Sundarakanda Sarga (Chapter) 35 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (35)


॥ விஶ்வாஸோத்பாத³நம் ॥

தாம் து ராமகதா²ம் ஶ்ருத்வா வைதே³ஹீ வாநரர்ஷபா⁴த் ।
உவாச வசநம் ஸாந்த்வமித³ம் மது⁴ரயா கி³ரா ॥ 1 ॥

க்வ தே ராமேண ஸம்ஸர்க³꞉ கத²ம் ஜாநாஸி லக்ஷ்மணம் ।
வாநராணாம் நராணாம் ச கத²மாஸீத்ஸமாக³ம꞉ ॥ 2 ॥

யாநி ராமஸ்ய லிங்கா³நி லக்ஷ்மணஸ்ய ச வாநர ।
தாநி பூ⁴ய꞉ ஸமாசக்ஷ்வ ந மாம் ஶோக꞉ ஸமாவிஶேத் ॥ 3 ॥

கீத்³ருஶம் தஸ்ய ஸம்ஸ்தா²நம் ரூபம் ராமஸ்ய கீத்³ருஶம் ।
கத²மூரூ கத²ம் பா³ஹூ லக்ஷ்மணஸ்ய ச ஶம்ஸ மே ॥ 4 ॥

ஏவமுக்தஸ்து வைதே³ஹ்யா ஹநுமாந்பவநாத்மஜ꞉ । [மாருதாத்மஜ꞉]
ததோ ராமம் யதா²தத்த்வமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ॥ 5 ॥

ஜாநந்தீ ப³த தி³ஷ்ட்யா மாம் வைதே³ஹி பரிப்ருச்ச²ஸி ।
ப⁴ர்து꞉ கமலபத்ராக்ஷி ஸம்ஸ்தா²நம் லக்ஷ்மணஸ்ய ச ॥ 6 ॥

யாநி ராமஸ்ய சிஹ்நாநி லக்ஷ்மணஸ்ய ச யாநி வை ।
லக்ஷிதாநி விஶாலாக்ஷி வத³த꞉ ஶ்ருணு தாநி மே ॥ 7 ॥

ராம꞉ கமலபத்ராக்ஷ꞉ ஸர்வஸத்த்வமநோஹர꞉ ।
ரூபதா³க்ஷிண்யஸம்பந்ந꞉ ப்ரஸூதோ ஜநகாத்மஜே ॥ 8 ॥

தேஜஸாதி³த்யஸங்காஶ꞉ க்ஷமயா ப்ருதி²வீஸம꞉ ।
ப்³ருஹஸ்பதிஸமோ பு³த்³த்⁴யா யஶஸா வாஸவோபம꞉ ॥ 9 ॥

ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய ஸ்வஜநஸ்ய ச ரக்ஷிதா ।
ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய வ்ருத்தஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ச பரந்தப꞉ ॥ 10 ॥

ராமோ பா⁴மிநி லோகஸ்ய சாதுர்வர்ண்யஸ்ய ரக்ஷிதா ।
மர்யாதா³நாம் ச லோகஸ்ய கர்தா காரயிதா ச ஸ꞉ ॥ 11 ॥

அர்சிஷ்மாநர்சிதோ நித்யம் ப்³ரஹ்மசர்யவ்ரதே ஸ்தி²த꞉ ।
ஸாதூ⁴நாமுபகாரஜ்ஞ꞉ ப்ரசாரஜ்ஞஶ்ச கர்மணாம் ॥ 12 ॥

ராஜவித்³யாவிநீதஶ்ச ப்³ராஹ்மணாநாமுபாஸிதா ।
ஶ்ருதவாந் ஶீலஸம்பந்நோ விநீதஶ்ச பரந்தப꞉ ॥ 13 ॥

யஜுர்வேத³விநீதஶ்ச வேத³வித்³பி⁴꞉ ஸுபூஜித꞉ ।
த⁴நுர்வேதே³ ச வேதே³ஷு வேதா³ங்கே³ஷு ச நிஷ்டி²த꞉ ॥ 14 ॥

விபுலாம்ஸோ மஹாபா³ஹு꞉ கம்பு³க்³ரீவ꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ।
கூ³ட⁴ஜத்ரு꞉ ஸுதாம்ராக்ஷோ ராமோ தே³வி ஜநை꞉ ஶ்ருத꞉ ॥ 15 ॥

து³ந்து³பி⁴ஸ்வநநிர்கோ⁴ஷ꞉ ஸ்நிக்³த⁴வர்ண꞉ ப்ரதாபவாந் ।
ஸம꞉ ஸமவிப⁴க்தாங்கோ³ வர்ணம் ஶ்யாமம் ஸமாஶ்ரித꞉ ॥ 16 ॥

த்ரிஸ்தி²ரஸ்த்ரிப்ரளம்ப³ஶ்ச த்ரிஸமஸ்த்ரிஷு சோந்நத꞉ ।
த்ரிதாம்ரஸ்த்ரிஷு ச ஸ்நிக்³தோ⁴ க³ம்பீ⁴ரஸ்த்ரிஷு நித்யஶ꞉ ॥ 17 ॥

த்ரிவலீமாம்ஸ்த்ர்யவநதஶ்சதுர்வ்யங்க³ஸ்த்ரிஶீர்ஷவாந் ।
சதுஷ்களஶ்சதுர்லேக²ஶ்சதுஷ்கிஷ்குஶ்சது꞉ஸம꞉ ॥ 18 ॥

சதுர்த³ஶஸமத்³வந்த்³வஶ்சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்க³தி꞉ ।
மஹோஷ்ட²ஹநுநாஸஶ்ச பஞ்சஸ்நிக்³தோ⁴(அ)ஷ்டவம்ஶவாந் ॥ 19 ॥

த³ஶபத்³மோ த³ஶப்³ருஹத்த்ரிபி⁴ர்வ்யாப்தோ த்³விஶுக்லவாந் ।
ஷடு³ந்நதோ நவதநுஸ்த்ரிபி⁴ர்வ்யாப்நோதி ராக⁴வ꞉ ॥ 20 ॥

ஸத்யத⁴ர்மபர꞉ ஶ்ரீமாந் ஸங்க்³ரஹாநுக்³ரஹே ரத꞉ ।
தே³ஶகாலவிபா⁴க³ஜ்ஞ꞉ ஸர்வலோகப்ரியம்வத³꞉ ॥ 21 ॥

ப்⁴ராதா ச தஸ்ய த்³வைமாத்ர꞉ ஸௌமித்ரிரபராஜித꞉ ।
அநுராகே³ண ரூபேண கு³ணைஶ்சைவ ததா²வித⁴꞉ ॥ 22 ॥

தாவுபௌ⁴ நரஶார்தூ³ளௌ த்வத்³த³ர்ஶநஸமுத்ஸுகௌ ।
விசிந்வந்தௌ மஹீம் க்ருத்ஸ்நாமஸ்மாபி⁴ரபி⁴ஸங்க³தௌ ॥ 23 ॥

த்வாமேவ மார்க³மாணௌ தௌ விசரந்தௌ வஸுந்த⁴ராம் ।
த³த³ர்ஶதுர்ம்ருக³பதிம் பூர்வஜேநாவரோபிதம் ॥ 24 ॥

ருஶ்யமூகஸ்ய ப்ருஷ்டே² து ப³ஹுபாத³பஸங்குலே ।
ப்⁴ராதுர்ப⁴யார்தமாஸீநம் ஸுக்³ரீவம் ப்ரியத³ர்ஶநம் ॥ 25 ॥

வயம் து ஹரிராஜம் தம் ஸுக்³ரீவம் ஸத்யஸங்க³ரம் ।
பரிசர்யாஸ்மஹே ராஜ்யாத்பூர்வஜேநாவரோபிதம் ॥ 26 ॥

ததஸ்தௌ சீரவஸநௌ த⁴நு꞉ப்ரவரபாணிநௌ ।
ருஶ்யமூகஸ்ய ஶைலஸ்ய ரம்யம் தே³ஶமுபாக³தௌ ॥ 27 ॥

ஸ தௌ த்³ருஷ்ட்வா நரவ்யாக்⁴ரௌ த⁴ந்விநௌ வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
அவப்லுதோ கி³ரேஸ்தஸ்ய ஶிக²ரம் ப⁴யமோஹித꞉ ॥ 28 ॥

தத꞉ ஸ ஶிக²ரே தஸ்மிந்வாநரேந்த்³ரோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
தயோ꞉ ஸமீபம் மாமேவ ப்ரேஷயாமாஸ ஸத்வரம் ॥ 29 ॥

தாவஹம் புருஷவ்யாக்⁴ரௌ ஸுக்³ரீவவசநாத்ப்ரபூ⁴ ।
ரூபலக்ஷணஸம்பந்நௌ க்ருதாஞ்ஜலிருபஸ்தி²த꞉ ॥ 30 ॥

தௌ பரிஜ்ஞாததத்த்வார்தௌ² மயா ப்ரீதிஸமந்விதௌ ।
ப்ருஷ்ட²மாரோப்ய தம் தே³ஶம் ப்ராபிதௌ புருஷர்ஷபௌ⁴ ॥ 31 ॥

நிவேதி³தௌ ச தத்த்வேந ஸுக்³ரீவாய மஹாத்மநே ।
தயோரந்யோந்யஸம்லாபாத்³ப்⁴ருஶம் ப்ரீதிரஜாயத ॥ 32 ॥

ததஸ்தௌ ப்ரீதிஸம்பந்நௌ ஹரீஶ்வரநரேஶ்வரௌ ।
பரஸ்பரக்ருதாஶ்வாஸௌ கத²யா பூர்வவ்ருத்தயா ॥ 33 ॥

தம் தத꞉ ஸாந்த்வயாமாஸ ஸுக்³ரீவம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
ஸ்த்ரீஹேதோர்வாலிநா ப்⁴ராத்ரா நிரஸ்தமுருதேஜஸா ॥ 34 ॥

ததஸ்த்வந்நாஶஜம் ஶோகம் ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
லக்ஷ்மணோ வாநரேந்த்³ராய ஸுக்³ரீவாய ந்யவேத³யத் ॥ 35 ॥

ஸ ஶ்ருத்வா வாநரேந்த்³ரஸ்து லக்ஷ்மணேநேரிதம் வச꞉ ।
ததா³ஸீந்நிஷ்ப்ரபோ⁴(அ)த்யர்த²ம் க்³ரஹக்³ரஸ்த இவாம்ஶுமாந் ॥ 36 ॥

ததஸ்த்வத்³கா³த்ரஶோபீ⁴நி ரக்ஷஸா ஹ்ரியமாணயா ।
யாந்யாப⁴ரணஜாலாநி பாதிதாநி மஹீதலே ॥ 37 ॥

தாநி ஸர்வாணி ராமாய ஆநீய ஹரியூத²பா꞉ ।
ஸம்ஹ்ருஷ்டா த³ர்ஶயாமாஸுர்க³திம் து ந விது³ஸ்தவ ॥ 38 ॥

தாநி ராமாய த³த்தாநி மயைவோபஹ்ருதாநி ச ।
ஸ்வநவந்த்யவகீர்ணாநி தஸ்மிந்விக³தசேதஸி ॥ 39 ॥

தாந்யங்கே த³ர்ஶநீயாநி க்ருத்வா ப³ஹுவித⁴ம் தவ ।
தேந தே³வப்ரகாஶேந தே³வேந பரிதே³விதம் ॥ 40 ॥

பஶ்யதஸ்தாநி ருத³தஸ்தாம்யதஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
ப்ராதீ³பயந்தா³ஶரதே²ஸ்தாநி ஶோகஹுதாஶநம் ॥ 41 ॥

ஶயிதம் ச சிரம் தேந து³꞉கா²ர்தேந மஹாத்மநா ।
மயா(அ)பி விவிதை⁴ர்வாக்யை꞉ க்ருச்ச்²ராது³த்தா²பித꞉ புந꞉ ॥ 42 ॥

தாநி த்³ருஷ்ட்வா மஹார்ஹாணி த³ர்ஶயித்வா முஹுர்முஹு꞉ । [மஹாபா³ஹு꞉]
ராக⁴வ꞉ ஸஹஸௌமித்ரி꞉ ஸுக்³ரீவே ஸம்ந்யவேத³யத் ॥ 43 ॥

ஸ தவாத³ர்ஶநாதா³ர்யே ராக⁴வ꞉ பரிதப்யதே ।
மஹதா ஜ்வலதா நித்யமக்³நிநேவாக்³நிபர்வத꞉ ॥ 44 ॥

த்வத்க்ருதே தமநித்³ரா ச ஶோகஶ்சிந்தா ச ராக⁴வம் ।
தாபயந்தி மஹாத்மாநமக்³ந்யகா³ரமிவாக்³நய꞉ ॥ 45 ॥

தவாத³ர்ஶநஶோகேந ராக⁴வ꞉ பரிசால்யதே ।
மஹதா பூ⁴மிகம்பேந மஹாநிவ ஶிலோச்சய꞉ ॥ 46 ॥

காநநாநி ஸுரம்யாணி நதீ³꞉ ப்ரஸ்ரவணாநி ச ।
சரந்ந ரதிமாப்நோதி த்வாமபஶ்யந்ந்ருபாத்மஜே ॥ 47 ॥

ஸ த்வாம் மநுஜஶார்தூ³ள꞉ க்ஷிப்ரம் ப்ராப்ஸ்யதி ராக⁴வ꞉ ।
ஸமித்ரபா³ந்த⁴வம் ஹத்வா ராவணம் ஜநகாத்மஜே ॥ 48 ॥

ஸஹிதௌ ராமஸுக்³ரீவாவுபா⁴வகுருதாம் ததா³ ।
ஸமயம் வாலிநம் ஹந்தும் தவ சாந்வேஷணம் ததா² ॥ 49 ॥

ததஸ்தாப்⁴யாம் குமாராப்⁴யாம் வீராப்⁴யாம் ஸ ஹரீஶ்வர꞉ ।
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ஸமுபாக³ம்ய வாலீ யுத்³தே⁴ நிபாதித꞉ ॥ 50 ॥

ததோ நிஹத்ய தரஸா ராமோ வாலிநமாஹவே ।
ஸர்வர்க்ஷஹரிஸங்கா⁴நாம் ஸுக்³ரீவமகரோத்பதிம் ॥ 51 ॥

ராமஸுக்³ரீவயோரைக்யம் தே³வ்யேவம் ஸமஜாயத ।
ஹநுமந்தம் ச மாம் வித்³தி⁴ தயோர்தூ³தமிஹாக³தம் ॥ 52 ॥

ஸ்வராஜ்யம் ப்ராப்ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஸமாநீய ஹரீஶ்வராந் ।
த்வத³ர்த²ம் ப்ரேஷயாமாஸ தி³ஶோ த³ஶ மஹாப³லாந் ॥ 53 ॥

ஆதி³ஷ்டா வாநரேந்த்³ரேண ஸுக்³ரீவேண மஹௌஜஸா ।
அத்³ரிராஜப்ரதீகாஶா꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரஸ்தி²தா மஹீம் ॥ 54 ॥

ததஸ்து மார்க³மாணாஸ்தே ஸுக்³ரீவவசநாதுரா꞉ ।
சரந்தி வஸுதா⁴ம் க்ருத்ஸ்நாம் வயமந்யே ச வாநரா꞉ ॥ 55 ॥

அங்க³தோ³ நாம லக்ஷ்மீவாந்வாலிஸூநுர்மஹாப³ல꞉ ।
ப்ரஸ்தி²த꞉ கபிஶார்தூ³ளஸ்த்ரிபா⁴க³ப³லஸம்வ்ருத꞉ ॥ 56 ॥

தேஷாம் நோ விப்ரநஷ்டாநாம் விந்த்⁴யே பர்வதஸத்தமே ।
ப்⁴ருஶம் ஶோகபரீதாநாமஹோராத்ரக³ணா க³தா꞉ ॥ 57 ॥

தே வயம் கார்யநைராஶ்யாத்காலஸ்யாதிக்ரமேண ச ।
ப⁴யாச்ச கபிராஜஸ்ய ப்ராணாம்ஸ்த்யக்தும் வ்யவஸ்தி²தா꞉ ॥ 58 ॥

விசித்ய வநது³ர்கா³ணி கி³ரிப்ரஸ்ரவணாநி ச ।
அநாஸாத்³ய பத³ம் தே³வ்யா꞉ ப்ராணாம்ஸ்த்யக்தும் ஸமுத்³யதா꞉ ॥ 59 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ப்ராயோபவிஷ்டாம்ஶ்ச ஸர்வாந்வாநரபுங்க³வாந் ।
ப்⁴ருஶம் ஶோகார்ணவே மக்³ந꞉ பர்யதே³வயத³ங்க³த³꞉ ॥ 60 ॥

தவ நாஶம் ச வைதே³ஹி வாலிநஶ்ச ததா² வத⁴ம் ।
ப்ராயோபவேஶமஸ்மாகம் மரணம் ச ஜடாயுஷ꞉ ॥ 61 ॥

தேஷாம் ந꞉ ஸ்வாமிஸந்தே³ஶாந்நிராஶாநாம் முமூர்ஷதாம் ।
கார்யஹேதோரிவாயாத꞉ ஶகுநிர்வீர்யவாந்மஹாந் ॥ 62 ॥

க்³ருத்⁴ரராஜஸ்ய ஸோத³ர்ய꞉ ஸம்பாதிர்நாம க்³ருத்⁴ரராட் ।
ஶ்ருத்வா ப்⁴ராத்ருவத⁴ம் கோபாதி³த³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 63 ॥

யவீயாந்கேந மே ப்⁴ராதா ஹத꞉ க்வ ச நிபாதித꞉ ।
ஏததா³க்²யாதுமிச்சா²மி ப⁴வத்³பி⁴ர்வாநரோத்தமா꞉ ॥ 64 ॥

அங்க³தோ³கத²யத்தஸ்ய ஜநஸ்தா²நே மஹத்³வத⁴ம் ।
ரக்ஷஸா பீ⁴மரூபேண த்வாமுத்³தி³ஶ்ய யதா²தத²ம் ॥ 65 ॥

ஜடாயுஷோ வத⁴ம் ஶ்ருத்வா து³꞉கி²த꞉ ஸோ(அ)ருணாத்மஜ꞉ ।
த்வாம் ஶஶம்ஸ வராரோஹே வஸந்தீம் ராவணாலயே ॥ 66 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸம்பாதே꞉ ப்ரீதிவர்த⁴நம் ।
அங்க³த³ப்ரமுகா²ஸ்தூர்ணம் தத꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²தா வயம் ॥ 67 ॥

விந்த்⁴யாது³த்தா²ய ஸம்ப்ராப்தா꞉ ஸாக³ரஸ்யாந்தமுத்தரம் ।
த்வத்³த³ர்ஶநக்ருதோத்ஸாஹா ஹ்ருஷ்டாஸ்துஷ்டா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 68 ॥

அங்க³த³ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே வேலோபாந்தமுபஸ்தி²தா꞉ ।
சிந்தாம் ஜக்³மு꞉ புநர்பீ⁴தாஸ்த்வத்³த³ர்ஶநஸமுத்ஸுகா꞉ ॥ 69 ॥

அதா²(அ)ஹம் ஹரிஸைந்யஸ்ய ஸாக³ரம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸீத³த꞉ ।
வ்யவதூ⁴ய ப⁴யம் தீவ்ரம் யோஜநாநாம் ஶதம் ப்லுத꞉ ॥ 70 ॥

லங்கா சாபி மயா ராத்ரௌ ப்ரவிஷ்டா ராக்ஷஸாகுலா ।
ராவணஶ்ச மயா த்³ருஷ்டஸ்த்வம் ச ஶோகபரிப்லுதா ॥ 71 ॥

ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் யதா²வ்ருத்தமநிந்தி³தே ।
அபி⁴பா⁴ஷஸ்வ மாம் தே³வி தூ³தோ தா³ஶரதே²ரஹம் ॥ 72 ॥

தம் மாம் ராமக்ருதோத்³யோக³ம் த்வந்நிமித்தமிஹாக³தம் ।
ஸுக்³ரீவஸசிவம் தே³வி பு³த்⁴யஸ்வ பவநாத்மஜம் ॥ 73 ॥

குஶலீ தவ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
கு³ரோராராத⁴நே யுக்தோ லக்ஷ்மணஶ்ச ஸுலக்ஷண꞉ ॥ 74 ॥

தஸ்ய வீர்யவதோ தே³வி ப⁴ர்துஸ்தவ ஹிதே ரத꞉ ।
அஹமேகஸ்து ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவவசநாதி³ஹ ॥ 75 ॥

மயேயமஸஹாயேந சரதா காமரூபிணா ।
த³க்ஷிணா தி³க³நுக்ராந்தா த்வந்மார்க³விசயைஷிணா ॥ 76 ॥

தி³ஷ்ட்யாஹம் ஹரிஸைந்யாநாம் த்வந்நாஶமநுஶோசதாம் ।
அபநேஷ்யாமி ஸந்தாபம் தவாபி⁴க³மஶம்ஸநாத் ॥ 77 ॥

தி³ஷ்ட்யா ஹி மம ந வ்யர்த²ம் தே³வி ஸாக³ரளங்க⁴நம் ।
ப்ராப்ஸ்யாம்யஹமித³ம் தி³ஷ்ட்யா த்வத்³த³ர்ஶநக்ருதம் யஶ꞉ ॥ 78 ॥

ராக⁴வஶ்ச மஹாவீர்ய꞉ க்ஷிப்ரம் த்வாமபி⁴பத்ஸ்யதே ।
ஸமித்ரபா³ந்த⁴வம் ஹத்வா ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 79 ॥

மால்யவாந்நாம வைதே³ஹி கி³ரீணாமுத்தமோ கி³ரி꞉ ।
ததோ க³ச்ச²தி கோ³கர்ணம் பர்வதம் கேஸரீ ஹரி꞉ ॥ 80 ॥

ஸ ச தே³வர்ஷிபி⁴ர்தி³ஷ்ட꞉ பிதா மம மஹாகபி꞉ ।
தீர்தே² நதீ³பதே꞉ புண்யே ஶம்ப³ஸாத³நமுத்³த⁴ரத் ॥ 81 ॥

தஸ்யாஹம் ஹரிண꞉ க்ஷேத்ரே ஜாதோ வாதேந மைதி²லி ।
ஹநுமாநிதி விக்²யாதோ லோகே ஸ்வேநைவ கர்மணா ॥ 82 ॥

விஶ்வாஸார்த²ம் து வைதே³ஹி ப⁴ர்துருக்தா மயா கு³ணா꞉ ।
அசிராத்³ராக⁴வோ தே³வி த்வாமிதோ நயிதாநகே⁴ ॥ 83 ॥

ஏவம் விஶ்வாஸிதா ஸீதா ஹேதுபி⁴꞉ ஶோககர்ஶிதா ।
உபபந்நைரபி⁴ஜ்ஞாநைர்தூ³தம் தமவக³ச்ச²தி ॥ 84 ॥

அதுலம் ச க³தா ஹர்ஷம் ப்ரஹர்ஷேண ச ஜாநகீ ।
நேத்ராப்⁴யாம் வக்ரபக்ஷ்மப்⁴யாம் முமோசாநந்த³ஜம் ஜலம் ॥ 85 ॥

சாரு தத்³வத³நம் தஸ்யாஸ்தாம்ரஶுக்லாயதேக்ஷணம் ।
அஶோப⁴த விஶாலாக்ஷ்யா ராஹுமுக்த இவோடு³ராட் ॥ 86 ॥

ஹநுமந்தம் கபிம் வ்யக்தம் மந்யதே நாந்யதே²தி ஸா ।
அதோ²வாச ஹநூமாம்ஸ்தாமுத்தரம் ப்ரியத³ர்ஶநாம் ॥ 87 ॥

ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் ஸமாஶ்வஸிஹி மைதி²லி ।
கிம் கரோமி கத²ம் வா தே ரோசதே ப்ரதியாம்யஹம் ॥ 88 ॥

ஹதே(அ)ஸுரே ஸம்யதி ஶம்ப³ஸாத³நே
கபிப்ரவீரேண மஹர்ஷிசோத³நாத் ।
ததோ(அ)ஸ்மி வாயுப்ரப⁴வோ ஹி மைதி²லி
ப்ரபா⁴வதஸ்தத்ப்ரதிமஶ்ச வாநர꞉ ॥ 89 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 35 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (36)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed