Kishkindha Kanda Sarga 38 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ அஷ்டாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38)


॥ ராமஸமீபக³மநம் ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத்ஸர்வமுபாயநமுபாஹ்ருதம் ।
வாநராந் ஸாந்த்வயித்வா ச ஸர்வாநேவ வ்யஸர்ஜயத் ॥ 1 ॥

விஸர்ஜயித்வா ஸ ஹரீந் ஶூராம்ஸ்தாந் க்ருதகர்மண꞉ ।
மேநே க்ருதார்த²மாத்மாநம் ராக⁴வம் ச மஹாப³லம் ॥ 2 ॥

ஸ லக்ஷ்மணோ பீ⁴மப³லம் ஸர்வவாநரஸத்தமம் ।
அப்³ரவீத்ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் ஸுக்³ரீவம் ஸம்ப்ரஹர்ஷயந் ॥ 3 ॥

கிஷ்கிந்தா⁴யா விநிஷ்க்ராம யதி³ தே ஸௌம்ய ரோசதே ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய ஸுபா⁴ஷிதம் ॥ 4 ॥

ஸுக்³ரீவ꞉ பரமப்ரீதோ வாக்யமேதது³வாச ஹ ।
ஏவம் ப⁴வது க³ச்சா²வ꞉ ஸ்தே²யம் த்வச்சா²ஸநே மயா ॥ 5 ॥

தமேவமுக்த்வா ஸுக்³ரீவோ லக்ஷ்மணம் ஶுப⁴லக்ஷணம் ।
விஸர்ஜயாமாஸ ததா³ தாராமந்யாஶ்ச யோஷித꞉ ॥ 6 ॥

ஏதேத்யுச்சைர்ஹரிவராந் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸமுதா³ஹரத் ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஹரய꞉ ஶீக்⁴ரமாயயு꞉ ॥ 7 ॥

ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடா꞉ ஸர்வே யே ஸ்யு꞉ ஸ்த்ரீத³ர்ஶநக்ஷமா꞉ ।
தாநுவாச தத꞉ ப்ராப்தாந் ராஜா(அ)ர்கஸத்³ருஶப்ரப⁴꞉ ॥ 8 ॥

உபஸ்தா²பயத க்ஷிப்ரம் ஶிபி³காம் மம வாநரா꞉ ।
ஶ்ருத்வா து வசநம் தஸ்ய ஹரய꞉ ஶீக்⁴ரவிக்ரமா꞉ ॥ 9 ॥

ஸமுபஸ்தா²பயாமாஸு꞉ ஶிபி³காம் ப்ரியத³ர்ஶநாம் ।
தாமுபஸ்தா²பிதாம் த்³ருஷ்ட்வா ஶிபி³காம் வாநராதி⁴ப꞉ ॥ 10 ॥

லக்ஷ்மணாருஹ்யதாம் ஶீக்⁴ரமிதி ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ।
இத்யுக்த்வா காஞ்சநம் யாநம் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸூர்யஸந்நிப⁴ம் ॥ 11 ॥

ப்³ருஹத்³பி⁴ர்ஹரிபி⁴ர்யுக்தமாருரோஹ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
பாண்டு³ரேணாதபத்ரேண த்⁴ரியமாணேந மூர்த⁴நி ॥ 12 ॥

ஶுக்லைஶ்ச வாலவ்யஜநைர்தூ⁴யமாநை꞉ ஸமந்தத꞉ ।
ஶங்க²பே⁴ரீநிநாதை³ஶ்ச வந்தி³பி⁴ஶ்சாபி⁴நந்தி³த꞉ ॥ 13 ॥

நிர்யயௌ ப்ராப்ய ஸுக்³ரீவோ ராஜ்யஶ்ரியமநுத்தமாம் ।
ஸ வாநரஶதைஸ்தீக்ஷ்ணைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶஸ்த்ரபாணிபி⁴꞉ ॥ 14 ॥

பரிகீர்ணோ யயௌ தத்ர யத்ர ராமோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
ஸ தம் தே³ஶமநுப்ராப்ய ஶ்ரேஷ்ட²ம் ராமநிஷேவிதம் ॥ 15 ॥

அவாதரந்மஹாதேஜா꞉ ஶிபி³காயா꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
ஆஸாத்³ய ச ததோ ராமம் க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ(அ)ப⁴வத் ॥ 16 ॥

க்ருதாஞ்ஜலௌ ஸ்தி²தே தஸ்மிந் வாநராஶ்சாப⁴வம்ஸ்ததா² ।
தடாகமிவ தத்³த்³ருஷ்ட்வா ராம꞉ குட்³மலபங்கஜம் ॥ 17 ॥

வாநராணாம் மஹத்ஸைந்யம் ஸுக்³ரீவே ப்ரீதிமாநபூ⁴த் ।
பாத³யோ꞉ பதிதம் மூர்த்⁴நா தமுத்தா²ப்ய ஹரீஶ்வரம் ॥ 18 ॥

ப்ரேம்ணா ச ப³ஹுமாநாச்ச ராக⁴வ꞉ பரிஷஸ்வஜே ।
பரிஷ்வஜ்ய ச த⁴ர்மாத்மா நிஷீதே³தி ததோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 19 ॥

தம் நிஷண்ணம் ததோ த்³ருஷ்ட்வா க்ஷிதௌ ராமோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ।
த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச காலே யஸ்து நிஷேவதே ॥ 20 ॥

விப⁴ஜ்ய ஸததம் வீர ஸ ராஜா ஹரிஸத்தம ।
ஹித்வா த⁴ர்மம் ததா²ர்த²ம் ச காமம் யஸ்து நிஷேவதே ॥ 21 ॥

ஸ வ்ருக்ஷாக்³ரே யதா² ஸுப்த꞉ பதித꞉ ப்ரதிபு³த்⁴யதே ।
அமித்ராணாம் வதே⁴ யுக்தோ மித்ராணாம் ஸங்க்³ரஹே ரத꞉ ॥ 22 ॥

த்ரிவர்க³ப²லபோ⁴க்தா து ராஜா த⁴ர்மேண யுஜ்யதே ।
உத்³யோக³ஸமயஸ்த்வேஷ ப்ராப்த꞉ ஶத்ருவிநாஶந ॥ 23 ॥

ஸஞ்சிந்த்யதாம் ஹி பிங்கே³ஶ ஹரிபி⁴꞉ ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்து ஸுக்³ரீவோ ராமம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 24 ॥

ப்ரநஷ்டா ஶ்ரீஶ்ச கீர்திஶ்ச கபிராஜ்யம் ச ஶாஶ்வதம் ।
த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மஹாபா³ஹோ புந꞉ ப்ராப்தமித³ம் மயா ॥ 25 ॥

தவ தே³வ ப்ரஸாதா³ச்ச ப்⁴ராதுஶ்ச ஜயதாம் வர ।
க்ருதம் ந ப்ரதிகுர்யாத்³ய꞉ புருஷாணாம் ஸ தூ³ஷக꞉ ॥ 26 ॥

ஏதே வாநரமுக்²யாஶ்ச ஶதஶ꞉ ஶத்ருஸூத³ந ।
ப்ராப்தாஶ்சாதா³ய ப³லிந꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வவாநராந் ॥ 27 ॥

ருக்ஷாஶ்சாவஹிதா꞉ ஶூரா கோ³ளாங்கூ³ளாஶ்ச ராக⁴வ ।
காந்தாரவநது³ர்கா³ணாமபி⁴ஜ்ஞா கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ॥ 28 ॥

தே³வக³ந்த⁴ர்வபுத்ராஶ்ச வாநரா꞉ காமரூபிண꞉ ।
ஸ்வை꞉ ஸ்வை꞉ பரிவ்ருதா꞉ ஸைந்யைர்வர்தந்தே பதி² ராக⁴வ ॥ 29 ॥

ஶதை꞉ ஶதஸஹஸ்ரைஶ்ச கோடிபி⁴ஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ।
அயுதைஶ்சாவ்ருதா வீரா꞉ ஶங்குபி⁴ஶ்ச பரந்தப ॥ 30 ॥

அர்பு³தை³ரர்பு³த³ஶதைர்மத்⁴யைஶ்சாந்தைஶ்ச வாநரா꞉ ।
ஸமுத்³ரைஶ்ச பரார்தை⁴ஶ்ச ஹரயோ ஹரியூத²பா꞉ ॥ 31 ॥

ஆக³மிஷ்யந்தி தே ராஜந் மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரமா꞉ ।
மேருமந்த³ரஸங்காஶா விந்த்⁴யமேருக்ருதாலயா꞉ ॥ 32 ॥

தே த்வாமபி⁴க³மிஷ்யந்தி ராக்ஷஸம் யே ஸபா³ந்த⁴வம் ।
நிஹத்ய ராவணம் ஸங்க்²யே ஹ்யாநயிஷ்யந்தி மைதி²லீம் ॥ 33 ॥

ததஸ்தமுத்³யோக³மவேக்ஷ்ய பு³த்³தி⁴மாந்
ஹரிப்ரவீரஸ்ய நிதே³ஶவர்திந꞉ ।
ப³பூ⁴வ ஹர்ஷாத்³வஸுதா⁴தி⁴பாத்மஜ꞉
ப்ரபு³த்³த⁴நீலோத்பலதுல்யத³ர்ஶந꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ அஷ்டாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 38 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed