Yuddha Kanda Sarga 69 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (69)


॥ நராந்தகவத⁴꞉ ॥

ஏவம் விளபமாநஸ்ய ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
ஶ்ருத்வா ஶோகாபி⁴தப்தஸ்ய த்ரிஶிரா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஏவமேவ மஹாவீர்யோ ஹதோ நஸ்தாதமத்⁴யம꞉ ।
ந து ஸத்புருஷா ராஜந்விளபந்தி யதா² ப⁴வாந் ॥ 2 ॥

நூநம் த்ரிபு⁴வநஸ்யாபி பர்யாப்தஸ்த்வமஸி ப்ரபோ⁴ ।
ஸ கஸ்மாத்ப்ராக்ருத இவ ஶோசஸ்யாத்மாநமீத்³ருஶம் ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மத³த்தாஸ்தி தே ஶக்தி꞉ கவச꞉ ஸாயகோ த⁴நு꞉ ।
ஸஹஸ்ரக²ரஸம்யுக்தோ ரதோ² மேக⁴ஸ்வநோ மஹாந் ॥ 4 ॥

த்வயா(அ)ஸக்ருத்³விஶஸ்த்ரேண விஶஸ்தா தே³வதா³நவா꞉ ।
ஸ ஸர்வாயுத⁴ஸம்பந்நோ ராக⁴வம் ஶாஸ்துமர்ஹஸி ॥ 5 ॥

காமம் திஷ்ட² மஹாராஜ நிர்க³மிஷ்யாம்யஹம் ரணம் ।
உத்³த⁴ரிஷ்யாமி தே ஶத்ரூந் க³ருட³꞉ பந்நகா³நிவ ॥ 6 ॥

ஶம்ப³ரோ தே³வராஜேந நரகோ விஷ்ணுநா யதா² ।
ததா²(அ)த்³ய ஶயிதா ராமோ மயா யுதி⁴ நிபாதித꞉ ॥ 7 ॥

ஶ்ருத்வா த்ரிஶிரஸோ வாக்யம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
புநர்ஜாதமிவாத்மாநம் மந்யதே காலசோதி³த꞉ ॥ 8 ॥

ஶ்ருத்வா த்ரிஶிரஸோ வாக்யம் தே³வாந்தகநராந்தகௌ ।
அதிகாயஶ்ச தேஜஸ்வீ ப³பூ⁴வுர்யுத்³த⁴ஹர்ஷிதா꞉ ॥ 9 ॥

ததோ(அ)ஹமஹமித்யேவ க³ர்ஜந்தோ நைர்ருதர்ஷபா⁴꞉ ।
ராவணஸ்ய ஸுதா வீரா꞉ ஶக்ரதுல்யபராக்ரமா꞉ ॥ 10 ॥

அந்தரிக்ஷக³தா꞉ ஸர்வே ஸர்வே மாயாவிஶாரதா³꞉ ।
ஸர்வே த்ரித³ஶத³ர்பக்⁴நா꞉ ஸர்வே ச ரணது³ர்ஜயா꞉ ॥ 11 ॥

ஸர்வே ஸுப³லஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே விஸ்தீர்ணகீர்தய꞉ ।
ஸர்வே ஸமரமாஸாத்³ய ந ஶ்ரூயந்தே பராஜிதா꞉ ॥ 12 ॥

தே³வைரபி ஸக³ந்த⁴ர்வை꞉ ஸகிந்நரமஹோரகை³꞉ ।
ஸர்வே ச விது³ஷோ வீரா꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ ।
ஸர்வே ப்ரவரவிஜ்ஞாநா꞉ ஸர்வே லப்³த⁴வராஸ்ததா² ॥ 13 ॥

ஸ தைஸ்ததா³ பா⁴ஸ்கரதுல்யவர்சஸை꞉
ஸுதைர்வ்ருத꞉ ஶத்ருப³லப்ரமர்த³நை꞉ ।
ரராஜ ராஜா மக⁴வாந்யதா²(அ)மரை꞉
வ்ருதோ மஹாதா³நவத³ர்பநாஶநை꞉ ॥ 14 ॥

ஸ புத்ராந்ஸம்பரிஷ்வஜ்ய பூ⁴ஷயித்வா ச பூ⁴ஷணை꞉ ।
ஆஶீர்பி⁴ஶ்ச ப்ரஶஸ்தாபி⁴꞉ ப்ரேஷயாமாஸ ஸம்யுகே³ ॥ 15 ॥

யுத்³தோ⁴ந்மத்தம் ச மத்தம் ச ப்⁴ராதரௌ சாபி ராவண꞉ ।
ரக்ஷணார்த²ம் குமாராணாம் ப்ரேஷயாமாஸ ஸம்யுகே³ ॥ 16 ॥

தே(அ)பி⁴வாத்³ய மஹாத்மாநம் ராவணம் ரிபுராவணம் ।
க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ மஹாகாயா꞉ ப்ரதஸ்தி²ரே ॥ 17 ॥

ஸர்வௌஷதீ⁴பி⁴ர்க³ந்தை⁴ஶ்ச ஸமாலப்⁴ய மஹாப³லா꞉ ।
நிர்ஜக்³முர்நைர்ருதஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஷடே³தே யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ ॥ 18 ॥

த்ரிஶிராஶ்சாதிகாயஶ்ச தே³வாந்தகநராந்தகௌ ।
மஹோத³ரமஹாபார்ஶ்வோ நிர்ஜக்³மு꞉ காலசோதி³தா꞉ ॥ 19 ॥

தத꞉ ஸுத³ர்ஶநம் நாம நீலஜீமூதஸந்நிப⁴ம் ।
ஐராவதகுலே ஜாதமாருரோஹ மஹோத³ர꞉ ॥ 20 ॥

ஸர்வாயுத⁴ஸமாயுக்தம் தூணீபி⁴ஶ்ச ஸ்வலங்க்ருதம் ।
ரராஜ க³ஜமாஸ்தா²ய ஸவிதேவாஸ்தமூர்த⁴நி ॥ 21 ॥

ஹயோத்தமஸமாயுக்தம் ஸர்வாயுத⁴ஸமாகுலம் ।
ஆருரோஹ ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம் த்ரிஶிரா ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 22 ॥

த்ரிஶிரா ரத²மாஸ்தா²ய விரராஜ த⁴நுர்த⁴ர꞉ ।
ஸவித்³யுது³ள்க꞉ ஶைலாக்³ரே ஸேந்த்³ரசாப இவாம்பு³த³꞉ ॥ 23 ॥

த்ரிபி⁴꞉ கிரீடை꞉ ஶுஶுபே⁴ த்ரிஶிரா꞉ ஸ ரதோ²த்தமே ।
ஹிமவாநிவ ஶைலேந்த்³ரஸ்த்ரிபி⁴꞉ காஞ்சநபர்வதை꞉ ॥ 24 ॥

அதிகாயோ(அ)பி தேஜஸ்வீ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸுதஸ்ததா³ ।
ஆருரோஹ ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வத⁴நுஷ்மதாம் ॥ 25 ॥

ஸுசக்ராக்ஷம் ஸுஸம்யுக்தம் ஸ்வநுகர்ஷம் ஸுகூப³ரம் ।
தூணீபா³ணாஸநைர்தீ³ப்தம் ப்ராஸாஸிபரிகா⁴குலம் ॥ 26 ॥

ஸ காஞ்சநவிசித்ரேண முகுடேந விராஜதா ।
பூ⁴ஷணைஶ்ச ப³பௌ⁴ மேரு꞉ கிரணைரிவ பா⁴ஸயந் ॥ 27 ॥

ஸ ரராஜ ரதே² தஸ்மிந்ராஜஸூநுர்மஹாப³ல꞉ ।
வ்ருதோ நைர்ருதஶார்தூ³ளைர்வஜ்ரபாணிரிவாமரை꞉ ॥ 28 ॥

ஹயமுச்சை꞉ஶ்ரவ꞉ப்ரக்²யம் ஶ்வேதம் கநகபூ⁴ஷணம் ।
மநோஜவம் மஹாகாயமாருரோஹ நராந்தக꞉ ॥ 29 ॥

க்³ருஹீத்வா ப்ராஸமுல்காப⁴ம் விரராஜ நராந்தக꞉ ।
ஶக்திமாதா³ய தேஜஸ்வீ கு³ஹ꞉ ஶிகி²க³தோ யதா² ॥ 30 ॥

தே³வாந்தக꞉ ஸமாதா³ய பரிக⁴ம் வஜ்ரபூ⁴ஷணம் ।
பரிக்³ருஹ்ய கி³ரிம் தோ³ர்ப்⁴யாம் வபுர்விஷ்ணோர்விட³ம்ப³யந் ॥ 31 ॥

மஹாபார்ஶ்வோ மஹாகாயோ க³தா³மாதா³ய வீர்யவாந் ।
விரராஜ க³தா³பாணி꞉ குபே³ர இவ ஸம்யுகே³ ॥ 32 ॥

ப்ரதஸ்தி²ரே மஹாத்மாநோ ப³லைரப்ரதிமைர்வ்ருதா꞉ ।
ஸுரா இவாமராவத்யா ப³லைரப்ரதிமைர்வ்ருதா꞉ ॥ 33 ॥

தாந்க³ஜைஶ்ச துரங்கை³ஶ்ச ரதை²ஶ்சாம்பு³த³நிஸ்வநை꞉ ।
அநுஜக்³முர்மஹாத்மாநோ ராக்ஷஸா꞉ ப்ரவராயுதா⁴꞉ ॥ 34 ॥

தே விரேஜுர்மஹாத்மாந꞉ குமாரா꞉ ஸூர்யவர்சஸ꞉ ।
கிரீடிந꞉ ஶ்ரியா ஜுஷ்டா க்³ரஹா தீ³ப்தா இவாம்ப³ரே ॥ 35 ॥

ப்ரக்³ருஹீதா ப³பௌ⁴ தேஷாம் ஶஸ்த்ராணாமாவளி꞉ ஸிதா ।
ஶாரதா³ப்⁴ரப்ரதீகாஶா ஹம்ஸாவளிரிவாம்ப³ரே ॥ 36 ॥

மரணம் வாபி நிஶ்சித்ய ஶத்ரூணாம் வா பராஜயம் ।
இதி க்ருத்வா மதிம் வீரா நிர்ஜக்³மு꞉ ஸம்யுகா³ர்தி²ந꞉ ॥ 37 ॥

ஜக³ர்ஜுஶ்ச ப்ரணேது³ஶ்ச சிக்ஷிபுஶ்சாபி ஸாயகாந் ।
ஜக்³ருஹுஶ்சாபி தே வீரா நிர்யாந்தோ யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ ॥ 38 ॥

க்ஷ்வேலிதாஸ்போ²டநிநதை³ஶ்சசால ச வஸுந்த⁴ரா ।
ரக்ஷஸாம் ஸிம்ஹநாதை³ஶ்ச புஸ்போ²டேவ ததா³(அ)ம்ப³ரம் ॥ 39 ॥

தே(அ)பி⁴நிஷ்க்ரம்ய முதி³தா ராக்ஷஸேந்த்³ரா மஹாப³லா꞉ ।
த³த்³ருஶுர்வாநராநீகம் ஸமுத்³யதஶிலாநக³ம் ॥ 40 ॥

ஹரயோபி மஹாத்மாநோ த³த்³ருஶுர்நைர்ருதம் ப³லம் ।
ஹஸ்த்யஶ்வரத²ஸம்பா³த⁴ம் கிங்கிணீஶதநாதி³தம் ॥ 41 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶம் ஸமுத்³யதமஹாயுத⁴ம் ।
தீ³ப்தாநலரவிப்ரக்²யை꞉ ஸர்வதோ நைர்ருதைர்வ்ருதம் ॥ 42 ॥

தத்³த்³ருஷ்ட்வா ப³லமாயாந்தம் லப்³த⁴ளக்ஷா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ।
ஸமுத்³யதமஹாஶைலா꞉ ஸம்ப்ரணேது³ர்மஹாப³லா꞉ ।
அம்ருஷ்யமாணா ரக்ஷாம்ஸி ப்ரதிநர்த³ந்தி வாநரா꞉ ॥ 43 ॥

தத꞉ ஸமுத்³கு⁴ஷ்டரவம் நிஶம்ய
ரக்ஷோக³ணா வாநரயூத²பாநாம் ।
அம்ருஷ்யமாணா꞉ பரஹர்ஷமுக்³ரம்
மஹாப³லா பீ⁴மதரம் விநேது³꞉ ॥ 44 ॥

தே ராக்ஷஸப³லம் கோ⁴ரம் ப்ரவிஶ்ய ஹரியூத²பா꞉ ।
விசேருருத்³யதை꞉ ஶைலைர்நகா³꞉ ஶிக²ரிணோ யதா² ॥ 45 ॥

கேசிதா³காஶமாவிஶ்ய கேசிது³ர்வ்யாம் ப்லவங்க³மா꞉ ।
ரக்ஷ꞉ஸைந்யேஷு ஸங்க்ருத்³தா⁴ஶ்சேருர்த்³ருமஶிலாயுதா⁴꞉ ॥ 46 ॥

த்³ருமாம்ஶ்ச விபுலஸ்கந்தா⁴ந்க்³ருஹ்ய வாநரபுங்க³வா꞉ ।
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் ரக்ஷோவாநரஸங்குலம் ॥ 47 ॥

தே பாத³பஶிலாஶைலைஶ்சக்ருர்வ்ருஷ்டிமநூபமாம் ।
பா³ணௌகை⁴ர்வார்யமாணாஶ்ச ஹரயோ பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ॥ 48 ॥

ஸிம்ஹநாதா³ந்விநேது³ஶ்ச ரணே வாநரராக்ஷஸா꞉ ।
ஶிலாபி⁴ஶ்சூர்ணயாமாஸுர்யாதுதா⁴நாந் ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 49 ॥

நிஜக்⁴நு꞉ ஸம்யுகே³ க்ருத்³தா⁴꞉ கவசாப⁴ரணாவ்ருதாந் ।
கேசித்³ரத²க³தாந்வீராந்க³ஜவாஜிக³தாநபி ॥ 50 ॥

நிஜக்⁴நு꞉ ஸஹஸாப்லுத்ய யாதுதா⁴நாந் ப்லவங்க³மா꞉ ।
ஶைலஶ்ருங்கா³சிதாங்கா³ஶ்ச முஷ்டிபி⁴ர்வாந்தலோசநா꞉ ॥ 51 ॥

சேரு꞉ பேதுஶ்ச நேது³ஶ்ச தத்ர ராக்ஷஸபுங்க³வா꞉ ।
ராக்ஷஸாஶ்ச ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்பி³பி⁴து³꞉ கபிகுஞ்ஜராந் ॥ 52 ॥

ஶூலமுத்³க³ரக²ட்³கை³ஶ்ச ஜக்⁴நு꞉ ப்ராஸைஶ்ச ஶக்திபி⁴꞉ ।
அந்யோந்யம் பாதயாமாஸு꞉ பரஸ்பரஜயைஷிண꞉ ॥ 53 ॥

ரிபுஶோணிததி³க்³தா⁴ங்கா³ஸ்தத்ர வாநரராக்ஷஸா꞉ ।
தத꞉ ஶைலைஶ்ச க²ட்³கை³ஶ்ச விஸ்ருஷ்டைர்ஹரிராக்ஷஸை꞉ ॥ 54 ॥

முஹூர்தேநாவ்ருதா பூ⁴மிரப⁴வச்சோ²ணிதாப்லுதா ।
விகீர்ணபர்வதாகாரை ரக்ஷோபி⁴ரரிமர்த³நை꞉ ॥ 55 ॥

ஆஸீத்³வஸுமதீ பூர்ணா ததா³ யுத்³த⁴மதா³ந்விதை꞉ ।
ஆக்ஷிப்தா꞉ க்ஷிப்யமாணாஶ்ச ப⁴க்³நஶூலாஶ்ச வாநரை꞉ ॥ 56 ॥

புநரங்கை³ஸ்ததா² சக்ருராஸந்நா யுத்³த⁴மத்³பு⁴தம் ।
வாநராந்வாநரைரேவ ஜக்⁴நுஸ்தே ரஜநீசரா꞉ ॥ 57 ॥

ராக்ஷஸாந்ராக்ஷஸைரேவ ஜக்⁴நுஸ்தே வாநரா அபி ।
ஆக்ஷிப்ய ச ஶிலாஸ்தேஷாம் நிஜக்⁴நூ ராக்ஷஸா ஹரீந் ॥ 58 ॥

தேஷாம் சாச்சி²த்³ய ஶஸ்த்ராணி ஜக்⁴நூ ரக்ஷாம்ஸி வாநரா꞉ ।
நிஜக்⁴நு꞉ ஶைலஶூலாஸ்த்ரைர்பி³பி⁴து³ஶ்ச பரஸ்பரம் ॥ 59 ॥

ஸிம்ஹநாதா³ந்விநேது³ஶ்ச ரணே வாநரராக்ஷஸா꞉ ।
சி²ந்நவர்மதநுத்ராணா ராக்ஷஸா வாநரைர்ஹதா꞉ ॥ 60 ॥

ருதி⁴ரம் ப்ரஸ்ருதாஸ்தத்ர ரஸஸாரமிவ த்³ருமா꞉ ।
ரதே²ந ச ரத²ம் சாபி வாரணேநைவ வாரணம் ॥ 61 ॥

ஹயேந ச ஹயம் கேசிந்நிஜக்⁴நுர்வாநரா ரணே ।
ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸ꞉ ஸர்வே ப்ரக்³ருஹீதமந꞉ஶிலா꞉ ॥ 62 ॥

ஹரயோ ராக்ஷஸாந்ஜக்⁴நுர்த்³ருமைஶ்ச ப³ஹுஶாகி²பி⁴꞉ ।
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் ரக்ஷோவாநரஸங்குலம் ॥ 63 ॥

க்ஷுரப்ரைரர்த⁴சந்த்³ரைஶ்ச ப⁴ல்லைஶ்ச நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
ராக்ஷஸா வாநரேந்த்³ராணாம் சிச்சி²து³꞉ பாத³பாந் ஶிலா꞉ ॥ 64 ॥

விகீர்ணை꞉ பர்வதாக்³ரைஶ்ச த்³ருமைஶ்சி²ந்நைஶ்ச ஸம்யுகே³ ।
ஹதைஶ்ச கபிரக்ஷோபி³ர்து³ர்க³மா வஸுதா⁴(அ)ப⁴வத் ॥ 65 ॥

தே வாநரா க³ர்விதஹ்ருஷ்டசேஷ்டா꞉
ஸங்க்³ராமமாஸாத்³ய ப⁴யம் விமுச்ய ।
யுத்³த⁴ம் து ஸர்வே ஸஹ ராக்ஷஸைஸ்தை꞉
நாநாயுதா⁴ஶ்சக்ருரதீ³நஸத்த்வா꞉ ॥ 66 ॥

தஸ்மிந்ப்ரவ்ருத்தே துமுலே விமர்தே³
ப்ரஹ்ருஷ்யமாணேஷு வலீமுகே²ஷு ।
நிபாத்யமாநேஷு ச ராக்ஷஸேஷு
மஹர்ஷயோ தே³வக³ணாஶ்ச நேது³꞉ ॥ 67 ॥

ததோ ஹயம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஆருஹ்ய ஶக்திம் நிஶிதாம் ப்ரக்³ருஹ்ய ।
நராந்தகோ வாநரராஜஸைந்யம்
மஹார்ணவம் மீந இவாவிவேஶ ॥ 68 ॥

ஸ வாநராந் ஸப்தஶதாநி வீர꞉
ப்ராஸேந தீ³ப்தேந விநிர்பி³பே⁴த³ ।
ஏகக்ஷணேநேந்த்³ரரிபுர்மஹாத்மா
ஜகா⁴ந ஸைந்யம் ஹரிபுங்க³வாநாம் ॥ 69 ॥

த³த்³ருஶுஶ்ச மஹாத்மாநம் ஹயப்ருஷ்டே² ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
சரந்தம் ஹரிஸைந்யேஷு வித்³யாத⁴ரமஹர்ஷய꞉ ॥ 70 ॥

ஸ தஸ்ய த³த்³ருஶே மார்கோ³ மாம்ஸஶோணிதகர்த³ம꞉ ।
பதிதை꞉ பர்வதாகாரைர்வாநரைரபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 71 ॥

யாவத்³விக்ரமிதும் பு³த்³தி⁴ம் சக்ரு꞉ ப்லவக³புங்க³வா꞉ ।
தாவதே³தாநதிக்ரம்ய நிர்பி³பே⁴த³ நராந்தக꞉ ॥ 72 ॥

ஜ்வலந்தம் ப்ராஸமுத்³யம்ய ஸங்க்³ராமாக்³ரே நராந்தக꞉ ।
த³தா³ஹ ஹரிஸைந்யாநி வநாநீவ விபா⁴வஸு꞉ ॥ 73 ॥

யாவது³த்பாடயாமாஸுர்வ்ருக்ஷாந் ஶைலாந்வநௌகஸ꞉ ।
தாவத்ப்ராஸஹதா꞉ பேதுர்வஜ்ரக்ருத்தா இவாசலா꞉ ॥ 74 ॥

தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ப³லவாந்விசசார நராந்தக꞉ ।
ப்ரம்ருத்³நந் ஸர்வதோ யுத்³தே⁴ ப்ராவ்ருட்காலே யதா²(அ)நில꞉ ॥ 75 ॥

ந ஶேகுர்தா⁴விதும் வீரா ந ஸ்தா²தும் ஸ்பந்தி³தும் ப⁴யாத் ।
உத்பதந்தம் ஸ்தி²தம் யாந்தம் ஸர்வாந்விவ்யாத⁴ வீர்யவாந் ॥ 76 ॥

ஏகேநாந்தககல்பேந ப்ராஸேநாதி³த்யதேஜஸா ।
பி⁴ந்நாநி ஹரிஸைந்யாநி நிபேதுர்த⁴ரணீதலே ॥ 77 ॥

வஜ்ரநிஷ்பேஷஸத்³ருஶம் ப்ராஸஸ்யாபி⁴நிபாதநம் ।
ந ஶேகுர்வாநரா꞉ ஸோடு⁴ம் தே விநேது³ர்மஹாஸ்வநம் ॥ 78 ॥

பததாம் ஹரிவீராணாம் ரூபாணி ப்ரசகாஶிரே ।
வஜ்ரபி⁴ந்நாக்³ரகூடாநாம் ஶைலாநாம் பததாமிவ ॥ 79 ॥

யே து பூர்வம் மஹாத்மாந꞉ கும்ப⁴கர்ணேந பாதிதா꞉ ।
தே ஸ்வஸ்தா² வாநரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸுக்³ரீவமுபதஸ்தி²ரே ॥ 80 ॥

விப்ரேக்ஷமாண꞉ ஸுக்³ரீவோ த³த³ர்ஶ ஹரிவாஹிநீம் ।
நராந்தகப⁴யத்ரஸ்தாம் வித்³ரவந்தீமிதஸ்தத꞉ ॥ 81 ॥

வித்³ருதாம் வாஹிநீம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ த³த³ர்ஶ நராந்தகம் ।
க்³ருஹீதப்ராஸமாயாந்தம் ஹயப்ருஷ்டே² ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 82 ॥

அதோ²வாச மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவோ வாநராதி⁴ப꞉ ।
குமாரமங்க³த³ம் வீரம் ஶக்ரதுல்யபராக்ரமம் ॥ 83 ॥

க³ச்ச² த்வம் ராக்ஷஸம் வீரோ யோ(அ)ஸௌ துரக³மாஸ்தி²த꞉ ।
க்ஷோப⁴யந்தம் ஹரிப³லம் க்ஷிப்ரம் ப்ராணைர்வியோஜய ॥ 84 ॥

ஸ ப⁴ர்துர்வசநம் ஶ்ருத்வா நிஷ்பபாதாங்க³த³ஸ்தத꞉ ।
அநீகாந்மேக⁴ஸங்காஶாந்மேகா⁴நீகாதி³வாம்ஶுமாந் ॥ 85 ॥

ஶைலஸங்கா⁴தஸங்காஶோ ஹரீணாமுத்தமோ(அ)ங்க³த³꞉ ।
ரராஜாங்க³த³ஸந்நத்³த⁴꞉ ஸதா⁴துரிவ பர்வத꞉ ॥ 86 ॥

நிராயுதோ⁴ மஹாதேஜா꞉ கேவலம் நக²த³ம்ஷ்ட்ரவாந் ।
நராந்தகமபி⁴க்ரம்ய வாலிபுத்ரோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 87 ॥

திஷ்ட² கிம் ப்ராக்ருதைரேபி⁴ர்ஹரிபி⁴ஸ்த்வம் கரிஷ்யஸி ।
அஸ்மிந்வஜ்ரஸமஸ்பர்ஶம் ப்ராஸம் க்ஷிப மமோரஸி ॥ 88 ॥

அங்க³த³ஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரசுக்ரோத⁴ நராந்தக꞉ ।
ஸந்த³ஶ்ய த³ஶநைரோஷ்ட²ம் விநிஶ்வஸ்ய பு⁴ஜங்க³வத் ।
அபி⁴க³ம்யாங்க³த³ம் க்ருத்³தோ⁴ வாலிபுத்ரம் நராந்தக꞉ ॥ 89 ॥

ப்ராஸம் ஸமாவித்⁴ய ததா³(அ)ங்க³தா³ய
ஸமுஜ்ஜ்வலந்தம் ஸஹஸோத்ஸஸர்ஜ ।
ஸ வாலிபுத்ரோரஸி வஜ்ரகல்பே
ப³பூ⁴வ ப⁴க்³நோ ந்யபதச்ச பூ⁴மௌ ॥ 90 ॥

தம் ப்ராஸமாலோக்ய ததா³ விப⁴க்³நம்
ஸுபர்ணக்ருத்தோரக³போ⁴க³கல்பம் ।
தலம் ஸமுத்³யம்ய ஸ வாலிபுத்ர꞉
துரங்க³மம் தஸ்ய ஜகா⁴ந மூர்த்⁴நி ॥ 91 ॥

நிமக்³நதாலு꞉ ஸ்பு²டிதாக்ஷிதாரோ
நிஷ்க்ராந்தஜிஹ்வோ(அ)சலஸந்நிகாஶ꞉ ।
ஸ தஸ்ய வாஜீ நிபபாத பூ⁴மௌ
தலப்ரஹாரேண விஶீர்ணமூர்தா⁴ ॥ 92 ॥

நராந்தக꞉ க்ரோத⁴வஶம் ஜகா³ம
ஹதம் துரங்க³ம் பதிதம் நிரீக்ஷ்ய ।
ஸ முஷ்டிமுத்³யம்ய மஹாப்ரபா⁴வோ
ஜகா⁴ந ஶீர்ஷே யுதி⁴ வாலிபுத்ரம் ॥ 93 ॥

அதா²ங்க³தோ³ முஷ்டிவிபி⁴ந்நமூர்தா⁴
ஸுஸ்ராவ தீவ்ரம் ருதி⁴ரம் ப்⁴ருஶோஷ்ணம் ।
முஹுர்விஜஜ்வால முமோஹ சாபி
ஸஞ்ஜ்ஞாம் ஸமாஸாத்³ய விஸிஷ்மியே ச ॥ 94 ॥

அதா²ங்க³தோ³ வஜ்ரஸமாநவேக³ம்
ஸம்வர்த்ய முஷ்டிம் கி³ரிஶ்ருங்க³கல்பம் ।
நிபாதயாமாஸ ததா³ மஹாத்மா
நராந்தகஸ்யோரஸி வாலிபுத்ர꞉ ॥ 95 ॥

ஸ முஷ்டிநிஷ்பஷ்டவிபி⁴ந்நவக்ஷா
ஜ்வாலாவமச்சோ²ணிததி³க்³த⁴கா³த்ர꞉ ।
நராந்தகோ பூ⁴மிதலே பபாத
யதா²(அ)சலோ வஜ்ரநிபாதப⁴க்³ந꞉ ॥ 96 ॥

அதா²ந்தரிக்ஷே த்ரித³ஶோத்தமாநாம்
வநௌகஸாம் சைவ மஹாப்ரணாத³꞉ ।
ப³பூ⁴வ தஸ்மிந்நிஹதே(அ)க்³ர்யவீரே
நராந்தகே வாலிஸுதேந ஸங்க்²யே ॥ 97 ॥

அதா²ங்க³தோ³ ராமமந꞉ப்ரஹர்ஷணம்
ஸுது³ஷ்கரம் தத்க்ருதவாந்ஹி விக்ரமம் ।
விஸிஷ்மியே ஸோ(அ)ப்யதிவீர்யவிக்ரம꞉
புநஶ்ச யுத்³தே⁴ ஸ ப³பூ⁴வ ஹர்ஷித꞉ ॥ 98 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 69 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (70) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed