Devi Narayaniyam Dasakam 15 – பஞ்சத³ஶ த³ஶகம் (15) – ஸுத³ர்ஶநகதா²-தே³வீத³ர்ஶநம்


ஏவம் தவைவ க்ருபயா முநிவர்யஶீத-
-ச்சா²யாஶ்ரிதோ ஹதப⁴ய꞉ ஸ ஸுத³ர்ஶநோ(அ)யம் ।
வேத³த்⁴வநிஶ்ரவணபூதஹ்ருதா³ஶ்ரமாந்தே
ஸம்மோத³யந் முநிஜநாந் வவ்ருதே⁴ குமார꞉ ॥ 15-1 ॥

ஆபா³ல்யமேஷ முநிபா³லகஸங்க³மேந
க்லீம் க்லீமிதீஶ்வரி ஸதா³ தவ பீ³ஜமந்த்ரம் ।
தத்ரோச்சசார க்ருபயா(அ)ஸ்ய புர꞉ கதா³சி-
-தா³விர்ப³பூ⁴வித² நதம் தமபா⁴ஷதா²ஶ்ச ॥ 15-2 ॥

ப்ரீதா(அ)ஸ்மி தே ஸுத ஜக³ஜ்ஜநநீமவேஹி
மாம் ஸர்வகாமவரதா³ம் தவ ப⁴த்³ரமஸ்து ।
சந்த்³ராநநாம் ஶஶிகலாம் விமலாம் ஸுபா³ஹோ꞉
காஶீஶ்வரஸ்ய தநயாம் விதி⁴நோத்³வஹ த்வம் ॥ 15-3 ॥

நஷ்டா ப⁴வேயுரசிரேண தவாரிவர்கா³
ராஜ்யம் ச யைரபஹ்ருதம் புநரேஷ்யஸி த்வம் ।
மாத்ருத்³வயேந ஸசிவைஶ்ச ஸமம் ஸ்வத⁴ர்மாந்
குர்யா꞉ ஸதே³தி ஸமுதீ³ர்ய திரோத³தா⁴த² ॥ 15-4 ॥

ஸ்வப்நே த்வயா ஶஶிகலா கதி²தா(அ)ஸ்தி பா⁴ர-
-த்³வாஜாஶ்ரமே ப்ரதி²தகோஸலவம்ஶஜாத꞉ ।
தீ⁴மாந் ஸுத³ர்ஶந இதி த்⁴ருவஸந்தி⁴புத்ர
ஏநம் பதிம் வ்ருணு தவாஸ்து ஶுப⁴ம் ஸதே³தி ॥ 15-5 ॥

ஸ்வப்நாநுபூ⁴தமந்ருதம் கிம்ருதம் ந வேதி
ஸுப்தோத்தி²தா து மதிமத்யபி ந வ்யஜாநாத் ।
ப்ருஷ்டாத்ஸுத³ர்ஶநகதா²ம் ஸுமுகீ² த்³விஜாத்ஸா
ஶ்ருத்வா(அ)நுரக்தஹ்ருத³யைவ ப³பூ⁴வ தே³வி ॥ 15-6 ॥

ஜ்ஞாத்வா ஸுபா³ஹுரித³மாகுலமாநஸஸ்தா-
-மஸ்மாந்நிவர்தயிதுமாஶு ஸஹேஷ்டபத்ந்யா ।
க்ருத்வா ப்ரயத்நமகி²லம் விப²லம் ச பஶ்ய-
-ந்நிச்சா²ஸ்வயம்வரவிதி⁴ம் ஹிதமேவ மேநே ॥ 15-7 ॥

கஶ்சித்கதா³சந ஸுத³ர்ஶநமேத்ய விப்ர꞉
ப்ராஹாக³த꞉ ஶஶிகலாவசஸா(அ)ஹமத்ர ।
ஸா த்வாம் ப்³ரவீதி ந்ருபபுத்ர ஜக³ஜ்ஜநந்யா
வாசா வ்ருதோ(அ)ஸி பதிரஸ்மி தவைவ தா³ஸீ ॥ 15-8 ॥

அத்ரா(ஆ)க³தா ந்ருபதயோ ப³ஹவஸ்த்வமேத்ய
தேஷாம் ஸுதீ⁴ர மிஷதாம் நய மாம் ப்ரியாம் தே ।
ஏவம் வதூ⁴வசநமாநய தாம் ஸுஶீலாம்
ப⁴த்³ரம் தவாஸ்த்வித³முதீ³ர்ய ஜகா³ம விப்ர꞉ ॥ 15-9 ॥

ஸ்வப்நே ச ஜாக்³ரதி ச பஶ்யதி ப⁴க்தவர்ய-
-ஸ்த்வாம் ஸந்ததம் தவ வசோ மது⁴ரம் ஶ்ருணோதி ।
ஐஶ்வர்யமாஶு லப⁴தே(அ)பி ச முக்திமேதி
த்வத்³ப⁴க்திமேவ மம தே³ஹி நமோ ஜநந்யை ॥ 15-10 ॥

ஷோட³ஶ த³ஶகம் (16) – ஸுத³ர்ஶநவிவாஹம் >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed