Balakanda Sarga 18 – பா³லகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)


॥ ஶ்ரீராமாத்³யவதார꞉ ॥

நிர்வ்ருத்தே து க்ரதௌ தஸ்மிந்ஹயமேதே⁴ மஹாத்மந꞉ ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸுரா பா⁴கா³ந் ப்ரதிஜக்³முர்யதா²க³தம் ॥ 1 ॥

ஸமாப்ததீ³க்ஷாநியம꞉ பத்நீக³ணஸமந்வித꞉ ।
ப்ரவிவேஶ புரீம் ராஜா ஸப்⁴ருத்யப³லவாஹந꞉ ॥ 2 ॥

யதா²ர்ஹம் பூஜிதாஸ்தேந ராஜ்ஞா வை ப்ருதி²வீஶ்வரா꞉ ।
முதி³தா꞉ ப்ரயயுர்தே³ஶாந்ப்ரணம்ய முநிபுங்க³வம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரீமதாம் க³ச்ச²தாம் தேஷாம் ஸ்வபுராணி புராத்தத꞉ ।
ப³லாநி ராஜ்ஞாம் ஶுப்⁴ராணி ப்ரஹ்ருஷ்டாநி சகாஶிரே ॥ 4 ॥

க³தேஷு ப்ருதி²வீஶேஷு ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
ப்ரவிவேஶ புரீம் ஶ்ரீமாந்புரஸ்க்ருத்ய த்³விஜோத்தமாந் ॥ 5 ॥

ஶாந்தயா ப்ரயயௌ ஸார்த⁴ம்ருஶ்யஶ்ருங்க³꞉ ஸுபூஜித꞉ ।
அந்வீயமாநோ ராஜ்ஞா(அ)த² ஸாநுயாத்ரேண தீ⁴மதா ॥ 6 ॥

ஏவம் விஸ்ருஜ்ய தாந்ஸர்வாந்ராஜா ஸம்பூர்ணமாநஸ꞉ ।
உவாஸ ஸுகி²தஸ்தத்ர புத்ரோத்பத்திம் விசிந்தயந் ॥ 7 ॥

ததோ யஜ்ஞே ஸமாப்தே து ருதூநாம் ஷட்ஸமத்யயு꞉ ।
ததஶ்ச த்³வாத³ஶே மாஸே சைத்ரே நாவமிகே திதௌ² ॥ 8 ॥

நக்ஷத்ரே(அ)தி³திதை³வத்யே ஸ்வோச்சஸம்ஸ்தே²ஷு பஞ்சஸு ।
க்³ரஹேஷு கர்கடே லக்³நே வாக்பதாவிந்து³நா ஸஹ ॥ 9 ॥

ப்ரோத்³யமாநே ஜக³ந்நாத²ம் ஸர்வலோகநமஸ்க்ருதம் ।
கௌஸல்யா(அ)ஜநயத்³ராமம் தி³வ்யலக்ஷணஸம்யுதம் ॥ 10 ॥

விஷ்ணோரர்த⁴ம் மஹாபா⁴க³ம் புத்ரமைக்ஷ்வாகுவர்த⁴நம் ।
[* லோஹிதாக்ஷம் மஹாபா³ஹும் ரக்தோஷ்ட²ம் து³ந்து³பி⁴ஸ்வநம் । *]
கௌஸல்யா ஶுஶுபே⁴ தேந புத்ரேணாமித தேஜஸா ॥ 11 ॥

யதா² வரேண தே³வாநாமதி³திர்வஜ்ரபாணிநா ।
ப⁴ரதோ நாம கைகேய்யாம் ஜஜ்ஞே ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 12 ॥

ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணோஶ்சதுர்த²பா⁴க³꞉ ஸர்வை꞉ ஸமுதி³தோ கு³ணை꞉ ।
அத² லக்ஷ்மணஶத்ருக்⁴நௌ ஸுமித்ராஜநயத்ஸுதௌ ॥ 13 ॥

ஸர்வாஸ்த்ரகுஶலௌ வீரௌ விஷ்ணோரர்த⁴ஸமந்விதௌ ।
புஷ்யே ஜாதஸ்து ப⁴ரதோ மீநலக்³நே ப்ரஸந்நதீ⁴꞉ ॥ 14 ॥

ஸார்பே ஜாதௌ ச ஸௌமித்ரீ குலீரே(அ)ப்⁴யுதி³தே ரவௌ ।
ராஜ்ஞ꞉ புத்ரா மஹாத்மாநஶ்சத்வாரோ ஜஜ்ஞிரே ப்ருத²க் ॥ 15 ॥

கு³ணவந்தோ(அ)நுரூபாஶ்ச ருச்யா ப்ரோஷ்ட²பதோ³பமா꞉ ।
ஜகு³꞉ கலம் ச க³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ ॥ 16 ॥

தே³வது³ந்து³ப⁴யோ நேது³꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டிஶ்ச கா²ச்ச்யுதா ।
உத்ஸவஶ்ச மஹாநாஸீத³யோத்⁴யாயாம் ஜநாகுல꞉ ॥ 17 ॥

ரத்²யாஶ்ச ஜநஸம்பா³தா⁴ நடநர்தகஸங்குலா꞉ ।
கா³யநைஶ்ச விராவிண்யோ வாத³கைஶ்ச ததா²இ꞉ ॥ 18 ॥

[* விரேஜுர்விபுலாஸ்தத்ர ஸர்வ ரத்ந ஸமந்விதா꞉ । *]
ப்ரதே³யாம்ஶ்ச த³தௌ³ ராஜா ஸூதமாக³த⁴வந்தி³நாம் ।
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ வித்தம் கோ³த⁴நாநி ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 19 ॥

அதீத்யைகாத³ஶாஹம் து நாமகர்ம ததா²(அ)கரோத் ।
ஜ்யேஷ்ட²ம் ராமம் மஹாத்மாநம் ப⁴ரதம் கைகயீஸுதம் ॥ 20 ॥

ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணமிதி ஶத்ருக்⁴நமபரம் ததா² ।
வஸிஷ்ட²꞉ பரமப்ரீதோ நாமாநி க்ருதவாம்ஸ்ததா³ ॥ 21 ॥

ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜயாமாஸ பௌரஜாநபதா³நபி ।
அத³த³த்³ப்³ராஹ்மணாநாம் ச ரத்நௌக⁴மமிதம் ப³ஹு ॥ 22 ॥

தேஷாம் ஜந்மக்ரியாதீ³நி ஸர்வகர்மாண்யகாரயத் ।
தேஷாம் கேதுரிவ ஜ்யேஷ்டோ² ராமோ ரதிகர꞉ பிது꞉ ॥ 23 ॥

ப³பூ⁴வ பூ⁴யோ பூ⁴தாநாம் ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ ஸம்மத꞉ ।
ஸர்வே வேத³வித³꞉ ஶூரா꞉ ஸர்வே லோகஹிதே ரதா꞉ ॥ 24 ॥

ஸர்வே ஜ்ஞாநோபஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே ஸமுதி³தா கு³ணை꞉ ।
தேஷாமபி மஹாதேஜா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 25 ॥

இஷ்ட꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஶஶாங்க இவ நிர்மல꞉ ।
க³ஜஸ்கந்தே⁴(அ)ஶ்வப்ருஷ்டே ச ரத²சர்யாஸு ஸம்மத꞉ ॥ 26 ॥

த⁴நுர்வேதே³ ச நிரத꞉ பித்ருஶுஶ்ரூஷணே ரத꞉ ।
பா³ல்யாத்ப்ரப்⁴ருதி ஸுஸ்நிக்³தோ⁴ லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ந꞉ ॥ 27 ॥

ராமஸ்ய லோகராமஸ்ய ப்⁴ராதுர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய நித்யஶ꞉ ।
ஸர்வப்ரியகரஸ்தஸ்ய ராமஸ்யாபி ஶரீரத꞉ ॥ 28 ॥

லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிஸம்பந்நோ ப³ஹி꞉ப்ராண இவாபர꞉ ।
ந ச தேந விநா நித்³ராம் லப⁴தே புருஷோத்தம꞉ ॥ 29 ॥

ம்ருஷ்டமந்நமுபாநீதமஶ்நாதி ந ஹி தம் விநா ।
யதா³ ஹி ஹயமாரூடோ⁴ ம்ருக³யாம் யாதி ராக⁴வ꞉ ॥ 30 ॥

ததை³நம் ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ப்⁴யேதி ஸத⁴நு꞉ பரிபாலயந் ।
ப⁴ரதஸ்யாபி ஶத்ருக்⁴நோ லக்ஷ்மணாவரஜோ ஹி ஸ꞉ ॥ 31 ॥

ப்ராணை꞉ ப்ரியதரோ நித்யம் தஸ்ய சாஸீத்ததா² ப்ரிய꞉ ।
ஸ சதுர்பி⁴ர்மஹாபா⁴கை³꞉ புத்ரைர்த³ஶரத²꞉ ப்ரியை꞉ ॥ 32 ॥

ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதோ வேதை³ரிவ பிதாமஹ꞉ ।
தே யதா³ ஜ்ஞாநஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே ஸமுதி³தா கு³ணை꞉ ॥ 33 ॥

ஹ்ரீமந்த꞉ கீர்திமந்தஶ்ச ஸர்வஜ்ஞா தீ³ர்க⁴த³ர்ஶிந꞉ ।
தேஷாமேவம் ப்ரபா⁴வாநாம் ஸர்வேஷாம் தீ³ப்ததேஜஸாம் ॥ 34 ॥

பிதா த³ஶரதோ² ஹ்ருஷ்டோ ப்³ரஹ்மா லோகாதி⁴போ யதா² ।
தே சாபி மநுஜவ்யாக்⁴ரா வைதி³காத்⁴யயநே ரதா꞉ ॥ 35 ॥

பித்ருஶுஶ்ரூஷணரதா த⁴நுர்வேதே³ ச நிஷ்டி²தா꞉ ।
அத² ராஜா த³ஶரத²ஸ்தேஷாம் தா³ரக்ரியாம் ப்ரதி ॥ 36 ॥

சிந்தயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா ஸோபாத்⁴யாய꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ।
தஸ்ய சிந்தயமாநஸ்ய மந்த்ரிமத்⁴யே மஹாத்மந꞉ ॥ 37 ॥

அப்⁴யாக³ச்ச²ந்மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ஸ ராஜ்ஞோ த³ர்ஶநாகாங்க்ஷீ த்³வாராத்⁴யக்ஷாநுவாச ஹ ॥ 38 ॥

ஶீக்⁴ரமாக்²யாத மாம் ப்ராப்தம் கௌஶிகம் கா³தி⁴ந꞉ ஸுதம் ।
தச்ச்²ருத்வா வசநம் த்ராஸாத்³ராஜ்ஞோ வேஶ்ம ப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 39 ॥

ஸம்ப்⁴ராந்தமநஸ꞉ ஸர்வே தேந வாக்யேந சோதி³தா꞉ ।
தே க³த்வா ராஜப⁴வநம் விஶ்வாமித்ரம்ருஷிம் ததா³ ॥ 40 ॥

ப்ராப்தமாவேத³யாமாஸுர்ந்ருபாயைக்ஷ்வாகவே ததா³ ।
தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸபுரோதா⁴꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 41 ॥

ப்ரத்யுஜ்ஜகா³ம தம் ஹ்ருஷ்டோ ப்³ரஹ்மாணமிவ வாஸவ꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜ்வலிதம் தீ³ப்த்யா தாபஸம் ஸம்ஶிதவ்ரதம் ॥ 42 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டவத³நோ ராஜா ததோ(அ)ர்க்⁴யம் ஸமுபாஹரத் ।
ஸ ராஜ்ஞ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்யார்க்⁴யம் ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந கர்மணா ॥ 43 ॥

குஶலம் சாவ்யயம் சைவ பர்யப்ருச்ச²ந்நராதி⁴பம் ।
புரே கோஶே ஜநபதே³ பா³ந்த⁴வேஷு ஸுஹ்ருத்ஸு ச ॥ 44 ॥

குஶலம் கௌஶிகோ ராஜ்ஞ꞉ பர்யப்ருச்ச²த்ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ।
அபி தே ஸந்நதா꞉ ஸர்வே ஸாமந்தா ரிபவோ ஜிதா꞉ ॥ 45 ॥

தை³வம் ச மாநுஷம் சாபி கர்ம தே ஸாத்⁴வநுஷ்டி²தம் ।
வஸிஷ்ட²ம் ச ஸமாக³ம்ய குஶலம் முநிபுங்க³வ꞉ ॥ 46 ॥

ருஷீம்ஶ்சாந்யாந்யதா²ந்யாயம் மஹாபா⁴கா³நுவாச ஹ ।
தே ஸர்வே ஹ்ருஷ்டமநஸஸ்தஸ்ய ராஜ்ஞோ நிவேஶநம் ॥ 47 ॥

விவிஶு꞉ பூஜிதாஸ்தத்ர நிஷேது³ஶ்ச யதா²ர்ஹத꞉ ।
அத² ஹ்ருஷ்டமநா ராஜா விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம் ॥ 48 ॥

உவாச பரமோதா³ரோ ஹ்ருஷ்டஸ்தமபி⁴பூஜயந் ।
யதா²(அ)ம்ருதஸ்ய ஸம்ப்ராப்திர்யதா² வர்ஷமநூத³கே ॥ 49 ॥

யதா² ஸத்³ருஶதா³ரேஷு புத்ரஜந்மாப்ரஜஸ்ய வை ।
ப்ரநஷ்டஸ்ய யதா² லாபோ⁴ யதா² ஹர்ஷோ மஹோத³யே ॥ 50 ॥

ததை²வாக³மநம் மந்யே ஸ்வாக³தம் தே மஹாமுநே ।
கம் ச தே பரமம் காமம் கரோமி கிமு ஹர்ஷித꞉ ॥ 51 ॥

பாத்ரபூ⁴தோ(அ)ஸி மே ப்³ரஹ்மந்தி³ஷ்ட்யா ப்ராப்தோ(அ)ஸி தா⁴ர்மிக ।
அத்³ய மே ஸப²லம் ஜந்ம ஜீவிதம் ச ஸுஜீவிதம் ॥ 52 ॥

[* யஸ்மாத்³விப்ரேந்த்³ரமத்³ராக்ஷம் ஸுப்ரபா⁴தா நிஶா மம । *]
பூர்வம் ராஜர்ஷிஶப்³தே³ந தபஸா த்³யோதிதப்ரப⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மர்ஷித்வமநுப்ராப்த꞉ பூஜ்யோ(அ)ஸி ப³ஹுதா⁴ மயா ॥ 53 ॥

தத³த்³பு⁴தமித³ம் ப்³ரஹ்மந் பவித்ரம் பரமம் மம ।
ஶுப⁴க்ஷேத்ரக³தஶ்சாஹம் தவ ஸந்த³ர்ஶநாத்ப்ரபோ⁴ ॥ 54 ॥

ப்³ரூஹி யத்ப்ரார்தி²தம் துப்⁴யம் கார்யமாக³மநம் ப்ரதி ।
இச்சா²ம்யநுக்³ருஹீதோ(அ)ஹம் த்வத³ர்த²பரிவ்ருத்³த⁴யே ॥ 55 ॥

கார்யஸ்ய ந விமர்ஶம் ச க³ந்துமர்ஹஸி கௌஶிக ।
கர்தா சாஹமஶேஷேண தை³வதம் ஹி ப⁴வாந்மம ॥ 56 ॥

மம சாயமநுப்ராப்தோ மஹாநப்⁴யுத³யோ த்³விஜ ।
தவாக³மநஜ꞉ க்ருத்ஸ்நோ த⁴ர்மஶ்சாநுத்தமோ மம ॥ 57 ॥

இதி ஹ்ருத³யஸுக²ம் நிஶம்ய வாக்யம்
ஶ்ருதிஸுக²மாத்மவதா விநீதமுக்தம் ।
ப்ரதி²தகு³ணயஶா கு³ணைர்விஶிஷ்ட꞉
பரம ருஷி꞉ பரமம் ஜகா³ம ஹர்ஷம் ॥ 58 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 18 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed