Balakanda Sarga 20 – பா³லகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20)


॥ த³ஶரத²வாக்யம் ॥

தச்ச்²ருத்வா ராஜஶார்தூ³ளோ விஶ்வாமித்ரஸ்ய பா⁴ஷிதம் ।
முஹூர்தமிவ நி꞉ஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாவாநித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஊநஷோட³ஶவர்ஷோ மே ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ।
ந யுத்³த⁴யோக்³யதாமஸ்ய பஶ்யாமி ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ॥ 2 ॥

இயமக்ஷௌஹிணீ பூர்ணா யஸ்யாஹம் பதிரீஶ்வர꞉ ।
அநயா ஸம்வ்ருதோ க³த்வா யோத்³தா⁴(அ)ஹம் தைர்நிஶாசரை꞉ ॥ 3 ॥

இமே ஶூராஶ்ச விக்ராந்தா ப்⁴ருத்யா மே(அ)ஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
யோக்³யா ரக்ஷோக³ணைர்யோத்³து⁴ம் ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி ॥ 4 ॥

அஹமேவ த⁴நுஷ்பாணிர்கோ³ப்தா ஸமரமூர்த⁴நி ।
யாவத்ப்ராணாந்த⁴ரிஷ்யாமி தாவத்³யோத்ஸ்யே நிஶாசரை꞉ ॥ 5 ॥

நிர்விக்⁴நா வ்ரதசர்யா ஸா ப⁴விஷ்யதி ஸுரக்ஷிதா ।
அஹம் தத்ர க³மிஷ்யாமி ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி ॥ 6 ॥

பா³லோ ஹ்யக்ருதவித்³யஶ்ச ந ச வேத்தி ப³லாப³லம் ।
ந சாஸ்த்ரப³லஸம்யுக்தோ ந ச யுத்³த⁴விஶாரத³꞉ ॥ 7 ॥

ந சாஸௌ ரக்ஷஸாம் யோக்³ய꞉ கூடயுத்³தா⁴ ஹி தே த்⁴ருவம் ।
விப்ரயுக்தோ ஹி ராமேண முஹூர்தமபி நோத்ஸஹே ॥ 8 ॥

ஜீவிதும் முநிஶார்தூ³ள ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி ।
யதி³ வா ராக⁴வம் ப்³ரஹ்மந்நேதுமிச்ச²ஸி ஸுவ்ரத ॥ 9 ॥

சதுரங்க³ஸமாயுக்தம் மயா ச ஸஹ தம் நய ।
ஷஷ்டிர்வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஜாதஸ்ய மம கௌஶிக ॥ 10 ॥

து³꞉கே²நோத்பாதி³தஶ்சாயம் ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி ।
சதுர்ணாமாத்மஜாநாம் ஹி ப்ரீதி꞉ பரமிகா மம ॥ 11 ॥

ஜ்யேஷ்ட²ம் த⁴ர்மப்ரதா⁴நம் ச ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி ।
கிம் வீர்யா ராக்ஷஸாஸ்தே ச கஸ்ய புத்ராஶ்ச கே ச தே ॥ 12 ॥

கத²ம் ப்ரமாணா꞉ கே சைதாந்ரக்ஷந்தி முநிபுங்க³வ ।
கத²ம் ச ப்ரதிகர்தவ்யம் தேஷாம் ராமேண ரக்ஷஸாம் ॥ 13 ॥

மாமகைர்வா ப³லைர்ப்³ரஹ்மந்மயா வா கூடயோதி⁴நாம் ।
ஸர்வம் மே ஶம்ஸ ப⁴க³வந்கத²ம் தேஷாம் மயா ரணே ॥ 14 ॥

ஸ்தா²தவ்யம் து³ஷ்டபா⁴வாநாம் வீர்யோத்ஸிக்தா ஹி ராக்ஷஸா꞉ ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 15 ॥

பௌலஸ்த்யவம்ஶப்ரப⁴வோ ராவணோ நாம ராக்ஷஸ꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்மணா த³த்தவரஸ்த்ரைலோக்யம் பா³த⁴தே ப்⁴ருஶம் ॥ 16 ॥

மஹாப³லோ மஹாவீர்யோ ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ஶ்ரூயதே ஹி மஹாவீர்யோ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 17 ॥

ஸாக்ஷாத்³வைஶ்ரவணப்⁴ராதா புத்ரோ விஶ்ரவஸோ முநே꞉ ।
யதா³ ஸ்வயம் ந யஜ்ஞஸ்ய விக்⁴நகர்தா மஹாப³ல꞉ ॥ 18 ॥

தேந ஸஞ்சோதி³தௌ த்³வௌ து ராக்ஷஸௌ ஸுமஹாப³லௌ ।
மாரீசஶ்ச ஸுபா³ஹுஶ்ச யஜ்ஞவிக்⁴நம் கரிஷ்யத꞉ ॥ 19 ॥

இத்யுக்தோ முநிநா தேந ராஜோவாசமுநிம் ததா³ ।
ந ஹி ஶக்தோ(அ)ஸ்மி ஸங்க்³ராமே ஸ்தா²தும் தஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 20 ॥

ஸ த்வம் ப்ரஸாத³ம் த⁴ர்மஜ்ஞ குருஷ்வ மம புத்ரகே ।
மம சைவால்பபா⁴க்³யஸ்ய தை³வதம் ஹி ப⁴வாந்கு³ரு꞉ ॥ 21 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷா꞉ பதக³பந்நகா³꞉ ।
ந ஶக்தா ராவணம் ஸோடு⁴ம் கிம் புநர்மாநவா யுதி⁴ ॥ 22 ॥

ஸ ஹி வீர்யவதாம் வீர்யமாத³த்தே யுதி⁴ ராக்ஷஸ꞉ ।
தேந சாஹம் ந ஶக்நோமி ஸம்யோத்³து⁴ம் தஸ்ய வா ப³லை꞉ ॥ 23 ॥

ஸப³லோ வா முநிஶ்ரேஷ்ட² ஸஹிதோ வா மமாத்மஜை꞉ ।
கத²மப்யமரப்ரக்²யம் ஸங்க்³ராமாணாமகோவித³ம் ॥ 24 ॥

பா³லம் மே தநயம் ப்³ரஹ்மந்நைவ தா³ஸ்யாமி புத்ரகம் ।
அத² காலோபமௌ யுத்³தே⁴ ஸுதௌ ஸுந்தோ³பஸுந்த³யோ꞉ ॥ 25 ॥

யஜ்ஞவிக்⁴நகரௌ தௌ தே நைவ தா³ஸ்யாமி புத்ரகம் ।
மாரீசஶ்ச ஸுபா³ஹுஶ்ச வீர்யவந்தௌ ஸுஶிக்ஷிதௌ ॥ 26 ॥

தயோரந்யதரேணாஹம் யோத்³தா⁴ ஸ்யாம் ஸஸுஹ்ருத்³க³ண꞉ ।

[* அந்யதா² த்வநுநேஷ்யாமி ப⁴வந்தம் ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ । *]

இதி நரபதிஜல்பநாத்³த்³விஜேந்த்³ரம்
குஶிகஸுதம் ஸுமஹாந்விவேஶ மந்யு꞉ ।
ஸுஹுத இவ மகே²(அ)க்³நிராஜ்யஸிக்த꞉
ஸமப⁴வது³ஜ்ஜ்வலிதோ மஹர்ஷிவஹ்நி꞉ ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 20 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: