Kishkindha Kanda Sarga 37 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37)


॥ கபிஸேநாஸமாநயநம் ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஸுக்³ரீவோ லக்ஷ்மணேந மஹாத்மநா ।
ஹநுமந்தம் ஸ்தி²தம் பார்ஶ்வே ஸசிவம் த்வித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

மஹேந்த்³ரஹிமவத்³விந்த்⁴யகைலாஸஶிக²ரேஷு ச ।
மந்த³ரே பாண்டு³ஶிக²ரே பஞ்சஶைலேஷு யே ஸ்தி²தா꞉ ॥ 2 ॥

தருணாதி³த்யவர்ணேஷு ப்⁴ராஜமாநேஷு ஸர்வத꞉ ।
பர்வதேஷு ஸமுத்³ராந்தே பஶ்சிமாயாம் து யே தி³ஶி ॥ 3 ॥

ஆதி³த்யப⁴வநே சைவ கி³ரௌ ஸந்த்⁴யாப்⁴ரஸந்நிபே⁴ ।
பத்³மதாலவநம் பீ⁴மம் ஸம்ஶ்ரிதா ஹரிபுங்க³வா꞉ ॥ 4 ॥

அஞ்ஜநாம்பு³த³ஸங்காஶா꞉ குஞ்ஜரப்ரதிமௌஜஸ꞉ ।
அஞ்ஜநே பர்வதே சைவ யே வஸந்தி ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 5 ॥

வநஶைலகு³ஹாவாஸா வாநரா꞉ கநகப்ரபா⁴꞉ ।
மேருபார்ஶ்வக³தாஶ்சைவ யே தூ⁴ம்ரகி³ரிஸம்ஶ்ரிதா꞉ ॥ 6 ॥

தருணாதி³த்யவர்ணாஶ்ச பர்வதே ச மஹாருணே ।
பிப³ந்தோ மது⁴ மைரேயம் பீ⁴மவேகா³꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 7 ॥

வநேஷு ச ஸுரம்யேஷு ஸுக³ந்தி⁴ஷு மஹத்ஸு ச ।
தாபஸாநாம் ச ரம்யேஷு வநாந்தேஷு ஸமந்தத꞉ ॥ 8 ॥

தாம்ஸ்தாந் ஸமாநய க்ஷிப்ரம் ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வவாநராந் ।
ஸாமதா³நாதி³பி⁴꞉ ஸர்வைராஶு ப்ரேஷய வாநராந் ॥ 9 ॥

ப்ரேஷிதா꞉ ப்ரத²மம் யே ச மயா தூ³தா மஹாஜவா꞉ ।
த்வரணார்த²ம் து பூ⁴யஸ்த்வம் ஹரீந் ஸம்ப்ரேஷயாபராந் ॥ 10 ॥

யே ப்ரஸக்தாஶ்ச காமேஷு தீ³ர்க⁴ஸூத்ராஶ்ச வாநரா꞉ ।
இஹாநயஸ்வ தாந் ஸர்வாந் ஶீக்⁴ரம் து மம ஶாஸநாத் ॥ 11 ॥

அஹோபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்யே ஹி நாக³ச்ச²ந்தி மமாஜ்ஞயா ।
ஹந்தவ்யாஸ்தே து³ராத்மாநோ ராஜஶாஸநதூ³ஷகா꞉ ॥ 12 ॥

ஶதாந்யத² ஸஹஸ்ராணாம் கோட்யஶ்ச மம ஶாஸநாத் ।
ப்ரயாந்து கபிஸிம்ஹாநாம் தி³ஶோ மம மதே ஸ்தி²தா꞉ ॥ 13 ॥

மேக⁴பர்வதஸங்காஶாஶ்சா²த³யந்த இவாம்ப³ரம் ।
கோ⁴ரரூபா꞉ கபிஶ்ரேஷ்டா² யாந்து மச்சா²ஸநாதி³த꞉ ॥ 14 ॥

தே க³திஜ்ஞா க³திம் க³த்வா ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வவாநரா꞉ ।
ஆநயந்து ஹரீந் ஸர்வாம்ஸ்த்வரிதா꞉ ஶாஸநாந்மம ॥ 15 ॥

தஸ்ய வாநரராஜஸ்ய ஶ்ருத்வா வாயுஸுதோ வச꞉ ।
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு விக்ராந்தாந் ப்ரேஷயாமாஸ வாநராந் ॥ 16 ॥

தே பத³ம் விஷ்ணுவிக்ராந்தம் பதத்ரிஜ்யோதிரத்⁴வகா³꞉ ।
ப்ரயாதா꞉ ப்ரஹிதா ராஜ்ஞா ஹரயஸ்தத்க்ஷணேந வை ॥ 17 ॥

தே ஸமுத்³ரேஷு கி³ரிஷு வநேஷு ச ஸரஸ்ஸு ச ।
வாநரா வாநராந் ஸர்வாந் ராமஹேதோரசோத³யந் ॥ 18 ॥

ம்ருத்யுகாலோபமஸ்யாஜ்ஞாம் ராஜராஜஸ்ய வாநரா꞉ ।
ஸுக்³ரீவஸ்யாயயு꞉ ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவப⁴யத³ர்ஶிந꞉ ॥ 19 ॥

ததஸ்தே(அ)ஞ்ஜநஸங்காஶா கி³ரேஸ்தஸ்மாந்மஹாஜவா꞉ ।
திஸ்ர꞉ கோட்ய꞉ ப்லவங்கா³நாம் நிர்யயுர்யத்ர ராக⁴வ꞉ ॥ 20 ॥

அஸ்தம் க³ச்ச²தி யத்ரார்கஸ்தஸ்மிந் கி³ரிவரே ஸ்தி²தா꞉ ।
தப்தஹேமமஹாபா⁴ஸஸ்தஸ்மாத்கோட்யோ த³ஶ ச்யுதா꞉ ॥ 21 ॥

கைலாஸஶிக²ரேப்⁴யஶ்ச ஸிம்ஹகேஸரவர்சஸாம் ।
தத꞉ கோடிஸஹஸ்ராணி வாநராணாமுபாக³மந் ॥ 22 ॥

ப²லமூலேந ஜீவந்தோ ஹிமவந்தமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
தேஷாம் கோடிஸஹஸ்ராணாம் ஸஹஸ்ரம் ஸமவர்தத ॥ 23 ॥

அங்கா³ரகஸமாநாநாம் பீ⁴மாநாம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
விந்த்⁴யாத்³வாநரகோடீநாம் ஸஹஸ்ராண்யபதந் த்³ருதம் ॥ 24 ॥

க்ஷீரோத³வேலாநிலயாஸ்தமாலவநவாஸிந꞉ ।
நாரிகேலாஶநாஶ்சைவ தேஷாம் ஸங்க்²யா ந வித்³யதே ॥ 25 ॥

வநேப்⁴யோ க³ஹ்வரேப்⁴யஶ்ச ஸரித்³ப்⁴யஶ்ச மஹாஜவா꞉ ।
ஆக³ச்ச²த்³வாநரீ ஸேநா பிப³ந்தீவ தி³வாகரம் ॥ 26 ॥

யே து த்வரயிதும் யாதா வாநரா꞉ ஸர்வவாநராந் ।
தே வீரா ஹிமவச்சை²லம் த³த்³ருஶுஸ்தம் மஹாத்³ருமம் ॥ 27 ॥

தஸ்மிந் கி³ரிவரே ரம்யே யஜ்ஞோ மாஹேஶ்வர꞉ புரா ।
ஸர்வதே³வமநஸ்தோஷோ ப³பௌ⁴ தி³வ்யோ மநோஹர꞉ ॥ 28 ॥

அந்நநிஷ்யந்த³ஜாதாநி மூலாநி ச ப²லாநி ச ।
அம்ருதாஸ்வாத³கல்பாநி த³த்³ருஶுஸ்தத்ர வாநரா꞉ ॥ 29 ॥

தத³ந்நஸம்ப⁴வம் தி³வ்யம் ப²லம் மூலம் மநோஹரம் ।
ய꞉ கஶ்சித்ஸக்ருத³ஶ்நாதி மாஸம் ப⁴வதி தர்பித꞉ ॥ 30 ॥

தாநி மூலாநி தி³வ்யாநி ப²லாநி ச ப²லாஶநா꞉ ।
ஔஷதா⁴நி ச தி³வ்யாநி ஜக்³ருஹுர்ஹரியூத²பா꞉ ॥ 31 ॥

தஸ்மாச்ச யஜ்ஞாயதநாத் புஷ்பாணி ஸுரபீ⁴ணி ச ।
ஆநிந்யுர்வாநரா க³த்வா ஸுக்³ரீவப்ரியகாரணாத் ॥ 32 ॥

தே து ஸர்வே ஹரிவரா꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வவாநராந் ।
ஸஞ்சோத³யித்வா த்வரிதா யூதா²நாம் ஜக்³முரக்³ரத꞉ ॥ 33 ॥

தே து தேந முஹூர்தேந யூத²பா꞉ ஶீக்⁴ரகா³மிந꞉ ।
கிஷ்கிந்தா⁴ம் த்வரயா ப்ராப்தா꞉ ஸுக்³ரீவோ யத்ர வாநர꞉ ॥ 34 ॥

தே க்³ருஹீத்வௌஷதீ⁴꞉ ஸர்வா꞉ ப²லம் மூலம் ச வாநரா꞉ ।
தம் ப்ரதிக்³ராஹயாமாஸுர்வசநம் சேத³மப்³ருவந் ॥ 35 ॥

ஸர்வே பரிக³தா꞉ ஶைலா꞉ ஸமுத்³ராஶ்ச வநாநி ச ।
ப்ருதி²வ்யாம் வாநரா꞉ ஸர்வே ஶாஸநாது³பயாந்தி தே ॥ 36 ॥

ஏவம் ஶ்ருத்வா ததோ ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகா³தி⁴ப꞉ ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ தத்ப்ரீதஸ்தேஷாம் ஸர்வமுபாயநம் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 37 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed