Ayodhya Kanda Sarga 15 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)


॥ ஸுமந்த்ரப்ரேஷணம் ॥

தே து தாம் ரஜநீமுஷ்ய ப்³ராஹ்மணா வேத³பாரகா³꞉ ।
உபதஸ்து²ருபஸ்தா²நம் ஸஹ ராஜபுரோஹிதா꞉ ॥ 1 ॥

அமாத்யா ப³லமுக்²யாஶ்ச முக்²யா யே நிக³மஸ்ய ச ।
ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேகார்தே² ப்ரீயமாணாஸ்து ஸங்க³தா꞉ ॥ 2 ॥

உதி³தே விமலே ஸூர்யே புஷ்யே சாப்⁴யாக³தே(அ)ஹநி ।
லக்³நே கர்கடகே ப்ராப்தே ஜந்ம ராமஸ்ய ச ஸ்தி²தே ॥ 3 ॥

அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய த்³விஜேந்த்³ரைருபகல்பிதம் ।
காஞ்சநா ஜலகும்பா⁴ஶ்ச ப⁴த்³ரபீட²ம் ஸ்வலங்க்ருதம் ॥ 4 ॥

ரத²ஶ்ச ஸம்யகா³ஸ்தீர்ணோ பா⁴ஸ்வதா வ்யாக்⁴ரசர்மணா ।
க³ங்கா³யமுநயோ꞉ புண்யாத்ஸங்க³மாதா³ஹ்ருதம் ஜலம் ॥ 5 ॥

யாஶ்சாந்யா꞉ ஸரித꞉ புண்யா ஹ்ரதா³꞉ கூபா꞉ ஸராம்ஸி ச ।
ப்ராக்³வாஹாஶ்சோர்த்⁴வவாஹாஶ்ச திர்யக்³வாஹா꞉ ஸமாஹிதா꞉ ॥ 6 ॥

தாப்⁴யஶ்சைவாஹ்ருதம் தோயம் ஸமுத்³ரேப்⁴யஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ।
ஸலாஜா꞉ க்ஷீரிபி⁴ஶ்ச²ந்நா꞉ க⁴டா꞉ காஞ்சநராஜதா꞉ ॥ 7 ॥

பத்³மோத்பலயுதா பா⁴ந்தி பூர்ணா꞉ பரமவாரிணா ।
க்ஷௌத்³ரம் த³தி⁴ க்⁴ருதம் லாஜா꞉ த³ர்பா⁴꞉ ஸுமநஸ꞉ பய꞉ ॥ 8 ॥

வேஶ்யாஶ்சைவ ஶுபா⁴சாரா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ।
சந்த்³ராம்ஶுவிகசப்ரக்²யம் காஞ்சநம் ரத்நபு⁴ஷிதம் ॥ 9 ॥

ஸஜ்ஜம் திஷ்ட²தி ராமஸ்ய வாலவ்யஜநமுத்தமம் ।
சந்த்³ரமண்ட³லஸங்காஶமாதபத்ரம் ச பாண்ட³ரம் ॥ 10 ॥

ஸஜ்ஜம் த்³யுதிகரம் ஶ்ரீமத³பி⁴ஷேகபுரஸ்க்ருதம் ।
பாண்ட³ரஶ்ச வ்ருஷ꞉ ஸஜ்ஜ꞉ பாண்ட³ரோ(அ)ஶ்வஶ்ச ஸுஸ்தி²த꞉ ॥ 11 ॥ [ஸம்ஸ்தி²த꞉]

ப்ரஸ்ருதஶ்ச க³ஜ꞉ ஶ்ரீமாநௌபவாஹ்ய꞉ ப்ரதீக்ஷதே ।
அஷ்டௌ ச கந்யா ருசிரா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 12 ॥ [மாங்க³ல்யா꞉]

வாதி³த்ராணி ச ஸர்வாணி வந்தி³நஶ்ச ததா²(அ)பரே ।
இக்ஷ்வாகூணாம் யதா² ராஜ்யே ஸம்ப்⁴ரியேதாபி⁴ஷேசநம் ॥ 13 ॥

ததா² ஜாதீயமாதா³ய ராஜபுத்ராபி⁴ஷேசநம் ।
தே ராஜவசநாத்தத்ர ஸமவேதா மஹீபதிம் ॥ 14 ॥

அபஶ்யந்தோ(அ)ப்³ருவந்கோ நு ராஜ்ஞோ ந꞉ ப்ரதிவேத³யேத் ।
ந பஶ்யாமஶ்ச ராஜாநமுதி³தஶ்ச தி³வாகர꞉ ॥ 15 ॥

யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேகஶ்ச ஸஜ்ஜோ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
இதி தேஷு ப்³ருவாணேஷு ஸார்வபௌ⁴மாந்மஹீபதீந் ॥ 16 ॥

அப்³ரவீத்தாநித³ம் வாக்யம் ஸுமந்த்ரோ ராஜஸத்க்ருத꞉ । [ஸர்வாந்]
ராமம் ராஜ்ஞோ நியோகே³ந த்வரயா ப்ரஸ்தி²தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 17 ॥

பூஜ்யா ராஜ்ஞோ ப⁴வந்தஸ்து ராமஸ்ய ச விஶேஷத꞉ ।
அஹம் ப்ருச்சா²மி வசநாத்ஸுக²மாயுஷ்மதாமஹம் ॥ 18 ॥

ராஜ்ஞ꞉ ஸம்ப்ரதிபு³த்⁴யஸ்ய யச்சாக³மநகாரணம் ।
இத்யுக்த்வாந்த꞉புரத்³வாரமாஜகா³ம புராணவித் ॥ 19 ॥

ஸதா³(அ)ஸக்தம் ச தத்³வேஶ்ம ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரவிவேஶ ஹ ।
துஷ்டாவாஸ்ய ததா³ வம்ஶம் ப்ரவிஶ்ய ஸ விஶாம்பதே꞉ ॥ 20 ॥

ஶயநீயம் நரேந்த்³ரஸ்ய தத³ஸாத்³ய வ்யதிஷ்ட²த ।
ஸோ(அ)த்யாஸாத்³ய து தத்³வேஶ்ம திரஸ்கரணிமந்தரா ॥ 21 ॥

ஆஶீர்பி⁴ர்கு³ணயுக்தாபி⁴ரபி⁴துஷ்டாவ ராக⁴வம் ।
ஸோமஸூர்யௌ ச காகுத்ஸ்த² ஶிவவைஶ்ரவணாவபி ॥ 22 ॥

வருணஶ்சாக்³நிரிந்த்³ரஶ்ச விஜயம் ப்ரதி³ஶந்து தே ।
க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரி꞉ க்ருதம் க்ருத்யமித³ம் தவ ॥ 23 ॥

பு³த்⁴யஸ்வ ந்ருபஶார்தூ³ள குரு கார்யமநந்தரம் ।
ப்³ராஹ்மணா ப³லமுக்²யாஶ்ச நைக³மாஶ்சாக³தா ந்ருப ॥ 24 ॥

த³ர்ஶநம் ப்ரதிகாங்க்ஷந்தே ப்ரதிபு³த்⁴யஸ்வ ராக⁴வ ।
ஸ்துவந்தம் தம் ததா³ ஸூதம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரகோவித³ம் ॥ 25 ॥

ப்ரதிபு³த்⁴ய ததோ ராஜா இத³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
ராமமாநய ஸூதேதி யத³ஸ்யபி⁴ஹிதோ(அ)நயா ॥ 26 ॥

கிமித³ம் காரணம் யேந மமாஜ்ஞா ப்ரதிஹந்யதே ।
ந சைவ ஸம்ப்ரஸுப்தோ(அ)ஹமாநயேஹாஶு ராக⁴வம் ॥ 27 ॥

இதி ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸூதம் தத்ராந்வஶாத்புந꞉ ।
ஸ ராஜவசநம் ஶ்ருத்வா ஶிரஸா ப்ரணிபத்ய தம் ॥ 28 ॥ [ப்ரதிபூஜ்ய]

நிர்ஜகா³ம ந்ருபாவாஸாந்மந்யமாந꞉ ப்ரியம் மஹத் ।
ப்ரபந்நோ ராஜமார்க³ம் ச பதாகாத்⁴வஜஶோபி⁴தம் ॥ 29 ॥

ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரமுதி³த꞉ ஸூதோ ஜகா³மாஶு விளோகயந் ।
ஸ ஸூதஸ்தத்ர ஶுஶ்ராவ ராமாதி⁴கரணா꞉ கதா²꞉ ॥ 30 ॥

அபி⁴ஷேசநஸம்யுக்தா꞉ ஸர்வலோகஸ்ய ஹ்ருஷ்டவத் ।
ததோ த³த³ர்ஶ ருசிரம் கைலாஸஶிக²ரப்ரப⁴ம் ॥ 31 ॥

ராமவேஶ்ம ஸுமந்த்ரஸ்து ஶக்ரவேஶ்மஸமப்ரப⁴ம் ।
மஹாகவாடவிஹிதம் விதர்தி³ஶதஶோபி⁴தம் ॥ 32 ॥

காஞ்சநப்ரதிமைகாக்³ரம் மணிவித்³ருமஶோபி⁴தம் । [தோரணம்]
ஶாரதா³ப்⁴ரக⁴நப்ரக்²யம் தீ³ப்தம் மேருகு³ஹோபமம் ॥ 33 ॥

மணிபி⁴ர்வரமால்யாநாம் ஸுமஹத்³பி⁴ரளங்க்ருதம் ।
முக்தாமணிபி⁴ராகீர்ணம் சந்த³நாக³ருதூ⁴பிதம் ॥ 34 ॥

க³ந்தா⁴ந்மநோஜ்ஞாந்விஸ்ருஜத்³தா³ர்து³ரம் ஶிக²ரம் யதா² ।
ஸாரஸைஶ்ச மயூரைஶ்ச நிநத³த்³பி⁴ர்விராஜிதம் ॥ 35 ॥

ஸுக்ருதேஹாம்ருகா³கீர்ணம் ஸுகீர்ணம் பி⁴த்திபி⁴ஸ்ததா² ।
மநஶ்சக்ஷுஶ்ச பூ⁴தாநாமாத³த³த்திக்³மதேஜஸா ॥ 36 ॥

சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரஸங்காஶம் குபே³ரப⁴வநோபமம் ।
மஹேந்த்³ரதா⁴மப்ரதிமம் நாநாபக்ஷிஸமாகுலம் ॥ 37 ॥

மேருஶ்ருங்க³ஸமம் ஸூதோ ராமவேஶ்ம த³த³ர்ஶ ஹ ।
உபஸ்தி²தை꞉ ஸமாகீர்ணம் ஜநைரஞ்ஜலிகாரிபி⁴꞉ ॥ 38 ॥

உபாதா³ய ஸமாக்ராந்தைஸ்ததா² ஜாநபதை³ர்ஜநை꞉ ।
ராமாபி⁴ஷேகஸுமுகை²ருந்முகை²꞉ ஸமலங்க்ருதம் ॥ 39 ॥

மஹாமேக⁴ஸமப்ரக்²யமுத³க்³ரம் ஸுவிபூ⁴ஷிதம் ।
நாநாரத்நஸமாகீர்ணம் குப்³ஜகைராதகாவ்ருதம் ॥ 40 ॥

ஸ வாஜியுக்தேந ரதே²ந ஸாரதி²-
-ர்நராகுலம் ராஜகுலம் விளோகயந் ।
வரூதி²நா ராமக்³ருஹாபி⁴பாதிநா
புரஸ்ய ஸர்வஸ்ய மநாம்ஸி ஹர்ஷயந் ॥ 41 ॥ [ரஞ்ஜயத்]

தத꞉ ஸமாஸாத்³ய மஹாத⁴நம் மஹ-
-த்ப்ரஹ்ருஷ்டரோமா ஸ ப³பூ⁴வ ஸாரதி²꞉ ।
ம்ருகை³ர்மயூரைஶ்ச ஸமாகுலோல்ப³ணம்
க்³ருஹம் வரார்ஹஸ்ய ஶசீபதேரிவ ॥ 42 ॥

ஸ தத்ர கைலாஸநிபா⁴꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉
ப்ரவிஶ்ய கக்ஷ்யாஸ்த்ரித³ஶாலயோபமா꞉ ।
ப்ரியாந்நராந்ராமமதே ஸ்தி²தாந்ப³ஹூ-
-நபோஹ்ய ஶுத்³தா⁴ந்தமுபஸ்தி²தோ ரதீ² ॥ 43 ॥

ஸ தத்ர ஶுஶ்ராவ ச ஹர்ஷயுக்தா꞉
ராமாபி⁴ஷேகார்த²யுதா ஜநாநாம் ।
நரேந்த்³ரஸூநோரபி⁴மங்க³ளார்தா²꞉
ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய கி³ர꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ॥ 44 ॥

மஹேந்த்³ரஸத்³மப்ரதிமம் து வேஶ்ம
ராமஸ்ய ரம்யம் ம்ருக³பக்ஷிஜுஷ்டம் ।
த³த³ர்ஶ மேரோரிவ ஶ்ருங்க³முச்சம்
விப்⁴ராஜமாநம் ப்ரப⁴யா ஸுமந்த்ர꞉ ॥ 45 ॥

உபஸ்தி²தைரஞ்ஜலிகாரகைஶ்ச
ஸோபாயநைர்ஜாநபதை³ஶ்ச மர்த்ய꞉ ।
கோட்யா பரார்தை⁴ஶ்ச விமுக்தயாநை꞉
ஸமாகுலம் த்³வாரபத²ம் த³த³ர்ஶ ॥ 46 ॥

ததோ மஹாமேக⁴மஹீத⁴ராப⁴ம்
ப்ரபி⁴ந்நமத்யங்குஶமப்ரஸஹ்யம் ।
ராமௌபவாஹ்யம் ருசிரம் த³த³ர்ஶ
ஶத்ரும்ஜயம் நாக³முத³க்³ரகாயம் ॥ 47 ॥

ஸ்வலங்க்ருதாந்ஸாஶ்வரதா²ந்ஸகுஞ்ஜரா-
-நமாத்யமுக்²யாந் ஶதஶஶ்ச வல்லபா⁴ந் ।
வ்யபோஹ்ய ஸூத꞉ ஸஹிதாந்ஸமந்தத꞉
ஸம்ருத்³த⁴மந்த꞉புரமாவிவேஶ ॥ 48 ॥

தத³த்³ரிகூடாசலமேக⁴ஸந்நிப⁴ம்
மஹாவிமாநோத்தமவேஶ்மஸங்க⁴வத் ।
அவார்யமாண꞉ ப்ரவிவேஶ ஸாரதி²꞉
ப்ரபூ⁴தரத்நம் மகரோ யதா²(அ)ர்ணவம் ॥ 49 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 15 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed