Sundarakanda Sarga (Chapter) 19 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)


॥ க்ருச்ச்²ரக³தஸீதோபமா꞉ ॥

தஸ்மிந்நேவ தத꞉ காலே ராஜபுத்ரீ த்வநிந்தி³தா ।
ரூபயௌவநஸம்பந்நம் பூ⁴ஷணோத்தமபூ⁴ஷிதம் ॥ 1 ॥

ததோ த்³ருஷ்ட்வைவ வைதே³ஹீ ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
ப்ராவேபத வராரோஹா ப்ரவாதே கத³ளீ யதா² ॥ 2 ॥

ஆச்சா²த்³யோத³ரமூருப்⁴யாம் பா³ஹுப்⁴யாம் ச பயோத⁴ரௌ ।
உபவிஷ்டா விஶாலாக்ஷீ ருத³ந்தீ வரவர்ணிநீ ॥ 3 ॥

த³ஶக்³ரீவஸ்து வைதே³ஹீம் ரக்ஷிதாம் ராக்ஷஸீக³ணை꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஸீதாம் து³꞉கா²ர்தாம் நாவம் ஸந்நாமிவார்ணவே ॥ 4 ॥

அஸம்வ்ருதாயாமாஸீநாம் த⁴ரண்யாம் ஸம்ஶிதவ்ரதாம் ।
சி²ந்நாம் ப்ரபதிதாம் பூ⁴மௌ ஶாகா²மிவ வநஸ்பதே꞉ ॥ 5 ॥

மலமண்ட³நசித்ராங்கீ³ம் மண்ட³நார்ஹாமமண்டி³தாம் ।
ம்ருணாலீ பங்கதி³க்³தே⁴வ விபா⁴தி ந விபா⁴தி ச ॥ 6 ॥

ஸமீபம் ராஜஸிம்ஹஸ்ய ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
ஸங்கல்பஹயஸம்யுக்தைர்யாந்தீமிவ மநோரதை²꞉ ॥ 7 ॥

ஶுஷ்யந்தீம் ருத³தீமேகாம் த்⁴யாநஶோகபராயணாம் ।
து³꞉க²ஸ்யாந்தமபஶ்யந்தீம் ராமாம் ராமமநுவ்ரதாம் ॥ 8 ॥

வேஷ்டமாநாம் ததா²(ஆ)விஷ்டாம் பந்நகே³ந்த்³ரவதூ⁴மிவ ।
தூ⁴ப்யமாநாம் க்³ரஹேணேவ ரோஹிணீம் தூ⁴மகேதுநா ॥ 9 ॥

வ்ருத்தஶீலகுலே ஜாதாமாசாரவதி தா⁴ர்மிகே ।
புந꞉ ஸம்ஸ்காரமாபந்நாம் ஜாதாமிவ ச து³ஷ்குலே ॥ 10 ॥

அபூ⁴தேநாபவாதே³ந கீர்திம் நிபதிதாமிவ ।
அம்நாயாநாமயோகே³ந வித்³யாம் ப்ரஶிதி²லாமிவ ॥ 11 ॥

ஸந்நாமிவ மஹாகீர்திம் ஶ்ரத்³தா⁴மிவ விமாநிதாம் ।
ப்ரஜ்ஞாமிவ பரிக்ஷீணாமாஶாம் ப்ரதிஹதாமிவ ॥ 12 ॥ [பூஜா]

ஆயதீமிவ வித்⁴வஸ்தாமாஜ்ஞாம் ப்ரதிஹதாமிவ ।
தீ³ப்தாமிவ தி³ஶம் காலே பூஜாமபஹ்ருதாமிவ ॥ 13 ॥

பத்³மிநீமிவ வித்⁴வஸ்தாம் ஹதஶூராம் சமூமிவ ।
ப்ரபா⁴மிவ தமோத்⁴வஸ்தாமுபக்ஷீணாமிவாபகா³ம் ॥ 14 ॥

வேதீ³மிவ பராம்ருஷ்டாம் ஶாந்தாமக்³நிஶிகா²மிவ ।
பௌர்ணமாஸீமிவ நிஶாம் ராஹுக்³ரஸ்தேந்து³மண்ட³லாம் ॥ 15 ॥

உத்க்ருஷ்டபர்ணகமலாம் வித்ராஸிதவிஹங்க³மாம் ।
ஹஸ்திஹஸ்தபராம்ருஷ்டாமாகுலாம் பத்³மிநீமிவ ॥ 16 ॥

பதிஶோகாதுராம் ஶுஷ்காம் நதீ³ம் விஸ்ராவிதாமிவ ।
பரயா ம்ருஜயா ஹீநாம் க்ருஷ்ணபக்ஷநிஶாமிவ ॥ 17 ॥

ஸுகுமாரீம் ஸுஜாதாங்கீ³ம் ரத்நக³ர்ப⁴க்³ருஹோசிதாம் ।
தப்யமாநாமிவோஷ்ணேந ம்ருணாலீமசிரோத்³த்⁴ருதாம் ॥ 18 ॥

க்³ருஹீதாமாலிதாம் ஸ்தம்பே⁴ யூத²பேந விநாக்ருதாம் ।
நி꞉ஶ்வஸந்தீம் ஸுது³꞉கா²ர்தாம் க³ஜராஜவதூ⁴மிவ ॥ 19 ॥

ஏகயா தீ³ர்க⁴யா வேண்யா ஶோப⁴மாநாமயத்நத꞉ ।
நீலயா நீரதா³பாயே வநராஜ்யா மஹீமிவ ॥ 20 ॥

உபவாஸேந ஶோகேந த்⁴யாநேந ச ப⁴யேந ச ।
பரிக்ஷீணாம் க்ருஶாம் தீ³நாமல்பாஹாராம் தபோத⁴நாம் ॥ 21 ॥

ஆயாசமாநாம் து³꞉கா²ர்தாம் ப்ராஞ்ஜலிம் தே³வதாமிவ ।
பா⁴வேந ரகு⁴முக்²யஸ்ய த³ஶக்³ரீவபராப⁴வம் ॥ 22 ॥

ஸமீக்ஷமாணாம் ருத³தீமநிந்தி³தாம்
ஸுபக்ஷ்மதாம்ராயதஶுக்லலோசநாம் ।
அநுவ்ரதாம் ராமமதீவ மைதி²லீம்
ப்ரளோப⁴யாமாஸ வதா⁴ய ராவண꞉ ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 19 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: