Ayodhya Kanda Sarga 44 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (44)


॥ ஸுமித்ராஶ்வாஸநம் ॥

விளபந்தீம் ததா² தாம் து கௌஸல்யாம் ப்ரமதோ³த்தமாம் ।
இத³ம் த⁴ர்மே ஸ்தி²தா த⁴ர்ம்யம் ஸுமித்ரா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

தவார்யே ஸத்³கு³ணைர்யுக்த꞉ ஸ புத்ர꞉ புருஷோத்தம꞉ ।
கிம் தே விளபிதேநைவம் க்ருபணம் ருதி³தேந வா ॥ 2 ॥

யஸ்தவார்யே க³த꞉ புத்ரஸ்த்யக்த்வா ராஜ்யம் மஹாப³ல꞉ ।
ஸாது⁴ குர்வந்மஹாத்மாநம் பிதரம் ஸத்யவாதி³நாம் ॥ 3 ॥

ஶிஷ்டைராசரிதே ஸம்யக்ச²ஶ்வத்ப்ரேத்ய ப²லோத³யே ।
ராமோ த⁴ர்மே ஸ்தி²த꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ந ஸ ஶோச்ய꞉ கதா³சந ॥ 4 ॥

வர்ததே சோத்தமாம் வ்ருத்திம் லக்ஷ்மணோ(அ)ஸ்மிந்ஸதா³(அ)நக⁴꞉ ।
த³யாவாந்ஸர்வபூ⁴தேஷு லாப⁴ஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 5 ॥

அரண்யவாஸே யத்³து³꞉க²ம் ஜாநதீ வை ஸுகோ²சிதா ।
அநுக³ச்ச²தி வைதே³ஹீ த⁴ர்மாத்மாநம் தவாத்மஜம் ॥ 6 ॥

கீர்திபூ⁴தாம் பதாகாம் யோ லோகே ப்⁴ராமயதி ப்ரபு⁴꞉ ।
த³ர்மஸத்யவ்ரதத⁴ந꞉ கிம் ந ப்ராப்தஸ்தவாத்மஜ꞉ ॥ 7 ॥

வ்யக்தம் ராமஸ்ய விஜ்ஞாய ஶௌசம் மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ।
ந கா³த்ரமம்ஶுபி⁴꞉ ஸூர்ய꞉ ஸந்தாபயிதுமர்ஹதி ॥ 8 ॥

ஶிவ꞉ ஸர்வேஷு காலேஷு காநநேப்⁴யோ விநிஸ்ஸ்ருத꞉ ।
ராக⁴வம் யுக்தஶீதோஷ்ண꞉ ஸேவிஷ்யதி ஸுகோ²(அ)நில꞉ ॥ 9 ॥

ஶயாநமநக⁴ம் ராத்ரௌ பிதேவாபி⁴பரிஷ்வஜந் ।
ரஶ்மிபி⁴꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஶந்ஶீதை꞉ சந்த்³ரமாஹ்லாத³யிஷ்யதி ॥ 10 ॥

த³தௌ³ சாஸ்த்ராணி தி³வ்யாநி யஸ்மை ப்³ரஹ்மா மஹௌஜஸே ।
தா³நவேந்த்³ரம் ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா திமித்⁴வஜஸுதம் ரணே ॥ 11 ॥

ஸ ஶூர꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸ்வபா³ஹுப³லமாஶ்ரித꞉ ।
அஸந்த்ரஸ்தோப்யரண்யஸ்தோ² வேஶ்மநீவ நிவத்ஸ்யதி ॥ 12 ॥

யஸ்யேஷுபத³மாஸாத்³ய விநாஶம் யாந்தி ஶத்ரவ꞉ ।
கத²ம் ந ப்ருதி²வீ தஸ்ய ஶாஸநே ஸ்தா²துமர்ஹதி ॥ 13 ॥

யா ஶ்ரீ꞉ ஶௌர்யம் ச ராமஸ்ய யா ச கல்யாணஸத்த்வதா ।
நிவ்ருத்தாரண்யவாஸ꞉ ஸ க்ஷிப்ரம் ராஜ்யமவாப்ஸ்யதி ॥ 14 ॥

ஸூர்யஸ்யாபி ப⁴வேத்ஸூர்யோ ஹ்யக்³நேரக்³நி꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஶ்ரிய꞉ ஶ்ரீஶ்ச ப⁴வேத³க்³ர்யா கீர்தி꞉ கீர்த்யா꞉ க்ஷமாக்ஷமா ॥ 15 ॥

தை³வதம் தை³வதாநாம் ச பூ⁴தாநாம் பூ⁴தஸத்தம꞉ ।
தஸ்ய கே ஹ்யகு³ணா தே³வி ராஷ்ட்ரே வா(அ)ப்யத²வா புரே ॥ 16 ॥

ப்ருதி²வ்யா ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஶ்ரியா ச புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
க்ஷிப்ரம் திஸ்ருபி⁴ரேதாபி⁴꞉ ஸஹ ராமோ(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதே ॥ 17 ॥

து³꞉க²ஜம் விஸ்ருஜந்த்யாஸ்ரம் நிஷ்க்ராமந்தமுதீ³க்ஷ்ய யம் ।
அயோத்⁴யாயாம் ஜநா꞉ ஸர்வே ஶோகவேக³ஸமாஹதா꞉ ॥ 18 ॥

குஶசீரத⁴ரம் தே³வம் க³ச்ச²ந்தமபராஜிதம் ।
ஸீதேவாநுக³தா லக்ஷ்மீஸ்தஸ்ய கிம்நாம து³ர்லப⁴ம் ॥ 19 ॥

த⁴நுர்க்³ரஹவரோ யஸ்ய பா³ணக²ட்³கா³ஸ்த்ரப்⁴ருத்ஸ்வயம் ।
லக்ஷ்மணோ வ்ரஜதி ஹ்யக்³ரே தஸ்ய கிம்நாம து³ர்லப⁴ம் ॥ 20 ॥

நிவ்ருத்தவநவாஸம் தம் த்³ரஷ்டாஸி புநராக³தம் ।
ஜஹி ஶோகம் ச மோஹம் ச தே³வி ஸத்யம் ப்³ரவீமி தே ॥ 21 ॥

ஶிரஸா சரணாவேதௌ வந்த³மாநமநிந்தி³தே ।
புநர்த்³ரக்ஷ்யஸி கல்யாணி புத்ரம் சந்த்³ரமிவோதி³தம் ॥ 22 ॥

புந꞉ ப்ரவிஷ்டம் த்³ருஷ்ட்வா தமபி⁴ஷிக்தம் மஹாஶ்ரியம் ।
ஸமுத்ஸ்ரக்ஷ்யஸி நேத்ராப்⁴யாம் க்ஷிப்ரமாநந்த³ஜம் பய꞉ ॥ 23 ॥

மா ஶோகோ தே³வி து³꞉க²ம் வா ந ராமே த்³ருஶ்யதே(அ)ஶிவம் ।
க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி புத்ரம் த்வம் ஸஸீதம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ॥ 24 ॥

த்வயா(அ)ஶேஷோ ஜநஶ்சைவ ஸமாஶ்வாஸ்யோ யதா³(அ)நகே⁴ ।
கிமிதா³நீமிமம் தே³வி கரோஷி ஹ்ருதி³ விக்லப³ம் ॥ 25 ॥

நார்ஹா த்வம் ஶோசிதும் தே³வி யஸ்யாஸ்தே ராக⁴வ꞉ ஸுத꞉ ।
ந ஹி ராமாத்பரோ லோகே வித்³யதே ஸத்பதே² ஸ்தி²த꞉ ॥ 26 ॥

அபி⁴வாத³யமாநம் தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஸுஹ்ருத³ம் ஸுதம் ।
முதா³(அ)ஶ்ரு மோக்ஷ்யஸே க்ஷிப்ரம் மேக⁴ளேகே²வ வார்ஷிகீ ॥ 27 ॥

புத்ரஸ்தே வரத³꞉ க்ஷிப்ரமயோத்⁴யாம் புநராக³த꞉ ।
பாணிப்⁴யாம் ம்ருது³பீநாப்⁴யாம் சரணௌ பீட³யிஷ்யதி ॥ 28 ॥

அபி⁴வாத்³ய நமஸ்யந்தம் ஶூரம் ஸஸுஹ்ருத³ம் ஸுதம் ।
முதா³(அ)ஸ்த்ரை꞉ ப்ரோக்ஷ்யஸி புநர்மேக⁴ராஜிரிவாசலம் ॥ 29 ॥

ஆஶ்வாஸயந்தீ விவிதை⁴ஶ்ச வாக்யை꞉
வாக்யோபசாரே குஶலா(அ)நவத்³யா ।
ராமஸ்ய தாம் மாதரமேவமுக்த்வா
தே³வீ ஸுமித்ரா விரராம ராமா ॥ 30 ॥

நிஶம்ய தல்லக்ஷ்மண மாத்ருவாக்யம்
ராமஸ்ய மாதுர்நரதே³வபத்ந்யா꞉ ।
ஸத்³ய꞉ ஶரீரே விநநாஶ ஶோக꞉
ஶரத்³க³த꞉ மேக⁴ இவால்பதோய꞉ ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 44 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (45) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed