Ayodhya Kanda Sarga 110 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (110)


॥ இக்ஷ்வாகுவம்ஶகீர்தநம் ॥

க்ருத்³த⁴மாஜ்ஞாய ராமம் தம் வஸிஷ்ட²꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
ஜாபா³லிரபி ஜாநீதே லோகஸ்யாஸ்ய க³தாக³திம் ॥ 1 ॥

நிவர்தயிதுகாமஸ்து த்வாமேதத்³வாக்யமுக்தவாந் ।
இமாம் லோகஸமுத்பத்திம் லோகநாத² நிபோ³த⁴ மே ॥ 2 ॥

ஸர்வம் ஸலிலமேவாஸீத் ப்ருதி²வீ யத்ர நிர்மிதா ।
தத꞉ ஸமப⁴வத்³ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ர்தை³வதை꞉ ஸஹ ।
ஸ வராஹஸ்ததோ பூ⁴த்வா ப்ரோஜ்ஜஹார வஸுந்த⁴ராம் ॥ 3 ॥

அஸ்ருஜச்ச ஜக³த் ஸர்வம் ஸஹ புத்ரை꞉ க்ருதாத்மபி⁴꞉ ।
ஆகாஶப்ரப⁴வோ ப்³ரஹ்மா ஶாஶ்வதோ நித்யாவ்யய꞉ ॥ 4 ॥

தஸ்மாந்மரீசி꞉ ஸஞ்ஜஜ்ஞே மரீசே꞉ காஶ்யப꞉ ஸுத꞉ ॥ 5 ॥

விவஸ்வாந் காஶ்யபாஜ்ஜஜ்ஞே மநுர்வைவஸ்வதஸ்ஸுத꞉ ।
ஸ து ப்ரஜாபதி꞉ பூர்வமிக்ஷ்வாகுஸ்து மநோ꞉ ஸுத꞉ ॥ 6 ॥

யஸ்யேயம் ப்ரத²மம் த³த்தா ஸம்ருத்³தா⁴ மநுநா மஹீ ।
தமிக்ஷ்வாகுமயோத்⁴யாயாம் ராஜாநம் வித்³தி⁴ பூர்வகம் ॥ 7 ॥

இக்ஷ்வாகோ(அ)ஸ்து ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந் குக்ஷிரேவேதி விஶ்ருத꞉ ।
குக்ஷேரதா²த்மஜோ வீரோ விகுக்ஷிருத³பத்³யத ॥ 8 ॥

விகுக்ஷேஸ்து மஹாதேஜா꞉ பா³ண꞉ புத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
பா³ணஸ்ய து மஹாபா³ஹுரநரண்யோ மஹாயஶா꞉ ॥ 9 ॥

நாநாவ்ருஷ்டிர்ப³பூ⁴வாஸ்மிந்ந து³ர்பி⁴க்ஷம் ஸதாம் வரே ।
அநரண்யே மஹாராஜே தஸ்கரோ நாபி கஶ்சந ॥ 10 ॥

அநரண்யாந்மஹாபா³ஹு꞉ ப்ருதூ²ராஜா ப³பூ⁴வ ஹ ।
தஸ்மாத் ப்ருதோ²ர்மஹாராஜஸ்த்ரிஶங்குருத³பத்³யத ॥ 11 ॥

ஸ ஸத்யவசநாத்³வீர꞉ ஸஶரீரோ தி³வங்க³த꞉ ।
த்ரிஶங்கோரப⁴வத்ஸூநுர்து⁴ந்து⁴மாரோ மஹாயஶா꞉ ॥ 12 ॥

து⁴ந்து⁴மாரோ மஹாதேஜா꞉ யுவநாஶ்வோ வ்யஜாயத ।
யுவநாஶ்வஸுத꞉ ஶ்ரீமாந் மாந்தா⁴தா ஸமபத்³யத ॥ 13 ॥

மாந்தா⁴துஸ்து மஹாதேஜா꞉ ஸுஸந்தி⁴ருத³பத்³யத ।
ஸுஸந்தே⁴ரபி புத்ரௌ த்³வௌ த்⁴ருவஸந்தி⁴꞉ ப்ரஸேநஜித் ॥ 14 ॥

யஶஸ்வீ த்⁴ருவஸந்தே⁴ஸ்து ப⁴ரதோ ரிபுஸூத³ந꞉ ।
ப⁴ரதாத்து மஹாபா³ஹோரஸிதோ நாம ஜாயத ॥ 15 ॥

யஸ்யைதே ப்ரதிராஜாநோ உத³பத்³யந்த ஶத்ரவ꞉ ।
ஹைஹயாஸ்தாலஜங்கா⁴ஶ்ச ஶூராஶ்ச ஶஶிபி³ந்த³வ꞉ ॥ 16 ॥

தாம்ஸ்து ஸர்வாந் ப்ரதிவ்யூஹ்ய யுத்³தே⁴ ராஜா ப்ரவாஸித꞉ ।
ஸ ச ஶைலவரே ரம்யே ப³பூ⁴வாபி⁴ரதோ முநி꞉ ॥ 17 ॥

த்³வே சாஸ்ய பா⁴ர்யே க³ர்பி⁴ண்யௌ ப³பூ⁴வதுரிதி ஶ்ருதி꞉ ।
ஏகா க³ர்ப⁴விநாஶாய ஸபத்ந்யை ஸக³ரம் த³தௌ³ ॥ 18 ॥

பா⁴ர்க³வஶ்ச்யவநோ நாம ஹிமவந்தமுபாஶ்ரித꞉ ।
தம்ருஷிம் ஸமுபாக³ம்ய காளிந்தீ³ த்வப்⁴யவாத³யத் ॥ 19 ॥

ஸ தாமப்⁴யவத³த்³விப்ரோ வரேப்ஸும் புத்ரஜந்மநி ।
புத்ரஸ்தே ப⁴விதா தே³வி மஹாத்மா லோகவிஶ்ருத꞉ ॥ 20 ॥

தா⁴ர்மிகஶ்ச ஸுஶீலஶ்ச வம்ஶகர்தா(அ)ரிஸூத³ந꞉ ।
க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் ஹ்ருஷ்டா முநிம் தமநுமாந்ய ச ॥ 21 ॥

பத்³மபத்ரஸமாநாக்ஷம் பத்³மக³ர்ப⁴ஸமப்ரப⁴ம் ।
தத꞉ ஸா க்³ருஹமாக³ம்ய தே³வீ புத்ரம் வ்யஜாயத ॥ 22 ॥

ஸபத்ந்யா து க³ரஸ்தஸ்யை த³த்தோ க³ர்ப⁴ஜிகா⁴ம்ஸயா ।
க³ரேண ஸஹ தேநைவ ஜாத꞉ ஸ ஸக³ரோ(அ)ப⁴வத் ॥ 23 ॥

ஸ ராஜா ஸக³ரோ நாம ய꞉ ஸமுத்³ரமகா²நயத் ।
இஷ்ட்வா பர்வணி வேகே³ந த்ராஸயந்தமிமா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 24 ॥

அஸமஞ்ஜஸ்து புத்ரோபூ⁴த் ஸக³ரஸ்யேதி ந꞉ ஶ்ருதம் ।
ஜீவந்நேவ ஸ பித்ரா து நிரஸ்த꞉ பாபகர்மக்ருத் ॥ 25 ॥

அம்ஶுமாநபி புத்ரோ(அ)பூ⁴த³ஸமஞ்ஜஸ்ய வீர்யவாந் ।
தி³ளீபோ(அ)ம்ஶுமத꞉ புத்ரோ தி³ளீபஸ்ய ப⁴கீ³ரத²꞉ ॥ 26 ॥

ப⁴கீ³ரதா²த் ககுத்ஸ்த²ஸ்து காகுத்ஸ்தா² யேந விஶ்ருதா꞉ ।
ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ச புத்ரோ(அ)பூ⁴த்³ரகு⁴ர்யேந து ராக⁴வா꞉ ॥ 27 ॥

ரகோ⁴ஸ்து புத்ரஸ்தேஜஸ்வீ ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ புருஷாத³க꞉ ।
கல்மாஷபாத³꞉ ஸௌதா³ஸ꞉ இத்யேவம் ப்ரதி²தோ பு⁴வி ॥ 28 ॥

கல்மாஷபாத³புத்ரோ(அ)பூ⁴ச்ச²ங்க²ணஸ்த்விதி விஶ்ருத꞉ ।
யஸ்து தத்³வீர்யமாஸாத்³ய ஸஹஸைந்யோ வ்யநீநஶத் ॥ 29 ॥

ஶங்க²ணஸ்ய ச புத்ரோ(அ)பூ⁴ச்சூ²ர꞉ ஶ்ரீமாந் ஸுத³ர்ஶந꞉ ।
ஸுத³ர்ஶநஸ்யாக்³நிவர்ணாக்³நிவர்ணஸ்ய ஶீக்⁴ரக³꞉ ॥ 30 ॥

ஶீக்⁴ரக³ஸ்ய மரு꞉ புத்ரோ மரோ꞉ புத்ர꞉ ப்ரஶுஶ்ருக꞉ ।
ப்ரஶுஶ்ருகஸ்ய புத்ரோ(அ)பூ⁴த³ம்ப³ரீஷோ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 31 ॥

அம்ப³ரீஷஸ்ய புத்ரோ(அ)பூ⁴ந்நஹுஷ꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
நஹுஷஸ்ய ச நாபா⁴க³꞉ புத்ர꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ ॥ 32 ॥

அஜஶ்ச ஸுவ்ரதஶ்சைவ நாபா⁴க³ஸ்ய ஸுதாவுபௌ⁴ ।
அஜஸ்ய சைவ த⁴ர்மாத்மா ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸுத꞉ ॥ 33 ॥

தஸ்ய ஜ்யேஷ்டோ²(அ)ஸி தா³யாதோ³ ராம இத்யபி⁴விஶ்ருத꞉ ।
தத்³க்³ருஹாண ஸ்வகம் ராஜ்யமவேக்ஷஸ்வ ஜநம் ந்ருப ॥ 34 ॥

இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி ஸர்வேஷாம் ராஜா ப⁴வதி பூர்வஜ꞉ ।
பூர்வஜே நாவர꞉ புத்ரோ ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதே ॥ 35 ॥

ஸ ராக⁴வாணாம் குலத⁴ர்மமாத்மந꞉
ஸநாதநம் நாத்³ய விஹந்துமர்ஹஸி ।
ப்ரபூ⁴தரத்நாமநுஶாதி⁴ மேதி³நீம்
ப்ரபூ⁴தராஷ்ட்ராம் பித்ருவந்மஹாயஶ꞉ ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 110 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (111) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed