Balakanda Sarga 19 – பா³லகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)


॥ விஶ்வாமித்ரவாக்யம் ॥

தச்ச்²ருத்வா ராஜஸிம்ஹஸ்ய வாக்யமத்³பு⁴தவிஸ்தரம் ।
ஹ்ருஷ்டரோமா மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 1 ॥

ஸத்³ருஶம் ராஜஶார்தூ³ள தவைதத்³பு⁴வி நாந்யதா² ।
மஹாவம்ஶப்ரஸூதஸ்ய வஸிஷ்ட²வ்யபதே³ஶிந꞉ ॥ 2 ॥

யத்து மே ஹ்ருத்³க³தம் வாக்யம் தஸ்ய கார்யஸ்ய நிஶ்சயம் ।
குருஷ்வ ராஜஶார்தூ³ள ப⁴வ ஸத்யப்ரதிஶ்ரவ꞉ ॥ 3 ॥

அஹம் நியமமாதிஷ்டே² ஸித்³த்⁴யர்த²ம் புருஷர்ஷப⁴ ।
தஸ்ய விக்⁴நகரௌ த்³வௌ து ராக்ஷஸௌ காமரூபிணௌ ॥ 4 ॥

வ்ரதே மே ப³ஹுஶஶ்சீர்ணே ஸமாப்த்யாம் ராக்ஷஸாவிமௌ ।
[* மாரீசஶ்ச ஸுபா³ஹுஶ்ச வீர்யவந்தௌ ஸுஶிக்ஷிதௌ । *]
தௌ மாம்ஸருதி⁴ரௌகே⁴ண வேதி³ம் தாமப்⁴யவர்ஷதாம் ॥ 5 ॥

அவதூ⁴தே ததா²பூ⁴தே தஸ்மிந்நியமநிஶ்சயே ।
க்ருதஶ்ரமோ நிருத்ஸாஹஸ்தஸ்மாத்³தே³ஶாத³பாக்ரமே ॥ 6 ॥

ந ச மே க்ரோத⁴முத்ஸ்ரஷ்டும் பு³த்³தி⁴ர்ப⁴வதி பார்தி²வ ।
ததா²பூ⁴தா ஹி ஸா சர்யா ந ஶாபஸ்தத்ர முச்யதே ॥ 7 ॥

ஸ்வபுத்ரம் ராஜஶார்தூ³ள ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ।
காகபக்ஷத⁴ரம் ஶூரம் ஜ்யேஷ்ட²ம் மே தா³துமர்ஹஸி ॥ 8 ॥

ஶக்தோ ஹ்யேஷ மயா கு³ப்தோ தி³வ்யேந ஸ்வேந தேஜஸா ।
ராக்ஷஸா யே விகர்தாரஸ்தேஷாமபி விநாஶநே ॥ 9 ॥

ஶ்ரேயஶ்சாஸ்மை ப்ரதா³ஸ்யாமி ப³ஹுரூபம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
த்ரயாணாமபி லோகாநாம் யேந க்²யாதிம் க³மிஷ்யதி ॥ 10 ॥

ந ச தௌ ராமமாஸாத்³ய ஶக்தௌ ஸ்தா²தும் கத²ஞ்சந ।
ந ச தௌ ராக⁴வாத³ந்யோ ஹந்துமுத்ஸஹதே புமாந் ॥ 11 ॥

வீர்யோத்ஸிக்தௌ ஹி தௌ பாபௌ காலபாஶவஶம் க³தௌ ।
ராமஸ்ய ராஜஶார்தூ³ள ந பர்யாப்தௌ மஹாத்மந꞉ ॥ 12 ॥

ந ச புத்ரக்ருதம் ஸ்நேஹம் கர்துமர்ஹஸி பார்தி²வ ।
அஹம் தே ப்ரதிஜாநாமி ஹதௌ தௌ வித்³தி⁴ ராக்ஷஸௌ ॥ 13 ॥

அஹம் வேத்³மி மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ।
வஸிஷ்டோ²(அ)பி மஹாதேஜா யே சேமே தபஸி ஸ்தி²தா꞉ ॥ 14 ॥

யதி³ தே த⁴ர்மலாப⁴ம் ச யஶஶ்ச பரமம் பு⁴வி ।
ஸ்தி²ரமிச்ச²ஸி ராஜேந்த்³ர ராமம் மே தா³துமர்ஹஸி ॥ 15 ॥

யத்³யப்⁴யநுஜ்ஞாம் காகுத்ஸ்த² த³த³தே தவ மந்த்ரிண꞉ ।
வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே ததோ ராமம் விஸர்ஜய ॥ 16 ॥

அபி⁴ப்ரேதமஸம்ஸக்தமாத்மஜம் தா³துமர்ஹஸி ।
த³ஶராத்ரம் ஹி யஜ்ஞஸ்ய ராமம் ராஜீவலோசநம் ॥ 17 ॥

நாத்யேதி காலோ யஜ்ஞஸ்ய யதா²(அ)யம் மம ராக⁴வ ।
ததா² குருஷ்வ ப⁴த்³ரம் தே மா ச ஶோகே மந꞉ க்ருதா²꞉ ॥ 18 ॥

இத்யேவமுக்த்வா த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம் வச꞉ ।
விரராம மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ॥ 19 ॥

ஸ தந்நிஶம்ய ராஜேந்த்³ரோ விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶுப⁴ம் ।
ஶோகமப்⁴யாக³மத்தீவ்ரம் வ்யஷீத³த ப⁴யாந்வித꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஹ்ருத³யமநோவிதா³ரணம்
முநிவசநம் தத³தீவ ஶுஶ்ருவாந் ।
நரபதிரக³மத்³ப⁴யம் மஹ-
-த்³வ்யதி²தமநா꞉ ப்ரசசால சாஸநாத் ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 19 ॥

பா³லகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed