Aranya Kanda Sarga 17 – அரண்யகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)


॥ ஶூர்பணகா²பா⁴வாவிஷ்கரணம் ॥

க்ருதாபி⁴ஷேகோ ராமஸ்து ஸீதா ஸௌமித்ரிரேவ ச ।
தஸ்மாத்³கோ³தா³வரீதீராத்ததோ ஜக்³மு꞉ ஸ்வமாஶ்ரமம் ॥ 1 ॥

ஆஶ்ரமம் தமுபாக³ம்ய ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
க்ருத்வா பௌர்வாஹ்ணிகம் கர்ம பர்ணஶாலாமுபாக³மத் ॥ 2 ॥

உவாஸ ஸுகி²தஸ்தத்ர பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா சகார விவிதா⁴꞉ கதா²꞉ ॥ 3 ॥

ஸ ராம꞉ பர்ணஶாலாயாமாஸீந꞉ ஸஹ ஸீதயா ।
விரராஜ மஹாபா³ஹுஶ்சித்ரயா சந்த்³ரமா இவ ॥ 4 ॥

ததா²ஸீநஸ்ய ராமஸ்ய கதா²ஸம்ஸக்தசேதஸ꞉ ।
தம் தே³ஶம் ராக்ஷஸீ காசிதா³ஜகா³ம யத்³ருச்ச²யா ॥ 5 ॥

ஸா து ஶூர்பணகா² நாம த³ஶக்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
ப⁴கி³நீ ராமமாஸாத்³ய த³த³ர்ஶ த்ரித³ஶோபமம் ॥ 6 ॥

ஸிம்ஹோரஸ்கம் மஹாபா³ஹும் பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷணம் ।
ஆஜாநுபா³ஹும் தீ³ப்தாஸ்யமதீவ ப்ரியத³ர்ஶநம் ॥ 7 ॥

க³ஜவிக்ராந்தக³மநம் ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணம் ।
ஸுகுமாரம் மஹாஸத்த்வம் பார்தி²வவ்யஞ்ஜநாந்விதம் ॥ 8 ॥

ராமமிந்தீ³வரஶ்யாமம் கந்த³ர்பஸத்³ருஶப்ரப⁴ம் ।
ப³பூ⁴வேந்த்³ரோபமம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸீ காமமோஹிதா ॥ 9 ॥

ஸுமுக²ம் து³ர்முகீ² ராமம் வ்ருத்தமத்⁴யம் மஹோத³ரீ ।
விஶாலாக்ஷம் விரூபாக்ஷீ ஸுகேஶம் தாம்ரமூர்த⁴ஜா ॥ 10 ॥

ப்ரீதிரூபம் விரூபா ஸா ஸுஸ்வரம் பை⁴ரவஸ்வரா ।
தருணம் தா³ருணா வ்ருத்³தா⁴ த³க்ஷிணம் வாமபா⁴ஷிணீ ॥ 11 ॥

ந்யாயவ்ருத்தம் ஸுது³ர்வ்ருத்தா ப்ரியமப்ரியத³ர்ஶநா ।
ஶரீரஜஸமாவிஷ்டா ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

ஜடீ தாபஸரூபேண ஸபா⁴ர்ய꞉ ஶரசாபத்⁴ருத் ।
ஆக³தஸ்த்வமிமம் தே³ஶம் கத²ம் ராக்ஷஸஸேவிதம் ॥ 13 ॥

கிமாக³மநக்ருத்யம் தே தத்த்வமாக்²யாதுமர்ஹஸி ।
ஏவமுக்தஸ்து ராக்ஷஸ்யா ஶூர்பணக்²யா பரந்தப꞉ ॥ 14 ॥

ருஜுபு³த்³தி⁴தயா ஸர்வமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ।
அந்ருதம் ந ஹி ராமஸ்ய கதா³சித³பி ஸம்மதம் ॥ 15 ॥

விஶேஷேணாஶ்ரமஸ்த²ஸ்ய ஸமீபே ஸ்த்ரீஜநஸ்ய ச ।
ஆஸீத்³த³ஶரதோ² நாம ராஜா த்ரித³ஶவிக்ரம꞉ ॥ 16 ॥

தஸ்யாஹமக்³ரஜ꞉ புத்ரோ ராமோ நாம ஜநை꞉ ஶ்ருத꞉ ।
ப்⁴ராதாயம் லக்ஷ்மணோ நாம யவீயான் மாமநுவ்ரத꞉ ॥ 17 ॥

இயம் பா⁴ர்யா ச வைதே³ஹீ மம ஸீதேதி விஶ்ருதா ।
நியோகா³த்து நரேந்த்³ரஸ்ய பிதுர்மாதுஶ்ச யந்த்ரித꞉ ॥ 18 ॥

த⁴ர்மார்த²ம் த⁴ர்மகாங்க்ஷீ ச வநம் வஸ்துமிஹாக³த꞉ ।
த்வாம் து வேதி³துமிச்சா²மி கத்²யதாம் கா(அ)ஸி கஸ்ய வா ॥ 19 ॥

ந ஹி தாவந்மநோஜ்ஞாங்கீ³ ராக்ஷஸீ ப்ரதிபா⁴ஸி மே ।
இஹ வா கிம் நிமித்தம் த்வமாக³தா ப்³ரூஹி தத்த்வத꞉ ॥ 20 ॥

ஸா(அ)ப்³ரவீத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸீ மத³நார்தி³தா ।
ஶ்ரூயதாம் ராம வக்ஷ்யாமி தத்த்வார்த²ம் வசநம் மம ॥ 21 ॥

அஹம் ஶூர்பணகா² நாம ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ ।
அரண்யம் விசராமீத³மேகா ஸர்வப⁴யங்கரா ॥ 22 ॥

ராவணோ நாம மே ப்⁴ராதா ப³லீயான் ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
வீரோ விஶ்ரவஸ꞉ புத்ரோ யதி³ தே ஶ்ரோத்ரமாக³த꞉ ॥ 23 ॥

ப்ரவ்ருத்³த⁴நித்³ரஶ்ச ஸதா³ கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
விபீ⁴ஷணஸ்து த⁴ர்மாத்மா ந து ராக்ஷஸசேஷ்டித꞉ ॥ 24 ॥

ப்ரக்²யாதவீர்யௌ ச ரணே ப்⁴ராதரௌ க²ரதூ³ஷணௌ ।
தாநஹம் ஸமதிக்ராந்தா ராம த்வாபூர்வத³ர்ஶநாத் ॥ 25 ॥

ஸமுபேதா(அ)ஸ்மி பா⁴வேந ப⁴ர்தாரம் புருஷோத்தமம் ।
அஹம் ப்ரபா⁴வஸம்பந்நா ஸ்வச்ச²ந்த³ப³லகா³மிநீ ॥ 26 ॥

சிராய ப⁴வ மே ப⁴ர்தா ஸீதயா கிம் கரிஷ்யஸி ।
விக்ருதா ச விரூபா ச ந சேயம் ஸத்³ருஶீ தவ ॥ 27 ॥

அஹமேவாநுரூபா தே பா⁴ர்யாரூபேண பஶ்ய மாம் ।
இமாம் விரூபாமஸதீம் கராளாம் நிர்ணதோத³ரீம் ॥ 28 ॥

அநேந தே ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி மாநுஷீம் ।
தத꞉ பர்வதஶ்ருங்கா³ணி வநாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 29 ॥

பஶ்யந்ஸஹ மயா காந்த த³ண்ட³காந்விசரிஷ்யஸி ।
இத்யேவமுக்த꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரஹஸ்ய மதி³ரேக்ஷணாம் ॥ 30 ॥

இத³ம் வசநமாரேபே⁴ வக்தும் வாக்யவிஶாரத³꞉ ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 17 ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed