Aranya Kanda Sarga 25 – அரண்யகாண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25)


॥ க²ரஸைந்யாவமர்த³꞉ ॥

அவஷ்டப்³த⁴த⁴நும் ராமம் க்ருத்³த⁴ம் ச ரிபுகா⁴திநம் ।
த³த³ர்ஶாஶ்ரமமாக³ம்ய க²ர꞉ ஸஹ புர꞉ஸரை꞉ ॥ 1 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஶரம் சாபமுத்³யம்ய க²ரநி꞉ஸ்வநம் ।
ராமஸ்யாபி⁴முக²ம் ஸூதம் சோத்³யதாமித்யசோத³யத் ॥ 2 ॥

ஸ க²ரஸ்யாஜ்ஞயா ஸூதஸ்துரகா³ந் ஸமசோத³யத் ।
யத்ர ராமோ மஹாபா³ஹுரேகோ து⁴ந்வந் ஸ்தி²தோ த⁴நு꞉ ॥ 3 ॥

தம் து நிஷ்பதிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே தே ரஜநீசரா꞉ ।
நர்த³மாநா மஹாநாத³ம் ஸசிவா꞉ பர்யவாரயந் ॥ 4 ॥

ஸ தேஷாம் யாதுதா⁴நாநாம் மத்⁴யே ரத²க³த꞉ க²ர꞉ ।
ப³பூ⁴வ மத்⁴யே தாராணாம் லோஹிதாங்க³ இவோதி³த꞉ ॥ 5 ॥

தத꞉ ஶரஸஹஸ்ரேண ராமமப்ரதிமௌஜஸம் ।
அர்த³யித்வா மஹாநாத³ம் நநாத³ ஸமரே க²ர꞉ ॥ 6 ॥

ததஸ்தம் பீ⁴மத⁴ந்வாநம் க்ருத்³தா⁴꞉ ஸர்வே நிஶாசரா꞉ ।
ராமம் நாநாவிதை⁴꞉ ஶஸ்த்ரைரப்⁴யவர்ஷந்த து³ர்ஜயம் ॥ 7 ॥

முத்³க³ரை꞉ பட்டிஶை꞉ ஶூலை꞉ ப்ராஸை꞉ க²ட்³கை³꞉ பரஶ்வதை⁴꞉ ।
ராக்ஷஸா꞉ ஸமரே ராமம் நிஜக்⁴நூ ரோஷதத்பரா꞉ ॥ 8 ॥

தே ப³லாஹகஸங்காஶா மஹாநாதா³ மஹௌஜஸ꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வந்த காகுத்ஸ்த²ம் ரதை²ர்வாஜிபி⁴ரேவ ச ॥ 9 ॥

க³ஜை꞉ பர்வதகூடாபை⁴ ராமம் யுத்³தே⁴ ஜிகா⁴ம்ஸவ꞉ ।
தே ராமே ஶரவர்ஷாணி வ்யஸ்ருஜந்ரக்ஷஸாம் க³ணா꞉ ॥ 10 ॥

ஶைலேந்த்³ரமிவ தா⁴ராபி⁴ர்வர்ஷமாணா꞉ ப³லாஹகா꞉ ।
ஸ தை꞉ பரிவ்ருதோ கோ⁴ரை ராக⁴வோ ரக்ஷஸாம் க³ணை꞉ ॥ 11 ॥

[* திதி²ஷ்விவ மஹாதே³வோ வ்ருத꞉ பாரிஷதா³ம் க³ணை꞉ । *]
தாநி முக்தாநி ஶஸ்த்ராணி யாதுதா⁴நை꞉ ஸ ராக⁴வ꞉ ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ விஶிகை²ர்நத்³யோகா⁴நிவ ஸாக³ர꞉ ॥ 12 ॥

ஸ தை꞉ ப்ரஹரணைர்கோ⁴ரைர்பி⁴ந்நகா³த்ரோ ந விவ்யதே² ।
ராம꞉ ப்ரதீ³ப்தைர்ப³ஹுபி⁴ர்வஜ்ரைரிவ மஹாசல꞉ ॥ 13 ॥

ஸ வித்³த⁴꞉ க்ஷதஜைர்தி³க்³த⁴꞉ ஸர்வகா³த்ரேஷு ராக⁴வ꞉ ।
ப³பூ⁴வ ராம꞉ ஸந்த்⁴யாப்⁴ரைர்தி³வாகர இவாவ்ருத꞉ ॥ 14 ॥

விஷேது³ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
ஏகம் ஸஹஸ்ரைர்ப³ஹுபி⁴ஸ்ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஸமாவ்ருதம் ॥ 15 ॥

ததோ ராம꞉ ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ மண்ட³லீக்ருதகார்முக꞉ ।
ஸஸர்ஜ விஶிகா²ந்பா³ணாந் ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 16 ॥

து³ரவாராந் து³ர்விஷஹாந் காலத³ண்டோ³பமாந்ரணே ।
முமோச லீலயா ராம꞉ கங்கபத்ராநஜிஹ்மகா³ந் ॥ 17 ॥

தே ஶரா꞉ ஶத்ருஸைந்யேஷு முக்தா ராமேண லீலயா ।
ஆத³தூ³ ரக்ஷஸாம் ப்ராணாந் பாஶா꞉ காலக்ருதா இவ ॥ 18 ॥

பி⁴த்த்வா ராக்ஷஸதே³ஹாம்ஸ்தாம்ஸ்தே ஶரா ருதி⁴ராப்லுதா꞉ ।
அந்தரிக்ஷக³தா ரேஜுர்தீ³ப்தாக்³நிஸமதேஜஸ꞉ ॥ 19 ॥

அஸங்க்²யேயாஸ்து ராமஸ்ய ஸாயகாஶ்சாபமண்ட³லாத் ।
விநிஷ்பேதுரதீவோக்³ரா ரக்ஷ꞉ ப்ராணாபஹாரிண꞉ ॥ 20 ॥

[* தே ரதோ² ஸாங்க³தா³ந் பா³ஹூந் ஸஹஸ்தாப⁴ரணாந் பு⁴ஜாந் । *]
த⁴நூம்ஷி ச த்⁴வஜாக்³ராணி வர்மாணி ச ஶிராம்ஸி ச ।
ப³ஹூந் ஸஹஸ்தாப⁴ரணாந் ஊரூந் கரிகரோபமாந் ॥ 21 ॥

சிச்சே²த³ ராம꞉ ஸமரே ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ஹயாந் காஞ்சநஸந்நாஹாந் ரத²யுக்தாந் ஸஸாரதீ²ந் ॥ 22 ॥

க³ஜாம்ஶ்ச ஸக³ஜாரோஹாந் ஸஹயாந் ஸாதி³நஸ்ததா² ।
பதா³தீந் ஸமரே ஹத்வா ஹ்யநயத்³யமஸாத³நம் ॥ 23 ॥

ததோ நாலீகநாராசைஸ்தீக்ஷ்ணாக்³ரைஶ்ச விகர்ணிபி⁴꞉ ।
பீ⁴மவார்தஸ்வரம் சக்ருர்பி⁴த்³யமாநா நிஶாசரா꞉ ॥ 24 ॥

தத்ஸைந்யம் நிஶிதைர்பா³ணைரர்தி³தம் மர்மபே⁴தி³பி⁴꞉ ।
ராமேண ந ஸுக²ம் லேபே⁴ ஶுஷ்கம் வநமிவாக்³நிநா ॥ 25 ॥

கேசித்³பீ⁴மப³லா꞉ ஶூரா꞉ ஶூலாந் க²ட்³கா³ந் பரஶ்வதா⁴ந் ।
ராமஸ்யாபி⁴முக²ம் க³த்வா சிக்ஷிபு꞉ பரமாயுதா⁴ந் ॥ 26 ॥

தாநி பா³ணைர்மஹாபா³ஹு꞉ ஶஸ்த்ராண்யாவார்ய ராக⁴வ꞉ ।
ஜஹார ஸமரே ப்ராணாம்ஶ்சிச்சே²த³ ச ஶிரோத⁴ராந் ॥ 27 ॥

தே சி²ந்நஶிரஸ꞉ பேதுஶ்சி²ந்நவர்மஶராஸநா꞉ ।
ஸுபர்ணவாதவிக்ஷிப்தா ஜக³த்யாம் பாத³பா யதா² ॥ 28 ॥

அவஶிஷ்டாஶ்ச யே தத்ர விஷண்ணாஶ்ச நிஶாசரா꞉ ।
க²ரமேவாப்⁴யதா⁴வந்த ஶரணார்த²ம் ஶரார்தி³தா꞉ ॥ 29 ॥

தாந் ஸர்வாந் புநராதா³ய ஸமாஶ்வாஸ்ய ச தூ³ஷண꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வத காகுத்ஸ்த²ம் க்ருத்³தோ⁴ ருத்³ரமிவாந்தக꞉ ॥ 30 ॥

நிவ்ருத்தாஸ்து புந꞉ ஸர்வே தூ³ஷணாஶ்ரயநிர்ப⁴யா꞉ ।
ராமமேவாப்⁴யதா⁴வந்த ஸாலதாலஶிலாயுதா⁴꞉ ॥ 31 ॥

ஶூலமுத்³க³ரஹஸ்தாஶ்ச சாபஹஸ்தா மஹாப³லா꞉ ।
ஸ்ருஜந்த꞉ ஶரவர்ஷாணி ஶஸ்த்ரவர்ஷாணி ஸம்யுகே³ ॥ 32 ॥

த்³ருமவர்ஷாணி முஞ்சந்த꞉ ஶிலாவர்ஷாணி ராக்ஷஸா꞉ ।
தத்³ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தம் யுத்³த⁴ம் துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 33 ॥

ராமஸ்ய ச மஹாகோ⁴ரம் புநஸ்தேஷாம் ச ரக்ஷஸாம் ।
தே ஸமந்தாத³பி⁴க்ருத்³தா⁴ ராக⁴வம் புநரப்⁴யயு꞉ ॥ 34 ॥

தைஶ்ச ஸர்வா தி³ஶோ த்³ருஷ்ட்வா ப்ரதி³ஶஶ்ச ஸமாவ்ருதா꞉ ।
ராக்ஷஸைருத்³யதப்ராஸை꞉ ஶரவர்ஷாபி⁴வர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 35 ॥

ஸ க்ருத்வா பை⁴ரவம் நாத³மஸ்த்ரம் பரமபா⁴ஸ்வரம் ।
ஸம்யோஜயத கா³ந்த⁴ர்வம் ராக்ஷஸேஷு மஹாப³ல꞉ ॥ 36 ॥

தத꞉ ஶரஸஹஸ்ராணி நிர்யயுஶ்சாபமண்ட³லாத் ।
ஸர்வா த³ஶ தி³ஶோ பா³ணைராவார்யந்த ஸமாக³தை꞉ ॥ 37 ॥

நாத³தா³நம் ஶராந் கோ⁴ராந்ந முஞ்சந்த ஶிலீமுகா²ந் ।
விகர்ஷமாணம் பஶ்யந்தி ராக்ஷஸாஸ்தே ஶரார்தி³தா꞉ ॥ 38 ॥

ஶராந்த⁴காரமாகாஶமாவ்ருணோத்ஸதி³வாகரம் ।
ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தோ ராம꞉ ப்ரவமந்நிவ தாந் ஶராந் ॥ 39 ॥

யுக³பத்பதமாநைஶ்ச யுக³பச்ச ஹதைர்ப்⁴ருஶம் ।
யுக³பத்பதிதைஶ்சைவ விகீர்ணா வஸுதா⁴ப⁴வத் ॥ 40 ॥

நிஹதா꞉ பதிதா꞉ க்ஷீணாஶ்சி²ந்நா பி⁴ந்நா விதா³ரிதா꞉ ।
தத்ர தத்ர ஸ்ம த்³ருஶ்யந்தே ராக்ஷஸாஸ்தே ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 41 ॥

ஸோஷ்ணீஷைருத்தமாங்கை³ஶ்ச ஸாங்க³தை³ர்பா³ஹுபி⁴ஸ்ததா² ।
ஊருபி⁴ர்ஜாநுபி⁴ஶ்சி²ந்நைர்நாநாரூபவிபூ⁴ஷணை꞉ ॥ 42 ॥

ஹயைஶ்ச த்³விபமுக்²யைஶ்ச ரதை²ர்பி⁴ந்நைரநேகஶ꞉ ।
சாமரைர்வ்யஜநைஶ்ச²த்ரைர்த்⁴வஜைர்நாநாவிதை⁴ரபி ॥ 43 ॥

ராமஸ்ய பா³ணாபி⁴ஹதைர்விசித்ரை꞉ ஶூலபட்டிஶை꞉ ।
க²ட்³கை³꞉ க²ண்டீ³க்ருதை꞉ ப்ராஸைர்விகீர்ணைஶ்ச பரஶ்வதை⁴꞉ ॥ 44 ॥

சூர்ணிதாபி⁴꞉ ஶிலாபி⁴ஶ்ச ஶரைஶ்சித்ரைரநேகஶ꞉ ।
விச்சி²ந்நை꞉ ஸமரே பூ⁴மிர்விகீர்ணா(அ)பூ⁴த்³ப⁴யங்கரா ॥ 45 ॥

தாந் த்³ருஷ்ட்வா நிஹதாந் ஸங்க்²யே ராக்ஷஸாந் பரமாதுராந் ।
ந தத்ர ஸஹிதும் ஶக்தா ராமம் பரபுரஞ்ஜயம் ॥ 46 ॥

[* ப³லாவஶேஷம் து நிரஸ்தமாஹவே
க²ராதி⁴கம் ராக்ஷஸது³ர்ப³லம் ப³லம் ।
ஜகா⁴ந ராம꞉ ஸ்தி²ரத⁴ர்மபௌருஷோ
த⁴நுர்ப³லைரப்ரதிவாரணை꞉ ஶரை꞉ ॥ *]

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 25 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed