ்ரீமந்தம் ஶேஷமாஶ்ரயே ॥ 3 ॥

வந்தே³ ஸஹஸ்ரஸ்தூ²ணாக்²ய ஶ்ரீமஹாமணிமண்ட³பம் ।
ப²ணா ஸஹஸ்ரரத்நௌகை⁴꞉ தீ³பயந்தம் ப²ணீஶ்வரம் ॥ 4 ॥

ஶேஷ꞉ ஸிம்ஹாஸநீ பூ⁴த்வா ச²த்ரயித்வா ப²ணாவளிம் ।
வீராஸநேநோபவிஷ்டே ஶ்ரீஶே(அ)ஸ்மிந்நதி⁴கம் ப³பௌ⁴ ॥ 5 ॥

பர்யங்கீக்ருத்ய போ⁴க³ம் ஸ்வம் ஸ்வபந்தம் தத்ர மாத⁴வம் ।
ஸேவமாநம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் நாக³ராஜமுபாஸ்மஹே ॥ 6 ॥

ஶரத³ப்⁴ரருசி꞉ ஸ்வாங்க ஶயித ஶ்யாமஸுந்த³ரா ।
ஶேஷஸ்ய மூர்திராபா⁴தி சைத்ரபர்வ ஶஶாங்கவத் ॥ 7 ॥

ஸௌமித்ரீ பூ⁴ய ராமஸ்ய கு³ணைர்தா³ஸ்யமுபாக³த꞉ ।
ஶேஷத்வாநுகு³ணம் ஶேஷ꞉ தஸ்யாஸீந்நித்யகிங்கர꞉ ॥ 8 ॥

அத்த்வாலோகான் லயாம்போ³தௌ⁴ யதா³ ஶிஶயிஷுர்ஹரி꞉ ।
வடபத்ரதநு꞉ ஶேஷ꞉ தல்பம் தஸ்யாப⁴வத்ததா³ ॥ 9 ॥

பாது³கீபூ⁴த ராமஸ்ய ததா³ஜ்ஞாம் பரிபாலயன் ।
பாரதந்த்ர்யே(அ)தி ஶேஷே த்வம் ஶேஷ தாம் ஜாநகீமபி ॥ 10 ॥

சிரம் விஹ்ருத்ய விபிநே ஸுக²ம் ஸ்வபிதுமிச்ச²தோ꞉ ।
ஸீதாராக⁴வயோராஸேது³பதா⁴நாம் ப²ணீஶ்வர꞉ ॥ 11 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴மாவிஶ்ய ஹரேஸ்த்ராதாஸி ஶேஷ போ⁴꞉ ।
ஸத்ஸந்தாநார்தி²நஸ்தஸ்மாத் த்வத்ப்ரதிஷ்டாம் விதந்வதே ॥ 12 ॥

க்³ருஹீத்வா ஸ்வஶிஶும் யாதி வஸுதே³வே வ்ரஜம் த்³ருதம் ।
வர்ஷ த்ரீ பூ⁴ய ஶேஷ த்வம் தம் ரிரக்ஷிஷுரந்வகா³꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரஸூநத்³பி⁴꞉ ப²ணாரத்நை꞉ நிகுஞ்ஜே பூ⁴ய போ⁴கி³ராட் ।
ராதா⁴மாத⁴வயோராஸீத் ஸங்கேதஸ்தா²நமுத்தமம் ॥ 14 ॥

ப⁴க³வச்சே²ஷபூ⁴தைஸ்த்வம் அஶேஷை꞉ ஶேஷ கீ³யஸே ।
ஆதி³ஶேஷ இதி ஶ்ரீமான் ஸார்த²கம் நாம தே தத꞉ ॥ 15 ॥

அநந்தஶ்சாஸ்மி நாகா³நாம் இதி கீ³தாஸு ஸந்நுத꞉ ।
அநந்தோ(அ)நந்தகைங்கர்ய ஸம்பதா³ப்யேத்யநந்த தாம் ॥ 16 ॥

அஹோ விவித⁴ரோ(அ)ப்யேஷ꞉ ஶேஷ꞉ ஶ்ரீபதி ஸேவநாத் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ்யோ(அ)நந்தோ(அ)பூ⁴த் ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 17 ॥

ஹரே꞉ ஶ்ரீபாத³ சிஹ்நாநி த⁴த்தே ஶீர்ஷை꞉ ப²ணீஶ்வர꞉ ।
சிஹ்நாநி ஸ்வாமிநோ தா³ஸை꞉ த⁴ர்தவ்யாநிதி போ³த⁴யன் ॥ 18 ॥

அநந்த ஸேவிந꞉ ஸர்வே ஜீர்ணாம் த்வசமிவோரக³꞉ ।
விமுச்ய விஷயாஸக்திம் ஶேஷத்வே குர்வதே ரதிம் ॥ 19 ॥

ஶ்ரீ ஶ்ரீஶநாய ஸாஹஸ்ரீம் யுக³பத்பரிகீர்தயன் ।
ஸஹஸ்ரவத³ந꞉ ஶேஷோ நூநம் த்³விரஸநோ(அ)ப⁴வத் ॥ 20 ॥

அந்யோந்ய வைரமுத்ஸ்ருஜ்ய ப²ணீஶ்வர க²கே³ஶ்வரௌ ।
ஶயநம் வாஹநம் விஷ்ணோ꞉ அபூ⁴தாம் த்வத்பதா³ஶ்ரயௌ ॥ 21 ॥

வபு꞉ ஶப்³த³மநோதோ³ஷாந்விரஸ்ய ஶ்ருதிகோ³சரம் ।
த³ர்ஶயந்தம் பரப்³ரஹ்மம் தம் ஶேஷம் ஸமுபாஸ்மஹே ॥ 22 ॥

ஶேஷதல்பேந ரங்கே³ஶ꞉ ஶேஷாத்³ரௌ வேங்கடேஶ்வர꞉ ।
ஹஸ்தி காலேஶ்வர꞉ ஶேஷ பூ⁴ஷணேந விராஜதே ॥ 23 ॥

ப⁴வத்பாது³காத்வம் தே மஹத்த்வா பாது³கோ கு³ண꞉ ।
ஶிரஸா தா⁴ரயந்தி த்வாம் ப⁴க்த்யா ஶேஷய꞉ ஸ மே ॥ 24 ॥

பா⁴க³வத ஶேஷதாயா꞉ மஹத்த்வமாவேத³யந்நயம் ஶேஷ꞉ ।
கு³ருரஸ்ய வாமபாதே³ விஷ்ணோர்வாஹஸ்ய வீரகடகமாபூ⁴த் ॥ 25 ॥

ஶேஷ꞉ பீதாம்ப³ரம் விஷ்ணோ꞉ தத்³விஷ்ணுத்⁴ருதமம்ப³ரம் ।
ஶேஷவஸ்த்ரமிதி க்²யாத்யா ப⁴க்த ஸம்மாந்யதாம் க³தம் ॥ 26 ॥

து³ர்மதிம் ஜநநீம் த்யக்த்வா ஶ்ரீபதிம் ஶரணம் க³த꞉ ।
தேந த³த்த்வாப⁴யோ(அ)நந்த꞉ தஸ்யாஸேந்நித்யகிங்கர꞉ ॥ 27 ॥

க³ர்கா³ய முநயே ஜ்யோதிர்வித்³யாம் ய꞉ ஸமுபாதி³ஶத் ।
தே³வர்ஷிக³ணஸம்பூஜ்யம் தம் அநந்தமுபாஸ்மஹே ॥ 28 ॥

வந்தே³(அ)நந்தம் முதா³பா⁴ந்தம் ருசா ஶ்வேதம் ஸுரார்சிதம் ।
ஹரிபாதா³ப்³ஜ ஶரணம் ததீ³யாஸ்யாப்³ஜ தோஷணம் ॥ 29 ॥

ஶ்ரீமதே விஷ்ணுப⁴க்தாய ஶங்க²சக்ராதி³தா⁴ரிணே ।
வாருணீ கீர்தி ஸஹிதாயாநந்தாயாஸ்து மங்க³ளம் ॥ 30 ॥

இமம் ஸ்துதிம் அநந்தஸ்ய ப⁴க்த்யா நித்யம் பட²ந்தி யே ।
ஸர்பபா³தா⁴ ந தேஷாம் ஸ்யாத் புத்ரிண꞉ ஸ்யு꞉ ஹரே꞉ ப்ரியா꞉ ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீஆதி³ஶேஷ ஸ்தவம் ॥


மேலும் நாகதேவதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Adisesha Stavam – ஶ்ரீ ஆதி³ஶேஷ ஸ்தவம்

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed