Ayodhya Kanda Sarga 55 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (55)


॥ யமுநாதரணம் ॥

உஷித்வா ரஜநீம் தத்ர ராஜபுத்ராவரிந்த³மௌ ।
மஹர்ஷிமபி⁴வாத்³யாத² ஜக்³மதுஸ்தம் கி³ரிம் ப்ரதி ॥ 1 ॥

தேஷாம் சைவ ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹர்ஷி꞉ ஸ சகார ஹ ।
ப்ரஸ்தி²தாம்ஶ்சைவ தாந் ப்ரேக்ஷ்யபிதா புத்ராநிவாந்வகா³த் ॥ 2 ॥

தத꞉ ப்ரசக்ரமே வக்தும் வசநம் ஸ மஹாமுநி꞉ ।
ப⁴ரத்³வாஜோ மஹாதேஜா꞉ ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 3 ॥

க³ங்கா³யமுநயோ꞉ ஸந்தி⁴மாஸாத்³ய மநுஜர்ஷபௌ⁴ ।
காளிந்தீ³மநுக³ச்சே²தாம் நதீ³ம் பஶ்சாந்முகா²ஶ்ரிதாம் ॥ 4 ॥

அதா²ஸாத்³ய து காளிந்தீ³ம் ஶீக்⁴ரஸ்ரோதஸமாபகா³ம் ।
தஸ்யாஸ்தீர்த²ம் ப்ரசரிதம் புராணம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக⁴வௌ ॥ 5 ॥

தத்ர யூயம் ப்லவம் க்ருத்வா தரதாம்ஶுமதீம் நதீ³ம் ।
ததோ ந்யக்³ரோத⁴மாஸாத்³ய மஹாந்தம் ஹரிதச்ச²த³ம் ॥ 6 ॥

விவ்ருத்³த⁴ம் ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருக்ஷை꞉ ஶ்யாமம் ஸித்³தோ⁴பஸேவிதம் ।
தஸ்மை ஸீதா(அ)ஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ப்ரயுஞ்ஜீதாஶிஷ꞉ ஶிவா꞉ ॥ 7 ॥

ஸமாஸாத்³ய து தம் வ்ருக்ஷம் வஸேத்³வா(அ)திக்ரமேத வா ।
க்ரோஶமாத்ரம் ததோ க³த்வா நீலம் த்³ரக்ஷ்யத² காநநம் ॥ 8 ॥

பலாஶப³த³ரீமிஶ்ரம் ரம்யம் வம்ஶைஶ்ச யாமுநை꞉ ।
ஸ பந்தா²ஶ்சித்ரகூடஸ்ய க³த꞉ ஸுப³ஹுஶோ மயா ॥ 9 ॥

ரம்யோ மார்த³வயுக்தஶ்ச வநதா³வைர்விபர்ஜித꞉ ।
இதி பந்தா²நமாவேத்³ய மஹர்ஷி꞉ ஸம்ந்யவர்தத꞉ ॥ 10 ॥

அபி⁴வாத்³ய ததே²த்யுக்த்வா ராமேண விநிவர்தித꞉ ।
உபாவ்ருத்தே முநௌ தஸ்மிந் ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

க்ருதபுண்யா꞉ ஸ்ம ஸௌமித்ரே முநிர்யந்நோ(அ)நுகம்பதே ।
இதி தௌ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ மந்த்ரயித்வா மநஸ்விநௌ ॥ 12 ॥

ஸீதாமேவாக்³ரத꞉ க்ருத்வா காளிந்தீ³ம் ஜக்³மதுர்நதீ³ம் ।
அதா²(அ)ஸாத்³ய து காளிந்தீ³ம் ஶீக்⁴ரஸ்ரோதோவஹாம் நதீ³ம் ॥ 13 ॥

தௌ காஷ்ட²ஸங்கா⁴டமதோ² சக்ரதுஸ்ஸுமஹாப்லவம் ॥ 14 ॥

ஶுஷ்கைர்வம்ஶை꞉ ஸமாஸ்தீர்ணமுஶீரைஶ்ச ஸமாவ்ருதம் ।
ததோ வேதஸஶாகா²ஶ்ச ஜம்பூ³ஶாகா²ஶ்ச வீர்யவாந் ॥ 15 ॥

சகார லக்ஷ்மணஶ்சி²த்வா ஸீதாயா꞉ ஸுக²மாஸநம் ।
தத்ர ஶ்ரியமிவாசிந்த்யாம் ராமோ தா³ஶரதி²꞉ ப்ரியாம் ॥ 16 ॥

ஈஷத்ஸம்லஜ்ஜமாநாம் தாமத்⁴யாரோபயத ப்லவம் ।
பார்ஶ்வே ச தத்ர வைதே³ஹ்யா வஸநே பூ⁴ஷணாநி ச ॥ 17 ॥

ப்லவே கடி²நகாஜம் ச ராமஶ்சக்ரே ஸஹாயுதை⁴꞉ ।
ஆரோப்ய ப்ரத²மம் ஸீதாம் ஸங்கா⁴டம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய தௌ ॥ 18 ॥

தத꞉ ப்ரதேரதுர்யத்தௌ வீரௌ த³ஶரதா²த்மஜௌ ।
காளிந்தீ³மத்⁴யமாயாதா ஸீதா த்வேநாமவந்த³த ॥ 19 ॥

ஸ்வஸ்தி தே³வி தராமி த்வாம் பாரயேந்மே பதிர்ர்வதம் ।
யக்ஷ்யே த்வாம் கோ³நஹஸ்ரேண ஸுராக⁴டஶதேந ச ॥ 20 ॥

ஸ்வஸ்தி ப்ரத்யாக³தே ராமே புரீமிக்ஷ்வாகுபாலிதாம் ।
காளிந்தீ³மத² ஸீதா து யாசமாநா க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 21 ॥

தீரமேவாபி⁴ஸம்ப்ராப்தா த³க்ஷிணம் வரவர்ணிநீ ।
தத꞉ ப்லவேநாம்ஶுமதீம் ஶீக்⁴ரகா³மூர்மிமாலிநீம் ॥ 22 ॥

தீரஜைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருக்ஷை꞉ ஸந்தேருர்யமுநாம் நதீ³ம் ।
தே தீர்ணா꞉ ப்லவமுத்ஸ்ருஜ்ய ப்ரஸ்தா²ய யமுநாவநாத் ॥ 23 ॥

ஶ்யாமம் ந்யக்³ரோத⁴மாஸேது³꞉ ஶீதளம் ஹரிதச்ச²த³ம் ।
ந்யக்³ரோத⁴ம் தமுபாக³ம்ய வைதே³ஹி வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 24 ॥

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாவ்ருக்ஷ பாரயேந்மே பதிர்வ்ரதம் ।
கௌஸல்யாம் சைவ பஶ்யேயம் ஸுமித்ராம் ச யஶஸ்விநீம் ॥ 25 ॥

இதி ஸீதா(அ)ஞ்ஜலிம் க்ருத்வா பர்யக³ச்ச²த்³வநஸ்பதிம் ।
அவலோக்ய தத꞉ ஸீதாமாயாசந்தீமநிந்தி³தாம் ॥ 26 ॥

த³யிதாம் ச விதே⁴யாம் ச ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ।
ஸீதாமாதா³ய க³ச்ச² த்வமக்³ரதோ ப⁴ரதாநுஜ ॥ 27 ॥ [ப⁴ரதாக்³ரஜ]

ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ஹம் க³மிஷ்யாமி ஸாயுதோ⁴ த்³விபதா³ம் வர ।
யத்³யத்ப²லம் ப்ரார்த²யதே புஷ்பம் வா ஜநகாத்மஜா ॥ 28 ॥

தத்தத்ப்ரத³த்³யா வைதே³ஹ்யா யத்ராஸ்ய ரமதே மந꞉ ।
க³ச்ச²தோஸ்து தயோர்மத்⁴யே ப³பூ⁴வ ஜநகாத்மஜா ॥ 29 ॥

மாதங்க³யோர்மத்⁴யக³தா ஶுபா⁴ நாக³வதூ⁴ரிவ ।
ஏகைகம் பாத³பம் கு³ள்மம் லதாம் வா புஷ்பஶாலிநீம் ॥ 30 ॥

அத்³ருஷ்டபூர்வாம் பஶ்யந்தீ ராமம் பப்ரச்ச² ஸா(அ)ப³லா ।
ரமணீயாந் ப³ஹுவிதா⁴ந் பாத³பாந் குஸுமோத்கடாந் ॥ 31 ॥

ஸீதாவசநஸம்ரப்³த³꞉ ஆநயாமாஸ லக்ஷ்மண꞉ ।
விசித்ரவாளுகஜலாம் ஹம்ஸஸாரஸநாதி³தாம் ॥ 32 ॥

ரேமே ஜநகராஜஸ்ய ததா³ ப்ரேக்ஷ்ய ஸுதா நதீ³ம் ।
க்ரோஶமாத்ரம் ததோ க³த்வா ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ப³ஹூந்மேத்⁴யாந் ம்ருகா³ந் ஹத்வா சேரதுர்யமுநா வநே ॥ 33 ॥

விஹ்ருத்ய தே ப³ர்ஹிணபூக³நாதி³தே
ஶுபே⁴ வநே வாநரவாரணாயுதே ।
ஸமம் நதீ³வப்ரமுபேத்ய ஸம்மதம்
நிவாஸமாஜக்³மு ரதீ³நத³ர்ஶநா꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 55 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: