Aranya Kanda Sarga 26 – அரண்யகாண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26)


॥ தூ³ஷணாதி³வத⁴꞉ ॥

தூ³ஷணஸ்து ஸ்வகம் ஸைந்யம் ஹந்யமாநம் நிரீக்ஷ்ய ஸ꞉ ।
ஸந்தி³தே³ஶ மஹாபா³ஹுர்பீ⁴மவேகா³ந் து³ராஸதா³ந் ॥ 1 ॥

ராக்ஷஸாந் பஞ்ச ஸாஹஸ்ராந் ஸமரேஷ்வநிவர்திந꞉ ।
தே ஶூலை꞉ பட்டிஶை꞉ க²ட்³கை³꞉ ஶிலாவர்ஷைர்த்³ருமைரபி ॥ 2 ॥

ஶரவர்ஷைரவிச்சி²ந்நம் வவ்ருஷுஸ்தம் ஸமந்தத꞉ ।
ஸ த்³ருமாணாம் ஶிலாநாம் ச வர்ஷம் ப்ராணஹரம் மஹத் ॥ 3 ॥

ப்ரதிஜக்³ராஹ த⁴ர்மாத்மா ராக⁴வஸ்தீக்ஷ்ணஸாயகை꞉ ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத்³வர்ஷம் நிமீலித இவர்ஷப⁴꞉ ॥ 4 ॥

ராம꞉ க்ரோத⁴ம் பரம் பே⁴ஜே வதா⁴ர்த²ம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ।
தத꞉ க்ரோத⁴ஸமாவிஷ்ட꞉ ப்ரதீ³ப்த இவ தேஜஸா ॥ 5 ॥

ஶரைரவாகிரத்ஸைந்யம் ஸர்வத꞉ ஸஹதூ³ஷணம் ।
தத꞉ ஸேநாபதி꞉ க்ருத்³தோ⁴ தூ³ஷண꞉ ஶத்ருதூ³ஷண꞉ ॥ 6 ॥

ஶரைரஶநிகல்பைஸ்தம் ராக⁴வம் ஸமவாகிரத் ।
ததோ ராம꞉ ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ க்ஷுரேணாஸ்ய மஹத்³த⁴நு꞉ ॥ 7 ॥

சிச்சே²த³ ஸமரே வீரஶ்சதுர்பி⁴ஶ்சதுரோ ஹயாந் ।
ஹத்வா சாஶ்வாந் ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைரர்த⁴சந்த்³ரேண ஸாரதே²꞉ ॥ 8 ॥

ஶிரோ ஜஹார தத்³ரக்ஷஸ்த்ரிபி⁴ர்விவ்யாத⁴ வக்ஷஸி ।
ஸ ச்சி²ந்நத⁴ந்வா விரதோ² ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதி²꞉ ॥ 9 ॥

ஜக்³ராஹ கி³ரிஶ்ருங்கா³ப⁴ம் பரிக⁴ம் ரோமஹர்ஷணம் ।
வேஷ்டிதம் காஞ்சநை꞉ பட்டைர்தே³வஸைந்யப்ரமர்த³நம் ॥ 10 ॥

ஆயஸை꞉ ஶங்குபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ கீர்ணம் பரவஸோக்ஷிதம் ।
வஜ்ராஶநிஸமஸ்பர்ஶம் பரகோ³புரதா³ரணம் ॥ 11 ॥

தம் மஹோரக³ஸங்காஶம் ப்ரக்³ருஹ்ய பரிக⁴ம் ரணே ।
தூ³ஷணோ(அ)ப்⁴யத்³ரவத்³ராமம் க்ரூரகர்மா நிஶாசர꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்யாபி⁴பதமாநஸ்ய தூ³ஷணஸ்ய ஸ ராக⁴வ꞉ ।
த்³வாப்⁴யாம் ஶராப்⁴யாம் சிச்சே²த³ ஸஹஸ்தாப⁴ரணௌ பு⁴ஜௌ ॥ 13 ॥

ப்⁴ரஷ்டஸ்தஸ்ய மஹாகாய꞉ பபாத ரணமூர்த⁴நி ।
பரிக⁴ஶ்சி²ந்நஹஸ்தஸ்ய ஶக்ரத்⁴வஜ இவாக்³ரத꞉ ॥ 14 ॥

ஸ கராப்⁴யாம் விகீர்ணாப்⁴யாம் பபாத பு⁴வி தூ³ஷண꞉ ।
விஷாணாப்⁴யாம் விஶீர்ணாப்⁴யாம் மநஸ்வீவ மஹாக³ஜ꞉ ॥ 15 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா பதிதம் பூ⁴மௌ தூ³ஷணம் நிஹதம் ரணே ।
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி காகுத்ஸ்த²ம் ஸர்வபூ⁴தாந்யபூஜயந் ॥ 16 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே க்ருத்³தா⁴ஸ்த்ரய꞉ ஸேநாக்³ரயாயிந꞉ ।
ஸம்ஹத்யாப்⁴யத்³ரவந் ராமம் ம்ருத்யுபாஶாவபாஶிதா꞉ ॥ 17 ॥

மஹாகபால꞉ ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ ப்ரமாதீ² ச மஹாப³ல꞉ ।
மஹாகபாலோ விபுலம் ஶூலமுத்³யம்ய ராக்ஷஸ꞉ ॥ 18 ॥

ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ பட்டிஶம் க்³ருஹ்ய ப்ரமாதீ² ச பரஶ்வத⁴ம் ।
த்³ருஷ்ட்வைவாபததஸ்தூர்ணம் ராக⁴வ꞉ ஸாயகை꞉ ஶிதை꞉ ॥ 19 ॥

தீக்ஷ்ணாக்³ரை꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸம்ப்ராப்தாநதிதீ²நிவ ।
மஹாகபாலஸ்ய ஶிரஶ்சிச்சே²த³ பரமேஷுபி⁴꞉ ॥ 20 ॥

அஸங்க்²யேயைஸ்து பா³ணௌகை⁴꞉ ப்ரமமாத² ப்ரமாதி²நம் ।
ஸ பபாத ஹதோ பூ⁴மௌ விடபீவ மஹாத்³ரும꞉ ॥ 21 ॥

ஸ்தூ²லாக்ஷஸ்யாக்ஷிணீ தீக்ஷ்ணை꞉ பூரயாமாஸ ஸாயகை꞉ ।
தூ³ஷணஸ்யாநுகா³ந் பஞ்சஸஹஸ்ராந் குபித꞉ க்ஷணாத் ॥ 22 ॥

பா³ணௌகை⁴꞉ பஞ்சஸஹஸ்ரைரநயத்³யமஸாத³நம் ।
தூ³ஷணம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா தஸ்ய சைவ பதா³நுகா³ந் ॥ 23 ॥

வ்யாதி³தே³ஶ க²ர꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸேநாத்⁴யக்ஷாந்மஹாப³லாந் ।
அயம் விநிஹத꞉ ஸங்க்²யே தூ³ஷண꞉ ஸபதா³நுக³꞉ ॥ 24 ॥

மஹத்யா ஸேநயா ஸார்த⁴ம் யுத்³த்⁴வா ராமம் குமாநுஷம் ।
ஶஸ்த்ரைர்நாநாவிதா⁴காரைர்ஹநத்⁴வம் ஸர்வராக்ஷஸா꞉ ॥ 25 ॥

ஏவமுக்த்வா க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமமேவாபி⁴து³த்³ருவே ।
ஶ்யேநகா³மீ ப்ருது²க்³ரீவோ யஜ்ஞஶத்ருர்விஹங்க³ம꞉ ॥ 26 ॥

து³ர்ஜய꞉ கரவீராக்ஷ꞉ பருஷ꞉ காலகார்முக꞉ ।
மேக⁴மாலீ மஹாமாலீ ஸர்பாஸ்யோ ருதி⁴ராஶந꞉ ॥ 27 ॥

த்³வாத³ஶைதே மஹாவீர்யா ப³லாத்⁴யக்ஷா꞉ ஸஸைநிகா꞉ ।
ராமமேவாப்⁴யவர்தந்த விஸ்ருஜந்த꞉ ஶரோத்தமாந் ॥ 28 ॥

தத꞉ பாவகஸங்காஶைர்ஹேமவஜ்ரவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
ஜகா⁴ந ஶேஷம் தேஜஸ்வீ தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய ஸாயகை꞉ ॥ 29 ॥

தே ருக்மபுங்கா² விஶிகா²꞉ ஸதூ⁴மா இவ பாவகா꞉ ।
நிஜக்⁴நுஸ்தாநி ரக்ஷாம்ஸி வஜ்ரா இவ மஹாத்³ருமாந் ॥ 30 ॥

ரக்ஷஸாம் து ஶதம் ராம꞉ ஶதேநைகேந கர்ணிநா ।
ஸஹஸ்ரம் ச ஸஹஸ்ரேண ஜகா⁴ந ரணமூர்த⁴நி ॥ 31 ॥

தைபி⁴ந்நவர்மாப⁴ரணாஶ்சி²ந்நபி⁴ந்நஶராஸநா꞉ ।
நிபேது꞉ ஶோணிதாதி³க்³தா⁴ த⁴ரண்யாம் ரஜநீசரா꞉ ॥ 32 ॥

தைர்முக்தகேஶை꞉ ஸமரே பதிதை꞉ ஶோணிதோக்ஷிதை꞉ ।
ஆஸ்தீர்ணா வஸுதா⁴ க்ருத்ஸ்நா மஹாவேதி³꞉ குஶைரிவ ॥ 33 ॥

க்ஷணேந து மஹாகோ⁴ரம் வநம் நிஹதராக்ஷஸம் ।
ப³பூ⁴வ நிரயப்ரக்²யம் மாம்ஸஶோணிதகர்த³மம் ॥ 34 ॥

சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
ஹதாந்யேகேந ராமேண மாநுஷேண பதா³திநா ॥ 35 ॥

தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய ஸர்வஸ்ய க²ர꞉ ஶேஷோ மஹாரத²꞉ ।
ராக்ஷஸஸ்த்ரிஶிராஶ்சைவ ராமஶ்ச ரிபுஸூத³ந꞉ ॥ 36 ॥

ஶேஷா ஹதா மஹாஸத்த்வா ராக்ஷஸா ரணமூர்த⁴நி ।
கோ⁴ரா து³ர்விஷஹா꞉ ஸர்வே லக்ஷ்மணஸ்யாக்³ரஜேந தே ॥ 37 ॥

ததஸ்து தத்³பீ⁴மப³லம் மஹாஹவே
ஸமீக்ஷ்ய ராமேண ஹதம் ப³லீயஸா ।
ரதே²ந ராமம் மஹதா க²ரஸ்ததா³
ஸமாஸஸாதே³ந்த்³ர இவோத்³யதாஶநி꞉ ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 26 ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: