Ayodhya Kanda Sarga 29 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (29)


॥ வநாநுக³மநயஞ்சாநிர்ப³ந்த⁴꞉ ॥

ஏதத்து வசநம் ஶ்ருத்வா ஸீதா ராமஸ்ய து³꞉கி²தா ।
ப்ரஸக்தாஶ்ருமுகீ² மந்த³மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

யே த்வயா கீர்திதா தோ³ஷா வநே வஸ்தவ்யதாம் ப்ரதி ।
கு³ணாநித்யேவ தாந்வித்³தி⁴ தவ ஸ்நேஹபுரஸ்க்ருதாந் ॥ 2 ॥

ம்ருகா³꞉ ஸிம்ஹா க³ஜாஶ்சைவ ஶார்தூ³ளா꞉ ஶரபா⁴ஸ்ததா² ।
பக்ஷிண꞉ ஸ்ருமராஶ்சைவ யே சாந்யே வநசாரிண꞉ ॥ 3 ॥

அத்³ருஷ்டபூர்வரூபத்வாத்ஸர்வே தே தவ ராக⁴வ꞉ ।
ரூபம் த்³ருஷ்ட்வா(அ)பஸர்பேயுர்ப⁴யே ஸர்வே ஹி பி³ப்⁴யதி ॥ 4 ॥

த்வயா ச ஸஹ க³ந்தவ்யம் மயா கு³ருஜநாஜ்ஞயா ।
த்வத்³வியோகே³ந மே ராம த்யக்தவ்யமிஹ ஜீவிதம் ॥ 5 ॥

ந ச மாம் த்வத்ஸமீபஸ்தா²மபி ஶக்நோதி ராக⁴வ ।
ஸுராணாமீஶ்வர꞉ ஶக்ர꞉ ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமோஜஸா ॥ 6 ॥

பதிஹீநா து யா நாரீ ந ஸா ஶக்ஷ்யதி ஜீவிதும் ।
காமமேவம்வித⁴ம் ராம த்வயா மம வித³ர்ஶிதம் ॥ 7 ॥

அத² வாபி மஹாப்ராஜ்ஞ ப்³ராஹ்மணாநாம் மயா ஶ்ருதம் ।
புரா பித்ருக்³ருஹே ஸத்யம் வஸ்தவ்யம் கில மே வநே ॥ 8 ॥

லக்ஷணிப்⁴யோ த்³விஜாதிப்⁴ய꞉ ஶ்ருத்வா(அ)ஹம் வசநம் புரா ।
வநவாஸக்ருதோத்ஸாஹா நித்யமேவ மஹாப³ல ॥ 9 ॥

ஆதே³ஶோ வநவாஸஸ்ய ப்ராப்தவ்ய꞉ ஸ மயா கில ।
ஸா த்வயா ஸஹ தத்ராஹம் யாஸ்யாமி ப்ரிய நாந்யதா² ॥ 10 ॥

க்ருதாதே³ஶா ப⁴விஷ்யாமி க³மிஷ்யாமி ஸஹ த்வயா ।
காலஶ்சாயம் ஸமுத்பந்ந꞉ ஸத்யவாக்³ப⁴வது த்³விஜ꞉ ॥ 11 ॥

வநவாஸே ஹி ஜாநாமி து³꞉கா²நி ப³ஹுதா⁴ கில ।
ப்ராப்யந்தே நியதம் வீர புருஷைரக்ருதாத்மபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

கந்யயா ச பிதுர்கே³ஹே வநவாஸ꞉ ஶ்ருதோ மயா ।
பி⁴க்ஷிண்யா꞉ ஸாது⁴வ்ருத்தாயா மம மாதுரிஹாக்³ரத꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரஸாதி³தஶ்ச வை பூர்வம் த்வம் வை ப³ஹுவித⁴ம் ப்ரபோ⁴ ।
க³மநம் வநவாஸஸ்ய காங்க்ஷிதம் ஹி ஸஹ த்வயா ॥ 14 ॥

க்ருதக்ஷணா(அ)ஹம் ப⁴த்³ரம் தே க³மநம் ப்ரதி ராக⁴வ ।
வநவாஸஸ்ய ஶூரஸ்ய சர்யா ஹி மம ரோசதே ॥ 15 ॥

ஶுத்³தா⁴த்மந்ப்ரேமபா⁴வாத்³தி⁴ ப⁴விஷ்யாமி விகல்மஷா ।
ப⁴ர்தாரமநுக³ச்ச²ந்தீ ப⁴ர்தா ஹி மம தை³வதம் ॥ 16 ॥

ப்ரேத்யபா⁴வே(அ)பி கல்யாண꞉ ஸங்க³மோ மே ஸஹ த்வயா ।
ஶ்ருதிர்ஹி ஶ்ரூயதே புண்யா ப்³ராஹ்மணாநாம் தபஸ்விநாம் ॥ 17 ॥

இஹ லோகே ச பித்ருபி⁴ர்யா ஸ்த்ரீ யஸ்ய மஹாமதே ।
அத்³பி⁴ர்த³த்தா ஸ்வத⁴ர்மேண ப்ரேத்யபா⁴வே(அ)பி தஸ்ய ஸா ॥ 18 ॥

ஏவமஸ்மாத்ஸ்வகாம் நாரீம் ஸுவ்ருத்தாம் ஹி பதிவ்ரதாம் ।
நாபி⁴ரோசயஸே நேதும் த்வம் மாம் கேநேஹ ஹேதுநா ॥ 19 ॥

ப⁴க்தாம் பதிவ்ரதாம் தீ³நாம் மாம் ஸமாம் ஸுக²து³꞉க²யோ꞉ ।
நேதுமர்ஹஸி காகுத்ஸ்த² ஸமாநஸுக²து³꞉கி²நீம் ॥ 20 ॥

யதி³ மாம் து³꞉கி²தாமேவம் வநம் நேதும் ந சேச்ச²ஸி ।
விஷமக்³நிம் ஜலம் வாஹமாஸ்தா²ஸ்யே ம்ருத்யுகாரணாத் ॥ 1 ॥

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் தம் ஸா யாசதே க³மநம் ப்ரதி ।
நாநுமேநே மஹாபா³ஹுஸ்தாம் நேதும் விஜநம் வநம் ॥ 22 ॥

ஏவமுக்தா து ஸா சிந்தாம் மைதி²லீ ஸமுபாக³தா ।
ஸ்நாபயந்தீவ கா³முஷ்ணைரஶ்ருபி⁴ர்நயநச்யுதை꞉ ॥ 23 ॥

சிந்தயந்தீம் ததா² தாம் து நிவர்தயிதுமாத்மவாந் ।
க்ரோதா⁴விஷ்டாம் ச தாம்ரோஷ்டீ²ம் காகுத்ஸ்தோ² ப³ஹ்வஸாந்த்வயத் ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகியே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 29 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: