Aranya Kanda Sarga 16 – அரண்யகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)


॥ ஹேமந்தவர்ணநம் ॥

வஸதஸ்தஸ்ய து ஸுக²ம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஶரத்³வ்யபாயே ஹேமந்த ருதுரிஷ்ட꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 1 ॥

ஸ கதா³சித்ப்ரபா⁴தாயாம் ஶர்வர்யாம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
ப்ரயயாவபி⁴ஷேகார்த²ம் ரம்யாம் கோ³தா³வரீம் நதீ³ம் ॥ 2 ॥

ப்ரஹ்வ꞉ கலஶஹஸ்தஸ்தம் ஸீதயா ஸஹ வீர்யவான் ।
ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுவ்ரஜன் ப்⁴ராதா ஸௌமித்ரிரித³மப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

அயம் ஸ கால꞉ ஸம்ப்ராப்த꞉ ப்ரியோ யஸ்தே ப்ரியம்வத³ ।
அலங்க்ருத இவாபா⁴தி யேந ஸம்வத்ஸர꞉ ஶுப⁴꞉ ॥ 4 ॥

நீஹாரபருஷோ லோக꞉ ப்ருதி²வீ ஸஸ்யஶாலிநீ ।
ஜலாந்யநுபபோ⁴க்³யாநி ஸுப⁴கோ³ ஹவ்யவாஹந꞉ ॥ 5 ॥

நவாக்³ரயணபூஜாபி⁴ரப்⁴யர்ச்ய பித்ருதே³வதா꞉ ।
க்ருதாக்³ரயணகா꞉ காலே ஸந்தோ விக³தகல்மஷா꞉ ॥ 6 ॥

ப்ராஜ்யகாமா ஜநபதா³꞉ ஸம்பந்நதரகோ³ரஸா꞉ ।
விசரந்தி மஹீபாலா யாத்ராஸ்தா² விஜிகீ³ஷவ꞉ ॥ 7 ॥

ஸேவமாநே த்³ருட⁴ம் ஸூர்யே தி³ஶமந்தகஸேவிதாம் ।
விஹீநதிலகேவ ஸ்த்ரீ நோத்தரா தி³க்ப்ரகாஶதே ॥ 8 ॥

ப்ரக்ருத்யா ஹிமகோஶாட்⁴யோ தூ³ரஸூர்யஶ்ச ஸாம்ப்ரதம் ।
யதா²ர்த²நாமா ஸுவ்யக்தம் ஹிமவான் ஹிமவான் கி³ரி꞉ ॥ 9 ॥

அத்யந்தஸுக²ஸஞ்சாரா மத்⁴யாஹ்நே ஸ்பர்ஶத꞉ ஸுகா²꞉ ।
தி³வஸா꞉ ஸுப⁴கா³தி³த்யாஶ்சா²யாஸலிலது³ர்ப⁴கா³꞉ ॥ 10 ॥

ம்ருது³ஸூர்யா꞉ ஸநீஹாரா꞉ படுஶீதா꞉ ஸமாருதா꞉ ।
ஶூந்யாரண்யா ஹிமத்⁴வஸ்தா தி³வஸா பா⁴ந்தி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 11 ॥

நிவ்ருத்தாகாஶஶயநா꞉ புஷ்யநீதா ஹிமாருணா꞉ ।
ஶீதா வ்ருத்³த⁴தரா யாமாஸ்த்ரியாமா யாந்தி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 12 ॥

ரவிஸங்க்ராந்தஸௌபா⁴க்³யஸ்துஷாராருணமண்ட³ல꞉ ।
நி꞉ஶ்வாஸாந்த⁴ இவாத³ர்ஶஶ்சந்த்³ரமா ந ப்ரகாஶதே ॥ 13 ॥

ஜ்யோத்ஸ்நீ துஷாரமலிநா பௌர்ணமாஸ்யாம் ந ராஜதே ।
ஸீதேவ சாதபஶ்யாமா லக்ஷ்யதே ந து ஶோப⁴தே ॥ 14 ॥

ப்ரக்ருத்யா ஶீதளஸ்பர்ஶோ ஹிமவித்³த⁴ஶ்ச ஸாம்ப்ரதம் ।
ப்ரவாதி பஶ்சிமோ வாயு꞉ காலே த்³விகு³ணஶீதள꞉ ॥ 15 ॥

பா³ஷ்பச்ச²ந்நாந்யரண்யாநி யவகோ³தூ⁴மவந்தி ச ।
ஶோப⁴ந்தே(அ)ப்⁴யுதி³தே ஸூர்யே நத³த்³பி⁴꞉ க்ரௌஞ்சஸாரஸை꞉ ॥ 16 ॥

க²ர்ஜூரபுஷ்பாக்ருதிபி⁴꞉ ஶிரோபி⁴꞉ பூர்ணதண்டு³லை꞉ ।
ஶோப⁴ந்தே கிஞ்சிதா³நம்ரா꞉ ஶாலய꞉ கநகப்ரபா⁴꞉ ॥ 17 ॥

மயூகை²ருபஸர்பத்³பி⁴ர்ஹிமநீஹாரஸம்வ்ருதை꞉ ।
தூ³ரமப்⁴யுதி³த꞉ ஸூர்ய꞉ ஶஶாங்க இவ லக்ஷ்யதே ॥ 18 ॥

அக்³ராஹ்யவீர்ய꞉ பூர்வாஹ்ணே மத்⁴யஹ்நே ஸ்பர்ஶத꞉ ஸுக²꞉ ।
ஸம்ரக்த꞉ கிஞ்சிதா³பாண்டு³ராதப꞉ ஶோப⁴தே க்ஷிதௌ ॥ 19 ॥

அவஶ்யாயநிபாதேந கிஞ்சித்ப்ரக்லிந்நஶாத்³வலா ।
வநாநாம் ஶோப⁴தே பூ⁴மிர்நிவிஷ்டதருணாதபா ॥ 20 ॥

ஸ்ப்ருஶம்ஸ்து விபுலம் ஶீதமுத³கம் த்³விரத³꞉ ஸுக²ம் ।
அத்யந்தத்ருஷிதோ வந்ய꞉ ப்ரதிஸம்ஹரதே கரம் ॥ 21 ॥

ஏதே ஹி ஸமுபாஸீநா விஹகா³ ஜலசாரிண꞉ ।
ந விகா³ஹந்தி ஸலிலமப்ரக³ள்பா⁴ இவாஹவம் ॥ 22 ॥

அவஶ்யாயதமோநத்³தா⁴ நீஹாரதமஸா வ்ருதா꞉ ।
ப்ரஸுப்தா இவ லக்ஷ்யந்தே விபுஷ்பா வநராஜய꞉ ॥ 23 ॥

பா³ஷ்பஸஞ்ச²ந்நஸலிலா ருதவிஜ்ஞேயஸாரஸா꞉ ।
ஹிமார்த்³ரவாலுகைஸ்தீரை꞉ ஸரிதோ பா⁴ந்தி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 24 ॥

துஷாரபதநாச்சைவ ம்ருது³த்வாத்³பா⁴ஸ்கரஸ்ய ச ।
ஶைத்யாத³கா³க்³ரஸ்த²மபி ப்ராயேண ரஸவஜ்ஜலம் ॥ 25 ॥

ஜராஜர்ஜ²ரிதை꞉ பத்³மை꞉ ஶீர்ணகேஸரகர்ணிகை꞉ ।
நாலஶேஷைர்ஹிமத்⁴வஸ்தைர்ந பா⁴ந்தி கமலாகரா꞉ ॥ 26 ॥

அஸ்மிம்ஸ்து புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ காலே து³꞉க²ஸமந்வித꞉ ।
தபஶ்சரதி த⁴ர்மாத்மா த்வத்³ப⁴க்த்யா ப⁴ரத꞉ புரே ॥ 27 ॥

த்யக்த்வா ராஜ்யம் ச மாநம் ச போ⁴கா³ம்ஶ்ச விவிதா⁴ன் ப³ஹூன் ।
தபஸ்வீ நியதாஹார꞉ ஶேதே ஶீதே மஹீதலே ॥ 28 ॥

ஸோ(அ)பி வேலாமிமாம் நூநமபி⁴ஷேகார்த²முத்³யத꞉ ।
வ்ருத꞉ ப்ரக்ருதிபி⁴ர்நித்யம் ப்ரயாதி ஸரயூம் நதீ³ம் ॥ 29 ॥

அத்யந்தஸுக²ஸம்வ்ருத்³த⁴꞉ ஸுகுமார꞉ ஸுகோ²சித꞉ ।
கத²ம் ந்வபரராத்ரேஷு ஸரயூமவகா³ஹதே ॥ 30 ॥

பத்³மபத்ரேக்ஷணோ வீர꞉ ஶ்யாமோ நிருத³ரோ மஹான் ।
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யவாதீ³ ச ஹ்ரீநிஷேதோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 31 ॥

ப்ரியாபி⁴பா⁴ஷீ மது⁴ரோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுரரிந்த³ம꞉ ।
ஸந்த்யஜ்ய விவிதா⁴ன் போ⁴கா³நார்யம் ஸர்வாத்மநா ஶ்ரித꞉ ॥ 32 ॥

ஜித꞉ ஸ்வர்க³ஸ்தவ ப்⁴ராத்ரா ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
வநஸ்த²மபி தாபஸ்யே யஸ்த்வாமநுவிதீ⁴யதே ॥ 33 ॥

ந பித்ர்யமநுவர்தந்தே மாத்ருகம் த்³விபதா³ இதி ।
க்²யாதோ லோகப்ரவாதோ³(அ)யம் ப⁴ரதேநாந்யதா² க்ருத꞉ ॥ 34 ॥

ப⁴ர்தா த³ஶரதோ² யஸ்யா꞉ ஸாது⁴ஶ்ச ப⁴ரத꞉ ஸுத꞉ ।
கத²ம் நு ஸாம்பா³ கைகேயீ தாத்³ருஶீ க்ரூரஶீலிநீ ॥ 35 ॥

இத்யேவம் லக்ஷ்மணே வாக்யம் ஸ்நேஹாத்³ப்³ருவதி தா⁴ர்மிகே ।
பரிவாத³ம் ஜநந்யாஸ்தமஸஹன் ராக⁴வோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 36 ॥

ந தே(அ)ம்பா³ மத்⁴யமா தாத க³ர்ஹிதவ்யா கத²ஞ்சந ।
தாமேவேக்ஷ்வாகுநாத²ஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய கதா²ம் குரு ॥ 37 ॥

நிஶ்சிதாபி ஹி மே பு³த்³தி⁴ர்வநவாஸே த்³ருட⁴வ்ரதா ।
ப⁴ரதஸ்நேஹஸந்தப்தா பா³லிஶீக்ரியதே புந꞉ ॥ 38 ॥

ஸம்ஸ்மராம்யஸ்ய வாக்யாநி ப்ரியாணி மது⁴ராணி ச ।
ஹ்ருத்³யாந்யம்ருதகல்பாநி மந꞉ ப்ரஹ்லாத³நாநி ச ॥ 39 ॥

கதா³ ந்வஹம் ஸமேஷ்யாமி ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
ஶத்ருக்⁴நேந ச வீரேண த்வாயா ச ரகு⁴நந்த³ந ॥ 40 ॥

இத்யேவம் விளபம்ஸ்தத்ர ப்ராப்ய கோ³தா³வரீம் நதீ³ம் ।
சக்ரே(அ)பி⁴ஷேகம் காகுத்ஸ்த²꞉ ஸாநுஜ꞉ ஸஹ ஸீதயா ॥ 41 ॥

தர்பயித்வாத² ஸலிலைஸ்தே பித்ரூன் தை³வதாநி ச ।
ஸ்துவந்தி ஸ்மோதி³தம் ஸூர்யம் தே³வதாஶ்ச ஸமாஹிதா꞉ ॥ 42 ॥

க்ருதாபி⁴ஷேக꞉ ஸ ரராஜ ராம꞉
ஸீதாத்³விதீய꞉ ஸஹ லக்ஷ்மணேந ।
க்ருதாபி⁴ஷேகோ கி³ரிராஜபுத்ர்யா
ருத்³ர꞉ ஸநந்தீ³ ப⁴க³வாநிவேஶ꞉ ॥ 43 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 16 ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed