Yuddha Kanda Sarga 117 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (117)


॥ ஸீதாப⁴ர்துமுகோ²தீ³க்ஷணம் ॥

ஸ உவாச மஹாப்ராஜ்ஞமபி⁴க³ம்ய ப்லவங்க³ம꞉ ।
ராமம் வசநமர்த²ஜ்ஞோ வரம் ஸர்வத⁴நுஷ்மதாம் ॥ 1 ॥

யந்நிமித்தோ(அ)யமாரம்ப⁴꞉ கர்மணாம் ச ப²லோத³ய꞉ ।
தாம் தே³வீம் ஶோகஸந்தப்தாம் மைதி²லீம் த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஸா ஹி ஶோகஸமாவிஷ்டா பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா ।
மைதி²லீ விஜயம் ஶ்ருத்வா தவ ஹர்ஷமுபாக³மத் ॥ 3 ॥

பூர்வகாத்ப்ரத்யயாச்சாஹமுக்தோ விஶ்வஸ்தயா தயா ।
ப⁴ர்தாரம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி க்ருதார்த²ம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ॥ 4 ॥

ஏவமுக்தோ ஹநுமதா ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
அக³ச்ச²த்ஸஹஸா த்⁴யாநமீஷத்³பா³ஷ்பபரிப்லுத꞉ ॥ 5 ॥

தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் விநிஶ்வஸ்ய மேதி³நீமவலோகயந் ।
உவாச மேக⁴ஸங்காஶம் விபீ⁴ஷணமுபஸ்தி²தம் ॥ 6 ॥

தி³வ்யாங்க³ராகா³ம் வைதே³ஹீம் தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
இஹ ஸீதாம் ஶிர꞉ஸ்நாதாமுபஸ்தா²பய மா சிரம் ॥ 7 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண த்வரமாணோ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ப்ரவிஶ்யாந்த꞉புரம் ஸீதாம் ஸ்வாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ரசோத³யத் ॥ 8 ॥

தி³வ்யாங்க³ராகா³ வைதே³ஹி தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
யாநமாரோஹ ப⁴த்³ரம் தே ப⁴ர்தா த்வாம் த்³ரஷ்டுமிச்ச²தி ॥ 9 ॥

ஏவமுக்தா து வேதே³ஹீ ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷணம் ।
அஸ்நாதா த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ப⁴ர்தாரம் ராக்ஷஸாதி⁴ப ॥ 10 ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷண꞉ ।
யதா³ஹ ராஜா ப⁴ர்தா தே தத்ததா² கர்துமர்ஹஸி ॥ 11 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா மைதி²லீ ப⁴ர்த்ருதே³வதா ।
ப⁴ர்த்ருப⁴க்திவ்ரதா ஸாத்⁴வீ ததே²தி ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 12 ॥

தத꞉ ஸீதாம் ஶிர꞉ஸ்நாதாம் யுவதீபி⁴ரளங்க்ருதாம் ।
மஹார்ஹாப⁴ரணோபேதாம் மஹார்ஹாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் ॥ 13 ॥

ஆரோப்ய ஶிபி³காம் தீ³ப்தாம் பரார்த்⁴யாம்ப³ரஸம்வ்ருதாம் ।
ரக்ஷோபி⁴ர்ப³ஹுபி⁴ர்கு³ப்தாமாஜஹார விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 14 ॥

ஸோ(அ)பி⁴க³ம்ய மஹாத்மாநம் ஜ்ஞாத்வா(அ)பி த்⁴யாநமாஸ்தி²தம் ।
ப்ரணதஶ்ச ப்ரஹ்ருஷ்டஶ்ச ப்ராப்தம் ஸீதாம் ந்யவேத³யத் ॥ 15 ॥

தாமாக³தாமுபஶ்ருத்ய ரக்ஷோக்³ருஹசிரோஷிதாம் ।
ஹர்ஷோ தை³ந்யம் ச ரோஷஶ்ச த்ரயம் ராக⁴வமாவிஶத் ॥ 16 ॥

தத꞉ பார்ஶ்வக³தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸவிமர்ஶம் விசாரயந் ।
விபீ⁴ஷணமித³ம் வாக்யமஹ்ருஷ்டம் ராக⁴வோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

ராக்ஷஸாதி⁴பதே ஸௌம்ய நித்யம் மத்³விஜயே ரத ।
வைதே³ஹீ ஸந்நிகர்ஷம் மே ஶீக்⁴ரம் ஸமுபக³ச்ச²து ॥ 18 ॥

ஸ தத்³வசநமாஜ்ஞாய ராக⁴வஸ்ய விபீ⁴ஷண꞉ ।
தூர்ணமுத்ஸாரணே யத்நம் காரயாமாஸ ஸர்வத꞉ ॥ 19 ॥

கஞ்சுகோஷ்ணீஷிணஸ்தத்ர வேத்ரஜர்ஜரபாணய꞉ ।
உத்ஸாரயந்த꞉ புருஷா꞉ ஸமந்தாத்பரிசக்ரமு꞉ ॥ 20 ॥

ருக்ஷாணாம் வாநராணாம் ச ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர்வஶ꞉ ।
வ்ருந்தா³ந்யுத்ஸார்யமாணாநி தூ³ரமுத்ஸஸ்ருஜுஸ்ததா³ ॥ 21 ॥

தேஷாமுத்ஸார்யமாணாநாம் ஸர்வேஷாம் த்⁴வநிருத்தி²த꞉ ।
வாயுநோத்³வர்தமாநஸ்ய ஸாக³ரஸ்யேவ நிஸ்வந꞉ ॥ 22 ॥

உத்ஸார்யமாணாம்ஸ்தாந்த்³ருஷ்ட்வா ஸமந்தாஜ்ஜாதஸம்ப்⁴ரமாந் ।
தா³க்ஷிண்யாத்தத³மர்ஷாச்ச வாரயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 23 ॥

ஸம்ரப்³த⁴ஶ்சாப்³ரவீத்³ராமஶ்சக்ஷுஷா ப்ரத³ஹந்நிவ ।
விபீ⁴ஷணம் மஹாப்ராஜ்ஞம் ஸோபாலம்ப⁴மித³ம் வச꞉ ॥ 24 ॥

கிமர்த²ம் மாமநாத்³ருத்ய க்லிஶ்யதே(அ)யம் த்வயா ஜந꞉ ।
நிவர்தயைநமுத்³யோக³ம் ஜநோ(அ)யம் ஸ்வஜநோ மம ॥ 25 ॥

ந க்³ருஹாணி ந வஸ்த்ராணி ந ப்ராகாராஸ்திரஸ்க்ரியா꞉ ।
நேத்³ருஶா ராஜஸத்காரா வ்ருத்தமாவரணம் ஸ்த்ரியா꞉ ॥ 26 ॥

வ்யஸநேஷு ந க்ருச்ச்²ரேஷு ந யுத்³தே⁴ஷு ஸ்வயம்வரே ।
ந க்ரதௌ ந விவாஹே ச த³ர்ஶநம் து³ஷ்யதி ஸ்த்ரியா꞉ ॥ 27 ॥

ஸைஷா யுத்³த⁴க³தா சைவ க்ருச்ச்²ரே ச மஹதி ஸ்தி²தா ।
த³ர்ஶநே(அ)ஸ்யா ந தோ³ஷ꞉ ஸ்யாந்மத்ஸமீபே விஶேஷத꞉ ॥ 28 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
விஸ்ருஜ்ய ஶிபி³காம் தஸ்மாத்பத்³ப்⁴யாமேவோபஸர்பது ।
ஸமீபே மம வைதே³ஹீம் பஶ்யந்த்வேதே வநௌகஸ꞉ ॥
*]

ததா³நய ஸமீபம் மே ஶீக்⁴ரமேநாம் விபீ⁴ஷண ।
ஸீதா பஶ்யது மாமேஷா ஸுஹ்ருத்³க³ணவ்ருதம் ஸ்தி²தம் ॥ 29 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண ஸவிமர்ஶோ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ராமஸ்யோபாநயத்ஸீதாம் ஸந்நிகர்ஷம் விநீதவத் ॥ 30 ॥

ததோ லக்ஷ்மணஸுக்³ரீவௌ ஹநுமாம்ஶ்ச ப்லவங்க³ம꞉ ।
நிஶம்ய வாக்யம் ராமஸ்ய ப³பூ⁴வுர்வ்யதி²தா ப்⁴ருஶம் ॥ 31 ॥

களத்ரநிரபேக்ஷைஶ்ச இங்கி³தைரஸ்ய தா³ருணை꞉ ।
அப்ரீதமிவ ஸீதாயாம் தர்கயந்தி ஸ்ம ராக⁴வம் ॥ 32 ॥

லஜ்ஜயா த்வவலீயந்தீ ஸ்வேஷு கா³த்ரேஷு மைதி²லீ ।
விபீ⁴ஷணேநாநுக³தா ப⁴ர்தாரம் ஸா(அ)ப்⁴யவர்தத ॥ 33 ॥

ஸா வஸ்த்ரஸம்ருத்³த⁴முகீ² லஜ்ஜயா ஜநஸம்ஸதி³ ।
ருரோதா³ஸாத்³ய ப⁴ர்தாரமார்யபுத்ரேதி பா⁴ஷிணீ ॥ 34 ॥

விஸ்மயாச்ச ப்ரஹர்ஷாச்ச ஸ்நேஹாச்ச பதிதே³வதா ।
உதை³க்ஷத முக²ம் ப⁴ர்து꞉ ஸௌம்யம் ஸௌம்யதராநநா ॥ 35 ॥

அத² ஸமபநுத³ந்மந꞉க்லமம் ஸா
ஸுசிரமத்³ருஷ்டமுதீ³க்ஷ்ய வை ப்ரியஸ்ய ।
வத³நமுதி³தபூர்ணசந்த்³ரகாந்தம்
விமலஶஶாங்கநிபா⁴நநா ததா³நீம் ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 117 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (118) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed