Yuddha Kanda Sarga 71 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71)


॥ அதிகாயவத⁴꞉ ॥

ஸ்வப³லம் வ்யதி²தம் த்³ருஷ்ட்வா துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ।
ப்⁴ராத்ரூம்ஶ்ச நிஹதாந்த்³ருஷ்ட்வா ஶக்ரதுல்யபராக்ரமாந் ॥ 1 ॥

பித்ருவ்யௌ சாபி ஸந்த்³ருஶ்ய ஸமரே ஸந்நிஷூதி³தௌ ।
யுத்³தோ⁴ந்மத்தம் ச மத்தம் ச ப்⁴ராதரௌ ராக்ஷஸர்ஷபௌ⁴ ॥ 2 ॥

சுகோப ச மஹாதேஜா ப்³ரஹ்மத³த்தவரோ யுதி⁴ ।
அதிகாயோ(அ)த்³ரிஸங்காஶோ தே³வதா³நவத³ர்பஹா ॥ 3 ॥

ஸ பா⁴ஸ்கரஸஹஸ்ரஸ்ய ஸங்கா⁴தமிவ பா⁴ஸ்வரம் ।
ரத²மாஸ்தா²ய ஶக்ராரிரபி⁴து³த்³ராவ வாநராந் ॥ 4 ॥

ஸ விஸ்பா²ர்ய மஹச்சாபம் கிரீடீ ம்ருஷ்டகுண்ட³ல꞉ ।
நாம விஶ்ராவயாமாஸ நநாத³ ச மஹாஸ்வநம் ॥ 5 ॥

தேந ஸிம்ஹப்ரணாதே³ந நாமவிஶ்ராவணேந ச ।
ஜ்யாஶப்³தே³ந ச பீ⁴மேந த்ராஸயாமாஸ வாநராந் ॥ 6 ॥

தே த்³ருஷ்ட்வா தே³ஹமாஹாத்ம்யம் கும்ப⁴கர்ணோ(அ)யமுத்தி²த꞉ ।
ப⁴யார்தா வாநரா꞉ ஸர்வே ஸம்ஶ்ரயந்தே பரஸ்பரம் ॥ 7 ॥

தே தஸ்ய ரூபமாலோக்ய யதா² விஷ்ணோஸ்த்ரிவிக்ரமே ।
ப⁴யாத்³வாநரயூதா²ஸ்தே வித்³ரவந்தி ததஸ்தத꞉ ॥ 8 ॥

தே(அ)திகாயம் ஸமாஸாத்³ய வாநரா மூட⁴சேதஸ꞉ ।
ஶரண்யம் ஶரணம் ஜக்³முர்லக்ஷ்மணாக்³ரஜமாஹவே ॥ 9 ॥

ததோ(அ)திகாயம் காகுத்ஸ்தோ² ரத²ஸ்த²ம் பர்வதோபமம் ।
த³த³ர்ஶ த⁴ந்விநம் தூ³ராத்³க³ர்ஜந்தம் காலமேக⁴வத் ॥ 10 ॥

ஸ தம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாத்மாநம் ராக⁴வஸ்து விஸிஷ்மியே ।
வாநராந்ஸாந்த்வயித்வா(அ)த² விபீ⁴ஷணமுவாச ஹ ॥ 11 ॥

கோ(அ)ஸௌ பர்வதஸங்காஶோ த⁴நுஷ்மாந்ஹரிலோசந꞉ ।
யுக்தே ஹயஸஹஸ்ரேண விஶாலே ஸ்யந்த³நே ஸ்தி²த꞉ ॥ 12 ॥

ய ஏஷ நிஶிதை꞉ ஶூலை꞉ ஸுதீக்ஷ்ணை꞉ ப்ராஸதோமரை꞉ ।
அர்சிஷ்மத்³பி⁴ர்வ்ருதோ பா⁴தி பூ⁴தைரிவ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 13 ॥

காலஜிஹ்வாப்ரகாஶாபி⁴ர்ய ஏஷோ(அ)திவிராஜதே ।
ஆவ்ருதோ ரத²ஶக்தீபி⁴ர்வித்³யுத்³பி⁴ரிவ தோயத³꞉ ॥ 14 ॥

த⁴நூம்ஷி சாஸ்ய ஸஜ்யாநி ஹேமப்ருஷ்டா²நி ஸர்வஶ꞉ ।
ஶோப⁴யந்தி ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஶக்ரசாப இவாம்ப³ரம் ॥ 15 ॥

க ஏஷ ரக்ஷ꞉ஶார்தூ³ளோ ரணபூ⁴மிம் விராஜயந் ।
அப்⁴யேதி ரதி²நாம் ஶ்ரேஷ்டோ² ரதே²நாதி³த்யதேஜஸா ॥ 16 ॥

த்⁴வஜஶ்ருங்க³ப்ரதிஷ்டே²ந ராஹுணாபி⁴விராஜதே ।
ஸூர்யரஶ்மிநிபை⁴ர்பா³ணைர்தி³ஶோ த³ஶ விராஜயந் ॥ 17 ॥

த்ரிணதம் மேக⁴நிர்ஹ்ராத³ம் ஹேமப்ருஷ்ட²மலங்க்ருதம் ।
ஶதக்ரதுத⁴நு꞉ப்ரக்²யம் த⁴நுஶ்சாஸ்ய விராஜதே ॥ 18 ॥

ஸத்⁴வஜ꞉ ஸபதாகஶ்ச ஸாநுகர்ஷோ மஹாரத²꞉ ।
சது꞉ஸாதி³ஸமாயுக்தோ மேக⁴ஸ்தநிதநிஸ்வந꞉ ॥ 19 ॥

விம்ஶதிர்த³ஶ சாஷ்டௌ ச தூண்யோ(அ)ஸ்ய ரத²மாஸ்தி²தா꞉ ।
கார்முகாநி ச பீ⁴மாநி ஜ்யாஶ்ச காஞ்சநபிங்க³ளா꞉ ॥ 20 ॥

த்³வௌ ச க²ட்³கௌ³ ரத²க³தௌ பார்ஶ்வஸ்தௌ² பார்ஶ்வஶோபி⁴தௌ ।
சதுர்ஹஸ்தத்ஸருயுதௌ வ்யக்தஹஸ்தத³ஶாயதௌ ॥ 21 ॥

ரக்தகண்ட²கு³ணோ தீ⁴ரோ மஹாபர்வதஸந்நிப⁴꞉ ।
கால꞉ காலமஹாவக்த்ரோ மேக⁴ஸ்த² இவ பா⁴ஸ்கர꞉ ॥ 22 ॥

காஞ்சநாங்க³த³நத்³தா⁴ப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாமேஷ ஶோப⁴தே ।
ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாமிவ துங்கா³ப்⁴யாம் ஹிமவாந்பர்வதோத்தம꞉ ॥ 23 ॥

குண்ட³லாப்⁴யாம் து யஸ்யைதத்³பா⁴தி வக்த்ரம் ஶுபே⁴க்ஷணம் ।
புநர்வஸ்வந்தரக³தம் பூர்ணம் பி³ம்ப³மிவைந்த³வம் ॥ 24 ॥

ஆசக்ஷ்வ மே மஹாபா³ஹோ த்வமேநம் ராக்ஷஸோத்தமம் ।
யம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரா꞉ ஸர்வே ப⁴யார்தா வித்³ருதா தி³ஶ꞉ ॥ 25 ॥

ஸ ப்ருஷ்டோ ராஜபுத்ரேண ராமேணாமிததேஜஸா ।
ஆசசக்ஷே மஹாதேஜா ராக⁴வாய விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 26 ॥

த³ஶக்³ரீவோ மஹாதேஜா ராஜா வைஶ்ரவணாநுஜ꞉ ।
பீ⁴மகர்மா மஹோத்ஸாஹோ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்யாஸீத்³வீர்யவாந்புத்ரோ ராவணப்ரதிமோ ரணே ।
வ்ருத்³த⁴ஸேவீ ஶ்ருதித⁴ர꞉ ஸர்வாஸ்த்ரவிது³ஷாம் வர꞉ ॥ 28 ॥

அஶ்வப்ருஷ்டே² ரதே² நாகே³ க²ட்³கே³ த⁴நுஷி கர்ஷணே ।
பே⁴தே³ ஸாந்த்வே ச தா³நே ச நயே மந்த்ரே ச ஸம்மத꞉ ॥ 29 ॥

யஸ்ய பா³ஹூ ஸமாஶ்ரித்ய லங்கா வஸதி நிர்ப⁴யா ।
தநயம் தா⁴ந்யமாலிந்யா அதிகாயமிமம் விது³꞉ ॥ 30 ॥

ஏதேநாராதி⁴தோ ப்³ரஹ்மா தபஸா பா⁴விதாத்மநா ।
அஸ்த்ராணி சாப்யவாப்தாநி ரிபவஶ்ச பராஜிதா꞉ ॥ 31 ॥

ஸுராஸுரைரவத்⁴யத்வம் த³த்தமஸ்மை ஸ்வயம்பு⁴வா ।
ஏதச்ச கவசம் தி³வ்யம் ரத²ஶ்சைஷோ(அ)ர்கபா⁴ஸ்வர꞉ ॥ 32 ॥

ஏதேந ஶதஶோ தே³வா தா³நவாஶ்ச பராஜிதா꞉ ।
ரக்ஷிதாநி ச ரக்ஷாம்ஸி யக்ஷாஶ்சாபி நிஷூதி³தா꞉ ॥ 33 ॥

வஜ்ரம் விஷ்டம்பி⁴தம் யேந பா³ணைரிந்த்³ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
பாஶ꞉ ஸலிலராஜஸ்ய ரணே ப்ரதிஹதஸ்ததா² ॥ 34 ॥

ஏஷோ(அ)திகாயோ ப³லவாந்ராக்ஷஸாநாமத²ர்ஷப⁴꞉ ।
ராவணஸ்ய ஸுதோ தீ⁴மாந்தே³வதா³நவத³ர்பஹா ॥ 35 ॥

தத³ஸ்மிந்க்ரியதாம் யத்ந꞉ க்ஷிப்ரம் புருஷபுங்க³வ ।
புரா வாநரஸைந்யாநி க்ஷயம் நயதி ஸாயகை꞉ ॥ 36 ॥

ததோ(அ)திகாயோ ப³லவாந்ப்ரவிஶ்ய ஹரிவாஹிநீம் ।
விஸ்பா²ரயாமாஸ த⁴நுர்நநாத³ ச புந꞉ புந꞉ ॥ 37 ॥

தம் பீ⁴மவபுஷம் த்³ருஷ்ட்வா ரத²ஸ்த²ம் ரதி²நாம் வரம் ।
அபி⁴பேதுர்மஹாத்மாநோ யே ப்ரதா⁴நா வநௌகஸ꞉ ॥ 38 ॥

குமுதோ³ த்³விவிதோ³ மைந்தோ³ நீல꞉ ஶரப⁴ ஏவ ச ।
பாத³பைர்கி³ரிஶ்ருங்கை³ஶ்ச யுக³பத்ஸமபி⁴த்³ரவந் ॥ 39 ॥

தேஷாம் வ்ருக்ஷாம்ஶ்ச ஶைலாம்ஶ்ச ஶரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
அதிகாயோ மஹாதேஜாஶ்சிச்சே²தா³ஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ॥ 40 ॥

தாம்ஶ்சைவ ஸர்வாந்ஸ ஹரீந் ஶரை꞉ ஸர்வாயஸைர்ப³லீ ।
விவ்யாதா⁴பி⁴முக²꞉ ஸங்க்²யே பீ⁴மகாயோ நிஶாசர꞉ ॥ 41 ॥

தே(அ)ர்தி³தா பா³ணவர்ஷேண ப⁴க்³நகா³த்ரா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ।
ந ஶேகுரதிகாயஸ்ய ப்ரதிகர்தும் மஹாரணே ॥ 42 ॥

தத்ஸைந்யம் ஹரிவீராணாம் த்ராஸயாமாஸ ராக்ஷஸ꞉ ।
ம்ருக³யூத²மிவ க்ருத்³தோ⁴ ஹரிர்யௌவநத³ர்பித꞉ ॥ 43 ॥

ஸ ராக்ஷஸேந்த்³ரோ ஹரிஸைந்யமத்⁴யே
நாயுத்⁴யமாநம் நிஜகா⁴ந கஞ்சித் ।
உபேத்ய ராமம் ஸத⁴நு꞉ கலாபீ
ஸக³ர்விதம் வாக்யமித³ம் ப³பா⁴ஷே ॥ 44 ॥

ரதே² ஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ஶரசாபபாணி꞉
ந ப்ராக்ருதம் கஞ்சந யோத⁴யாமி ।
யஶ்சாஸ்தி கஶ்சித்³வ்யவஸாயயுக்தோ
த³தா³து மே க்ஷிப்ரமிஹாத்³ய யுத்³த⁴ம் ॥ 45 ॥

தத்தஸ்ய வாக்யம் ப்³ருவதோ நிஶம்ய
சுகோப ஸௌமித்ரிரமித்ரஹந்தா ।
அம்ருஷ்யமாணஶ்ச ஸமுத்பபாத
ஜக்³ராஹ சாபம் ச தத꞉ ஸ்மயித்வா ॥ 46 ॥

க்ருத்³த⁴꞉ ஸௌமித்ரிருத்பத்ய தூணாதா³க்ஷிப்ய ஸாயகம் ।
புரஸ்தாத³திகாயஸ்ய விசகர்ஷ மஹத்³த⁴நு꞉ ॥ 47 ॥

பூரயந்ஸ மஹீம் ஶைலாநாகாஶம் ஸாக³ரம் தி³ஶ꞉ ।
ஜ்யாஶப்³தோ³ லக்ஷ்மணஸ்யோக்³ரஸ்த்ராஸயந்ரஜநீசராந் ॥ 48 ॥

ஸௌமித்ரேஶ்சாபநிர்கோ⁴ஷம் ஶ்ருத்வா ப்ரதிப⁴யம் ததா³ ।
விஸிஷ்மியே மஹாதேஜா ராக்ஷஸேந்த்³ராத்மஜோ ப³லீ ॥ 49 ॥

அதா²திகாய꞉ குபிதோ த்³ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மணமுத்தி²தம் ।
ஆதா³ய நிஶிதம் பா³ணமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 50 ॥

பா³லஸ்த்வமஸி ஸௌமித்ரே விக்ரமேஷ்வவிசக்ஷண꞉ ।
க³ச்ச² கிம் காலஸத்³ருஶம் மாம் யோத⁴யிதுமிச்ச²ஸி ॥ 51 ॥

ந ஹி மத்³பா³ஹுஸ்ருஷ்டாநாமஸ்த்ராணாம் ஹிமவாநபி ।
ஸோடு⁴முத்ஸஹதே வேக³மந்தரிக்ஷமதோ² மஹீ ॥ 52 ॥

ஸுக²ப்ரஸுப்தம் காலாக்³நிம் நிபோ³த⁴யிதுமிச்ச²ஸி ।
ந்யஸ்ய சாபம் நிவர்தஸ்வ மா ப்ராணாந்ஜஹி மத்³க³த꞉ ॥ 53 ॥

அத²வா த்வம் ப்ரதிஷ்டப்³தோ⁴ ந நிவர்திதுமிச்ச²ஸி ।
திஷ்ட² ப்ராணாந்பரித்யஜ்ய க³மிஷ்யஸி யமக்ஷயம் ॥ 54 ॥

பஶ்ய மே நிஶிதாந்பா³ணாநரித³ர்பநிஷூத³நாந் ।
ஈஶ்வராயுத⁴ஸங்காஶாம்ஸ்தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணாந் ॥ 55 ॥

ஏஷ தே ஸர்பஸங்காஶோ பா³ண꞉ பாஸ்யதி ஶோணிதம் ।
ம்ருக³ராஜ இவ க்ருத்³தோ⁴ நாக³ராஜஸ்ய ஶோணிதம் ।
இத்யேவமுக்த்வா ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஶரம் த⁴நுஷி ஸந்த³தே⁴ ॥ 56 ॥

ஶ்ருத்வா(அ)திகாயஸ்ய வச꞉ ஸரோஷம்
ஸக³ர்விதம் ஸம்யதி ராஜபுத்ர꞉ ।
ஸ ஸஞ்சுகோபாதிப³லோ ப்³ருஹச்ச்²ரீ꞉
உவாச வாக்யம் ச ததோ மஹார்த²ம் ॥ 57 ॥

ந வாக்யமாத்ரேண ப⁴வாந்ப்ரதா⁴நோ
ந கத்த²நாத்ஸத்புருஷா ப⁴வந்தி ।
மயி ஸ்தி²தே த⁴ந்விநி பா³ணபாணௌ
நித³ர்ஶய ஸ்வாத்மப³லம் து³ராத்மந் ॥ 58 ॥

கர்மணா ஸூசயாத்மாநம் ந விகத்தி²துமர்ஹஸி ।
பௌருஷேண து யோ யுக்த꞉ ஸ து ஶூர இதி ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 59 ॥

ஸர்வாயுத⁴ஸமாயுக்தோ த⁴ந்வீ த்வம் ரத²மாஸ்தி²த꞉ ।
ஶரைர்வா யதி³ வா(அ)ப்யஸ்த்ரைர்த³ர்ஶயஸ்வ பராக்ரமம் ॥ 60 ॥

தத꞉ ஶிரஸ்தே நிஶிதை꞉ பாதயிஷ்யாம்யஹம் ஶரை꞉ ।
மாருத꞉ காலஸம்பக்வம் வ்ருந்தாத்தாலப²லம் யதா² ॥ 61 ॥

அத்³ய தே மாமகா பா³ணாஸ்தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணா꞉ ।
பாஸ்யந்தி ருதி⁴ரம் கா³த்ராத்³பா³ணஶல்யாந்தரோத்தி²தம் ॥ 62 ॥

பா³லோ(அ)யமிதி விஜ்ஞாய ந மா(அ)வஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ।
பா³லோ வா யதி³ வா வ்ருத்³தோ⁴ ம்ருத்யும் ஜாநீஹி ஸம்யுகே³ ॥ 63 ॥

பா³லேந விஷ்ணுநா லோகாஸ்த்ரய꞉ க்ராந்தாஸ்த்ரிபி⁴꞉ க்ரமை꞉ ।
இத்யேவமுக்த்வா ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஶராந்த⁴நுஷி ஸந்த³தே⁴ ॥ 64 ॥

லக்ஷ்மணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஹேதுமத்பரமார்த²வத் ।
அதிகாய꞉ ப்ரசுக்ரோத⁴ பா³ணம் சோத்தமமாத³தே³ ॥ 65 ॥

ததோ வித்³யாத⁴ரா பூ⁴தா தே³வா தை³த்யா மஹர்ஷய꞉ ।
கு³ஹ்யகாஶ்ச மஹாத்மாநஸ்தத்³யுத்³த⁴ம் த்³ரஷ்டுமாக³மந் ॥ 66 ॥

ததோ(அ)திகாய꞉ குபிதஶ்சாபமாரோப்ய ஸாயகம் ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ப்ரசிக்ஷேப ஸங்க்ஷிபந்நிவ சாம்ப³ரம் ॥ 67 ॥

தமாபதந்தம் நிஶிதம் ஶரமாஶீவிஷோபமம் ।
அர்த⁴சந்த்³ரேண சிச்சே²த³ லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ॥ 68 ॥

தம் நிக்ருத்தம் ஶரம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருத்தபோ⁴க³மிவோரக³ம் ।
அதிகாயோ ப்⁴ருஶம் க்ருத்³த⁴꞉ பஞ்சபா³ணாந்ஸமாத³தே³ ॥ 69 ॥

தாந் ஶராந்ஸம்ப்ரசிக்ஷேப லக்ஷ்மணாய நிஶாசர꞉ ।
தாநப்ராப்தாந் ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைஶ்சிச்சே²த³ ப⁴ரதாநுஜ꞉ ॥ 70 ॥

[* பஞ்சபி⁴꞉ பஞ்ச சிச்சே²த³ பாவகார்கஸமப்ரப⁴꞉ । *]
ஸ தாந் சி²த்த்வா ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ।
ஆத³தே³ நிஶிதம் பா³ணம் ஜ்வலந்தமிவ தேஜஸா ॥ 71 ॥

தமாதா³ய த⁴நு꞉ ஶ்ரேஷ்டே² யோஜயாமாஸ லக்ஷ்மண꞉ ।
விசகர்ஷ ச வேகே³ந விஸஸர்ஜ ச வீர்யவாந் ॥ 72 ॥

பூர்ணாயதவிஸ்ருஷ்டேந ஶரேண நதபர்வணா ।
லலாடே ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²மாஜகா⁴ந ஸ வீர்யவாந் ॥ 73 ॥

ஸ லலாடே ஶரோ மக்³நஸ்தஸ்ய பீ⁴மஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
த³த்³ருஶே ஶோணிதேநாக்த꞉ பந்நகே³ந்த்³ர இவாசலே ॥ 74 ॥

ராக்ஷஸ꞉ ப்ரசகம்பே ச லக்ஷ்மணேஷுப்ரபீடி³த꞉ ।
ருத்³ரபா³ணஹதம் கோ⁴ரம் யதா² த்ரிபுரகோ³புரம் ॥ 75 ॥

சிந்தயாமாஸ சாஶ்வஸ்ய விம்ருஶ்ய ச மஹாப³ல꞉ ।
ஸாது⁴ பா³ணநிபாதேந ஶ்வாக⁴நீயோ(அ)ஸி மே ரிபு꞉ ॥ 76 ॥

விதா⁴யைவம் விநம்யாஸ்யம் நியம்ய ச பு⁴ஜாவுபௌ⁴ ।
ஸ ரதோ²பஸ்த²மாஸ்தா²ய ரதே²ந ப்ரசசார ஹ ॥ 77 ॥

ஏகம் த்ரீந்பஞ்ச ஸப்தேதி ஸாயகாந்ராக்ஷஸர்ஷப⁴꞉ ।
ஆத³தே³ ஸந்த³தே⁴ சாபி விசகர்ஷோத்ஸஸர்ஜ ச ॥ 78 ॥

தே பா³ணா꞉ காலஸங்காஶா ராக்ஷஸேந்த்³ரத⁴நுஶ்ச்யுதா꞉ ।
ஹேமபுங்கா² ரவிப்ரக்²யாஶ்சக்ருர்தீ³ப்தமிவாம்ப³ரம் ॥ 79 ॥

ததஸ்தாந்ராக்ஷஸோத்ஸ்ருஷ்டாந் ஶரௌகா⁴ந்ராக⁴வாநுஜ꞉ ।
அஸம்ப்⁴ராந்த꞉ ப்ரசிச்சே²த³ நிஶிதைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶரை꞉ ॥ 80 ॥

தாந் ஶராந்யுதி⁴ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நிக்ருத்தாந்ராவணாத்மஜ꞉ ।
சுகோப த்ரித³ஶேந்த்³ராரிர்ஜக்³ராஹ நிஶிதம் ஶரம் ॥ 81 ॥

ஸ ஸந்தா⁴ய மஹாதேஜாஸ்தம் பா³ணம் ஸஹஸோத்ஸ்ருஜத் ।
தத꞉ ஸௌமித்ரிமாயாந்தமாஜகா⁴ந ஸ்தநாந்தரே ॥ 82 ॥

அதிகாயேந ஸௌமித்ரிஸ்தாடி³தோ யுதி⁴ வக்ஷஸி ।
ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் தீவ்ரம் மத³ம் மத்த இவ த்³விப꞉ ॥ 83 ॥

ஸ சகார ததா³த்மாநம் விஶல்யம் ஸஹஸா விபு⁴꞉ ।
ஜக்³ராஹ ச ஶரம் தீக்ஷ்ணமஸ்த்ரேணாபி ச ஸந்த³தே⁴ ॥ 84 ॥

ஆக்³நேயேந ததா³ஸ்த்ரேண யோஜயாமாஸ ஸாயகம் ।
ஸ ஜஜ்வால ததா³ பா³ணோ த⁴நுஷ்யஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 85 ॥

அதிகாயோ(அ)பி தேஜஸ்வீ ஸௌரமஸ்த்ரம் ஸமாத³தே⁴ ।
தேந பா³ணம் பு⁴ஜங்கா³ப⁴ம் ஹேமபுங்க²மயோஜயத் ॥ 86 ॥

தத³ஸ்த்ரம் ஜ்வலிதம் கோ⁴ரம் லக்ஷ்மண꞉ ஶரமாஹிதம் ।
அதிகாயாய சிக்ஷேப காலத³ண்ட³மிவாந்தக꞉ ॥ 87 ॥

ஆக்³நேயேநாபி⁴ஸம்யுக்தம் த்³ருஷ்ட்வா பா³ணம் நிஶாசர꞉ ।
உத்ஸஸர்ஜ ததா³ பா³ணம் தீ³ப்தம் ஸூர்யாஸ்த்ரயோஜிதம் ॥ 88 ॥

தாவுபா⁴வம்ப³ரே பா³ணாவந்யோந்யமபி⁴ஜக்⁴நது꞉ ।
தேஜஸா ஸம்ப்ரதீ³ப்தாக்³ரௌ க்ருத்³தா⁴விவ பு⁴ஜங்க³மௌ ॥ 89 ॥

தாவந்யோந்யம் விநிர்த³ஹ்ய பேதது꞉ ப்ருதி²வீதலே ।
நிரர்சிஷௌ ப⁴ஸ்மக்ருதௌ ந ப்⁴ராஜேதே ஶரோத்தமௌ ॥ 90 ॥

ததோ(அ)திகாய꞉ ஸங்க்ருத்³த⁴ஸ்த்வஸ்த்ரமைஷீகமுத்ஸ்ருஜத் ।
தத்ப்ரசிச்சே²த³ ஸௌமித்ரிரஸ்த்ரேணைந்த்³ரேண வீர்யவாந் ॥ 91 ॥

ஐஷீகம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ருஷிதோ ராவணாத்மஜ꞉ ।
யாம்யேநாஸ்த்ரேண ஸங்க்ருத்³தோ⁴ யோஜயாமாஸ ஸாயகம் ॥ 92 ॥

ததஸ்தத³ஸ்த்ரம் சிக்ஷேப லக்ஷ்மணாய நிஶாசர꞉ ।
வாயவ்யேந தத³ஸ்த்ரேண நிஜகா⁴ந ஸ லக்ஷ்மண꞉ ॥ 93 ॥

அதை²நம் ஶரதா⁴ராபி⁴ர்தா⁴ராபி⁴ரிவ தோயத³꞉ ।
அப்⁴யவர்ஷத்ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ லக்ஷ்மணோ ராவணாத்மஜம் ॥ 94 ॥

தே(அ)திகாயம் ஸமாஸாத்³ய கவசே வஜ்ரபூ⁴ஷிதே ।
ப⁴க்³நாக்³ரஶல்யா꞉ ஸஹஸா பேதுர்பா³ணா மஹீதலே ॥ 95 ॥

தாந்மோகா⁴நபி⁴ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ।
அப்⁴யவர்ஷந்மஹேஷூணாம் ஸஹஸ்ரேண மஹாயஶா꞉ ॥ 96 ॥

ஸ வ்ருஷ்யமாணோ பா³ணௌகை⁴ரதிகாயோ மஹாப³ல꞉ ।
அவத்⁴யகவச꞉ ஸங்க்²யே ராக்ஷஸோ நைவ விவ்யதே² ॥ 97 ॥

ந ஶஶாக ருஜம் கர்தும் யுதி⁴ தஸ்ய நரோத்தம꞉ ।
அதை²நமப்⁴யுபாக³ம்ய வாயுர்வாக்யமுவாச ஹ ॥ 98 ॥

ப்³ரஹ்மத³த்தவரோ ஹ்யேஷ அவத்⁴யகவசாவ்ருத꞉ ।
ப்³ராஹ்மேணாஸ்த்ரேண பி⁴ந்த்⁴யேநமேஷ வத்⁴யோ ஹி நாந்யதா² ।
அவத்⁴ய ஏஷ ஹந்யேஷாமஸ்த்ராணாம் கவசீ ப³லீ ॥ 99 ॥

ததஸ்து வாயோர்வசநம் நிஶம்ய
ஸௌமித்ரிரிந்த்³ரப்ரதிமாநவீர்ய꞉ ।
ஸமாத³தே³ பா³ணமமோக⁴வேக³ம்
தத்³ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் ஸஹஸா நியோஜ்ய ॥ 100 ॥

தஸ்மிந்மஹாஸ்த்ரே து நியுஜ்யமாநே
ஸௌமித்ரிணா பா³ணவரே ஶிதாக்³ரே ।
தி³ஶஶ்ச சந்த்³ரார்கமஹாக்³ரஹாஶ்ச
நப⁴ஶ்ச தத்ராஸ சசால சோர்வீ ॥ 101 ॥

தம் ப்³ரஹ்மணோ(அ)ஸ்த்ரேண நியுஜ்ய சாபே
ஶரம் ஸுபுங்க²ம் யமதூ³தகல்பம் ।
ஸௌமித்ரிரிந்த்³ராரிஸுதஸ்ய தஸ்ய
ஸஸர்ஜ பா³ணம் யுதி⁴ வஜ்ரகல்பம் ॥ 102 ॥

தம் லக்ஷ்மணோத்ஸ்ருஷ்டமமோக⁴வேக³ம்
ஸமாபதந்தம் ஜ்வலநப்ரகாஶம் ।
ஸுவர்ணவஜ்ரோத்தமசித்ரபுங்க²ம்
ததா³(அ)திகாய꞉ ஸமரே த³த³ர்ஶ ॥ 103 ॥

தம் ப்ரேக்ஷமாண꞉ ஸஹஸா(அ)திகாயோ
ஜகா⁴ந பா³ணைர்நிஶிதைரநேகை꞉ ।
ஸ ஸாயகஸ்தஸ்ய ஸுபர்ணவேக³꞉
ததா³திகாயஸ்ய ஜகா³ம பார்ஶ்வம் ॥ 104 ॥

தமாக³தம் ப்ரேக்ஷ்ய ததா³(அ)திகாயோ
பா³ணம் ப்ரதீ³ப்தாந்தககாலகல்பம் ।
ஜகா⁴ந ஶக்த்ய்ருஷ்டிக³தா³குடா²ரை꞉
ஶூலைர்ஹுலைஶ்சாத்யவிபந்நசேதா꞉ ॥ 105 ॥

தாந்யாயுதா⁴ந்யத்³பு⁴தவிக்³ரஹாணி
மோகா⁴நி க்ருத்வா ஸ ஶரோ(அ)க்³நிதீ³ப்த꞉ ।
ப்ரக்³ருஹ்ய தஸ்யைவ கிரீடஜுஷ்டம்
ததோ(அ)திகாயஸ்ய ஶிரோ ஜஹார ॥ 106 ॥

தச்சி²ர꞉ ஸஶிரஸ்த்ராணம் லக்ஷ்மணேஷுப்ரபீடி³தம் ।
பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ ஶ்ருங்க³ம் ஹிமவதோ யதா² ॥ 107 ॥

தம் து பூ⁴மௌ நிபததம் த்³ருஷ்ட்வா விக்ஷிப்தபூ⁴ஷணம் ।
ப³பூ⁴வுர்வ்யதி²தா꞉ ஸர்வே ஹதஶேஷா நிஶாசரா꞉ ॥ 108 ॥

தே விஷண்ணமுகா² தீ³நா꞉ ப்ரஹாரஜநிதஶ்ரமா꞉ ।
விநேது³ருச்சைர்ப³ஹவ꞉ ஸஹஸா விஸ்வரை꞉ஸ்வரை꞉ ॥ 109 ॥

ததஸ்தே த்வரிதம் யாதா நிரபேக்ஷா நிஶாசரா꞉ ।
புரீமபி⁴முகா² பீ⁴தா த்³ரவந்தோ நாயகே ஹதே ॥ 110 ॥

ப்ரஹர்ஷயுக்தா ப³ஹவஸ்து வாநரா꞉
ப்ரபு³த்³த⁴பத்³மப்ரதிமாநநாஸ்ததா³ ।
அபூஜயம்ˮல்லக்ஷ்மணமிஷ்டபா⁴கி³நம்
ஹதே ரிபௌ பீ⁴மப³லே து³ராஸதே³ ॥ 111 ॥

அதிப³லமதிகாயமப்⁴ரகல்பம்
யுதி⁴ விநிபாத்ய ஸ லக்ஷ்மண꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ।
த்வரிதமத² ததா³ ஸ ராமபார்ஶ்வம்
கபிநிவஹைஶ்ச ஸுபூஜிதோ ஜகா³ம ॥ 112 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 71 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (72) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed