Bhavanopanishad – பா⁴வநோபநிஷத்


ஸ்வாவித்³யாபத³தத்கார்யம் ஶ்ரீசக்ரோபரி பா⁴ஸுரம் ।
பி³ந்து³ரூபஶிவாகாரம் ராமசந்த்³ரபத³ம் ப⁴ஜே ॥

ஓம் ப⁴த்³ரம் கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருணுயாம தே³வா । ப⁴த்³ரம் பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ । ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாக்³ம்ஸஸ்தநூபி⁴꞉ । வ்யஶேம தே³வஹிதம் யதா³யு꞉ । ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉। ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ(அ)ரிஷ்டநேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருஹஸ்பதிர்த³தா⁴து । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

ஓம் ஆத்மாநமக²ண்ட³மண்ட³லாகாரமாவ்ருத்ய ஸகலப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லம் ஸ்வப்ரகாஶம் த்⁴யாயேத் । ஶ்ரீகு³ரு꞉ ஸர்வகாரணபூ⁴தா ஶக்தி꞉ । தேந நவரந்த்⁴ரரூபோ தே³ஹ꞉ । நவஶக்திரூபக்³ம் ஶ்ரீசக்ரம் । வாராஹீ பித்ருரூபா குருகுல்லா ப³லிதே³வதா மாதா । புருஷார்தா²꞉ ஸாக³ரா꞉ ॥ 1 ॥

தே³ஹோ நவரத்நத்³வீப꞉ । த்வகா³தி³ஸப்ததா⁴துபி⁴ரநேகை꞉ ஸம்யுக்தா꞉ । ஸம்கல்பா꞉ கல்பதரவ꞉ । தேஜ꞉ கல்பகோத்³யாநம் । ரஸநயா பா⁴வ்யமாநா மது⁴ராம்லதிக்தகடுகஷாயலவணரஸா꞉ ஷட்³ருதவ꞉ । க்ரியாஶக்தி꞉ பீட²ம் । குண்ட³லிநீ ஜ்ஞாநஶக்திர்க்³ருஹம் । இச்சா²ஶக்திர்மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ । ஜ்ஞாதா ஹோதா ஜ்ஞாநமக்³நி꞉ ஜ்ஞேயக்³ம் ஹவி꞉ । ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞாநஜ்ஞேயா நாமபே⁴த³ பா⁴வநக்³ம் ஶ்ரீசக்ரபூஜநம் । நியதி ஸஹித ஶ்ருங்கா³ராத³யோ நவரஸா அணிமாத³ய꞉ । காம க்ரோத⁴ லோப⁴ மோஹ மத³ மாத்ஸர்ய புண்ய பாபமயா ப்³ராஹ்ம்யாத்³யஷ்டஶக்தய꞉ ॥ 2 ॥

ஆதா⁴ரநவகம் முத்³ரா ஶக்தய꞉ । ப்ருதி²வ்யப்தேஜோவாய்வாகாஶ ஶ்ரோத்ரத்வக்சக்ஷுர்ஜிஹ்வாக்⁴ராண வாக்பாணிபாத³பாயூபஸ்த² மநோவிகாரா꞉ ஷோட³ஶ ஶக்தய꞉ । வசநாதா³நக³மநவிஸர்கா³நந்த³ ஹாநோபாதா³நோபேக்ஷா பு³த்³த⁴யோ(அ)நங்க³குஸுமாதி³ ஶக்தயோ(அ)ஷ்டௌ । அலம்பு³ஸா குஹூர்விஶ்வோத³ரீ வருணா ஹஸ்திஜிஹ்வா யஶோவத்யஶ்விநீ கா³ந்தா⁴ரீ பூஷா ஶங்கி²நீ ஸரஸ்வதீடா³ பிங்க³ளா ஸுஷும்நா சேதி சதுர்த³ஶ நாட்³ய꞉ । ஸர்வஸம்க்ஷோபி⁴ண்யாதி³சதுர்த³ஶாரகா³ தே³வதா꞉ । ப்ராணாபாந வ்யாநோதா³ந ஸமாந நாக³ கூர்ம க்ருகர தே³வத³த்த த⁴நம்ஜயா இதி த³ஶ வாயவ꞉ । ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³தி³ தே³வ்யோ ப³ஹிர்த³ஶாரகா³ தே³வதா꞉ ॥ 3 ॥

ஏதத்³வாயுத³ஶக ஸம்ஸர்கோ³பாதி⁴பே⁴தே⁴ந ரேசகபூரகஶோஷகதா³ஹகப்லாவகா அம்ருதமிதி ப்ராணமுக்²யத்வேந பஞ்சவிதோ⁴ ஜட²ராக்³நிர்ப⁴வதி । க்ஷாரகோத்³கா³ரக꞉ க்ஷோப⁴கோ மோஹகோ ஜ்ரும்ப⁴க இத்யபாநமுக்²யத்வேந பஞ்சவிதோ⁴(அ)ஸ்தி । தேந மநுஷ்யாணாம் மோஹகோ தா³ஹகோ ப⁴க்ஷ்ய போ⁴ஜ்ய லேஹ்ய சோஷ்ய பேயாத்மகம் சதுர்வித⁴மந்நம் பாசயதி । ஏதா த³ஶ வஹ்நிகலா꞉ ஸர்வஜ்ஞத்வாத்³யந்தர்த³ஶாரகா³ தே³வதா꞉ । ஶீதோஷ்ண ஸுக²து³꞉கே²ச்சா² ஸத்த்வரஜஸ்தமோகு³ணா வஶிந்யாதி³ஶக்தயோ(அ)ஷ்டௌ ॥ 4 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்தா⁴꞉ பஞ்சதந்மாத்ரா꞉ பஞ்சபுஷ்பபா³ணா । மந இக்ஷுத⁴நு꞉ । வஶ்யோ பா³ணோ । ராக³꞉ பாஶோ । த்³வேஷோ(அ)ங்குஶ꞉ । அவ்யக்தமஹத்தத்த்வமஹங்காரா꞉ காமேஶ்வரீ வஜ்ரேஶ்வரீ ப⁴க³மாலிந்யோ(அ)ந்தஸ்த்ரிகோணாக்³ரகா³ தே³வதா꞉ । பஞ்சத³ஶ திதி²ரூபேண காலஸ்ய பரிணாமாவளோகநஸ்தி²தி꞉ பஞ்சத³ஶநித்யா꞉ । ஶ்ரத்³தா⁴நுரூபா தீ⁴ர்தே³வதா । தயோ꞉ காமேஶ்வரீ ஸதா³நந்த³ க⁴நா பரிபூர்ண ஸ்வாத்மைக்யரூபா தே³வதா லலிதா ॥ 5 ॥

ஸலிலமிதி ஸௌஹித்யகரணக்³ம் ஸத்த்வம் । கர்தவ்யமகர்தவ்யமிதி பா⁴வநாயுக்த உபசார꞉ । அஸ்தி நாஸ்தீதி கர்தவ்யதாநூபசார꞉ । பா³ஹ்யாப்⁴யந்த꞉கரணாநாம் ரூபக்³ரஹண யோக்³யதா ஸ்த்வித்யாவாஹநம் । தஸ்ய பா³ஹ்யாப்⁴யந்த꞉கரணாநாம் ஏகரூபவிஷயக்³ரஹணமாஸநம் । ரக்தஶுக்லபதை³கீகரணம் பாத்³யம் । உஜ்ஜ்வலதா³மோதா³நந்தா³ஸந தா³நமர்க்⁴யம் । ஸ்வச்ச²ம் ஸ்வத꞉ஸித்³த⁴மித்யாசமநீயம் । சிச்சந்த்³ரமயீதி ஸர்வாங்க³ஸ்ரவணக்³ம் ஸ்நாநம் । சித³க்³நிஸ்வரூப பரமாநந்த³ ஶக்திஸ்பு²ரணம் வஸ்த்ரம் । ப்ரத்யேகக்³ம் ஸப்தவிம்ஶதிதா⁴ பி⁴ந்நத்வேநேச்சா² ஜ்ஞாந க்ரியாத்மக ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி² மத்³ரஸ தந்து ப்³ரஹ்மநாடீ³ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் । ஸ்வ வ்யதிரிக்த வஸ்து ஸங்க³ரஹித ஸ்மரணம் விபூ⁴ஷணம் । ஸத்ஸம்க³ பரிபூர்ணதாநுஸ்மரணம் க³ந்த⁴꞉ । ஸமஸ்தவிஷயாணாம் மநஸ꞉ ஸ்தை²ர்யேணாநுஸம்தா⁴நம் குஸுமம் ॥ 6 ॥

தேஷாமேவ ஸர்வதா³ ஸ்வீகரணம் தூ⁴ப꞉ । பவநாவச்சி²ந்நோர்த்⁴வ ஜ்வலநஸச்சிது³ள்காகாஶ தே³ஹோ தீ³ப꞉ । ஸமஸ்த யாதாயாதவர்ஜநம் நைவேத்³யம் । அவஸ்தா²த்ரயாணாமேகீகரணம் தாம்பூ³லம் । மூலாதா⁴ராதா³ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரபர்யந்தம் ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராதா³மூலாதா⁴ரபர்யந்தம் க³தாக³தரூபேண ப்ராத³க்ஷிண்யம் । துரீயாவஸ்தா² நமஸ்கார꞉ । தே³ஹஶூந்ய ப்ரமாத்ருதா நிமஜ்ஜநம் ப³லிஹரணம் । ஸத்யமஸ்தி கர்தவ்யமகர்தவ்யமௌதா³ஸீந்ய நித்யாத்மவிளாபநக்³ம் ஹோம꞉ । ஸ்வயம் தத்பாது³காநிமஜ்ஜநம் பரிபூர்ணத்⁴யாநம் ॥ 7 ॥

ஏவம் முஹூர்தத்ரயம் பா⁴வநயா யுக்தோ ப⁴வதி தஸ்ய தே³வதாத்மைக்ய ஸித்³தி⁴꞉ । சிம்தித கார்யாணி அயத்நேந ஸித்³த்⁴யம்தி । ஸ ஏவ ஶிவயோகீ³தி கத்²யதே । காதி³ ஹாதி³ மதோக்தேந பா⁴வநா ப்ரதிபாதி³தா ஜீவந்முக்தோ ப⁴வதி । ய ஏவம் வேத³ । இத்யுபநிஷத் ॥ 8 ॥

ஓம் ப⁴த்³ரம் கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருணுயாம தே³வா । ப⁴த்³ரம் பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ । ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாக்³ம்ஸஸ்தநூபி⁴꞉ । வ்யஶேம தே³வஹிதம் யதா³யு꞉ । ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉। ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ(அ)ரிஷ்டநேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருஹஸ்பதிர்த³தா⁴து । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இத்யத²ர்வணவேதே³ பா⁴வநோபநிஷத்ஸம்பூர்ணா ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed