Ayodhya Kanda Sarga 26 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26)


॥ ஸீதாப்ரத்யவஸ்தா²பநம் ॥

அபி⁴வாத்³ய து கௌஸல்யாம் ராம꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²தோ வநம் ।
க்ருதஸ்வஸ்த்யயநோ மாத்ரா த⁴ர்மிஷ்டே² வர்த்மநி ஸ்தி²த꞉ ॥ 1 ॥

விராஜயந்ராஜஸுதோ ராஜமார்க³ம் நரைர்வ்ருதம் ।
ஹ்ருத³யாந்யாமமந்தே²வ ஜநஸ்ய கு³ணவத்தயா ॥ 2 ॥

வைதே³ஹீ சாபி தத்ஸர்வம் ந ஶுஶ்ராவ தபஸ்விநீ ।
ததே³வ ஹ்ருதி³ தஸ்யாஶ்ச யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 3 ॥

தே³வகார்யம் ஸ்வயம் க்ருத்வா க்ருதஜ்ஞா ஹ்ருஷ்டசேதநா ।
அபி⁴ஜ்ஞா ராஜத⁴ர்மாநாம் ராஜபுத்ரம் ப்ரதீக்ஷதே ॥ 4 ॥

ப்ரவிவேஶாத² ராமஸ்து ஸ்வ வேஶ்ம ஸுவிபூ⁴ஷிதம் ।
ப்ரஹ்ருஷ்டஜநஸம்பூர்ணம் ஹ்ரியா கிஞ்சித³வாங்முக²꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஸீதா ஸமுத்பத்ய வேபமாநா ச தம் பதிம் ।
அபஶ்யச்சோ²கஸந்தப்தம் சிந்தாவ்யாகுலிதேந்த்³ரியம் ॥ 6 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ ஹி த⁴ர்மாத்மா ந ஶஶாக மநோக³தம் ।
தம் ஶோகம் ராக⁴வ꞉ ஸோடு⁴ம் ததோ விவ்ருததாம் க³த꞉ ॥ 7 ॥

விவர்ணவத³நம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ப்ரஸ்விந்நமமர்ஷணம் ।
ஆஹ து³꞉கா²பி⁴ஸந்தப்தா கிமிதா³நீமித³ம் ப்ரபோ⁴ ॥ 8 ॥

அத்³ய பா³ர்ஹஸ்பத꞉ ஶ்ரீமாநுக்த꞉ புஷ்யோ நு ராக⁴வ ।
ப்ரோச்யதே ப்³ராஹ்மணை꞉ ப்ராஜ்ஞை꞉ கேந த்வமஸி து³ர்மநா꞉ ॥ 9 ॥

ந தே ஶதஶலாகேந ஜலபே²நநிபே⁴ந ச ।
ஆவ்ருதம் வத³நம் வல்கு³ ச²த்ரேணாபி⁴விராஜதே ॥ 10 ॥

வ்யஜநாப்⁴யாம் ச முக்²யாப்⁴யாம் ஶதபத்ரநிபே⁴க்ஷணம் ।
சந்த்³ரஹம்ஸப்ரகாஶாப்⁴யாம் வீஜ்யதே ந தவாநநம் ॥ 11 ॥

வாக்³மிநோ வந்தி³நஶ்சாபி ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்த்வம் நரர்ஷப⁴ ।
ஸ்துவந்தோ நாத்ர த்³ருஶ்யந்தே மங்க³ளை꞉ ஸூதமாக³தா⁴꞉ ॥ 12 ॥

ந தே க்ஷௌத்³ரம் ச த³தி⁴ ச ப்³ராஹ்மணா வேத³ பாரகா³꞉ ।
மூர்த்⁴நி மூர்தா⁴பி⁴ஷிக்தஸ்ய த³த⁴தி ஸ்ம விதா⁴நத꞉ ॥ 13 ॥

ந த்வாம் ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வா꞉ ஶ்ரேணீமுக்²யாஶ்ச பூ⁴ஷிதா꞉ ।
அநுவ்ரஜிதுமிச்சந்தி பௌரஜாபபதா³ஸ்ததா² ॥ 14 ॥

சதுர்பி⁴ர்வேக³ஸம்பந்நைர்ஹயை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
முக்²ய꞉ புஷ்யரதோ² யுக்த꞉ கிம் ந க³ச்ச²தி தே(அ)க்³ரத꞉ ॥ 15 ॥

ந ஹஸ்தீ சாக்³ரத꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்தவ லக்ஷணபூஜித꞉ ।
ப்ரயாணே லக்ஷ்யதே வீர க்ருஷ்ணமேக⁴கி³ரிப்ரப⁴꞉ ॥ 16 ॥

ந ச காஞ்சநசித்ரம் தே பஶ்யாமி ப்ரியத³ர்ஶந ।
ப⁴த்³ராஸநம் புரஸ்க்ருத்ய யாதம் வீரபுரஸ்க்ருதம் ॥ 17 ॥

அபி⁴ஷேகோ யதா³ ஸஜ்ஜ꞉ கிமிதா³நீமித³ம் தவ ।
அபூர்வோ முக²வர்ணஶ்ச ந ப்ரஹர்ஷஶ்ச லக்ஷ்யதே ॥ 18 ॥

இதீவ விளபந்தீம் தாம் ப்ரோவாச ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
ஸீதே தத்ரப⁴வாம்ஸ்தாத꞉ ப்ரவ்ராஜயதி மாம் வநம் ॥ 19 ॥

குலே மஹதி ஸம்பூ⁴தே த⁴ர்மஜ்ஞே த⁴ர்மசாரிணி ।
ஶ்ருணு ஜாநகி யேநேத³ம் க்ரமேணாப்⁴யாக³தம் மம ॥ 20 ॥

ராஜ்ஞா ஸத்யப்ரதிஜ்ஞேந பித்ரா த³ஶரதே²ந மே ।
கைகேய்யை மம மாத்ரே து புரா த³த்தோ மஹாவரௌ ॥ 21 ॥

தயா(அ)த்³ய மம ஸஜ்ஜே(அ)ஸ்மிந்நபி⁴ஷேகே ந்ருபோத்³யதே ।
ப்ரசோதி³த꞉ ஸஸமயோ த⁴ர்மேண ப்ரதிநிர்ஜித꞉ ॥ 22 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி வஸ்தவ்யம் த³ண்ட³கே மயா ।
பித்ரா மே ப⁴ரதஶ்சாபி யௌவராஜ்யே நியோஜித꞉ ॥ 23 ॥

ஸோ(அ)ஹம் த்வாமாக³தோ த்³ரஷ்டும் ப்ரஸ்தி²தோ விஜநம் வநம் ।
ப⁴ரதஸ்ய ஸமீபே தே நாஹம் கத்²ய꞉ கதா³சந ॥ 24 ॥

ருத்³தி⁴யுக்தா ஹி புருஷா ந ஸஹந்தே பரஸ்தவம் ।
தஸ்மாந்ந தே கு³ணா꞉ கத்²யா ப⁴ரதஸ்யாக்³ரதோ மம ॥ 25 ॥

நாபி த்வம் தேந ப⁴ர்தவ்யா விஶேஷேண கதா³சந ।
அநுகூலதயா ஶக்யம் ஸமீபே தஸ்ய வர்திதும் ॥ 26 ॥

தஸ்மை த³த்தம் ந்ருபதிநா யௌவராஜ்யம் ஸநாதநம் ।
ஸ ப்ரஸாத்³யஸ்த்வயா ஸீதே ந்ருபதிஶ்ச விஶேஷத꞉ ॥ 27 ॥

அஹம் சாபி ப்ரதிஜ்ஞாம் தாம் கு³ரோ꞉ ஸமநுபாலயந் ।
வநமத்³யைவ யாஸ்யாமி ஸ்தி²ரா ப⁴வ மநஸ்விநீ ॥ 28 ॥

யாதே ச மயி கல்யாணி வநம் முநிநிஷேவிதம் ।
வ்ரதோபவாஸபரயா ப⁴விதவ்யம் த்வயாநகே⁴ ॥ 29 ॥

கால்யமுத்தா²ய தே³வாநாம் க்ருத்வா பூஜாம் யதா²விதி⁴ ।
வந்தி³தவ்யோ த³ஶரத²꞉ பிதா மம நரேஶ்வர꞉ ॥ 30 ॥

மாதா ச மம கௌஸல்யா வ்ருத்³தா⁴ ஸந்தாபகர்ஶிதா ।
த⁴ர்மமேவாக்³ரத꞉ க்ருத்வா த்வத்த꞉ ஸம்மாநமர்ஹதி ॥ 31 ॥

வந்தி³தவ்யாஶ்ச தே நித்யம் யா꞉ ஶேஷா மம மாதர꞉ ।
ஸ்நேஹப்ரணயஸம்போ⁴கை³꞉ ஸமா ஹி மம மாதர꞉ ॥ 32 ॥

ப்⁴ராத்ருபுத்ரஸமௌ சாபி த்³ரஷ்டவ்யௌ ச விஶேஷத꞉ ।
த்வயா ப⁴ரதஶத்ருக்⁴நௌ ப்ராணை꞉ ப்ரியதரௌ மம ॥ 33 ॥

விப்ரியம் ந ச கர்தவ்யம் ப⁴ரதஸ்ய கதா³சந ।
ஸ ஹி ராஜா ப்ரபு⁴ஶ்சைவ தே³ஶஸ்ய ச குலஸ்ய ச ॥ 34 ॥

ஆராதி⁴தா ஹி ஶீலேந ப்ரயத்நைஶ்சோபஸேவிதா꞉ ।
ராஜாந꞉ ஸம்ப்ரஸீத³ந்தி ப்ரகுப்யந்தி விபர்யயே ॥ 35 ॥

ஔரஸாநபி புத்ராந்ஹி த்யஜந்த்யஹிதகாரிண꞉ ।
ஸமர்தா²ந்ஸம்ப்ரக்³ருஹ்ணந்தி பராநபி நராதி⁴பா꞉ ॥ 36 ॥

ஸா த்வம் வஸேஹ கல்யாணி ராஜ்ஞ꞉ ஸமநுவர்திநீ ।
ப⁴ரதஸ்ய ரதா த⁴ர்மே ஸத்யவ்ரதபராயணா ॥ 37 ॥

அஹம் க³மிஷ்யாமி மஹாவநம் ப்ரியே
த்வயா ஹி வஸ்தவ்யமிஹைவ பா⁴மிநி ।
யதா² வ்யலீகம் குருஷே ந கஸ்யசி-
-த்ததா² த்வயா கார்யமித³ம் வசோ மம ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 26 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed