Sundarakanda Sarga (Chapter) 46 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46)


॥ ஸேநாபதிபஞ்சகவத⁴꞉ ॥

ஹதாந்மந்த்ரிஸுதாந்பு³த்³த்⁴வா வாநரேண மஹாத்மநா ।
ராவண꞉ ஸம்வ்ருதாகாரஶ்சகார மதிமுத்தமாம் ॥ 1 ॥

ஸ விரூபாக்ஷயூபாக்ஷௌ து³ர்த⁴ரம் சைவ ராக்ஷஸம் ।
ப்ரக⁴ஸம் பா⁴ஸகர்ணம் ச பஞ்ச ஸேநாக்³ரநாயகாந் ॥ 2 ॥

ஸந்தி³தே³ஶ த³ஶக்³ரீவோ வீராந்நயவிஶாரதா³ந் ।
ஹநுமத்³க்³ரஹணே வ்யக்³ராந்வாயுவேக³ஸமாந்யுதி⁴ ॥ 3 ॥

யாத ஸேநாக்³ரகா³꞉ ஸர்வே மஹாப³லபரிக்³ரஹா꞉ ।
ஸவாஜிரத²மாதங்கா³꞉ ஸ கபி꞉ ஶாஸ்யதாமிதி ॥ 4 ॥

யத்தைஶ்ச க²லு பா⁴வ்யம் ஸ்யாத்தமாஸாத்³ய வநாலயம் ।
கர்ம சாபி ஸமாதே⁴யம் தே³ஶகாலவிரோதி⁴நம் ॥ 5 ॥

ந ஹ்யஹம் தம் கபிம் மந்யே கர்மணா ப்ரதிதர்கயந் ।
ஸர்வதா² தந்மஹத்³பூ⁴தம் மஹாப³லபரிக்³ரஹம் ॥ 6 ॥

ப⁴வேதி³ந்த்³ரேண வா ஸ்ருஷ்டமஸ்மத³ர்த²ம் தபோப³லாத் ।
ஸநாக³யக்ஷக³ந்த⁴ர்வா தே³வாஸுரமஹர்ஷய꞉ ॥ 7 ॥

யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸஹிதை꞉ ஸர்வைர்மயா ஸஹ விநிர்ஜிதா꞉ ।
தைரவஶ்யம் விதா⁴தவ்யம் வ்யலீகம் கிஞ்சிதே³வ ந꞉ ॥ 8 ॥

ததே³வ நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ப்ரஸஹ்ய பரிக்³ருஹ்யதாம் ।
நாவமாந்யோ ப⁴வத்³பி⁴ஶ்ச ஹரிர்தீ⁴ரபராக்ரம꞉ ॥ 9 ॥

த்³ருஷ்டா ஹி ஹரய꞉ பூர்வம் மயா விபுலவிக்ரமா꞉ ।
வாலீ ச ஸஹஸுக்³ரீவோ ஜாம்ப³வாம்ஶ்ச மஹாப³ல꞉ ॥ 10 ॥

நீல꞉ ஸேநாபதிஶ்சைவ யே சாந்யே த்³விவிதா³த³ய꞉ ।
நைவம் தேஷாம் க³திர்பீ⁴மா ந தேஜோ ந பராக்ரம꞉ ॥ 11 ॥

ந மதிர்ந ப³லோத்ஸாஹௌ ந ரூபபரிகல்பநம் ।
மஹத்ஸத்த்வமித³ம் ஜ்ஞேயம் கபிரூபம் வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 12 ॥

ப்ரயத்நம் மஹதா³ஸ்தா²ய க்ரியதாமஸ்ய நிக்³ரஹ꞉ ।
காமம் லோகாஸ்த்ரய꞉ ஸேந்த்³ரா꞉ ஸஸுராஸுரமாநவா꞉ ॥ 13 ॥

ப⁴வதாமக்³ரத꞉ ஸ்தா²தும் ந பர்யாப்தா ரணாஜிரே ।
ததா²பி து நயஜ்ஞேந ஜயமாகாங்க்ஷதா ரணே ॥ 14 ॥

ஆத்மா ரக்ஷ்ய꞉ ப்ரயத்நேந யுத்³த⁴ஸித்³தி⁴ர்ஹி சஞ்சலா ।
தே ஸ்வாமிவசநம் ஸர்வே ப்ரதிக்³ருஹ்ய மஹௌஜஸ꞉ ॥ 15 ॥

ஸமுத்பேதுர்மஹாவேகா³ ஹுதாஶஸமதேஜஸ꞉ ।
ரதை²ர்மத்தைஶ்ச மாதங்கை³ர்வாஜிபி⁴ஶ்ச மஹாஜவை꞉ ॥ 16 ॥

ஶஸ்த்ரைஶ்ச விவிதை⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ஸர்வைஶ்சோபசிதா ப³லை꞉ ।
ததஸ்தம் த³த்³ருஶுர்வீரா தீ³ப்யமாநம் மஹாகபிம் ॥ 17 ॥

ரஶ்மிமந்தமிவோத்³யந்தம் ஸ்வதேஜோரஶ்மிமாலிநம் ।
தோரணஸ்த²ம் மஹோத்ஸாஹம் மஹாஸத்த்வம் மஹாப³லம் ॥ 18 ॥

மஹாமதிம் மஹாவேக³ம் மஹாகாயம் மஹாப³லம் ।
தம் ஸமீக்ஷ்யைவ தே ஸர்வே தி³க்ஷு ஸர்வாஸ்வவஸ்தி²தா꞉ ॥ 19 ॥

தைஸ்தை꞉ ப்ரஹரணைர்பீ⁴மைரபி⁴பேதுஸ்ததஸ்தத꞉ ।
தஸ்ய பஞ்சாயஸாஸ்தீக்ஷ்ணா꞉ ஶிதா꞉ பீதமுகா²꞉ ஶரா꞉ ॥ 20 ॥

ஶிரஸ்யுத்பலபத்ராபா⁴ து³ர்த⁴ரேண நிபாதிதா꞉ ।
ஸ தை꞉ பஞ்சபி⁴ராவித்³த⁴꞉ ஶரை꞉ ஶிரஸி வாநர꞉ ॥ 21 ॥

உத்பபாத நத³ந்வ்யோம்நி தி³ஶோ த³ஶ விநாத³யந் ।
ததஸ்து து³ர்த⁴ரோ வீர꞉ ஸரத²꞉ ஸஜ்யகார்முக꞉ ॥ 22 ॥

கிரந் ஶரஶதைஸ்தீக்ஷ்ணைரபி⁴பேதே³ மஹாப³ல꞉ ।
ஸ கபிர்வாரயாமாஸ தம் வ்யோம்நி ஶரவர்ஷிணம் ॥ 23 ॥

வ்ருஷ்டிமந்தம் பயோதா³ந்தே பயோத³மிவ மாருத꞉ ।
அர்த்³யமாநஸ்ததஸ்தேந து³ர்த⁴ரேணாநிலாத்மஜ꞉ ॥ 24 ॥

சகார நிநத³ம் பூ⁴யோ வ்யவர்த⁴த ச வேக³வாந் । [கத³நம்]
ஸ தூ³ரம் ஸஹஸோத்பத்ய து³ர்த⁴ரஸ்ய ரதே² ஹரி꞉ ॥ 25 ॥

நிபபாத மஹாவேகோ³ வித்³யுத்³ராஶிர்கி³ராவிவ ।
தத꞉ ஸ மதி²தாஷ்டாஶ்வம் ரத²ம் ப⁴க்³நாக்ஷகூப³ரம் ॥ 26 ॥

விஹாய ந்யபதத்³பூ⁴மௌ து³ர்த⁴ரஸ்த்யக்தஜீவித꞉ ।
தம் விரூபாக்ஷயூபாக்ஷௌ த்³ருஷ்ட்வா நிபதிதம் பு⁴வி ॥ 27 ॥

ஸஞ்ஜாதரோஷௌ து³ர்த⁴ர்ஷாவுத்பேததுரரிந்த³மௌ ।
ஸ தாப்⁴யாம் ஸஹஸோத்பத்ய விஷ்டி²தோ விமலே(அ)ம்ப³ரே ॥ 28 ॥

முத்³க³ராப்⁴யாம் மஹாபா³ஹுர்வக்ஷஸ்யபி⁴ஹத꞉ கபி꞉ ।
தயோர்வேக³வதோர்வேக³ம் விநிஹத்ய மஹாப³ல꞉ ॥ 29 ॥

நிபபாத புநர்பூ⁴மௌ ஸுபர்ணஸமவிக்ரம꞉ ।
ஸ ஸாலவ்ருக்ஷமாஸாத்³ய தமுத்பாட்ய ச வாநர꞉ ॥ 30 ॥

தாவுபௌ⁴ ராக்ஷஸௌ வீரௌ ஜகா⁴ந பவநாத்மஜ꞉ ।
ததஸ்தாம்ஸ்த்ரீந்ஹதாந் ஜ்ஞாத்வா வாநரேண தரஸ்விநா ॥ 31 ॥

அபி⁴பேதே³ மஹாவேக³꞉ ப்ரஸஹ்ய ப்ரக⁴ஸோ ஹரிம் ।
பா⁴ஸகர்ணஶ்ச ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஶூலமாதா³ய வீர்யவாந் ॥ 32 ॥

ஏகத꞉ கபிஶார்தூ³ளம் யஶஸ்விநமவஸ்தி²தம் ।
பட்டஸேந ஶிதாக்³ரேண ப்ரக⁴ஸ꞉ ப்ரத்யயோத⁴யத் ॥ 33 ॥

பா⁴ஸகர்ணஶ்ச ஶூலேந ராக்ஷஸ꞉ கபிஸத்தமம் ।
ஸ தாப்⁴யாம் விக்ஷதைர்கா³த்ரைரஸ்ருக்³தி³க்³த⁴தநூருஹ꞉ ॥ 34 ॥

அப⁴வத்³வாநர꞉ க்ருத்³தோ⁴ பா³லஸூர்யஸமப்ரப⁴꞉ ।
ஸமுத்பாட்ய கி³ரே꞉ ஶ்ருங்க³ம் ஸம்ருக³வ்யாளபாத³பம் ॥ 35 ॥

ஜகா⁴ந ஹநுமாந்வீரோ ராக்ஷஸௌ கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ததஸ்தேஷ்வவஸந்நேஷு ஸேநாபதிஷு பஞ்சஸு ॥ 36 ॥

ப³லம் தத³வஶேஷம் ச நாஶயாமாஸ வாநர꞉ ।
அஶ்வைரஶ்வாந்க³ஜைர்நாகா³ந்யோதை⁴ர்யோதா⁴ந்ரதை² ரதா²ந் ॥ 37 ॥

ஸ கபிர்நாஶயாமாஸ ஸஹஸ்ராக்ஷ இவாஸுராந் ।
ஹதைர்நாகை³ஶ்ச துரகை³ர்ப⁴க்³நாக்ஷைஶ்ச மஹாரதை²꞉ ।
ஹதைஶ்ச ராக்ஷஸைர்பூ⁴மீ ருத்³த⁴மார்கா³ ஸமந்தத꞉ ॥ 39 ॥

தத꞉ கபிஸ்தாந்த்⁴வஜிநீபதீந்ரணே
நிஹத்ய வீராந்ஸப³லாந்ஸவாஹநாந் ।
ததே³வ வீர꞉ பரிக்³ருஹ்ய தோரணம் [ஸமீக்ஷ்ய]
க்ருதக்ஷண꞉ கால இவ ப்ரஜாக்ஷயே ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 46 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: