Ayodhya Kanda Sarga 45 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (45)


॥ பௌரயாசநம் ॥

அநுரக்தா மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ।
அநுஜக்³மு꞉ ப்ரயாந்தம் தம் வநவாஸாய மாநவா꞉ ॥ 1 ॥

நிவர்திதே(அ)பி ச ப³லாத்ஸுஹ்ருத்³வர்கே³ ச ராஜநி ।
நைவ தே ஸம்ந்யவர்தந்த ராமஸ்யாநுக³தா ரத²ம் ॥ 2 ॥

அயோத்⁴யாநிலயாநாம் ஹி புருஷாணாம் மஹாயஶா꞉ ।
ப³பூ⁴வ கு³ணஸம்பந்ந꞉ பூர்ணசந்த்³ர இவ ப்ரிய꞉ ॥ 3 ॥

ஸ யாச்யமாந꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸ்வாபி⁴꞉ ப்ரக்ருதிபி⁴ஸ்ததா³ ।
குர்வாண꞉ பிதரம் ஸத்யம் வநமேவாந்வபத்³யத ॥ 4 ॥

அவேக்ஷமாண꞉ ஸஸ்நேஹம் சக்ஷுஷா ப்ரபிப³ந்நிவ ।
உவாச ராம꞉ ஸ்நேஹேந தா꞉ ப்ரஜாஸ்ஸ்வா꞉ ப்ரஜா இவ ॥ 5 ॥

யா ப்ரீதிர்ப³ஹுமாநஶ்ச மய்யயோத்⁴யாநிவாஸிநாம் ।
மத்ப்ரியார்த²ம் விஶேஷேண ப⁴ரதே ஸா நிவேஶ்யதாம் ॥ 6 ॥

ஸ ஹி கல்யாணசாரித்ர꞉ கைகேய்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
கரிஷ்யதி யதா²வத்³வ꞉ ப்ரியாணி ச ஹிதாநி ச ॥ 7 ॥

ஜ்ஞாநவ்ருத்³தோ⁴ வயோபா³லோ ம்ருது³ர்வீர்யகு³ணாந்வித꞉ ।
அநுரூப꞉ ஸ வோ ப⁴ர்தா ப⁴விஷ்யதி ப⁴யாபஹ꞉ ॥ 8 ॥

ஸ ஹி ராஜகு³ணைர்யுக்தோ யுவராஜ꞉ ஸமீக்ஷித꞉ ।
அபி சாபி மயா ஶிஷ்டை꞉ கார்யம் வோ ப⁴ர்த்ருஶாஸநம் ॥ 9 ॥

ந ச தப்யேத்³யதா² சாஸௌ வநவாஸம் க³தே மயி ।
மஹாராஜஸ்ததா² கார்யோ மம ப்ரியசிகீர்ஷயா ॥ 10 ॥

யதா²யதா² தா³ஶரதி²ர்த⁴ர்ம ஏவ ஸ்தி²தோ(அ)ப⁴வத் ।
ததா²ததா² ப்ரக்ருதயோ ராமம் பதிமகாமயந் ॥ 11 ॥

பா³ஷ்பேண பிஹிதம் தீ³நம் ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
சகர்ஷேவ கு³ணைர்ப³த்³த்⁴வா ஜநம் புநரிவாஸிநம் ॥ 12 ॥

தே த்³விஜாஸ்த்ரிவித⁴ம் வ்ருத்³தா⁴꞉ ஜ்ஞாநேந வயஸௌஜஸா ।
வய꞉ ப்ரகம்பஶிரஸோ தூ³ராதூ³சுரித³ம் வச꞉ ॥ 13 ॥

வஹந்த꞉ ஜவநா ராமம் போ⁴போ⁴ ஜாத்யாஸ்துரங்க³மா꞉ ।
நிவர்தத்⁴வம் ந க³ந்தவ்யம் ஹிதா ப⁴வத ப⁴ர்தரி ॥ 14 ॥

கர்ணவந்தி ஹி பூ⁴தாநி விஶேஷேண துரங்க³மா꞉ ।
யூயம் தஸ்மாந்நிவர்தத்⁴வம் யாசநாம் ப்ரதிவேதி³தா꞉ ॥ 15 ॥

த⁴ர்மத꞉ ஸ விஶுத்³தா⁴த்மா வீர꞉ ஶுப⁴த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
உபவாஹ்யஸ்து வோ ப⁴ர்தா நாபவாஹ்ய꞉ புராத்³வநம் ॥ 16 ॥

ஏவமார்தப்ரளாபாம்ஸ்தாந்வ்ருத்³தா⁴ந்ப்ரளபதோ த்³விஜாந் ।
அவேக்ஷ்ய ஸஹஸா ராம꞉ ரதா²த³வததார ஹ ॥ 17 ॥

பத்³ப்⁴யாமேவ ஜகா³மாத² ஸஸீத꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ஸந்நிக்ருஷ்டபத³ந்யாஸோ ராம꞉ வநபராயண꞉ ॥ 18 ॥

த்³விஜாதீம்ஸ்து பதா³தீம்ஸ்தாந்ராமஶ்சாரித்ரவத்ஸல꞉ ।
ந ஶஶாக க்⁴ருணாசக்ஷு꞉ பரிமோக்தும் ரதே²ந ஸ꞉ ॥ 19 ॥

க³ச்ச²ந்தமேவ தம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் ஸம்ப்⁴ராந்தசேதஸ꞉ ।
ஊசு꞉ பரமஸந்தப்தா ராமம் வாக்யமித³ம் த்³விஜா꞉ ॥ 20 ॥

ப்³ராஹ்மண்யம் க்ருத்ஸ்நமேதத்த்வாம் ப்³ரஹ்மண்யமநுக³ச்ச²தி ।
த்³விஜஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ஸ்த்வாம் அக்³நயோ(அ)ப்யநுயாந்த்யமீ ॥ 21 ॥

வாஜபேயஸமுத்தா²நி ச²த்ராண்யேதாநி பஶ்ய ந꞉ ।
ப்ருஷ்ட²தோநுப்ரயாதாநி மேகா⁴நிவ ஜலாத்யயே ॥ 22 ॥

அநவாப்தாதபத்ரஸ்ய ரஶ்மிஸந்தாபிதஸ்ய தே ।
ஏபி⁴ஶ்சா²யாம் கரிஷ்யாம꞉ ஸ்வைஶ்ச²த்ரைர்வாஜபேயிகை꞉ ॥ 23 ॥

யா ஹி ந꞉ ஸததம் பு³த்³தி⁴ர்வேத³மந்த்ராநுஸாரிணீ ।
த்வத்க்ருதே ஸா க்ருதா வத்ஸ வநவாஸாநுஸாரிணீ ॥ 24 ॥

ஹ்ருத³யேஷ்வேவ திஷ்ட²ந்தி வேதா³ யே ந꞉ பரம் த⁴நம் ।
வத்ஸ்யந்த்யபி க்³ருஹேஷ்வேவ தா³ராஶ்சாரித்ரரக்ஷிதா꞉ ॥ 25 ॥

ந புநர்நிஶ்சய꞉ கார்யஸ்த்வத்³க³தௌ ஸுக்ருதா மதி꞉ ।
த்வயி த⁴ர்மவ்யபேக்ஷே து கிம் ஸ்யாத்³த⁴ர்மமபேக்ஷிதும் ॥ 26 ॥ [பதே²ஸ்தி²தம்]

யாசிதோ நோ நிவர்தஸ்வ ஹம்ஸஶுக்லஶிரோருஹை꞉ ।
ஶிரோபி⁴ர்நிப்⁴ருதாசார மஹீபதநபாம்ஸுலை꞉ ॥ 27 ॥

ப³ஹூநாம் விததா யஜ்ஞா த்³விஜாநாம் ய இஹாக³தா꞉ ।
தேஷாம் ஸமாப்திராயத்தா தவ வத்ஸ நிவர்தநே ॥ 28 ॥

ப⁴க்திமந்தி ஹி பூ⁴தாநி ஜங்க³மா(அ)ஜங்க³மாநி ச ।
யாசமாநேஷு ராம த்வம் ப⁴க்திம் ப⁴க்தேஷு த³ர்ஶய ॥ 29 ॥

அநுக³ந்துமஶக்தாஸ்த்வாம் மூலைருத்³த⁴தவேகி³ந꞉ ।
உந்நதா வாயுவேகே³ந விக்ரோஶந்தீவ பாத³பா꞉ ॥ 30 ॥

நிஶ்சேஷ்டாஹாரஸஞ்சாரா வ்ருக்ஷைகஸ்தா²நவிஷ்டி²தா꞉ ।
பக்ஷிணோ(அ)பி ப்ரயாசந்தே ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பிநம் ॥ 31 ॥

ஏவம் விக்ரோஶதாம் தேஷாம் த்³விஜாதீநாம் நிவர்தநே ।
த³த்³ருஶே தமஸா தத்ர வாரயந்தீவ ராக⁴வம் ॥ 32 ॥

தத꞉ ஸுமந்த்ரோ(அ)பி ரதா²த்³விமுச்ய
ஶ்ராந்தாந்ஹயாந்ஸம்பரிவர்த்ய ஶ்ரீக்⁴ரம் ।
பீதோத³காம்ஸ்தோயபரிப்லுதாங்கா³ந்
அசாரயத்³வை தமஸாவிதூ³ரே ॥ 33 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 45 ॥


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed