Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram – அஷ்டாக்ஷர ஶ்ரீராம மந்த்ர ஸ்தோத்ரம்


ஸ ஸர்வம் ஸித்³தி⁴மாஸாத்³ய ஹ்யந்தே ராமபத³ம் வ்ரஜேத் ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 1 ॥

விஶ்வஸ்ய சாத்மநோ நித்யம் பாரதந்த்ர்யம் விசிந்த்ய ச ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 2 ॥

அசிந்த்யோ(அ)பி ஶரீராதே³꞉ ஸ்வாதந்த்ர்யேணைவ வித்³யதே ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 3 ॥

ஆத்மாதா⁴ரம் ஸ்வதந்த்ரம் ச ஸர்வஶக்திம் விசிந்த்ய ச ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 4 ॥

நித்யாத்மகு³ணஸம்யுக்தோ நித்யாத்மதநுமண்டி³த꞉ ।
நித்யாத்மகேலிநிரத꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 5 ॥

கு³ணலீலாஸ்வரூபைஶ்ச மிதிர்யஸ்ய ந வித்³யதே ।
அதோ(அ)வாங்மநஸா வேத்³ய꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 6 ॥

கர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³தோ ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வக³꞉ ।
ஆஹர்தா கார்ய ஜாதஸ்ய ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 7 ॥

வாஸுதே³வாதி³மூர்தீநாம் சதுர்ணாம் காரணம் பரம் ।
சதுர்விம்ஶதி மூர்தீநாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 8 ॥

நித்யமுக்தஜநைர்ஜுஷ்டோ நிவிஷ்ட꞉ பரமே பதே³ ।
பத³ம் பரமப⁴க்தாநாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 9 ॥

மஹதா³தி³ஸ்வரூபேண ஸம்ஸ்தி²த꞉ ப்ராக்ருதே பதே³ ।
ப்³ரஹ்மாதி³தே³வரூபைஶ்ச ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 10 ॥

மந்வாதி³ந்ருபரூபேண ஶ்ருதிமார்க³ம் பி³ப⁴ர்திய꞉ ।
ய꞉ ப்ராக்ருத ஸ்வரூபேண ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 11 ॥

ருஷிரூபேண யோ தே³வோ வந்யவ்ருத்திமபாலயத் ।
யோ(அ)ந்தராத்மா ச ஸர்வேஷாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 12 ॥

யோ(அ)ஸௌ ஸர்வதநு꞉ ஸர்வ꞉ ஸர்வநாமா ஸநாதந꞉ ।
ஆஸ்தி²த꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 13 ॥

ப³ஹிர்மத்ஸ்யாதி³ரூபேண ஸத்³த⁴ர்மமநுபாலயந் ।
பரிபாதி ஜநாந் தீ³நாந் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 14 ॥

யஶ்சாத்மாநம் ப்ருத²க்க்ருத்ய பா⁴வேந புருஷோத்தம꞉ ।
அர்சாயாமாஸ்தி²தோ தே³வ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 15 ॥

அர்சாவதார ரூபேண த³ர்ஶநஸ்பர்ஶநாதி³பி⁴꞉ ।
தீ³நாநுத்³த⁴ரதே யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 16 ॥

கௌஶல்யாஶுக்திஸஞ்ஜாதோ ஜாநகீகண்ட²பூ⁴ஷண꞉ ।
முக்தாப²லஸமோ யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 17 ॥

விஶ்வாமித்ரமக²த்ராதா தாடகாக³திதா³யக꞉ ।
அஹல்யாஶாபஶமந꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 18 ॥

பிநாகப⁴ஞ்ஜந꞉ ஶ்ரீமாந் ஜாநகீப்ரேமபாலக꞉ ।
ஜாமத³க்³ந்யப்ரதாபக்⁴ந꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 19 ॥

ராஜ்யாபி⁴ஷேகஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ கைகேயீ வசநாத்புந꞉ ।
பித்ருத³த்தவநக்ரீட³꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 20 ॥

ஜடாசீரத⁴ரோத⁴ந்வீ ஜாநகீலக்ஷ்மணாந்வித꞉ ।
சித்ரகூடக்ருதாவாஸ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 21 ॥

மஹாபஞ்சவடீலீலா ஸஞ்ஜாதபரமோத்ஸவ꞉ ।
த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரீ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 22 ॥

க²ரதூ³ஷணவிச்சே²தீ³ து³ஷ்டராக்ஷஸப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஹ்ருதஶூர்பணகா²ஶோப⁴꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 23 ॥

மாயாம்ருக³விபே⁴த்தா ச ஹ்ருதஸீதாநுதாபக்ருத் ।
ஜாநகீவிரஹாக்ரோஶீ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 24 ॥

லக்ஷ்மணாநுசரோத⁴ந்வீ லோகயாத்ராவிட³ம்ப³க்ருத் ।
பம்பாதீரக்ருதாந்வேஷ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 25 ॥

ஜடாயுக³தி தா³தா ச கப³ந்த⁴க³திதா³யக꞉ ।
ஹநுமத்க்ருதஸாஹித்ய ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 26 ॥

ஸுக்³ரீவராஜ்யத³꞉ ஶ்ரீஶோ வாலிநிக்³ரஹகாரக꞉ ।
அங்க³தா³ஶ்வாஸநகர꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 27 ॥

ஸீதாந்வேஷணநிர்முக்தஹநுமத்ப்ரமுக²வ்ரஜ꞉ ।
முத்³ராநிவேஶிதப³ல꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 28 ॥

ஹேலோத்தரிதபாதோ²தி⁴ர்ப³லநிர்தூ⁴தராக்ஷஸ꞉ ।
லங்காதா³ஹகரோ தீ⁴ர꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 29 ॥

ரோஷஸம்ப³த்³த⁴பாதோ²தி⁴ர்லங்காப்ராஸாத³ரோத⁴க꞉ ।
ராவணாதி³ப்ரபே⁴த்தா ச ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 30 ॥

ஜாநகீ ஜீவநத்ராதா விபீ⁴ஷணஸம்ருத்³தி⁴த³꞉ ।
புஷ்பகாரோஹணாஸக்த꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 31 ॥

ராஜ்யஸிம்ஹாஸநாரூட⁴꞉ கௌஶல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
நாமநிர்தூ⁴தநிரய꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 32 ॥

யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞபோ⁴க்தா யஜ்ஞப⁴ர்தாமஹேஶ்வர꞉ ।
அயோத்⁴யாமுக்தித³꞉ ஶாஸ்தா ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 33 ॥

ப்ரபடே²த்³ய꞉ ஶுப⁴ம் ஸ்தோத்ரம் முச்யேத ப⁴வப³ந்த⁴நாத் ।
மந்த்ரஶ்சாஷ்டாக்ஷரோ தே³வ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 34 ॥

ப்ரபந்ந꞉ ஸர்வத⁴ர்மேப்⁴யோ꞉ மாமேகம் ஶரணம் க³த꞉ ।
படே²ந்நித³ம் மம ஸ்தோத்ரம் முச்யதே ப⁴வ ப³ந்த⁴நாத் ॥ 35 ॥

இதி ப்³ருஹத்³ப்³ரஹ்மஸம்ஹிதாந்தர்க³த அஷ்டாக்ஷர ஶ்ரீராம மந்த்ர ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed