Ayodhya Kanda Sarga 13 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13)


॥ த³ஶரத²விளாப꞉ ॥

அதத³ர்ஹம் மஹாராஜம் ஶயாநமததோ²சிதம் ।
யயாதிமிவ புண்யாந்தே தே³வலோகாத்பரிச்யுதம் ॥ 1 ॥

அநர்த²ரூபா ஸித்³தா⁴ர்தா² ஹ்யபீ⁴தா ப⁴யத³ர்ஶிநீ ।
புநராகாரயாமாஸ தமேவ வரமங்க³நா ॥ 2 ॥

த்வம் கத்த²ஸே மஹாராஜ ஸத்யவாதீ³ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
மம சேமம் வரம் கஸ்மாத்³விதா⁴ரயிதுமிச்ச²ஸி ॥ 3 ॥

ஏவமுக்தஸ்து கைகேய்யா ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
ப்ரத்யுவாச தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ முஹூர்தம் விஹ்வலந்நிவ ॥ 4 ॥

ம்ருதே மயி க³தே ராமே வநம் மநுஜபுங்க³வே ।
ஹந்தாநார்யே மமாமித்ரே ஸகாமா ஸுகி²நீ ப⁴வ ॥ 5 ॥

ஸ்வர்கே³(அ)பி க²லு ராமஸ்ய குஶலம் தை³வதைரஹம் ।
ப்ரத்யாதே³ஶாத³பி⁴ஹிதம் தா⁴ரயிஷ்யே கத²ம் ப³த ॥ 6 ॥

கைகேய்யா꞉ ப்ரியகாமேந ராம꞉ ப்ரவ்ராஜிதோ மயா ।
யதி³ ஸத்யம் ப்³ரவீம்யேதத்தத³ஸத்யம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 7 ॥

அபுத்ரேண மயா புத்ர꞉ ஶ்ரமேண மஹதா மஹாந் ।
ராமோ லப்³தோ⁴ மஹாபா³ஹு꞉ ஸ கத²ம் த்யஜ்யதே மயா ॥ 8 ॥

ஶூரஶ்ச க்ருதவித்³யஶ்ச ஜிதக்ரோத⁴꞉ க்ஷமாபர꞉ ।
கத²ம் கமலபத்ராக்ஷோ மயா ராமோ விவாஸ்யதே ॥ 9 ॥

கத²மிந்தீ³வரஶ்யாமம் தீ³ர்க⁴பா³ஹும் மஹாப³லம் ।
அபி⁴ராமமஹம் ராமம் ப்ரேஷயிஷ்யாமி த³ண்ட³காந் ॥ 10 ॥

ஸுகா²நாமுசிதஸ்யைவ து³꞉கை²ரநுசிதஸ்ய ச ।
து³꞉க²ம் நாமாநுபஶ்யேயம் கத²ம் ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 11 ॥

யதி³ து³꞉க²மக்ருத்வா(அ)த்³ய மம ஸங்க்ரமணம் ப⁴வேத் ।
அது³꞉கா²ர்ஹஸ்ய ராமஸ்ய தத꞉ ஸுக²மவாப்நுயாம் ॥ 12 ॥

ந்ருஶம்ஸே பாபஸங்கல்பே ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ।
கிம் விப்ரியேண கைகேயி ப்ரியம் யோஜயஸே மம ॥ 13 ॥

அகீர்திரதுலா லோகே த்⁴ருவ꞉ பரிப⁴வஶ்ச மே ।
ததா² விளபதஸ்தஸ்ய பரிப்⁴ரமிதசேதஸ꞉ ॥ 14 ॥

அஸ்தமப்⁴யக³மத்ஸூர்யோ ரஜநீ சாப்⁴யவர்தத ।
ஸா த்ரியாமா ததா²(ஆ)ர்தஸ்ய சந்த்³ரமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 15 ॥

ராஜ்ஞோ விளபமாநஸ்ய ந வ்யபா⁴ஸத ஶர்வரீ ।
ததை²வோஷ்ணம் விநிஶ்வஸ்ய வ்ருத்³தோ⁴ த³ஶரதோ² ந்ருப꞉ ॥ 16 ॥

விளலாபார்தவத்³து³꞉க²ம் க³க³நாஸக்தலோசந꞉ ।
ந ப்ரபா⁴தம் தயேச்சா²மி நிஶே நக்ஷத்ரபூ⁴ஷணே ॥ 17 ॥

க்ரியதாம் மே த³யா ப⁴த்³ரே மயா(அ)யம் ரசிதோ(அ)ஞ்ஜலி꞉ ।
அத²வா க³ம்யதாம் ஶீக்⁴ரம் நாஹமிச்சா²மி நிர்க்⁴ருணாம் ॥ 18 ॥

ந்ருஶம்ஸாம் கேகயீம் த்³ரஷ்டும் யத்க்ருதே வ்யஸநம் மஹத் ।
ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜா கைகேயீம் ஸம்யதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 19 ॥

ப்ரஸாத³யாமாஸ புந꞉ கைகேயீம் சேத³மப்³ரவீத் ।
ஸாது⁴வ்ருத்தஸ்ய தீ³நஸ்ய த்வத்³க³தஸ்ய க³தாயுஷ꞉ ॥ 20 ॥

ப்ரஸாத³꞉ க்ரியதாம் தே³வி ப⁴த்³ரே ராஜ்ஞோ விஶேஷத꞉ ।
ஶூந்யே ந க²லு ஸுஶ்ரோணி மயேத³ம் ஸமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 21 ॥

குரு ஸாது⁴ ப்ரஸாத³ம் மே பா³லே ஸஹ்ருத³யா ஹ்யஸி ।
ப்ரஸீத³ தே³வி ராமோ மே த்வத்³த³த்தம் ராஜ்யமவ்யயம் ॥ 22 ॥

லப⁴தாமஸிதாபாங்கே³ யஶ꞉ பரமவாப்நுஹி ।
மம ராமஸ்ய லோகஸ்ய கு³ரூணாம் ப⁴ரதஸ்ய ச ।
ப்ரியமேதத்³கு³ருஶ்ரோணி குரு சாருமுகே²க்ஷணே ॥ 23 ॥

விஶுத்³த⁴பா⁴வஸ்ய ஹி து³ஷ்டபா⁴வா
தாம்ரேக்ஷணஸ்யாஶ்ருகலஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ ।
ஶ்ருத்வா விசித்ரம் கருணம் விளாபம்
ப⁴ர்துர்ந்ருஶம்ஸா ந சகார வாக்யம் ॥ 24 ॥

தத꞉ ஸ ராஜா புநரேவ மூர்சி²த꞉
ப்ரியாமது³ஷ்டாம் ப்ரதிகூலபா⁴ஷிணீம் ।
ஸமீக்ஷ்ய புத்ரஸ்ய விவாஸநம் ப்ரதி
க்ஷிதௌ விஸஞ்ஜ்ஞோ நிபபாத து³꞉கி²த꞉ ॥ 25 ॥

இதீவ ராஜ்ஞோ வ்யதி²தஸ்ய ஸா நிஶா
ஜகா³ம கோ⁴ரம் ஶ்வஸதோ மநஸ்விந꞉ ।
விபோ³த்⁴யமாந꞉ ப்ரதிபோ³த⁴நம் ததா³
நிவாரயாமாஸ ஸ ராஜஸத்தம꞉ ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 13 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed