Ayodhya Kanda Sarga 27 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27)


॥ பதிவ்ரதாத்⁴யவஸாய꞉ ॥

ஏவமுக்தா து வைதே³ஹீ ப்ரியார்ஹா ப்ரியவாதி³நீ ।
ப்ரணயாதே³வ ஸங்க்ருத்³தா⁴ ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

கிமித³ம் பா⁴ஷஸே ராம வாக்யம் லகு⁴தயா த்⁴ருவம் ।
த்வயா யத³பஹாஸ்யம் மே ஶ்ருத்வா நரவராத்மஜ ॥ 2 ॥

ஆர்யபுத்ர பிதா மாதா ப்⁴ராதா புத்ரஸ்ததா² ஸ்நுஷா ।
ஸ்வாநி புண்யாநி பு⁴ஞ்ஜாநா꞉ ஸ்வம் ஸ்வம் பா⁴க்³யமுபாஸதே ॥ 3 ॥

ப⁴ர்துர்பா⁴க்³யம் து பா⁴ர்யைகா ப்ராப்நோதி புருஷர்ஷப⁴ ।
அதஶ்சைவாஹமாதி³ஷ்டா வநே வஸ்தவ்யமித்யபி ॥ 4 ॥

ந பிதா நாத்மஜோ நாத்மா ந மாதா ந ஸகீ²ஜந꞉ ।
இஹ ப்ரேத்ய ச நாரீணாம் பதிரேகோ க³தி꞉ ஸதா³ ॥ 5 ॥

யதி³ த்வம் ப்ரஸ்தி²தோ து³ர்க³ம் வநமத்³யைவ ராக⁴வ ।
அக்³ரதஸ்தே க³மிஷ்யாமி ம்ருத்³க³ந்தீ குஶகண்டகாந் ॥ 6 ॥

ஈர்ஷ்யாரோஷௌ ப³ஹிஷ்க்ருத்ய பு⁴க்தஶேஷமிவோத³கம் ।
நய மாம் வீர விஸ்ரப்³த⁴꞉ பாபம் மயி ந வித்³யதே ॥ 7 ॥

ப்ராஸாதா³க்³ரைர்விமாநைர்வா வைஹாயஸக³தேந வா ।
ஸர்வாவஸ்தா²க³தா ப⁴ர்து꞉ பாத³ச்சா²யா விஶிஷ்யதே ॥ 8 ॥

அநுஶிஷ்டா(அ)ஸ்மி மாத்ரா ச பித்ரா ச விவிதா⁴ஶ்ரயம் ।
நாஸ்மி ஸம்ப்ரதிவக்தவ்யா வர்திதவ்யம் யதா² மயா ॥ 9 ॥

அஹம் து³ர்க³ம் க³மிஷ்யாமி வநம் புருஷவர்ஜிதம் ।
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ஶார்தூ³ளவ்ருகஸேவிதம் ॥ 10 ॥

ஸுக²ம் வநே நிவத்ஸ்யாமி யதை²வ ப⁴வநே பிது꞉ ।
அசிந்தயந்தீ த்ரீம்ˮல்லோகாம்ஶ்சிந்தயந்தீ பதிவ்ரதம் ॥ 11 ॥

ஶுஶ்ரூஷமாணா தே நித்யம் நியதா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
ஸஹ ரம்ஸ்யே த்வயா வீர வநேஷு மது⁴க³ந்தி⁴ஷு ॥ 12 ॥

த்வம் ஹி கர்தும் வநே ஶக்தோ ராம ஸம்பரிபாலநம் ।
அந்யஸ்யாபி ஜநஸ்யேஹ கிம் புநர்மம மாநத³ ॥ 13 ॥

ஸஹ த்வயா க³மிஷ்யாமி வநமத்³ய ந ஸம்ஶய꞉ ।
நாஹம் ஶக்யா மஹாபா⁴க³ நிவர்தயிதுமுத்³யதா ॥ 14 ॥

ப²லமூலாஶநா நித்யம் ப⁴விஷ்யாமி ந ஸம்ஶய꞉ ।
ந தே து³꞉க²ம் கரிஷ்யாமி நிவஸந்தீ ஸஹ த்வயா ॥ 15 ॥

இச்சா²மி ஸரித꞉ ஶைலாந்பல்வலாநி வநாநி ச ।
த்³ரஷ்டும் ஸர்வத்ர நிர்பீ⁴தா த்வயா நாதே²ந தீ⁴மதா ॥ 16 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணா꞉ பத்³மிநீ꞉ ஸாது⁴புஷ்பிதா꞉ ।
இச்சே²யம் ஸுகி²நீ த்³ரஷ்டும் த்வயா வீரேண ஸங்க³தா ॥ 17 ॥

அபி⁴ஷேகம் கரிஷ்யாமி தாஸு நித்யம் யதவ்ரதா ।
ஸஹ த்வயா விஶாலாக்ஷ ரம்ஸ்யே பரமநந்தி³நீ ॥ 18 ॥

ஏவம் வர்ஷஸஹஸ்ராணாம் ஶதம் வா(அ)ஹம் த்வயா ஸஹ ।
வ்யதிக்ரமம் ந வேத்ஸ்யாமி ஸ்வர்கோ³பி ந ஹி மே மத꞉ ॥ 19 ॥

ஸ்வர்கே³(அ)பி ச விநா வாஸோ ப⁴விதா யதி³ ராக⁴வ ।
த்வயா ப⁴ம நரவ்யாக்⁴ர நாஹம் தமபி ரோசயே ॥ 20 ॥

அஹம் க³மிஷ்யாமி வநம் ஸுது³ர்க³மம்
ம்ருகா³யுதம் வாநரவாரணைர்யுதம் ।
வநே நிவத்ஸ்யாமி யதா² பிதுர்க்³ருஹே
தவைவ பாதா³வுபக்³ருஹ்ய ஸம்யதா ॥ 21 ॥

அநந்யபா⁴வாமநுரக்தசேதஸம்
த்வயா வியுக்தாம் மரணாய நிஶ்சிதாம் ।
நயஸ்வ மாம் ஸாது⁴ குருஷ்வ யாசநாம்
ந தே மயா(அ)தோ கு³ருதா ப⁴விஷ்யதி ॥ 22 ॥

ததா² ப்³ருவாணாமபி த⁴ர்மவத்ஸலோ
ந ச ஸ்ம ஸீதாம் ந்ருவரோ நிநீஷதி ।
உவாச சைநாம் ப³ஹு ஸந்நிவர்தநே
வநே நிவாஸஸ்ய ச து³꞉கி²தாம் ப்ரதி ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரிமத்³ராமயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 27 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (28) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: